Psicología


Logopedia


 • Objectiu:

 • Observar si el nen té clar les diferències entre el tot i les seves parts mitjançant una activitat de quantificació de la inclusió i classificació en tres classes jeràrquiques.

 • Presentació dels subjectes

 • En Dani i la Verónica són dos germans de 9 i 11 anys que viuen i van a l´escola a Barcelona. Tots dos són veïns de la Iolanda i es van mostrar molt contents quan els hi vàrem proposar de participar-hi.

 • Obtenció de dades: situació, procediment

 • Per enregistrar el vídeo els nens es van desplaçar a la casa d´un dels experimentadors. La gravació es va portar a terme per separat per evitar la influència d´un a l´altre. A cada nen li vam presentar una col·lecció d´imatges de diferents animals, entre ells hi havia aus, ànecs i animals diversos, a més d´un llibre i un arbre. La tècnica va consistir en demanar-li als nens que ordenessin tots els elements en tres grans grups en funció de les semblances de cada un d´ells ( classificació espontània ). Després se´ls va demanar que justifiquessin el per què de la seva acció. Una vegada fet això se´ls va donar tres sobres amb el nom de cada categoria per tal de que ells mateixos posessin a dins les classes corresponents. La part final de l´experiment va consistir en fer-los-hi diferents preguntes referents, en primer lloc, a la inclusió jeràrquica, després a la sustracció de classes i per acabar a la quantificació de l´extensió.

 • Incidències

 • Ens vam quedar molt sorpresos quan vam veure que el nen presentava problemes pel que fa a la lectura, per això l experimentador va haver de canviar l´estrategia i en alguns aspectes no va poder ser tant objectiu com es pretenia, i a més a més un altre factor que ens va limitar la nostra tasca va ser el fet que els nens no coneixien el concepte “au”. Malgrat el nostre interès en ensenyar-li el nou concepte, els nens van continuar amb el seu concepte propi que era el "d´ocell”, ja que no acabaven s´assimilar-ho.

 • Material

 • 17 targetes de 6cm.x 6cm. on hi ha dibuixats:

  • 5 ànecs (Classe A)

  • 5 aus (Classe B)

  • 5 animals no aus (Classe C): un porquet, un gos, un cargol, un peix i un elefant

  • 1 llibre

  • 1 arbre;

  Tres sobres transparents que poden encaixar-se un dins de l´altre, i tres etiquetes amb el nom de les tres classes.

 • Transcripció

 • Daniel ( 9 anys ):

  A: ¿Cuantos años tienes Dani?

  D: Nueve

  A: ¿Y cuando cumples 10?

  D: El 2 de abril

  A: Vale, pues mira, ahora te voy a enseñar unos dibujos y tú me tienes que decir qué dibujo, o sea que... que cosa es cada dibujo

  A: ¿Esto qué es?

  D: Un árbol

  A: Muy bien, ¿y esto?

  D: Un libro

  A: ¿Y esto?

  D: Un elefante

  A: Muy bien, ¿y esto?

  D: Un pez

  A: ¿Y esto?

  D: Un...¿cómo se llama?

  D: Un cerdo, ito

  A: ¿Esto?

  D: Un caracol

  A: ¿Este?

  D: Un perro

  A: ¿Este?

  D: Un ocell

  A: Muy bien

  A: ¿Esto?

  D: Un pájaro

  A: Vale

  A: ¿Esto?

  D: Un...

  A: Piensa

  D: Un...

  A: ¿Cómo se llama?

  A: Que anda así ( el experimentador imita a un pingüino )

  D: Ya, un...

  D: El pingüino

  A: ¿Este?

  D: Pájaro

  A: Bueno, es un pájaro

  A: ¿Esto?

  D: Un búho

  A: Muy bien

  A: ¿Esto?

  D: Un pato

  A: ¿Este?

  D: Un pío

  A: Un pío, ¿ a qué te refieres?

  D: A un... ( piensa ), a un..., ¿cómo se llama?, el hijo de la gallina

  A: ¿Un pollito?

  D: Un pollito

  A: Vale

  A: ¿Esto?

  D: Un pato

  A: ¿Este?

  D: Un pato

  A: ¿Y esto?

  D: Un pato

  A: Vale, pues esto también es un pato aunque no parezca, es un pato

  D: ¡Ah!

  A: ¿Vale?

  A: Bueno, pues ahora quiero que me hagas grupos con lo que tú creas, o sea con los dibujos que tú crees que se parecen en algo

  D: Vale

  A: ¿Vale?, tú los coges y haces grupos

  ( El niño hace los grupos )

  D: ¿Hay más pájaros? (él mismo contesta) no

  A: Vale, ese, un grupo (Aves + 1 pato)

  A: ¿A ver?, déjame ver

  A: Vamos a ver qué has puesto en este

  A: Vale, has puesto este de aquí, este, este, este y este

  A: Vale, ahora me haces otro grupo

  D: Lo que hay son todo de… (coge el pez) este es el del agua, también, (coge el pingüino), este es el del hielo, no, este no es lo mismo ¿verdad?, no

  A: Tú como tú creas, ¡eh!

  D: Eh… nada más

  A: ¿Y de aquí no hay nada más que se parezca entre sí?

  D: ¿De ese? (señala el segundo grupo)

  A: Ah, de este no. Bueno ahora hazme otro grupo, vale, este es otro grupo, solo el pez

  D: (Coge 4 patos)

  A: ¿Estos 4 por qué los pones juntos?

  D: Porque son patos

  A: Vale, muy bien. Pues pones todos estos juntos porque son patos (afirma el adulto)

  D: Perro… este también (coge el perro, el elefante y el cerdo)

  A: ¿Esos por qué los pones juntos?

  D: Sí, porque son animales

  D: Estos también son animales (coge el caracol)

  D: Y este también, no…, este va con este (coge el pingüino y lo pone con el pez)

  A: ¿Con el pez?

  D: No, (lo vuelve a coger), este también es animal

  D: E todos (señalando también el pez), menos este (señala el libro), y este (señala el árbol)

  A: Vale, pues el árbol y el libro los apartamos, ¿vale?

  A: A ver tú has puesto esto que son patos (señala 4 patos)

  D: Sí

  A: ¿Y esto qué es? (coge el pato que él ha puesto en el grupo de pájaros)

  D: Un patooo

  A: ¿Se te ha pasado?, si antes me lo habías dicho

  A: Esto, me habías dicho que eran pájaros (señala 4 pájaros)

  D: Sí

  A: ¿Y el pingüino qué es?, me lo habías dicho antes lo que era

  D: Un pez

  A: No, no es bien bien un pez, ¿ a qué se parece de todo lo que hay aquí?

  D: A este (señala un pato)

  A: Bueno, pero si te fijas, todos estos son iguales (señala los patos), ¿vale?, y casi el mismo color y todo, entonces este (coge el pingüino), ¿lo ponemos con estos? (en el grupo de aves)

  D: Sí, sí porque es rojo (se refiere al color de la cartulina)

  A: Bueno, no tiene nada que ver el color

  D: ¡Ah!

  A: ¿Vale?

  A: Pues muy bien, todos estos los ponemos juntos

  D: Verdad, porque estos son rojos, y este, y este es verde, y este… (se refiere al color de la cartulina de los dibujos)

  A: Sí, no tiene nada que ver

  A: Bueno, hemos dicho que todos estos son patos (5 patos)

  D: Sí

  A: Estos de aquí me habías dicho que eran animales ( el elefante, el caracol, el cerdo, el perro y el pez)

  D: Sí

  A: Vale, pues entonces los ponemos juntos (todos los dibujos que ha dicho que son animales)

  D: Todos menos el libro y el pato (se ha confundido, quería decir libro y árbol)

  A: Y el árbol (afirma)

  D: Y el árbol

  A: Y esto, me has dicho que son pájaros, ¿cómo los podemos llamar también?

  D: (Piensa), un…, búho, no, también, ¿cómo se puede llamar?

  A: ¿Te doy una pista?, empieza por “A”

  D: (Piensa), árbol

  A: No, esto no son árboles

  D: (Sigue pensando)

  A: ¿Cómo le llamarías tú a todo esto?

  A: ¿Tú has ido alguna vez al zoo?

  D: Sí

  A: Y cuando entras donde hay muchos pájaros…

  D: Sí

  A: ¿Las profesoras qué te dicen?

  D: (Piensa)

  A: ¿No te viene a la cabeza?

  D: Animales

  A: No, sí, son animales, pero, ¿otra forma de decirlo?

  D: (Sigue pensando)

  A: Te voy a dar estas tarjetas, están en catalán, estos de aquí, ¿qué son de estos tres? (señala las aves y las tres tarjetas)

  D: (Las mira y señala la tarjeta que pone “aus”)

  A: ¿Y eso qué es?

  D: Vau

  A: ¿En castellano?

  D: Usa, Usa

  A: No, aves

  D: Aves sí, no me acordaba

  A: Bueno, ahora me tienes que poner en este sobre pequeño los patos

  D: (Lo hace bien)

  D: He mirao a ver por falta uno (los cuenta para que no falte ninguno)

  A: Vale, lo dejamos aquí, en este (sobre mediano), me tienes que poner las aves, ¿vale?

  D: (Los cuenta) (lo hace bien)

  A: Muy bien, y ahora en este grande me tienes que poner lo que tú has dicho que son animales

  D: (También los cuenta), (lo hace bien)

  A: Vale, pues ahora en las etiquetas estas pone los nombres, ¿vale?, y ahora quiero que le pongas la etiqueta a cada sobre

  D: (Lo hace bien, aunque de nuevo no puede leer el cartel “aus”, nos dice que no sabe leer)

  A: Vale, ponlos así, que los veamos (coloca un sobre al lado de otro)

  A: A ver, ¿puedo coger este sobre de patos y ponerlo dentro del de aves y mantener la misma etiqueta?

  D: Sí

  A: ¿Y por qué?

  D: Porque es un pájaro, este es (señala los patos) vuelan un poco y son… son de… la natura, y estos también (señala a los animales)

  A: Pero no vuelan

  D: No vuelan

  A: Y estos, (aves y patos), ¿los pones así todos juntos porque vuelan?

  D: Sí

  A: Vale, ahora sacamos este sobre aves y lo pongo en el sobre de los animales, ¿puedo poner este sobre dentro del de animales y mantener la etiqueta?

  D: Sí

  A: ¿Por qué?

  D: Porque, a ver…porque son de la natura (señala los 5 animales)

  A: ¿Los dos son de la natura?

  D: Sí

  A: Y…

  D: Están de los árboles también

  A: Vale

  A: Pero, ¿las aves qué son?, antes me lo has dicho

  D: Animales

  A: Entonces, ¿lo podemos dejar dentro?

  D: Sí, porque son animales

  A: Muy bien

  A: Bueno Dani, ahora saco un ave y lo meto dentro del sobre de patos, ¿puedo meter el ave dentro del sobre de patos y mantener la misma etiqueta?

  D: Eh, no

  A: ¿Por qué?

  D: Porque…(piensa), porque no son de los mismos destinos, el pato es del agua y él no es del agua

  A: Vale, muy bien

  A: Pues ahora voy a coger un animal, da igual cualquiera. Mira, el primero que tengo es el caracol, y lo voy a meter en el sobre de las aves, ¿vale?

  D: Sí

  A: ¿Podemos mantener esta etiqueta? (aves)

  D: Eh, no, porque este es de la hierba (señala el caracol), y este no (señala las aves)

  A: Bueno, ahora te voy a hacer unas preguntas, ¿vale Dani?, a ver, en el caso de que muriesen todos los patos, ¿quedarían aves?

  D: Eh, sí

  A: ¿Por qué quedarían aves?

  D: Porque no se han muerto los…, las aves

  A: Muy bien, y en el caso de que muriesen las aves, ¿quedarían patos?

  D: Sí

  A: ¿Por qué?

  D: Porque no se han muerto los patos

  A: Muy bien, y si se mueren todos los animales, ¿quedan aves?

  D: Sí

  A: ¿Por qué?

  D: Porque no se han muerto las aves

  A: Muy bien, pues ahora voy a coger 4 patos, da igual el que sea, yo cojo 4 y te los pongo aquí. Ahora me tienes que decir si sobre la mesa hay más patos o aves

  D: Patos

  A: A ver señálamelos, cuéntamelos

  D: 1, 2, 3, 4

  A: ¿Y las aves son?

  D: 1, 2, 3

  A: Muy bien, dejamos los dibujos de las aves y cogemos 3 de animales, sobre la mesa, ¿hay más animales o más aves?

  D: Eh, más aves, porque 1, 2, 3, 4 (las señala), y de animales, 1, 2, 3

  A: Muy bien, y ahora por último te voy a hacer una pregunta, ¿vale?, en el mundo, tú que crees que hay, ¿más aves o animales?

  D: Animales

  A: ¿Por qué hay más animales?

  D: Porque las aves son animales

  A: Muy bien, pues ya está hecho todo. Muchas gracias.

  Verónica (11 anys)

  A: ¿Cuántos años tienes Vero?

  V: 11

  A: ¿Y cuándo cumples 12?, ¿el año que viene?

  V: Sí

  A: Vale, y eres hermana de Dani ¿a que sí?

  V: Sí

  A: Bueno, pues ahora te voy a poner unos dibujos…

  V: Vale

  A: …y me tienes que decir qué son

  A: ¿Este qué es?

  V: Un pato

  A: ¿Este?

  V: Un pato

  A: ¿Esto?

  V: Un perro

  A: ¿Esto?

  V: Un pájaro

  A: ¿Esto?

  V: Un piriquito, un pájaro

  A: ¿Esto?

  V: Un pingüino

  A: ¿Esto?

  V: Un pájaro

  A: Vale, ¿esto?

  V: Un musol

  A: ¿Esto?

  V: Un pez

  (El adulto le enseña el libro), V: matemáticas

  A: pero, ¿qué es?

  V: Una libreta o un libro

  A: Vale

  (El adulto le sigue enseñando dibujos)

  V: Otro pato, un cerdo, un caracol, un elefante y un árbol

  A: Vale, pues ahora quiero que me hagas grupos, o sea, los miras todos y los que a ti te parezcan que se parecen entre ellos, haces grupos

  V: Vale

  (La clasificación la hace bien, aunque algunos agrupamientos los hace porque tienen “4 patas”)

  A: A ver, todos estos me has dicho que son patos …, ¿y estos?, a parte de pájaros ¿qué serían?

  V: (Piensa)

  A: A ver, como te diría yo, no son plantas

  V: No, animales

  A: Bueno, pues a parte de pájaros son aves, yo quería que me dijeses aves, pero si me dices pájaros ya está bien

  A: Muy bien, pues ya hemos hecho todos los grupos, y estos los quitamos (árbol y libro). Ahora quiero…, mira, te enseño estas tres etiquetas (ànecs, aus i animals), y quiero que le pongas a cada grupo la etiqueta que le corresponde

  V: (Lo hace correctamente)

  A: Muy bien, y ahora me pones en el sobre pequeño todos los patos con su etiqueta. En este mediano, quiero que me pongas todas las aves con su etiqueta. Y en el grande, los animales con su etiqueta

  V: (Todo lo hace bien)

  A: Muy bien, ahora yo cojo este sobre pequeño (patos) y lo pongo dentro del sobre de aves, ¿puedo poner el sobre de patos dentro del de aves y mantener la misma etiqueta?

  V: No

  A: ¿Por qué?

  V: Porque uno es aus y otros son ànecs

  A: ¿Y qué diferencia hay?

  V: Unos que vuelan y otros que están en el río

  A: Bueno, pues ahora cojo el de aves y lo pongo en el de animales, ¿puedo meter el sobre de aves en animales y mantener la misma etiqueta?

  V: No, porque estos vuelan y estoa andan en cuatro patas

  A: muy bien, ahora voy a coger un dibujo de un ave y la pongo en el sobre de patos, ¿puedo dejar esta etiqueta? (patos)

  V: (Señala los patos) cuando están estos solos o todos juntos (patos + búho), pero si ponemos este solo (búho), no

  A: Muy bien, ahora cojo uno de un animal y lo meto dentro del sobre de aves, ¿puedo dejar la etiqueta aves?

  V: Sí

  A: ¿Por qué?

  V: Porque si quitas este (elefante), dejas este (aves)

  A: O sea, si quito el elefante puedo dejar la etiqueta, pero si dejo el elefante…

  V: Tienes que quitar el elefante

  A: Muy bien. Ahora te voy a hacer unas preguntas, ¿vale?

  A: En el caso de que muriesen todos los patos, ¿quedan aves?

  V: Sí

  A: ¿Por qué quedan aves?

  V: Porque las aves no son patos

  A: ¿No?, ¿y qué son las aves?

  V: Pájaros

  A: Vale

  A: Y si se muriesen todas las aves, ¿quedan patos?

  V: Sí

  A: ¿Por qué?

  V: Porque los pájaros no son patos

  A: De acuerdo, y si se mueren todos los animales, ¿quedan aves?

  V: No

  A: ¿Por qué?

  V: Porque las aves son animales también, pero de diferentes clases

  A: Bueno, pues ahora voy a coger 4 patos y 3 animales, ¿vale?. En la mesa, de todos los que te he puesto, ¿hay más patos o más aves?

  V: Más patos

  A: Cuéntamelos

  V; 1, 2, 3, 4

  A: Muy bien, dejamos los de los animales, y ahora te voy a coger 4 dibujos de aves, ¿de acuerdo?. Sobre la mesa, ¿hay más animales o más aves?

  V: Más aves

  A: A ver, cuéntamelas

  V: 1, 2, 3, 4

  A: ¿Y cuántos animales hay?

  V: 3

  A: De acuerdo

  A: En el mundo, ¿hay más aves o hay más animales?

  V: Más animales

  A: ¿Por qué hay más animales?

  V: Porque animales son eh, muchos

 • Anàlisi i conclusió

 • Abans de fer l´anàlisi del treball, ens agradaria fer un petit esquema sobre els àmbits d´operacions segons Piaget, en el qual es pot observar que aquesta activitat pertany a les operacions lògiques:

  Operacions lògiques:

  Classificar:

  • Jerarquització de classes

  • Multiplicació de classes

  • Relació entre diverses series

  • Formació d´un arbre genealògic de classes

  Seriar

  Numerar

  Operacions infralògiques:

  Físiques: Conservació de:

  • Matèria

  • Pes

  • Volum

  Espaials:

  • Operacions topològiques

  • Operacions projectives

  • Operacions euclidianes

  Temporals:

  • Superació de l´egocentrisme

  • Irreversibilitat del pensament

  Segons la teoria, l´experimentador no ha de corregir mai directament al nen, ni donar-li la solució correcta, ja que aquest l´acceptaria sense dubte recolçant-se en un criteri d´autoritat i no en una evidencia lògica. En aquesta pràctica ens hem trobat amb unes incidències que han obligat a l´experimentador a fer allò que la teoria no recomana, ja que sinó no es podia portar a terme correctament. Creiem que amb això induïm al nen a donar per adquirides nocions que encara estan en fase de construcció. Un exemple d´això seria quan l´experimentador li diu a Dani i a Verónica que els ocells també s´anomenen aus, ja que ells mateixos no eran capaços de dir-ho.

  A més, en aquesta pràctica hem trobat una contraposició a la Teoria Piagetiana. Aquesta teoria diu que durant l´intèrval que va dels 7 als 11 anys el desenvolupament cognitiu es troba en l´estadi de les operacions concretes. Durant aquest estadi el pensament del nen presenta tres importants modificacions respecte al període anterior, el del pensament pre-operatori:

  • Accentuació del pensament verbal i lògic, que capacita al nen per elaborar conceptes i preveure solucions als problemes. Però encara li costa realitzar abstraccions a partir de continguts concrets i sensorials i resoldre problemes que no es poden representar d´una manera concreta. Necessita manipular sempre material concret, d´aquí el nom d´operacions concretes.

  • Capacitat de descobrir la invariabilitat de la quantitat o matèria. Per exemple, si tenim una bola de plastilina i fem una figura d´un animal, o si tenim un got alt i prim mig ple d´aigua i la passem a un got baix i ample, el nen ja sap que la quantitat, malgrat la seva transformació, no varia.

  • Capacitat de relacionar i ordenar els diferents estats d´una cosa o els passos d´un problema.

  En el cas d´en Dani i la Verónica hem observat que el seu pensament no està gaire organitzat i que no tenen gaire assimilats els conceptes propis d´aquesta edat, com són les diferents categories: aus, ànecs i animals. A més, pel que fa a la manipulació de material concret, hem trobat que tant un com l´altre careixen d´inclusió quan se´ls posa el material al davant:

  Representació mental correcta:

  Animals = Aus i Ànecs / Ànecs = Aus

  Representació mental dels nens sense material:

  Animals = Aus i Ànecs

  Representació mental dels nens amb material:

  Animals / Ànecs / Aus

  Pel que fa al llenguatge, en Dani té moltes dificultats per expressar el que pensa i suposem que això és degut als problemes auditius que sembla ser que pateix. En canvi, la Verónica s´expressa molt millor, encara que quan no sap una cosa, en lloc de pensar-la, diu el primer que li ve al cap, com per exemple quan diu que l´ocell és un pio

  En quant als conceptes que utilitzen per fer les diferents classificacions, considerem que correspondrien a una edat inferior, ja que aquests són molt semblants als que utilitzava la nena de la pràctica 2, la Claudia. Un exemple seria quan la Verónica agrupa diferents dibuixos perquè comparteixen una semblança en el número de potes:

  V: ¿Que tienen 4 patas? ( agrupa el perro, el elefante y el cerdo)

  Com ja hem citat abans, sembla que en Dani pot patir problemes d´audició, i per això creiem que hi ha un retard en la parla. A més hi ha un altre factor que afecta al desenvolupament cognitiu i del llenguatge dels nens, com és la situació conflictiva que es viu a l´entorn familiar d´ambdós. Això ens mostra la importància d´un bon clima en l´entorn sociofamiliar per a un bon desenvolupament cognitiu i del llenguatge.

  Pel que hem pogut observar, aquest clima conflictiu ha afectat molt més al Dani que a la Verónica, ell no sap quasi llegir, no s´expressa bé,…, mentre que ella es defensa bastant bé davant les diferents situacions.

  Tant un com l´altre es van mostrar molt interessats per la pràctica, encara que quan no sabien alguna cosa es posaven una mica nerviosos, semblava com si els hi fes vergonya dir el que no era.

  Finalment, pensem que encara que l´experimentador no hagi fet un paper massa correcte, hem aconseguit que entenguessin les diferències entre les diverses categories: aus, ànecs i animals.

  BIBLIOGRAFIA

  - N, Silvestre, M.R, Solé i altres. Psicologia Evolutiva: Infància i Preadolescència. Edicions CEAC

  - P, Castellví i Masjuan. Psicologia del desenvolupament. Ed. Pòrtic

  - Moreno, Montserrat y Sastre, Genoveva. Aprendizaje y desarrollo intelectual. Col. Hombre y Sociedad. Ed. Gedisa. 1980. Barcelona

  - Moreno, Montserrat y equipo del IMIPAE del Ayuntamiento de Barcelona. La Pedagogía Operatoria. Cuadernos de Pedagogía. Ed. Laia. 1987. Barcelona

  - Rappoport, Leon. La personalidad desde los 6 a los 12 años. El niño escolar. Paidós Psicología Evolutiva.1986
  Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar