Lengua Española


Literatura gallega


1º.- EXPLICA O CONTEXTO HISTORICO-POLÍTICO QUE DEU LUGAR A UN PROCESO DE DECADENCIA POLO QUE A LINGUA E A LITERATURA GALEGAS PASARON DUNHA ETAPA MEDIEVAL ESPLENDOROSA A UNHA IDADE MODERNA DENOMINADA DOS SÉCULOS ESCUROS. COMENTA COMO A SITUACIÓN SOCIAL CREADA FAVORECEU ESTE PROCESO, E QUE FACTORES ACELERARON A DEVANDITA DECADENCIA E A COLONIZACIÓN ABSOLUTA POR PARTE DOUTRA LINGUA, DE TÓDOLOS AMBITOS DA CULTURA.

2º.- CARACTERIZACIÓN DA LITERATURA ORAL, EN XERAL, E DA A POESÍA POPULAR, EN PARTICULAR, QUE SE CULTIVA NESTE PERÍODO.

3º.- ¿CALES SON AS CARACTERÍSTICAS COMÚNS QUE COMPARTEN OS AUTORES CHAMADOS “PRECURSORES” NO PRERREXURDIMENTO? ¿QUE DOUS FEITOS LITERARIOS DESTACARÍAS NESTE PERÍODO? EXPLICA TODO O QUE SAIBAS DOS MESMOS.

EXAME DE LINGUA GALEGA 3º ESO 2ª AVALIACIÓN

TEORÍA

DATA: 10/03/2000

NOME: ………………………………………………………….. NÚM.: …………….
Descargar
Enviado por:Miguel Lamelas Plá
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar