Literatura


Literatura Galega


LITERATURA GALEGA. 1ºBacharelato Ciencias l` Avaliación.

NOME ..................................................................................................,

1º- Comenta a cantiga que segue. Quantas sabedes amar amigo treides comig'a lo mar de Vigo

e bañamos emos nas ondas.

Quantas sabedes amar amado

treides comig'a lo mar levado

e bañamos emos nas ondas.

Treides comi'g a lo mar de Vigo e veererno-@ meu amigo

e bañamos emos nas ondas.

Treides comig'a lo mar levado e veeremo-lo meu amado

e bañamos emos nas ondas.

Martim Codax.

Suxerencias para o cometario:

1-Xénero da canfiüga(amigo, amor, escarnio, maldicer, pastorela). Xustificando as túas afiamcións. '2-Smopse argumental e tema da cantiga.

3-Personaxes que aparecen, incl¿ps non animados

(a mar, o hgo, as flores da püñC&, almións á anatomía, etc.)

4-¿Cal.é.o estado de ánimo do pata?

W¿gep3res das cieeo preguntas que seguen:

l- Os poetas e o mundo que os rodeaba(trobadores, soldadeiras...).

.2- ¿En.que consist4 a doutriha do Fin'amors?.

• 3- ¿Por que aparece a mujer nas cantigas trobadorescas? ¿Por que así e non dautra maneira?.

. „... 4- Temáticadas ¿jgas de escarnio e maldicir

5- Cales son os textos' que se conserva a lírica galegoportuguesa medieval?
Descargar
Enviado por:R. Varela
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar