Tecnología


La carpeta


PROJECTE TECNOLÓGIC

LA CARPETA

ÍNDEX

1.ESPECIFICACIONS (enunciat del problema)

2.MATERIALS

3.EINES

4.REPRESENTACIÓ GRÁFICA

5.PLA DE TREBALL

6.PRESSUPOST

 • ESPECIFICACIONS

 • Construir una carpeta abm cartolina per a poder guardar folis de format DIN A4, de manera que quan posem folis no s'hagen de traure els folis que ja estiguen a la carpeta.

 • MATERIALS

 • Cartolina (305x475 mm)

  Fastener

 • EINES

 • Regle graduat

  Tisores

 • REPRESENTACIÓ GRÁFICA

 • 20 20

  5

  A 1 C

  305

  B 2 D

  = =

  475

  LÍNEA DE CORTE:

  LÍNE DE DOBLE:

 • REPRESENTACIÓ GRÀFICA (cont)

 • PLA DE TREBALL

 • a) A partir d'una cartolina de 500x700 mm, dividir-la en dos parts iguals. Ens quedarà un rectangle de 500x350 mm.

  b) Sobre la cartolina de 300x500 marcar un rectangle de 305x475mm.

  c) Retallar per les marques de l¡apartat b.

  d) Fer les marques C i D a 5 mm del marge esquerre de la cartolina.

  e) Doblar la cartolina, fent coinxidir els vèrtex A i B sobre C i D respectivament. La línea de doblat serà de 1-2.

  f) Fer dos marques a cada costat de la línia 1-2 a 20 mm de distancia.

  g) Doblar per estes línies.

  h) Buscar el punt mig de la línia 1-2.

  i) Fer els forats untilitzant la foradadora de paper.

  j) Posar un fastener.

 • PRESSUPOST

 • Cartolina....................0,22€

  Fastener.....................0,10€

  Total..........................0,32€
  Descargar
  Enviado por:Sniver
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar