Tecnología


Maquinaria agrícola


TREBALL SOBRE LA MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

Nom de la màquina: atomitzadora ,atomizadora,spray

'Maquinaria agrícola'

Operacions que realitza: Polvoritzar en forma de líquid un insecticida, fungicida, etc.

Funcionament: Funciona amb una tracció mecànica que ve des del tractor (toma de força)

Mesures de seguretat a tenir en compte a l ´hora d´utilitzar-la:

Mesures per no intoxicar-te (màscares per la boca amb filtres, uniformes per protegir la pell ( són uniformes de dalt a baix i amb casc),etc.

Altres màquines que fan el mateix: les ensulfatadores, que s´ha de fer-ho amb un sistema de polvorització amb pistola manual.

'Maquinaria agrícola'

Nom de la màquina: Tractor,tractor,tractor.

Operacions que realitza: Fer funcionar els diferents aparells per treballar la terra, també serveis de transport de mercaderies i per remoure i treballar grans masses, ( com pot ser fems, terres, etc.)

Funcionament: El mou un motor d´explosió.

Mesures de seguretat a tenir en compte a l´hora d´utilitzar-la:

Cal tenir la posta a punt, com ara el equilibri de la direcció, bon estat de les rodes, etc.

També s´ha d´anar amb precaució a l´ahora de conduir-lo i fer-lo treballar sense riscos.

Altres màquines que fan el mateix: Els moticultors, que són una espècie de tractors petits que fan la mateixa funció menys les coses de gran envergadura.

Nom de la màquina: Abonadora. Abonadora. To fertilize.

'Maquinaria agrícola'

Operacions que realitza: Adobar la terra repartint l´adob.

Funcionament: Funciona amb la tracció del tractor. Es fica l´adob a la tramuja i el mecanisme fa que rodi i l´escampi.

Mesures de seguretat a tenir en compte a l´ahora d´utilitzar-la:

No ficar les mans ni roba a les parts on es mogui la maquinària.

Altres màquines que fan el mateix: No hi ha cap altra màquina.

Nom de la màquina: Grada de disc. Labradora de disco. Stand of disc.

'Maquinaria agrícola'

Operacions que realitza: Serveix per remoure la terra i oxigenar-la.

Funcionament: Amb la tracció del tractor, els discos van rodant i es claven a terra alhora que tallen herba.

Mesures de seguretat a tenir en compte a l´hora d´utilitzar-la:

Vigilar de no acostar-te als marges on es pugui tombar el tractor.

Altres màquines que fan el mateix: La grada de pues.

Nom de la màquina: Sembradora, Sembradora, to sow.

'Maquinaria agrícola'

Operacions que realitza: Serveix per sembrar les llavors de forma alineada.

Funcionament: La toma de força del tractor li dona el funcionament.

S´hi introdueixen les llavors a la tranuja i van caient amb un sistema per uns conductes que baixen per la pua que es clava a terra i s´enterren.

Mesures de seguretat a tenir en compte a l´hora d´utilitzar-la:

Vigilar amb la conducció.

Altres màquines que fan el mateix: No n´hi ha.

'Maquinaria agrícola'
Nom de la màquina: “Curro” o rodet. Rodillo. Reel.

Operacions que realitza: S´utilitza per aplanar la terra i treballar-hi còmodament pel la collita.

Funcionament: L´arrossegament del tractor fa que rodi i pel seu propi pes aplani els terrossos.

Mesures de seguretat a tenir en compte a l´hora d´utilitzar-la:

La conducció del tractor.

Altres màquines que fan el mateix: cap altra.

Nom de la màquina : Collidora d´ametlles o olives. Colectora de almendras o aceitunas. To pick almond or olives.

'Maquinaria agrícola'

Operacions que realitza: Serveix per collir les olives o ametlles mecànicament.

Funcionament: La mou la toma de força del tractor. Es desplega una lona al voltant de l´arbre, es produeix un sacseig i això fa caure les ametlles o olives.

Mesures de seguretat a tenir en compte a l´hora d´utilitzar-la :

Vigilar de no topar amb les rames per no ferir-te.

Altres màquines que fan el mateix: Les altres són manualment.

'Maquinaria agrícola'
Nom de la màquina: Carruatge per collir fruita. Carruaje por recolectar la fruta. Carriage for to pick fruit.

Rodets

Operacions que realitza : Facilita la collita i la velocitat en què es cull.

Funcionament: La pot moure arrossegada pel tractor o tenir motor propi. Hi ha unes plataformes on es fica la gent i cull mentre la màquina corre, i ho fiquen en uns palots moguts per rodets. (Vegeu foto)

Mesures de seguretat a tenir en compte a l´hora d´utilitzar-la:

Ficar mides de seguretat per no poder caure de la màquina.

Altres màquines que fan el mateix: No n´hi ha d´altres

Nom de la màquina: Elevador de palot. Elevador de palot. To raise box.

'Maquinaria agrícola'

Operacions que realitza: Serveix per carregar els palots plens de fruita damunt la carreta.

Funcionament: Conductes amb oli a pressió que fan elevar i baixar les pales on hi va el palot.

Mesures de seguretat a tenir en compte a l´hora d´utilitzar-la:

No deixar que ningú es posi devall quan estan elevades les pales.

Altres màquines que fan el mateix: El carretó elevador.

'Maquinaria agrícola'
Nom de la màquina: Podadora. Podadora. To prune.

Operacions que realitza: Efectuar la poda dels arbres.

Funcionament: Funciona amb un motor que comprimeix aire dins un dipòsit de metall. Aquest, treu l´aire comprimit per un o més sortidors on es connecten mànegues al final de les quals hi ha tisores de podar.

Mesures de seguretat a tenir en compte a l´hora d´utilitzar-la:

Vigilat molt amb el tall de les tisores.

Altres màquines que fan el mateix: Tisores de mà.
Descargar
Enviado por:Evacat
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar