Varios


LOECE. LODE. LOPAGCE


LOECE

LODE

LOPAGCE

Any

1980

1985

1995

Govern de l'època

UCD

PSOE

PSOE

Ministre

Otero Novas

Josep M. Maravall

Jerónimo Saavedra

Què regula?

L'estatut de centres escolars.

El dret a l'educació.

Llei de participació, avaluació i govern dels centres concertats.

Fonamentada en

Constitució de 1978 i la llei general d'educació de 1970.

Constitució de 1978 i la llei general d'educació de 1970.

La LOGSE de 1990 i la Constitució de 1978.

Etapes

Pre-escolar, Primària, BUP/FP i Universitat. Manté les de la Llei general d'educació.

Pre-escolar, EGB, BUP/FP i Universitat.

Infantil, Primària, Secundària, FP i Batxillerat, Univesitat=LOGSE.

Obligatorietat

6-14 anys

6-14 anys

6-16 anys

Coeducació

Organització escolar

Centres públics: l'estat

Centres privats: director

Existeix alguna participació per part de pares i de mestres.

Centres públics: l'estat

Centres privats: director

Intervenció de pares, mestres i alumnes (Consell escolar)

Centres públics: l'estat

Centres privats: director

Intervenció de pares i alumnes (Consell escolar)

Òrgans de govern

*Uni-personals:

-Director

-Cap d'estudis

-Secretari

*Col·legiats:

1r Públics:

-Consell de direcció

-Junta econòmica

-Claustre de profes.

2n Privats:

-Consell de centre

-Junta econòmica

-Claustre de profes.

*Uni-personals:

1r Públics:

-Director

-Cap d'estudis

-Secretari

2n Concertats:

-Director

-Cap d'estudis

-Secretari

*Colegiats:

1r Públics:

-Consell escolar: director, cap d'estudis, representant ajuntament, pares, alumnes de CS i personal adm. I secretari.

-Claustre de profes.

2n Concertats:

-Consell escolar: director, 3 representants del centre, 4 professors, 4 pares o tutors d'alumnes.

*Uni-personals:

1r Públics:

-Director

-Cap d'estudis

-Secretari

2n Concertats:

-Director

-Cap d'estudis

-Secretari

*Colegiats:

1r Públics:

-Consell escolar: director, cap d'estudis, representant ajuntament, professors elegits, pares i alumnes..

-Claustre de profes.

2n Concertats:

-Consell escolar: director, 3 representants del centre, 4 professors, 4 pares o tutors d'alumnes. 2 alumnes (ESO), administració i serveis.

-Claustre de profes.

Formació religiosa

No

No, però hi ha la llibertat d'escollir formació religiosa.

No

Objectius i finalitats

Es basa en la formació integral de la persona. Tot respectant els principis democràtics. A més, adquirir hàbits intel·lectuals i de neteja (orientació educativa)

Es basa en l'establiment d'uns principis d'igualtat i del dret a l'educació:

*els drets humans a l'educació.

Les 7 finalitats de l'educació.

Fonamentalment es basa en la qualitat de l'ensenyament, la igualtat i la llibertat.

*garantir l'escolarització
Descargar
Enviado por:Mónica Grau
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar