Literatura galega

Vicente Risco. Otero Pedrayo. Neotrobadorismo

 • Enviado por: Miguel Lamelas
 • Idioma: gallego
 • País: España España
 • 1 páginas
publicidad

 • ¿Cales foron as razóns sociais, políticas, culturais, … que fixeron que as Irmandades a partir de certo momento limitasen as súas actividades ó terreo cultural? ¿En que xénero literario influíu sobre todo e de que maneira?

 • ¿Por que dirías que Antonio Noriega Varela é un autor de estilo tradicionalista? ¿Consideras a Ramón Cabanillas máis renovador? ¿por qué?

 • ¿Cales foron os factores que facilitaron neste momento (1900 - 1936) o éxito da narrativa en galego?

 • ¿Que trazos distinguen os poetas de vangarda como Amado Carballo ou Manuel Antonio dos poetas do XIX e de principios do XX?

 • ¿E a narrativa, que novas achegas diferencian os novos narradores do Grupo Nós dos escasos novelistas que os precederon?

 • Vicente Risco (A) / R. Otero Pedrayo (B).

 • Castelao.

 • ¿Que é o Neotrobadorismo?

 • ¿Por que foi Cabanillas “o poeta da raza”?

 • ¿Cales son as catro xeracións nas que se agrupan os autores máis importantes dende comezos de século ata a guerra civil?

 • EXAME DE GALEGO - LITERATURA - 4º ESO B 04.12.2000

  NOME: ……………………………………………………………………..….. NÚM.: .……