Educación y Pedagogía


Llenguatge Plàstic


LLENGUATGE

PLÀSTIC

( 0 a 4 ANYS)

'Llenguatge Plstic'


EL LLENGUATGE PLÀSTIC

INTRODUCCIÓ

Els nens i nenes van evolucionant en la seva manera de dibuixar: primer comencen fent gargots i a poc a poc aprenen a fer formes més representatives.

Tenen un gran potencial creatiu i els seus dibuixos es caracteritzen per la seva frescor i espontaneïtat. Aprofitem els seus propis moments de motivació o bé intentem crear-los de manera que gaudeixin dibuixant, amb confiança i sense estar preocupats pels resultats. Valorem les seves produccions en funció de l'interès que han posat a experimentar i a partir de les capacitats de cadascun/a en aquest moment. De vegades els agrada utilitzar només el llapis, investigant les línies i les formes.

Hem de respectar-los si després no els apeteix pintar el seu dibuix. Altres vegades dibuixen utilitzant els llapis de colors, les ceres dures, etc, i els agrada ressaltar els diferents colors. Els ajudem a observar les formes, els colors, les teixidures, les funcions,... dels elements que hi ha en el nostre entorn.

L'observació els ajuda a estructurar i a enriquir les idees, però no esperem que reprodueixin amb fidelitat allò que veuen.

Els treballs dirigits a partir d'un model són útils per a aprendre les diferents habilitats i destreses: esquinçar amb els dits, retallar, punyir, pegar, plegar,... agafant bé i utilitzant correctament les tisores, punxons, pinzells,...


PLÀSTICA I DESENVOLUPAMENT EN EL PRIMER ANY

En el primer any, l'evolució de l' infant va molt ràpid, però malgrat això l'activitat plàstica es relativament limitada.

S'ha de potenciar l'estimulació bàsicament a partir d'impulsos visuals, cromàtics o tàctils que l'educadora durà a terme.

Durant els 6 primers mesos és molt important la relació infant-adult. El nadó no participa de forma directe però va acumulant experiències sensorials que potencien les seves habilitats perceptives, motrius, d'aprenentatge i de memòria.

Dels 6 a 12 mesos ja participa utilitzant recursos com l'aigua, sorra, farina, etc, que es podran fer servir amb l'ajuda de l'educadora com a recursos per decorar la classe i elaborar mòbils o putxinel·lis que permetran als nens veure els treballs amb moviment i de diferents posicions.

PLÀSTICA I DESENVOLUPAMENT D'1 A 2 ANYS

Dins aquesta edat l' infant ha augmentat la seva autonomia, ja es capaç d'agafar i manipular objectes amb una certa destresa gràcies a que ja domina la motricitat fina.

Ja pot iniciar-se en la manipulació d'alguns materials bàsicament treballant amb les mans, amb tot això, potenciarà la seva capacitat per descobrir, seleccionar, comparar, analitzar i relacionar, com per exemple: papers de diferents textures i colors, objectes obtinguts de la natura com a fulles d'arbre, plomes d'ocells, etc.

Un recurs essencial és la decoració de la classe, on ells augmentaran el seu protagonisme amb la seva implicació i realització d'algunes petites tasques a l'hora d'ajudar a l'educadora.

PLÀSTICA I DESENVOLUPAMENT DE 2 A 3 ANYS

La coordinació de moviments i la capacitat de manipular està més avançada a aquesta edat, la qual cosa permet actuar amb més precisió a l'hora de fer els treballs.

L'adquisició d'una certa maduresa, l'incita a iniciar noves activitats però difícilment les acaba per iniciativa pròpia.

En aquesta fase els infants comencen a descobrir noves textures i són capaços de realitzar noves operacions; per tant, es comença a potenciar la manipulació i s'introdueixen nous materials com puguin ser la plastilina casolana, llapis de cera, pintura de dits, etc, i nous útils com unes tisores amb grandària adequada per a aquestes edats.

PLÀSTICA I DESENVOLUPAMENT DE 3 A 4 ANYS

L' infant progressa en la seva personalitat i el desenvolupament motor, agafa consciència de les seves possibilitats i s'interessa amb el que treballa.

Té més capacitat de concentració i interès pel que l'envolta i això fa que sigui capaç d'estar més temps realitzant una activitat. Aquesta millora dels seus hàbits i progrés en autonomia li proporciona noves vies d'expressió plàstica.

Maneja diverses tècniques com el dibuix, pintura, collage, estampació i emmotllament. A través de tot això, s'afavoreix la coordinació ull-mà i el control del traç, amb la qual cosa se li està preparant per realitzar una aproximació a la llengua escrita.

ETAPES EN L'EVOLUCIÓ GRÀFICA

ETAPA DELS GARGOTS:

Aquesta etapa comença aproximadament als 18 mesos fins als 4 anys; durant els primers anys de vida el nen comença a establir pautes d'aprenentatge, actituds i cert sentit de si mateix com ésser. El primer traç és un pas molt important en el seu desenvolupament, doncs és el començament de l'expressió que no solament ho conduirà al dibuix i a la pintura, sinó també a la paraula escrita.

DESENVOLUPAMENT DE L'ETAPA DELS GARGOTS:

Aquesta etapa comença amb traços desordenats en un paper i progressivament evoluciona fins a convertir-se en dibuixos amb un cert contingut que es pot reconèixer per als adults.

Aquesta etapa succeeix en 4 períodes bé diferenciats:

- INICI (18 mesos):

Preparació. Descobriment del grafisme per la petjada que deixen certs objectes

- GARGOTS INCONTROLATS (2 anys)

- GARGOTS CONTROLATS (3 anys)

- GARGOTS AMB NOM (3 anys i mig, 4 anys)

GARGOTS INCONTROLATS (2 anys):

Són els primers traços, aquests generalment no tenen sentit, varien en longitud i adreça, en ocasions el nen mira cap a altre costat i ben sovint excedeix dels límits del paper o suport on dibuixa. No tenen intenció representativa, ho fan únicament pel plaer del moviment. Els nins utilitzen diferents mètodes per a sostenir el llapis. La grandària dels moviments que s'observa en el paper guarda relació amb la grandària del nen, per al nen els moviments que realitza en el gargot són grans, encara que per a l'adult resultin moviments petits o en petita escala. Els gargots són un reflex del desenvolupament físic i psicològic del nin. És important interessar-se pel que el nin està fent, doncs ha de sentir que és ben mirat pels adults.

Segons l'autonomia progressiva de les articulacions que intervenen en l'execució dels gargots, el nen produeix, primer, gargots de vaivé o escombrat, després circulars i, finalment, bucles.

Exemples:

Gargot incontrolat Gargot de vaivé

GARABATEO CONTROLAT:

Gargot circular Gargot de bucle

GARGOTS CONTROLATS (3 anys):

A poc a poc el nen descobrirà que hi ha una relació entre els seus moviments i els traços que realitza en el paper. Això pot succeir uns sis mesos, aproximadament després que hagi començat a fer els gargots. Aquest pas és molt important, doncs el nen ha descobert el control visual sobre els traços que executa. Ara els traços del nin seran gairebé el doble de llargs i possiblement alguna que altra vegada utilitzi diferents colors en el dibuix. En aquesta etapa li agrada omplir tota la pàgina, utilitza gran diversitat de mètodes per a sostenir el llapis i sobre els tres anys i mig ja s'aproxima a la forma de prendre el llapis correcta. El nen descobreix certes relacions entre el que ha dibuixat i una mica de l'ambient. El control sobre el gargot es reflecteix en el domini que adquireix sobre altres parts de l'ambient.

Exemple:

Gargot controlat

GARGOT AMB NOM (3 anys i mig, 4 anys):

En aquest període el nen comença a donar nom als seus gargots i comença a relacionar aquests gargots amb el món que li envolta. Abans el nen podia veure una relació entre el que havia dibuixat i algun objecte, però ara el nen dibuixa amb una intenció. Els traços poden estar distribuïts per tota la pàgina i de vegades estaran acompanyats per una descripció verbal del que s'està fent. L'important és que els gargots o línies que els adults poden considerar sense sentit, per al nin té un significat real.

Exemple:

Mamà, en Toni, el sol

Una tortuga

ETAPA PREESQUEMÀTICA:

Al voltant dels quatre anys l'infant aconsegueix moure el canell i el polze

amb força autonomia. Això li permetrà fer dibuixos que esdevindran formes

gràfiques que representaran figures reals o de ficció.

En aquesta fase nens i nenes dibuixen formes relacionades amb l'entorn

i les seves representacions comencen a ser identificades per l'adult.

Els primers dibuixos evolucionen al llarg dels quatre, cinc i sis anys, edats

que impliquen aquesta etapa preesquemàtica on el tret més important és

l'aparició de la figura.

Les figures neixen d'un perfeccionament de les formes i d'un millor sentit

estètic.

És una etapa en què es poden observar grans salts qualitatius pel que fa a

la figura humana i els objectes.

Un dels temes preferits és la figura humana, anomenada també capgrossos,

atesa la grandària del cap. Amb el pas del temps la figura humana es va enriquint amb més detalls, com els braços, les mans, les orelles, el cabell, els peus, etc.

Exemple:

Capgròs fet per un infant de quatre anys. Quatre anys i mig.

BIBLIOGRAFIA

ETAPAS DEL DESARROLLO GRÁFICO-EXPRESIVO EN EL NIÑO DE EDUCACIÓN INFANTIL. Revista Digital “Investigación y Educación” Núm.22

Esther Hervás Anguita

DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR. Pons, Roquet-Jalmar
Editorial Altamar

EXPRESIÓ I COMUNICACIÓ. Perez G, i altres. Editorial Altamar

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y ARTÍSTICA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL.
Una metodología para el desarrollo de la creatividad. David Rollano Vilaboa.

INTERNET:

http://arteinfantil.tripod.com/

http://www.ucm.es/info/mupai/lowenfeld.htm

http://ioc.xtec.cat/intranet/documents/web/creativecommons/EDI/C5/EDI_C5UD4.pdf
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar