Sociología y Trabajo Social


Les ONG (Organización no Gubernamental)


LES ONG's

L' ONG, Organització no-governamental, és una denominació estranya i imprecisa que ha fet fortuna. Serveix per designar organitzacions nascudes de la societat civil, creades i gestionades per ciutadans particulars, amb objectius diversos però preferentment humanitaris, de cooperació, de pau, o de tensió al medi ambient i l'àmbit d'actuació o d'interès de les quals és internacional. Encara que aquest tipus d'organitzacions ja va començar a aparèixer durant el segle XIX, no és fins als darrers 30 o 40 anys que el “ fenomen ONG “ qualla i fa irrupció amb gran força en l'escena mundial. És la resposta solidaria que els ciutadans més ben imformats i més lúcids donen els problemes d'àmbit internacional que planteja un món interdependent.

D'ONG's n'hi ha de moltes menes, com: Amnistia Internacional, Càrites Diocesana, Creu Roja, Intermón, Mans Unides, Medicus Mundi i Aldeas Infantils entre d'altres. Tot seguit les explicaré.

Amnistia Internacional: és la única organització no- governamental que no rep ajuda de les administracions. Amnistia Internacional defensa els drets humans. Els seus objectius són: conseguir la lliberació de presos de conciència ( persones empresonades per les seves ideas, sexe, etnia o idioma ), exigir judicis justos per tots els presos polítics, radicar la pena de mort, combatre la tortura.

Càrites Diocesana: és una de les ONG's més importants promogudes per la isglèsia católica i treballa entre sectors més pobres i marginats. A més a més d'ajudar economicament, també ajuden pedagogicament. Les seves prioritats són: atenció a les persones grans amb recursos mínims, cursos de formació per a la gent que estigui a l'atur i accollir a immigrants.

Creu Roja: entre els molts projectes que porta a cap Creu Roja, la campanya de mines anti persones és la que destaca més. Porten a cap programes de caràcter social, sociossanitari i assistencial, programes d'emergència i distribueix aliments als necessitats.

Intermón: treballa per radicar la pobresa de les poblacions del sud i proporcionals'hi mitjans per poder assumir el seu propi desenvolupament. Coopera en més de 500 projectes de desarrollament en 31 països, promou la solidaritat, …

Durant els dos pròxims anys portarà a terme una nova campany que es diu: Moute amb Àfrica.

Mans Unides: el seu treball es basa en dues línies d'acció. en primer lloc s'enssivilitzà a la població espanyola sobre la realitat dels països del Tercer Món, invità en el compromís social i la financiació de projectes de desenvolupament a Àfrica, Amèrica, Ásia i Oceania. Té com a objectiu millorar les condicions de vida i afaborir l'autosuficiència. Principalment són de cinc tipus: educatius, sanitaris agropequaris, de promoció de la dona i socials.

Medicus Mundi: promou la salut en les regions més pobres. Coopera en la realització de programes de millores per les comunitats: salut, alimentació, habitat, educació, treball, organització i ajuda a les organitzacions locals estimulant la participació de la comunitat, per posar en marxa programes respectuosos amb la cultura i la tradició.

Aldeas Infantils: és una ONG de caràcter mundial per ajudar a l'infància. El seu objectiu és oferir una familia a nens desemparats, un lloc estable i una formació.

Es va fent cada cop més evident la necessitat d'establir vies àgils, sòlides i juridicament regulades entre Ols i ONG's. De fet algunes ONG's tenen ja estatut consultiu amb l'ONU i aquest sembla l'inici d'un bon camí. A continuació tot i ser una institució governamental explicarem el seu organigrama, perquè tambè ajuda a la humanitat on hi ha pobresa.

L' ONU

L' Organització de les nacions unides

L'expressió “ nacions unides “ va aparèixer per primer cop a la “ Declaració de les nacions unides “ ,en la qual els representants dels 26 Estats es comprometien a continuar conjuntament la guerra contra Alemanya i els seus aliats. La carta de les nacions unides va ser redactada a la Conferència de les nacions unides que es va reunir al 1945 a San Francisco. La firma de la carta per part dels Estats es va produir el 26 de Juny de 1945 i l'ONU va començar a existir oficialment el 24 d'Octubre de 1945. Hi havia 51 membres fundadors. Els objectius que manifesten són: mantenir la pau i la seguretat internacionals, desenvolupar relacions amistoses entre les nacions, realitzar la cooperació internacional tot resolent els problemes internacionals d'ordre econòmic, social, cultural i humanitari tot desenvolupant el respecte dels drets humans i de les llibertats fonamentals i ser un centre en el qual s'harmonitzin els esforços de les nacions vers aquestes finalitats comunes. L'ONU actua d'acord amb els principis de: igualtat subirana de tots els seus membres, compliment de bona fe de les obligacions que assumeixen en signar la Carta, no posar en perill la pau, la seguretat i la justícia internacionals, abstenció de recórrer a l'amenaça o l'ús de la força, donar suport a l'ONU i no ingerència en els assumptes que són competència nacional d'un Estat. Els órgans principals de l'ONU, a través dels quals ha de realitzar els seus objectius són: l'Assamblea general, el Consell de seguretat, el Consell econòmic i social, el Consell d'administració fiduciaria, la Cort internacional de

justicia i la secretaria. Actualment el nombre de membres d'aquesta organització és de 184.

Dins aquest organigrama ocupa un paper molt important el Consell Econòmic i Social ( ECOSOC ) que exerceix una funció de coordinació i enllaç entre l'ONU i les agències especialitzades, com ara el Fons de les Nacions Unides per a la infància ( UNICEF ), l'Organització Mundial de la Salut ( OMS ) i l'Organització de l'Alimentació i de l'Agricultura ( FAO ).

TREBALL

D' ÈTICA:

INSTITUCIONS

HUMANITÀRIES

Índex

Pàgines 1 - 2 ………………….. Les ONG's

Pàgines 3 - 4 ………………………. L' ONU

Bibliografia

Tota la informació d' aquest treball l' he trobat en els volums 6 i 14 de la “ Nova Enciclopèdia Temàtica Planeta “ i a la revista el “ Dominical “.
Descargar
Enviado por:Xavier Barceló
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar