Filosofía


La lògica formal o informal


LA LÒGICA FORMAL O INFORMAL

1.2 Els raonaments o inferències.

Els raonaments o, també anomenats inferències , són processos per mitjà dels quals obtenim informació a partir de dades conegudes.

Tota inferència es compon de:

  • Premisses: Conjunt d'enunciats que expressen les dades de les quals partim.

  • Conclusió: Enunciat final que expressen la nova informació obtinguda a partir de les premisses.

Ex:

Premisses:

· El lladre del formatge es un gat o un ratolí.

· Les petjades demostren que no és un ratolí.

Conclusió:

· El lladre del formatge es un gat.

Tipus de raonaments.

  • Deductius: A partir d'unes premisses generals es passen a una conclusió menys general.

  • Inductius: A partir d'unes premisses menys generals es passes a una conclusió més general.

PRINCIPIS DE LA LÒGICA

- Principi d'identitat: A és A

- Principi de no-contradicció: Res pot ser A i no A

- Principi del tercer exclòs: Tot és A o no A.

2. La Lògica informal

Fal·làcies informals

Fal·làcies: Raonaments no vàlids que tan mateix, poden semblar-ho.

Fal·làcies formals

Hi ha 2 tipus

Fal·làcies informals

*F. Informals:

Fal·làcia ad verecundiam : Utilitza l'autoritat

Ex: Ho ha dit la televisió per tant ha de ser veritat

Fal·làcia ad hominem ( contra l'home ) : descriminar

Ex: És fals que la dona estigui discriminada en la societat actual.

Ja se sap que les feministes són unes exagerades.

Fal·làcia ad populum ( sentiment popular )

Ex: Prohibirem l'immigració, perquè no podem consentir que els estrangers robin el pa als nostres fills.

Fal·làcia ad ignorantiam ( contra l'ignorància ) : Defensar que una cosa és definitivament verdadera ( o falsa ) perquè no podem demostrar el contrari.

Ex: Ja que ningú no ha demostrat veritablement que Déu existeix, Déu nno existeix.

Fal·làcia baculum ( bastó )

Ex: Aquest problema es fa així , perquè sinò et suspendràn.

La lògica formal

És aquella que s'ocupa de la validesa dels raonaments. Tanmateix ho fa centrant-se únicament en el seu aspecte formal.

Tipus de lògica formal

La lògica d'enunciats: És la més elemental. El seu objectiu és analitzar les reaccions que hi ha entre els enunciats, és a dir, les connexions que ens permeten d'obtenir una conclusió vàlida a partir d'uns enunciats que actuen com premisses.

Els enunciats

Simples : p ^ q

N'hi han de dos tipus

Complexos: ( p ^ q ) ¬ p ^( r ¬q )

Conjunció

^

Equival a la conj. “ i ”

· Vés al cinema i diverteix-te

Disjunció

Equival a la conj. disjuntiva “ o ”

· Anirà a Madrid o a Barcelona

Condicional

Equival a: “ si...aleshores”

· Si vols aleshores hi anirem

Bicondicional

Equival a un “ si i nomès si...”

· Em compraré un cotxe si i només si em toca la loteria

Ex:
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar