Ecología y Medio Ambiente


Lluvia ácida


LA PLUJA ÀCIDA

Com es forma?

Lluvia ácida
La pluja àcida, es forma quan l'atmosfera rep fortes dosis d'òxids de sofre i nitrògen. Aquests compostos per reaccions químiques es converteixen parcialment en àcid sulfúric i nítric. Aquests contaminats provenen de l'ús del carbó per la producció de l'electricitat, de la fundició i la combustió dels vehicles. Algunes d'aquestes partícules àcides desapareixen per gravetat o per impacte amb el terra, edificis, plantes, etc.: aquesta és l'anomenada precipitació seca. Altres, continuen a l'atmosfera, es combinen amb

l' humitat dels núvols i cauen amb la pluja, la neu o la boira: és la pluja àcida.

Com es pot manifestar?

La pluja àcida es pot manifestar de diverses formes. Una pot ser en forma de precipitació seca i en forma de pluja àcida.

En la precipitació seca els àcids poden ser transformats per reaccions químiques en gas de biòxid de sofre o en sals nitrogenades y sulfúriques. D'aquesta manera cauen al terra en forma seca, causant els mateixos desperfectes que si arribessin en forma de pluja o neu.

En la pluja àcida els àcids es queden als núvols i al cap d'un temps cauen en forma de pluja, neu o boira.

Com perjudica a la salut humana?

La pluja àcida als humans determina un increment de les afeccions respiratòries (asma, bronquitis crònica, síndrome de Krupp, etc.) i un augment dels casos de càncer. Aquesta contaminació debilita a tot l'organisme i provoca una disminució de les defenses i una major predisposició a contraure malalties. Els més afectats son els nens, les persones grans, les dones embarassades i persones amb problemes del cor, circulació i asma.

Com perjudica als ecosistemes aquàtics?

Els efectes de la pluja i la precipitació àcida a llacs i corrents d'aigües implica la mort de crustacis, insectes aquàtics i moluscs i la desaparició del plàncton, el què provoca amb el temps la impossibilitat de sobrevivència de la resta de la fauna per falta d'aliment i fa que apareixin llacs transparents.

Com perjudica a les plantes terrestres?

La pluja i la precipitació àcida provoquen: l'alteració de la capa protectora de les fulles, el què provoca una baixada a la resistència a la malaltia; altera la germinació de la planta i la seva reproducció i finalment modifica la composició del terra comportant també la modificació del nutrients del sòl.

Perjudica a més coses?

La pluja àcida no contamina tan sols als éssers vius, on s'ha demostrat que els animals perden el pèl i es gasten abans les mandíbules entre d'altres coses, sinó que també pot arribar a perjudicar molt seriosament a edificis i a construccions, que han de ser contínuament restaurats.

Informació extreta de:

www.redes.org.uy/estudiantes/diccionario/conceptos/lluvia.htm (error d'accés)

www.iespana.es/natureduca/cont_lluvia_acida.htm

www.tierramerica.net/2000/1015/losabias.shtml
Descargar
Enviado por:Oriol1986alella
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar