Lengua Española


Literatura catalana


RAMON LLUL

Obres narratives

Les primeres novel·les escrites en català:

 • Llibre d'Evast e Blanquerna: narra la vida d'un jove que es proposa viure per un ideal cristià, renuncia al mon i inicia una llarga recerca per troba el grau màxim de perfecció cristiana. Blanquerna passarà per diversos graons de la jerarquia eclesiàstica. Arriba fins al papat però no troba la perfecció i es fa ermita.

La novel·la es una autobiografia utòpica, es el relat de la vida ideal que Llull hauria volgut tenir.

Al llarg de l'obra abunden les petites histories alliçonadores o morals, que és el que els medievals anomenaven eximlis.

 • Llibre de meravelles o Fèlix: narra la historia de Fèlix que s'enva de casa seva i comença a admira la creació de Deu, en el seu pelegrinatge es comença a trobar amb un seguit d'ermitans.

La novel·la esta dividida en deu capítols o llibre. Es com una enciclopèdia temàtica.

Obres poètiques

Mística “prosa poètica” (relació entre home i Deu a traves de la oració).

 • Llibre d'Amic e Amat: 366 versicles ( textos curts que son en prosa però te un llenguatge poètic es com un manual per meditar. Un versicle per que l'ermita pugui meditar cada dia, mes 1 per el anys de 366 dies.

L'Amic: que es l'home (ermita).

L'Amat: Deu o be Jesucrist.

L'Amor: que es la força que els uneix.

Lírica

 • Plant de Nostre Dona Sta. Maria.

 • Cant de Ramon.

 • Lo desconhort: parla del fracàs de la seva vida.

Obres doctrinals

 • El llibre d'orde de cavalleria: es com un manual per ser un bon cavaller

 • Doctrina pueril: Es com un manual per ser una bona persona per tenir un bon comportament(es dedicat al seu fill Domènec).

Obres filosòfiques i científiques:

 • Art abreujada d'atrobar veritat: llibre filosòfic on explica el seu art.

 • L'arbre de la ciència: es com una enciclopèdia on i havia tota la ciència d l'època

 • Llibre de contemplació de Deu: exposa els principis que hi havia que tenir en compte quan pales de Déu.

Ausiàs March S XV

Poeta mes important de l'edat Mitjan i de la literatura medieval

Temes mes important: l'amor i la mort

Les 4 coses mes admirades de Ausiàs March

Concepte de poesia lligat al pensament:

 • Te un concepte diferent als trobadors, ell la feia servir per pensar, per filosofar, per reflexionar, etc.

La matèria poètica és ell mateix.

 • Es basa en parlar d'ell, dels seus sentiments, del seu estat d'ànim

(la poesia del jo )

El concepte de dona com a companya:

 • La dona per A. M. Es com una persona normal, com ell que te defectes i virtuts i la tracta com a igual valora els seus valores com a persona (confiança, amistat,..)

no valora tant les qualitats físiques.

La utilització del català com a llengua poètica:

 • Ja no utilitza l'occità. Parla d'ell amb la seva llengua.

MANTE CARACTERISTIQUES TROBADORESQUES:

 • Versos estrams

 • Amagar el nom de la dona

AMOR:

 • Cos: amor carnal, el desitj, l'erotisme.

 • Anima: l'amor espiritual la fidelitat, la confiança esperit la carn

MORT:

 • Alliberament del dolor (ell pateix molt aquest tema)

 • Preocupació pel destí (el mes enllà) de l'anima de la dona estimada.

 • La justícia de Deu (te por per si Deu el castiga pel seu pecat).

ESTIL:

 • Conserva la mètrica de la lírica trobadoresca (utilitza el decasíl·lab estramp )

 • Preocupació pel contingut més que per la formes

 • Utilització de llengües comparacions ( Així com cell.. )

 • Comparacions molt casolanes, aspres i ferrenyes (armari, beguda ,forn, hospital,

 • Utilització de termes mariners

 • Utilització d'exclamacions i interrogacions.

LA NARRATIVA EN VERS

Roman Cortès

Cançó de gesta

1 Escrit en vers (octosíl·labs apariats)

1 Escrit en vers (octosíl·labs apariats)

2 Llegit en privat o en públic

2 Recitats en públic

3 Personatges de ficció, que s'alimenta de la fantasia (llegenda; Rey Artús)

3 Personatges reals que han esdevingut herois ( El Cid, Jaume I, Carlemany)

4 Servien d'entreteniment

4 Escrits per glorificar el herois i deixar constància de la seva exemplaritat

5 Els personatges són cavallers que busquen aventures i lluiten per l'amor de la seva estimada (escala de valors)

5 Els personatges són cavallers que lluiten per la seva pàtria i la religió (escala de valors)

Cançons de gesta: narrativa en vers

LA NARRACIO EN PROSA

Llibres de cavalleria

Novel·la cavalleresca

1 Apareixen elements fantàstics (dracs, serps, mags gegants,...)

1 Absència d'elements fantàstics

2 Els personatges tenen qualitats sobrehumanes (força descomunal, poders màgics,...)

2 Els personatges son de dimensions humanes

3 La situació geogràfica és irreal i desconeguda

3 Els espais geogràfics son coneguts i reals

4 El temps es remot i l'ambient de fantasia li dóna un aire anacrònic

4 El temps es pròxim

TIRANT LO BLANC

Novel·la cavalleresca

Novel·la militar: explica guerres, estratègies etc.

Novel·la polièdrica Novel·la històrica

(novel·la total)

Novel·la social (de costums); festes, cerimònies, costums, etc.

Novel·la sentimental (eròtica)

Novel·la psicològica: descriu la personalitat del personatge

Novel·la moderna

Marc realista i versemblant (localitzacions vertaderes, persones sense súper poders

To d'ironia i d'humor (hi ha un to humorístic, en la època era impensable

Tractament psicològic dels personatges

Relat biogràfic d'un personatge

Res d'això era habitual en aquesta època

CARACTERÍSTIQUES DEL ROMANTICISME

 • Visió de la natura com a imatge del món espiritual (genera emocions)

 • Consideració de la poesia com a gènere literari per exel·lencia (utilització de metàfores, símbols i mites)

 • El poeta adquireix la condició de gesi

 • Exaltació de l'individualisme i la subjectivitat

 • La creació literària es fàcil de la irracionalitat (valoració dels sentiments, les passions, la lletgesa, ...)

 • Insatisfacció davant la realitat. Desig de fugida, d'evasió. (evocació de móns fantàstics, de temps passats, ...)

 • Llibertat formal (barreja poesia i narració/diferent formes mètriques-polimetria)

 • Valoració de la cultura popular (rondalles, contes) com a reflex de l'esperit nacional

 • CARACTERÍSTIQUES DE LA RENAIXENÇA

  La renaixença es el moviment de recuperació literària i lingüística que comença a l'any 1833 ( S XIX )

  El concepte de renaixença també es vincula al sentiment nacional

  Els objectius de la de la Renaixença son els següents:

  - Recuperar l'ús de la llengua de la llengua catalana

  - Impulsar un literatura pròpia

  - Fomentar el coneixement de la historia pròpia

  - Crear institucions i organitzacions catalanes favorables a la nació catalana

  CARACTERÍSTIQUES DE LOBRA DE VERDAGUER

  • La visió de la natura com a ésser viu

  • La creació de mites i símbols :

  - El Canigó símbol de l'origen de Catalunya

  - Montseny símbol del paradís perdut de la infantesa

  - Montserrat símbol de la fe cristiana

  • La inclinació al somni, imaginació, nostàlgia

  • L'interès per la cultura popular

  POESIA LIRICA

  • Poesia patriòtica To nostàlgic:

  (exaltació de la pàtria) - Fruit de l'emprança del passat medieval

  - Referències al paisatge de la infància

  To enèrgic

  i exaltant:

  - Canta les gestes i traduccions del poble.

  • Poesia religiosa

  - Experiència religiosa personal

  - Recuperació del sentiment religiós

  POESIA ÈPICA

  La literatura catalana va tardar mes que la resta d'Europa en fer servir la Poesia èpica.

  Verdaguer va pensar en que aquest buit es tenia que omplir

  L'Atlántida i Canigó son unes de les obres mes representatives en aquest camp

  OBRA DE VERDAGUER

  - Poesia èpica

  · l'Atlántida L'emigrant

  · Canigó Pàtria La plana de Vic

  Poesia patriòtica

  - Poesia Lírica Aires del Montseny

  Idil·lis i cants místics

  Poesia religiosa St. Francesc

  Flors de Calvari (Parla del seu sofriment)

  Excursions i viatges

  - Prosa Dietari d'un pelegrí a Terra Santa

  En defensa pròpia

  Rondalles

  LLENGUA I ESTIL

  Coneixement de clàssic

  Crea un model de llengua basat en

  Parla pròpia de la gent del camp (llengua rural)

  Utilitza molts dialectes

  - Llengua Derivats i diminutius (-ival, -ol, -oia)

  Rigidesa lèxica

  Article lo

  Utilització del pretèrit perfecte simple (cantí)

  To emotiu

  - Estil Domini de la mètrica

  Estil retòric i grandiloqüent en els poemes èpics

  Estil senzill i clar en la Poesia lírica

  Lluita entre el bé i el mal
  Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar