Arquitectura, Obras y Construcción


Masia Catalana


'Masia Catalana'
LA CONSTRUCCIÓ POPULAR. LA MASIA CATALANA.

Totes les fotografies d'aquest treball són d'una casa particular que es troba a la vall de Sant Daniel de Girona. En concret només n'analitzaré una part perquè és la que tinc més fàcil accés de les 5 vivendes actuals que formen l'antiga masia.

Segons els apunts de classe, podríem dir que es tracta d'una masia del segle XVIII, però tot seguit ho analitzarem.

Segons la climatologia i el relleu podríem determinar que es tracta d'una masia en zona humida i amb desnivell (ja que està situada en una vall, rodejada de muntanyes).La teulada té una pendent aproximada del 30%, i a la foto es poden veure les grans obertures que donen a les galeries, i la façana de pedra.

Segons les cobertes, veiem que la coberta està dirigida a les façanes laterals, que tot i que en aquest tros de masia no hi és, al costat hi trobem un porxo del tros de masia que comparteix paret amb aquesta.

En quan a l'interior, trobem que la planta baixa s'organitza a partir d'un rebedor-entrada que distribueix a dos petites habitacions més i pujant 4 escalons trobem el que eren les corts. Pujant més les escales arribem a la planta primera, que es distribueix a partir de la sala, que tenia una llar de foc de mides considerables. La sala dona a una primera galeria (que podem identificar a la foto), i pujant 3 escales a una habitació que estava destinada a dormitoris. Si continuem pujant l'escala, arribem a una segona i última planta, que consisteix en una habitació destinada a dormitori que té accés a la segona galeria (que també podem identificar a la fotografia), i pujant unes escales dóna a una altra habitació que no se sap ben bé quin era el seu ús.

En aquesta masia podem identificar els tres tipus de sistemes estructurals;

La paret de càrrega, feta de pedra i morter de calç, i les poques obertures que hi ha, són petites.

Els arcs i les voltes. En concret la de la fotografia és una volta rebaixada de rajol o volta a la catalana que la trobem a la habitació que estava destinada a les corts en el seu passat, però a la mateixa masia també podem veure voltes i arcs de la mateixa pedra que les parets.

També hi trobem sostre de cairats i jàsseres,
Descargar
Enviado por:Seura
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar