Literatura


Lo Somni; Bernat Metge


Llengua Catalana

Lo Somni, “Llibre Primer

Comentari de text

El fragment presentat, titulat “Llibre Primer”, pertany a una de les dues obres més destacades de Bernat Metge: “Lo Somni”.

És un fragment del principi de la primera de les quatre parts (quatre llibres) en que es divideix la obra, però el fet de que només sigui un fragment d'unes poques ratlles no impedeix que es vegin clarament els trets humanistes que destaquen aquest autor, com l'ús de la hipèrbaton i de llatinismes i cultismes, com per exemple cogitacions, gitar, etc.

En aquesta curta fracció d'obra també es pot observar algun tret típic de Bernat Metge, com ara la seva postura escèptica.

El tema principal es la mortalitat de les ànimes, idea defensada pel personatge principal, que seria el Propi Bernat Metge. Aquest narra des de la presó, la aparició del difunt rei Joan I, la mort del qual era adjudicada a Bernat Metge i era la causa de la seva estada com a presidiari.

L'estructuració del text és clara i senzilla, amb una primera part, el primer paràgraf, dominada per la narració, on s'introdueixen els fets que exposarà a continuació.

Al segon paràgraf predomina la descripció, sent aquesta del rei aparegut i dels personatges i sers que l'acompanyen, personatges que posteriorment intervindran al somni.

A partir del tercer paràgraf fins al final Bernat Metge ens descriu els fets en forma de diàleg, diàleg entre el rei i el propi Bernat, on discuteixen i desenvolupen el tema principal, afirmant el rei que les ànimes son immortals i que la seva aparició a la cela n'és la prova; i Bernat Metge, oposant-se a la idea, buscant arguments per contradir els arguments del seu “rival” de conversa.

En aquesta obra Bernat Metge utilitza diversos recursos literaris característics de l'humanisme, com l'ús notable de la hipèrbaton, en frases com: “- Oït ho he dir.” o “- Va és.”. També empra molt freqüentment les frases en gerundi o participi, com per exemple: “- Poc temps ha passat que estant a la presó” o “llur vergonya s'és demostrat

Lo Somni, “Llibre Primer” Llengua Catalana 2

_______________________________________________________

______________________________________________________________________

Saúl De Reyes Prior Garrido 1º Batx. - B desembre'99
Descargar
Enviado por:Saul De Reyes
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar