Matemáticas


Matemàtiques


 • Completa els canvis d'unitats de massa següents amb factors de conversió:

  • Quants grams són 0,5 quilos?

  g

  0,5 Kg x = g

  Kg

  • Quants mil·ligrams són 0,5 quilos?

  mg

  0,5 Kg x = mg

  Kg

  • Quantes tones són 0,5 quilos?

  t

  0,5 Kg x = t

  Kg

 • Completa els canvis d'unitats de volum següents fent servir els factors de conversió:

  • Quants decilitres són 2 litres?

  dl

  2 l x = dl

  l

  • Quants litres són 5 metres cúbics ?

  l

  5 m3 x = l

  m3

  • Quants decímetres cúbics són 8,3 litres?

  dm3

  8,3 l x = dm3

  l

  • Quants litres són 7,5 centímetres cúbics?

  l

  7,5 cm3 x = l

  cm3

 • Completa la taula d'equivalències de volums següent:

 • cm3

  dm3

  m3

  ml

  l

  400

  6

  80

  20,3

 • Contesta les preguntes següents i justifica la resposta:

  • Què pesa més, un quilo de suro o un quilo de ferro?

  • Ocupen el mateix volum?

  • Quin dels dos materials té una densitat més gran?

 • Calcula la densitat dels materials següents i completa la relació corresponent amb el nom del material després de consultar les taules de densitat:

 • Material 1

  Material 2

  Massa

  0,08 Kg

  0,5 Kg

  Volum

  29,6 cm3

  25,8 cm3

  Densitat 1 = El material 1 és: ...........................................

  Densitat 2 = El material 2 és: ...........................................

 • Completa els següents canvis d'unitats de densitat fent servir els factors de conversió:

 • 7140 Kg/m3 = g/l

  7140. x x = g/l

  1000 Kg/m3 = g/dm3

  Kg 1m3 g

  1000 x x = g/ dm3

  m3 dm3 1 Kg

 • Relaciona amb fletxes cada propietat de la matèria amb les unitats amb què es mesuren:

  • l

  • Kg

  • g/cm3

  • g/l

  • cm3

  • Kg/m3

  • t

  • m3

  • g

 • Completa les frases amb les paraules següents:

 • neutrons - electrons - protons

  • Els ………………… i els ………………….. tenen una massa semblant.

  • Els ………………….. tenen càrrega negativa I els ………………. tenen càrrega positiva.

  • Els .......................... no tenen càrrega elèctrica.

  • Els ........................ són molt més petits que els ………….. …..i …………….

  • Els …………………. .. no formen el nucli de l'àtom.

 • Calcula la concentració en percentatge (en massa) d'una dissolució de 38 g de sal en 240 cm3 d'aigua. Recorda que la densitat de l'aigua és d'1 g/cm3.

  • Primer calcula els grams de 240 cm3 d'aigua:

  1 g d'aigua

  240 cm3 d'aigua x = g d'aigua.

  1 cm3 d'aigua

  • Ara, calcula la concentració de la dissolució:

  g de sal

  C= = = % (en massa)

  g de sal + g d'aigua

 • Calcula la concentració en percentatge(en massa) d'una dissolució de 5 g de sal en 200 g d'aigua i contesta la pregunta:

  • Quina serà la concentració si doblem els grams de sal i doblem el volum d'aigua?

 • Calcula quants grams de sal hi ha en un Kg de dissolució aquosa al 5 %.

 • CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO

  Treball obligatori per tot el nivell de l'ESO.

  NOM:

  Zinc

  1m3

  l

  g

  1Kg

  Aigua pura

  Volum

  Massa

  Densitat
  Descargar
  Enviado por:Jn
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar