Oficios


Malalties de la fusta


Malalties i defectes de la fusta

La fusta com a matèria orgànica que es, esta sotmesa a infermetats i atacs de altres sers vius que viuen com fongs o invertebrats ames de els agents atmosfèrics.

Aquests defectes poden ser deguts en el mateix arbre o desprès de ser tallat

Malalties de el arbre en peu ``en viu´´

Es detecten a simple vista ames també es pot observar el desenvolupament del tronc .

-Símptomes de les fulles:

1-Perdua de fulles fora de la temporada que li correspon, deguda a la malnutrició del arbre.

2-Decoloracio de les fulles i la fusta mostra taques grogues.

3-``tizon´ és un polsim de color vermell que cobreix les fulles.

4-Berrugues, que son una acumulació de sàvia

-Símptomes a les branques:

1-Branques trencades que solen formar nusos i disminuir la resistència de la fusta

2-Brots cremats produïts per climes que han gelat la sàvia

3-Goteres es la pudricio de la fusta produïda per podes mal fetes o trencament de les branques

-Símptomes a l'escorça:

1-Despreniment de l'escorça deixant al descobert el líber

2-Esberles i esquerdes

3-Fongs, que ataquen la fusta descomponent-la i descolorint-la.

4-Picades de insectes i altres animals (nius i galeries)

5-Molses i líquens, plantes parasitaries que afecten la nutrició

-Símptomes a el tronc:

1-Pudricions, que es manifesta en forma de llegües i de forats que mostren la fusta descomposta

2-Berrugues o tumors que provoquen la descomposició del arbre

Malalties del arbre un cop talat

Observacions prèvies un cop talat

-La regularitat dels anells de creixement

-Vetes uniformes apretades i paral·leles

-Sense esberles

-Nusos grans

-Sonoritat estable no soni buit

Malalties o defectes:

-Colaines: Es la separació dels anells de creixement, nomes es pot observar quan el arbre esta talat i sec, sol passar per gelades i també amb arbres amb gran quantitat de tint

-Esquerdes: Son obertures interiors que provenen de centre capa enfora

Si no son moltes l'arbre es pot aprofitar, solen ser degudes a assecaments molt ràpids

-Potes de gall: Iguals a les esquerdes però ban de exterior al interior i no es beuen des de fora, solen ser el inici de la pudricio del tronc pot ser que apareix-hi en arbres de peu i talats

-Fendes o hendidures:Es manifesten en arbres sans per contraccions del secat, sol ser de exterior a interior, pot ser ocasionada per el efecte del sol les sèquies o gelades

-Lunolats:Son anells o capes de fusta morta en mig de altre de viva, es un defecte causat per un fred rigorós que ha detingut per complet el creixement del arbre interceptant el pas de la sàvia per els vasos capil·lars.

-Cor buit: Es origina per la pudricio vermella els anells es desintegren i comença la descomposició i el cor queda desintegrat

-La doble albura:Es deguda a un creixement irregular degut a incidències climatològiques que deixa de créixer, i crea una doble albura, es reconeix fàcilment per el seu color claret i que posteriorment es torna vermellós.

-Anells irregulars de creixement:Anells gruixuts son característics de arbres que han patit molta pluja, en canvi els anells prims son els que han patit molta sèquia

Cor excèntric:Es un defecte que dona irregularitat a la fusta però si no es exagerada no importa i no presenta gaires inconvenients

Nusos: Creixement de branques que surten des de el cor, es depreciarà la fusta que perdi molta resistència. Els nusos poden ser vius o morts, el vius son els que encara es podria aprofitar la fusta ja que esta mes lignificat però no salta, el morts en canvi esta massa lignificats i salten quan es treballa la fusta

-Llagrimalls :Es formen quan s'arrenca una branca i pel forat es filtra humitat i provoca una pudricio de la zona.

Tumors:Son llagues produïdes per cops que ha rebut l'arbre

Defectes de la fusta produïts per l'atac d'essers:

Cromògens: ``fongs blaus´´:

Alteren el aspecte visual de la fusta creant taques blaves, per prevenir-la s'ha de deixar secar correctament

Xilòfags:Aquests fongs tenen diferents pudricions:

-Podricio blanca: Destrucció de mes lignina que de cel·lulosa, deixa un pols blanca de olor desagradable es poden trobar als caps de les bigues

-Podricio vermella: Concentren la seva alimentació en la cel·lulosa i deixa la lignina, deixen la fusta intacta tansols es detecta per variacions de volum.

-Podricio tova:Es pràcticament igual a la vermella però ataca a les parets cel·lulars i a la cel·lulosa

Insectes: Es solen trobar en zones càlides i temperades i es clasifiquen per cicles:

-Cicle Larvari: No son importants en numero però fan moltes destrosses nomes destrueixen la fusta quan son larves (carcoma)

-Cicle social:Organitzats en forma de colònies com formigues o abelles creen moltes cavitats i túnels. A Espanya nomes es poden trobar 3 tipus de tèrmits
Descargar
Enviado por:Marejao
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar