Historia


Les potències extraeuropees # Las potencias extraeuropeas


T.9. LES POTÈNCIES EXTRAEUROPEES

ESTATS UNITS

El desigual desenvolupament econòmic entre el nord i el sud del EUA va fer que la nació anara fragmentant-se.

Els estats del sud eres cotoners i comerciaven amb Anglaterra, li compraven productes manufacturats i li venien cotó. Aleshores estaven a favor del lliure comerç, ja que eren agrícoles i volien comprar els productes manufacturats a baix preu a baix preu. Per una altra banda, al nord estaven en contra de l´entrada d´articles britànics, per afavorir els propis i volien establir una política arancelaria.

A més a mes, tenien certes diferencies socials, ja que els estats del nord eren antiesclavistes i els del sud utilitzaven mà d´obra esclava per a la producció del cotó, ja que aquest necesitaba molta mà d´obra i al sud no hi havia massa població. Arrel d´aquestes diferencies sorigiren certs conflictes pe la colonització de l´Oest, ja que les dues zones volien establir als nous territoris els seus interessos. Per solucionar aquest problema es signà el “Tractat de Missouri” l´any 1820, era una línea que separava els estats esclavistes (situats al sud d´ella), dels estats no esclavistes (els que es trobaven al nord). Així doncs, el sud conquerí Texas que s´incorporà als esclavistes i a l´hora d´ocupar Califòrinia hi hagué disputes (a pesar de la línea) entre el nord i el sud. Al cap i a la fi Califòrnia fou reconecguda com a antiesclavista i els estats del nord promulgaren les “lleis sobre esclaus fugitius” que els obligaren a tornar al seu estat.

Els estats del sud eres monoria i començà a nàixer entre ells un sentiment secessionista.

D´aquestes esmentades causes i de la idea que el sud volia separar-se del nord i el nord desitjava mantenir la unió, esclatà la guerra de Secessió l´any 1860 que durà fins l´any 1865 pq el sud presentava una forta resistencia, ja que a diferencia del nord, sols intentava defendre´s (els altres a més volien conquerir territoris).

La guerra acabà amb la victoria del nord, s´abolí l´esclavitut i comen´`a el període de la Reconstrucció en el que els negres votaven, formaven part de les assemblees i accedien a càrrecs públics. Açò provocà el descontent del sud que no parà fins tornar a aconseguir el control. Aquest control en Manis del sud no suposava sols el fracàs de la Recontrucció sino tb el pas de l´esclavitud a la segregació racial. Aquest fet féu que el sud quedara bastant subdesenvolupat econòmicament.

Malgrat aquests enfrontaments entre territoris, els EUA es convertí en una gran potencia económica pel seu enriquiment econòm que es degué a diversos factors:

-tingueren un gran augment demogràfic degut a la immigració, ja que era un nou país amb moltes terres per explotar i oportunitats, i tb per l´augment de la taxa de natalitat.

-en l´agricultura es produí una expansió gràcies a la colonització i a les noves tècniques. El motor de la revolució fou el cotó, conjuntament amb l´expansió ferroviaria. I a més es produí en quatre fases la revolució dels tranports:

1.-expansió de carreteres privades

2.-navegació fluvial a vapor

3.-construcció de canals

4.-expansió del ferrocarril

Aquesta primera revolució industrial feia dels EUA un país econòmicament especialitzat en el que el nord-est era industrial i financer, l´oest cerealícola i ramader i el sud cotoner.

Després de la Guerra de Secessió i abans de 1914 els EUA se situaren al capdavant de l´economia mundial per distintes causes:

-la forta onada migratoria produí un gran augment de la població nord-americana.

-el creixement dels mercats de capital i bancs d´inversió pel que trencaren la dependencia amb Anglaterra.

-la concetració industrial es féu per limitar la competència d´empreses i s´introduiren noves tècniques en diferents camps de la industria com la siderurgia, l´energia o l´automòbil.

JAPÓ

Durant la primera meitat del s.XIX Japó continuava amb un règim i un sistema polític feudal, el que qui en realitat tenia el poder no era l´emperador sino el SHOGUN i els DAINIOS.

Després de la guerra de l´opi a Xina, les potencies occidentals pretenien acoseguir una competència comercial: fer escala en els ports japonesos, és a dir, que Japó trencara amb la política d´aïllament.

L´any 1854 es signà el “Tractat de Kanagawa” en el que es concedia als americans el dret de residencia, de fer escala, de comprar i vendre en dos ports japonesos.

Quatre anys més tard, al 1858 més ports s´als americans i a altres potències occidentals.

Així doncs, en quatre anys els ports japonesos s´havien obert als occidentals i havien trencat la política d´aïllament. Front a aquest fet sorgiren grups nacionalistes que culparen als Shogunat de rendir-se davant les potencies occidentals. Aleshores els revolucionaris del shogunat dugueren a terme la Restauració de l´Imperi. Ara el poder i les decisions tornaven a Manis de l´emperador qui podia fer les transformacons que trobara escaients.

Pel descontent de restaurar l´imperi es produí la “Revolució de Meiji” que fóu un tipus de revolució antifeudal. L¨estat féu una sèrie de transformacions politiquees i institucionals com crear un exèrcit modern per evitar que els occidentals dominaren l´economia japonesa, es feu una administració centralitzada i un sistema fiscal modern

A més a més, l´emperador redactà una Constitució, unificà els exèrcits feudals, suprimí les institucions feudals, creà un govern central i els territoris del Tokogawa els convertí en Kens.

L´Estat va tindre un paper molt important en la indústrialització del Japó. Començà fent reformes en l´ensenyament (noves escoles, programes adaptats dels Eua....), les noves tècniques que introduí en l´agricultura feren que el rendiment augmentara i conseqüentment tb ho feu la població mitjançant el Ministeri d´Indústria donà llocs de treball creant empreses que més tard es privatitzaran i acabaran formant el ZAIBATSU (concentració d´empreses de distint productes)

Per tal de fer aquestes reformes el finançament de l´estat vindrà a partid e fonts variades: impostos, deute intern, i tb extern, de les privatitzacions, de la confiscació de béns i de prèstecs bancaris.

Aquest finançament per una banda aportà molts avantatges, però per una altra produí alguns problemes. Els camperols que estaven explotats pels impostos de l´estat quasi no tenien doners per aconsumir, aleshores disminueix la demanda i el mercat intern es debilita.

Per tal de buscar demanda per als seus productes, matèries primeres i energia han de conquerir els mercats asiàtics. Així doncs, s´enfronten amb Xina i aconseguiren el control de Corea i de l´enfrontament amb Rússia es fan amb la Manxina.
Descargar
Enviado por:Mineta.
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar