Religión y Creencias


La Misión; Roland Joffé


1. analitza les característiques dels personatges principals.

  • Rodrigo de Mendoza. És un traficant d'esclaus, mercenari i assassí. Després de matar el seu germà per gelosia es converteix en una persona turmentada. S'uneix al pare Gabriel en la seua tasca missionera per tal de trobar la pau interna i es converteix en jesuita. És una persona apassionada.

Al final de la pel.lícula i per a defendre els indigenes no dubta en recórrer a les armes.

  • Pare Gabriel. És un jesuïta que dirigeix la missió de San Carlos. Es guanya la confiança dels indigenes. Ajuda a Rodrigo de Mendoza i quan s'enfronten contra els espanyols i els portuguesos prefereix lluitar amb l'oració, d'una forma pacífica. És un home reflexiu i pacífic. Li agrada tocar la flauta i amb la seua música va atraure els indigenes.

  • Nuncio del Papa. Ha estat enviat pel Papa per a visitar les missions. En un principi es queda admirat pel que ha aconseguit el pare Gabriel amb els indigenes. Però finalment es doblega a la voluntat dels portuguesos i els espanyols per a que desaparega la missió.

2. En la pel.lícula es veu el grau de desenvolupament que tenien les missions jesuïtes. Era solament un aprenentatge religiós? Creus que els jesuïtes respectaven d'alguna manera la cultura dels indigenes?

Els jesuïtes no solament es van dedicar a predicar la religió catòlica. També van ensenyar els indigenes a autoabastir-se mitjançant l'agricultura i algunes d'estes missions van ser molt prosperes.

Pense que no respectaven totalment la cultura indigena perque volien imposar la religió catòlica. Però respectaven els indigenes com a persones i els van defensar contra els abusos de les metròpolis que els volien com a esclaus. Molts indigenes trobaven en aqueste missions un lloc de refugi.

3. L'enfrontament entre Espanya i Portugal desemboca en una tragèdia i en un assassinat massiu d'indis. Indica quins motius estan al darrere.

Hi ha una lluita pel control d'estos territoris entre Espanya i Portugal. Els portuguesos volen estos territoris per esclavitzar els indigenes. L'església finalment es doblega a les imposicions d'Espanya i Portugal i decideix que desapareguen les missions que suposaven un perill per als interessos d'espanyols i portuguesos. El pare Gabriel i Rodrigo amb els indigenes decideixen lluitar perque no desaparega la missió. Rodrigo lluitarà amb armes pero el pare Gabriel prefereix l'oració. Finalment es produeix una tragèdia.

Al darrere hi ha una motivació econòmica i un afany expansionista sense tenir en compte que els indigenes eren també persones.

4. Quin missatge i quins valors transmet la pel.lícula?

En primer lloc la lluita desl indigenes contra els seus opresors que volen esclavitzar-los, en aquest cas és una lluita contra les potències d'Espanya i Portugal. Intenta posar en evidència que els interessos econòmics de les potències estaven per damunt dels interessos humans. D'altra banda la jerarquia eclesiàstica en compte de defendre els oprimits es posa al costat dels interessos de les grans potències.

La pel.lícula també ens mostra la bellesa d'aquests paratges, l'armonia i el respecte dels indigenes amb la natura. En canvi els poderosos són destructius.

També veiem com alguns jesuïtes van ser capaços d'enfrontar-se als seus superiors per defensar els indigenes.

És molt curiós el cas de Rodrigo de Mendoza que pateix una radical transformació. De traficant d'esclaus passa a conviure amb els indigenes i d'aquesta manera arriba a respectar-los. Fins i tot els defensa al final de la pel.lícula.

Veiem també la destrucció sense contemplacions de cultures milenàries simplement per dret de conquesta.

5. Opinió personal: actors, música, argument,... i qualsevol altre aspecte que vullgues comentar.

El que més m'agrada de la pel.lícula és l'ambientació, els paisatges de la selva. És important per a comprendre la forma de viure d'estos indigenes.

La banda sonora de la pel.lícula també m'ha agradat molt i acompanya molt bé a la majestuositat del paisatge.

Pense que els dos actors principals de la pel.lícula interpreten molt bé els seus papers i donen molta credibilitat als seus personatges.

Trobe que l'argument ens fa tindre una idea clara dels esdeveniments ocorreguts a les missions jesuïtes de l'època, encara que la pel.lícula se m'ha fet massa llarga.

La pel.lícula mostra molt bé el que haviem estudiat sobre l'obra evangelitzadora dels jesuïtes a la zona. També els interessos econòmics de les grans potències que no respecten els essers humans.
Descargar
Enviado por:Laura
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar