Sociología y Trabajo Social


La estrategia del caracol; Sergio Cabrera


Fitxa tècnica

Direcció i producció: Sergio Cabrera

Guió: Humberto Dorado, a partir de la història escrita per Sergio Cabrera.

Fotografia: Carlos Congote

Música: Germán Arrieta

Disseny de producció: Enrique Linero i Luis Alfonso Triana

Muntatge: Manuel Navia i Nicholas Wentworth

Repartiment: Frank Ramírez (Doctor Romero), Fausto Cabrera (Don Jacinto), Sain Castro (Justo), Ernesto Malbran (Lázaro), Víctor Mallarino (Doctor Holguín), Luis Fernando Munera (Gustavo Calle), Humberto Dorado (Victor Honorio Mosquera), Florina Lemaire (Gabriel / Gabriela), Gustavo Angarita (Fray Luis), Vicky Hernández (Doña Eulalia), Edgardo Román (juez Díaz).

Duració: 107 minuts

Lloc i any de producció: Colombia, 1994.

ARGUMENT

Tot comença quan un càmera de televisió va buscant les opinions dels ciutadans davant d'un desallotjament que està apunt de produir-se, és llavors quan en Justo comenta a explicar la història de l'expropiació de la casa on ell vivia, casa Uribe. Els veïns de la seva finca estaven molt preocupats ja que en el desallotjament de la Pajarera, la casa del costat, els veïns havien decidit utilitzar la força per tal de quedar-se a la seva llar, però durant l'enfrontament entre la policia i els inquilins va resultar mort un nen; ells temien que això tornés a passar i van decidir crear una estratègia per tal de que Víctor Honorio Mosquera, un simple advocat que feia el que li transmetia l'amo de la finca, el doctor Holguín, no els fes fora. El primer que fa l'advocat que resideix a casa Uribe, el doctor Romero, és donar temps a crear i a portar a terme una estratègia acollint-se a un decret on els prorrogava el temps de desallotjament si hi havia un malalt que en aquest cas és Lázaro. Tot i que els veïns pensaven que qualsevol cosa era bona per tal de no tenir-se que anar al carrer, és en aquell moment quan comencen a creure una mica més en l'estratègia que havia començat a planejar Jacinto i Romero, que consistia en construir una grua per la qual traslladarien de la seva finca a una altra abandonada totes les seves pertinences sense ser vistos, però tot i així, hi havia qui no estava massa convençuts com era la Sra. Trinidad que volia esperar a que hi hagués una senyal que la troba quan a casa se li apareix la Verge en forma d'humitat, és llavors quan diu que es tiri endavant el pla i és quan tots els veïns creuen ja en el projecte.

D'aquesta manera comença la construcció de la grua que els farà traslladar totes les seves pertinences d'una finca a l'altra. D'altra banda continuen les pressions que li donen al doctor Honorio per tal que desallotgi de manera pacífica i quant abans millor la casa ja que aquesta és de gran valor, no com l'altra que havien desallotjat anteriorment que no havia servit de res, és per això que quan s'adona de l'estratègia un cop van a desallotjar la casa i veuen que han canviat els números de les cases per tal de retardar més l'expropiament, decideixen donar una pallissa al doctor Romero per tal de fer que desisteixi del seu pla i no continuï endavant, d'aquesta manera, però, no aconsegueixen res, ja que el que fan es enfortir als veïns i fer que s'uneixin encara més per tal de aconseguir, ja no que no els desallotgin, sinó dinamitar la casa perquè sabien que els traurien més tard o més d'hora i fer que si la casa no era per ells, un lloc on havien viscut més de 50 anys alguns, no fos per ningú.

La nit abans decideixen realitzar el trasllat de les seves coses que havien dut a la casa abandonada fins a un terreny que havien comprat entre tots per tal de construir allà la seva casa en propietat. Un cop finalitzat el trasllat, ja al matí següent, entre tots porten a terme el final de l'estratègia, en la que Gabriel que abans és feia passar per Gabriela i exercia la prostitució, però convençut per fray Luis va canviar d'ofici i va anar a treballar a una gasolinera com a Gabriel, torna a convertir-se en Gabriela, per tal de seduir al doctor Víctor Honorio i fer que arribés tard a la casa per tal de que els hi donés temps de tenir-ho tot a punt per volar la casa i ho aconsegueixen: fan que arribi tard el doctor Honorio, que quedi humiliat davant de tots ja que Gabriela es mostra com a Gabriel i li diu que l'ha enganyat, i sobretot assoleixen l'objectiu més important, fan que el doctor Holguín es quedi sense la seva casa, es queda amb un terreny dinamitat.

Els veïns, un cop aconseguit l'objectiu es marquen un altre, però, construir un sostre en molt poc temps continuant sent tots un equip, un grup.

Aplicació dels conceptes

El grup de la pel·lícula és un grup primari ja que segons diu Colley és “el grup que està caracteritzat per l'associació i la cooperació cara a cara (...)el resultat de l'associació íntima, és psicològicament, la fusió de varis individus en un tot comú que constitueix un nosaltres” això es veu ja que tots fan una estratègia i cadascú fa una funció, segons les seves possibilitats, però tot per l'objectiu comú que tenen que és el de que no els desallotgin. Sí seguim la classificació que fa Mucchielli dins del grup primari seria un grup primari natural ja que diu “els grups primaris naturals (família, veïnatge, grup d'amics), són caracteritzats per relacions afectives espontànies, arrelats en l'existència natural o de fet" això es veu exemplificat en paraules del doctor Romero a Gabriel quan li demana que torni a ser Gabriela per un moment i li diu “tu família no te lo retraerá” o simplement perquè tots ells formen part d'una comunitat de veïns on per exemple al matí van a rentar-se tots a la mateixa pica. D'altra banda si busquen la definició de Bion trobaríem que aquest grup és un grup de treball ja que en el moment en el qual es troba el grup, és “un grup orientat cap a una tasca, que està intentant aconseguir i complir l'objectiu que s'ha marcat”, el grup està fet la tasca d'aconseguir de que no els desallotgin.

Com he senyalat abans, tenen un objectiu explícit que seria evitar el desallotjament i al veure que és inevitable entre tots creen un altre objectiu que és el de posposar el desallotjament fins que trobin una solució millor per tal de que no es quedin sense una llar on viure. Un objectiu que seria implícit seria el de no trencar el grup, el de no dividir-se ja que si han passat tan de temps junts i eren ja com una família ja que ho compartien tot des de ajudar-se els als altres com la de tenir un lloc comú on rentar-se, ells mateixos, no volen que tota aquesta gent amb la que han compartit tantes experiències si fins ara, a pesar de que cadascú era, evidentment, diferent, no s'havien separat, no podien permetre que algú de fora, només per diners, per poder i per pur caprici el fes separar-se per sempre més. També penso que un altre objectiu implícit seria el de tenir una cosa seva, una casa en propietat perquè fins ara, tot i que tenien un lloc on viure, era propietat d'un home amb diners que s'havien anat passant la propietat de pares a fills i ells, pel que es sobreentén ells vivien de lloguer i encara que havien viscut allà durant molt de temps mai havia estat seu ni els havia pertanyut.

En l'apartat de normes, que com ens diu Mucchielli, és “una regla de conducta, és el que està considerat com a bé pels membres del grup, (...) varia segons un grup primari o un altre el grup” creen entre ells una norma molt clara, no ho han de dir a ningú ja que o sinó espatllaran l'estratègia i no la podran dur a terme ja que en el pla una part es basava en això en mantenir la sorpresa per tal de poder-lo dur a terme, encara que quan fray Luis els descobreix, ells l'inclouen en el grup i li fan prometre que no ho dirà a ningú i l'utilitzen perquè s'encarregui de retre homenatge a la Verge que es va aparèixer a Trinidad. Crec que hi ha una altra norma que potser estaria implícita que és la de col·laborar per tal de que l'estratègia segueixi endavant, ja sigui aportant idees com ajudant en el trasllat..., és per això que Eulalia decideix pegar un tret a Lázaro ja que veu que no està complint amb aquesta norma, ella pensa que és un estorp i que no col·labora gens amb el grup, encara que anteriorment l'havien fet servir per prorrogar el desallotjament però ara, encara que el grup no li retreu res, entenen que és totalment normal que en el seu estat no faci res, ella decideix matar-lo per tal de que molesti als altres a l'hora del trasllat.

El grup és des d'un principi un grup unit encara que quan se'ls planteja el problema del desallotjament es creen varies opinions encara que estan tots d'acord en que no pot tornar a morir una persona innocent, llavors es creen com dos bàndols els que estan a favor de l'estratègia ideada per Jacinto i el doctor Romero i dels que prefereixen una altre solució com Trinidad, però finalment quan veuen que Trinidad està d'acord tots s'uneixen i decideixen ajuntar tots els esforços per tal de portar a terme aquest objectiu, aquesta unió es fa cada cop més forta i tot i tenir algun contratemps això no els fa desunir, sinó tot el contrari els fa ser més forts i tenir més ganes de fer-ho tot perfecte . Per tant si parlem de líders en un primer moment parlaríem de dos colíders com són Jacinto i el doctor Romero i sortiria un contralíder que seria Trinidad ja que ella no està d'acord amb l'estratègia idea per Jacinto i Romero i encara que no té una decisió millor decideix sabotejar una mica no fent-li's cas, també podríem parlar que té un rol negatiu ja que segons ens diu Klaus Antons, la persona que té un rol negatiu pot “rivalitzar i disputar amb altres sobre les idees més productives o millors” ja que intenta que l'estratègia que han ideat no es dugui a terme i intenta que els altres no estiguin d'acord amb portar-la a terme intentant crear una altra estratègia, tot i que més tard reconeixerà que és una bona idea i serà ella la que convencerà a la resta de veïns per tal de que segueixin i ajudin a portar a terme l'estratègia. D'altra banda crec que tot el grup desenvolupa un rol de manteniment ja que segons l'explicació que ens dóna Klaus Antons hi ha qui fa callar als altres per tal de sentir l'explicació que donen Jacinto i Romero, també tots obeeixen a ells dos quan els hi diuen la tasca a fer per tal de dur a terme el trasllat, podríem pensar que ells dos serien dos líders autoritaris ja que tothom fa el que ells manen, però penso que són líders democràtics ja que han estat elegits pels veïns perquè siguin ells els que els hi diguin la manera a seguir i en tot moment ho fan pensant en tots ells perquè no es quedin sense casa i sense un lloc on viure. Exemplificant el rol de manteniment podem trobar com Gabriel un cop ja ha decidit no tornar a fer de Gabriela accepta tornar-ho a fer a petició del doctor Romero per poder fer que pugui finalitzar amb èxit l'objectiu que s'havien plantejat al principi de tot.

Si mirem els mecanismes de defensa que hi ha de Bion escolliria el d'atac- fuga ja que intenten lluitar contra un enemic comú com és les persones que els volen expropiar i ells volen en tot moment seguir conservant el grup ja que és un grup on han viscut moltes experiències donat que havien compartit la vivenda des de feia molts anys.

Finalment, si parlem del tipus de comunicació que hi ha seria una comunicació horitzontal, ja que en tot moment estan tots al mateix nivell independentment del que es dediquin, encara que hi hauria algun cop que podria ser vertical ja que quan li demanen la opinió al doctor Romero, li demanen com a una persona que sap més que ells ja que té un nivell superior pels estudis que ell ha cursat, a més a més al principi de la trama del pla hi ha un moment de la pel·lícula en la que fan callar donant a entendre que és una persona que coneix molt més que ells.

Bibliografia

Antons, Klaus. (1990, 4a.Ed.) Práctica de la dinámica de grupos. Barcelona, Herder. Grinberg, L. I. (1991) Nueva introducción a las ideas de Bion. Madrid, Julián Yébenes.

Mucchielli, Roger. (1977, 4a.Ed.) La dinámica de los grupos. Madrid, Ibérico Europea.

Sbandi, Pio. (1990, 3a. Ed.) Psicologia de Grupos. Barcelona, Herder.

edualter.org/material/pai/estrategiae.htm

www.filmaffinity.com /es/film793141.htlm

www.gueb.org/liderazgo

He complementat la bibliografia amb els apunts del tema 1 i 2 de Treball Social i Grups de Rosa Alegre.

ANNEX PERSONAL

A l'analitzar la pel·lícula he pogut comprendre molt millor els diferents conceptes que havíem treballat a classe sobre els temes 1 i 2 ja que “La estrategia del caracol” és una pel·lícula on es veu clarament el tipus de grup encara que alhora d'analitzar-la he tingut els meus dubtes en determinats aspectes ja que semblen tan evidents que potser creus que no tenen importància. Tot i la senzillesa del grup de la pel·lícula analitzar un grup i les seves diferents vessants m'ha costat una mica ja que una no està acostumada a veure a les persones com si una és el líder i una altra fa una tasca de manteniment... crec que poc a poc ho he anat entenent i assimilant encara que estic totalment segura que em queden moltes coses per aprendre.

D'altra banda, a nivell personal, la pel·lícula m'ha deixat molt bones sensacions ja que deixa un gran missatge d'optimisme, en especial, el que més gravat m'ha quedat ha estat el que el grup quan venen contratemps mai es rendeix, sembla com si fos un al·licient que els fes tornar més forts enfront l'enemic.

Finalment dir, el grup en el que jo estava, m'ha ajudat molt per a orientar el treball i sobretot per descobrir aspectes que potser m'havia adonat i creia que no servirien per res i per descobrir d'altres que potser els havia passat per alt ja que m'havia dedicat a fixar-me en altres punts sense importància, a més a més de la part més material del treball, no cal dir que sempre queda la part més humana de les bones persones.

ÍNDEX

Fitxa tècnica.........................................................................................................pàg.3

Argument...............................................................................................................pág.4

Aplicació dels conceptes....................................................................................pàg.6

Bibliografia...........................................................................................................pàg.10

Annex personal....................................................................................................pàg.11

'La estrategia del caracol; Sergio Cabrera'

Assignatura: Treball social i grups (seminari)

Curs: 2005-2006

Grup. A1
Descargar
Enviado por:Nuria
Idioma: catalán
País: Estados Unidos

Te va a interesar