Literatura


La bíblia valenciana; Rafael Tasis


(El resum)

-Autor: Tasis Rafael

Referencia bibliografica

TASIS Rafael, La bíblia valenciana, Alacant, ed. Tres i Quatre, 1992

Titol personal

Els assessinats de la bíblia.

Temes i subtemes

El tema de a quest llibre es tracta de la resolucío d'uns crims relacionat amb un llibre molt valuos.

Alguns dels subtemes son: la corrupcio dels dines, el tema sentimental d'una de les victimes, la venta de la bíblia valenciana, la lluita per conseguir el libre i com resolvre els crims.

Resum i Estructura

Plantellament o situacio inicial

Tracta d'un home que esta arruinat i teque vendre la casa per a poger pagar els seus ductes i comprarse un pis mes menut, fà responsable a la seva dona, Teresa, que després d'estar vint anys llunts pensa que és cruel.

Al fí quan la senyora Enriqueta li portaba el periodic i les ensaïmades a Gustau De Catllat li va veure al seu escritori una pistola i molta sang, perque era mort.

Desenvolupament o nuc

El comissari fá un reconeixement i després es possa a palar amb la senyora Enriqueta i la dona d'aquest home al fí el comissari es dona compte de que la pistola no esta en la ma correcta i sospita que pogues ser un assessinat molt inteligent, ja ques pot camuflar com si hages sigut un suisidi.

Dòns el comissari interrogant a més gent es va donar de que el senyor De Catllar va comprar un llibre a una llibretería. Sense perdre més temps va pendre la decisio de parlar amb l'encarregat de la llibretería. I li contá que té uns llibres molt antics i molt valuosos per aixo li pedí que si pot vigilarlos i si volia podía donarles una ullada, de pás el llibreter li mostrava alguns dels llibres que poseia.

El comissari i el seu secretari segueisen interrogant la gent, i ara tocava a la familia del mort, segons diuen, no pareixien molt apenats, però no sabien rés.

El llibreter espera per a fer una subhasta de la bíblia valenciana entre antres llibres i li demana al comisare que poses alguns dels seus homes a vigilar, ja que tenía un llibre masa car per arriscarse a que lil furtesin.

El comissari es sent confus ja que no te ni crim, ni motius de crim i sospites molt vages, unes de les posibilitats que poden ser es que la viuda la matad ja que no tenía una coartada perfecta i l'amant el mateeix. El llibreter fá la subhasta dels llibres entre ells, la bíblia valenciana que sell porta un home ric que despres es comvidad a una festa que a fet el llibreter, junt a altres persones qu van anar a la subhasta.

En la festa del llibreter, arriben molts personatyes, aentre ells, no faltaven els de la subhasta, Caldes y Mr Thompson -Somdberg parlen de com Mr Thompso podría furtar el llibre sense ningun problema però el anfitrió apareix i les diu que deixen el llibre de la bíblia valenciana al seu llóc i aixo es el que fan després de disculparse pel seu comportament.

El comissari estranya el seu antic districte, perque en ell, pel mens, es podia donar compte de quí era l'assessí, però aixo era com

Buscarun fantasma. El senyor Catlles valls ha mort, i el comissari sospita molt, s'ha suposat que a caigut de la finestra i es va matar per aixo. El periodista toma nota mentre el comissari interroga al majordóm.

Després de molta meditaciò sen va donar compte de que segurament ha sigut un assessinat, perque per haber caiguy per la finestra li hauria donat o un atac de cor o una contusió, pensa que l'an mort per temes de dines, encara que l'oncle insisteix en que no ha sigut i la seva dona el verifica.

El periodista va parlar amb Mr Thompson-Sondberg dels crims i

Mr Thompson-Sondberg li diu que no li molestes perque tenía molta presa per anarsen, per agafar el tren a les cinc i que si vulges parlaría amb ell, mentres anava cap l'staciò de tren.

El periodista te una baralla amb Felip Molins, perque el periodista l'acusa de l'assessinat del seu oncle i del de Gustau De Catllar.

El periodista i el comissari s'han donat compte de que la bíblia valenciana ha sigut furtada, creuen que ha sigut Mr Thompson-Sondberg.

El senyor Sauleda el llibreter es mort al seu despax d'un atac de cor, i ara amb altra opinió pensen que l'assessi dels dos crims es la mateixa persona i aixó esclueix a Mr Thompson-Sondberg dels crims ja que espot demostrar que va arribar a Barcelona després de la mort d'un dells, i ara van a probar quí a sigut l'assessí.

Desenllaç

Ara que sabien que Mr Thompson-Sondberg no havía sigut sen donen compte de que el llibre primer el va comprar Catllar, que va ser assessinat i el llibre torna a vendres i u compra Valls, en la subhasta, mentre la festa el llibre es cambiat, Valls alfí es assessinat d'un colp al cap després el van llancar per la finestra, alfí la mort de Sauleda aclarix tot, aixo si es un suicidi, ja que sabía a donat de que sadien que el era el “assessi i el lladre” i es va inyectar una dosis extra d'insulina que li provoca una parada de cor.

Situació final

Poques semanes després es fa un acte solemne de la cessió de la bíblia valenciana i les col·leccions de Carles Valls. Caldes va escriure l'article d'aquest sucés però va arribar el discurs d'un dictador i l'article no tenía ja gaira interes.

Preguntes a l'autor

-Per qué a fet quel bibliotecari es suisides, com va pasar amb els monjes?

-Com sabía Mr Thompson-Sondberg que es subhataba la bíblia valenciana?

-El comportament de la gent amb aquest llibre es pel sue valor?

-Sel va cudit que fos el bibliotecari l'assessi per que era bibliòfil?

-Com no es va donar compte la primera victima, de que l'assessí tenía la pistola fora?

Vocabulari

-Acerb: Cruel, rigoros.

-Tranat: Arruinat, empobrit extremadament.

-Atapaït: Compacte, massís, forcit.

-Encuny: Forma, aparença.

-Gasetilla: Notícia curta d'un diari.

-Corriol: Sendera, cami pelqual només pot pasar una perssona darrere un altra.

-Vertigen: Alteració del sentit de l'equilibri.

-Bocí: Tros.

-Rauxa: Determinació sobtada, pensada.

-Bibliòfil: Persona amant dels llibres.
Descargar
Enviado por:Kiler7es
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar