Deporte, Educación Física, Juegos y Animación


Jocs Populars # Juegos populares


4tr D

Index

1.-A pedretes o ciquetes

2.-A bolles

3.-A caçar mòpies

4.-A carrega pebre

5.-A baldufa treure monedes

6.-A olla

7.-Mocadoret

8.-Triar jugadora

9.-A serra mamerra

10.-A la rata i el moix

11.- Escopeta de Canya

12.-A les set finestres

13.- A Piola

Bibliografia

1.- A pedretes o ciquetes

-Una nina es posa dins la mà ptantes palles com jugadors hi ha. Totes n'estiren una, i la jugadora que treu la més llarga, es mà. Aquesta tira cinc pedretes en terra. En cull una i la tira a l'aire. Abans que caigui, n'aga fa una de les que hi ha en terra, i aplega a l'aire la que cau. Fa lo mateix fins que ha recollit totes les pedretes d'una en una. Torna tirar totes les pedretes en terra. N'envia una a l'aire i abans que caigui n'ha d'agafar dues i emplomar la que cau. Fa lo mateix amb les altres dues qye han quedat en terra. Reperteix lo mateix, però aqueste vegada n'ha d'aplegar tres d'en terrai emparar la que cau. Torna pegar i aplega la uqe havia quedat. Finalment ha de recollir les quatre pedretes d'en terra a la vegada, i no ha de deixar caure la que ha tirat a l'aire. Quan ja acabat tot aixo a de fer la Palmera que consisteix amb tirar una pedreta ben aumunt i en la mà plana as de pegar en terra i despres torna a collir la pedrete. Despres si pasas totes aquestes proves as de fer la Rossegalla que consisteix amb posa les pedretes separades una de la altra despres tires un padrete a l'aire i la mà as de fer que les pedres que estan en terra se juntin una amb la altra.

MATERIAL: Cinc pedretes

2.- A bolles

-Jugar a bolles o a canicas com se li diu ara. En aquest joc se pot jugar a moltes coses com a toc i pam, a rotlet i mes coses. Cuant se jugar a toc i pam se guanayar una bolla en el principi pero si tu amb la persona que jugues pots quedar decord les bolles que vos voleu jugar. Despres tambe es pot jugar a tirar la bolla dins una forat i despres anar a farir les altres bolles per guanyar la bolla li as de farir cuatre pics i despres tiral.la dins el forat que le havies tirada el principi. Com e dit abans tambe hi ha un joc que noltros li deim rotlet que consisteix amb posar les bolles dins el rotlo i despres amb la teva bolla as de anar a treure les bolles que hi ha dedins, as de estar a una cesta distancia i tirar en força per treure totes les bolles que puguis de dins el rotlo. Cada bolla que treus te le quedas per tu.

MATERIAL: Bolles de vidre, de ferro , de fang i tambe una pedre redona(aqueste darrera no se sol emplear molt.)

3.- A caçar Mòpies

-A algun al.lot que se vol pesar de viu li fan creure que a damunt els arbrer i estan uns animals anomenats mòpies, sol esser a damunt un garrover. Tot consisteix amb que un vespre que fasi molta fosca un dels amics sen va a damunt el arbre amb un poval de aigua, els altres estan amb la presona que li an de fer la broma, els li diven a avull vespre an vist un mòpi que se posava a damunt aquell arbre i li diven que hi ha de anar amb un sac i sa de posar adavall s'arbre i el que te el poval amb aigua estar amagat dins el arbre amb les mates, aquell al.lot s'enva a davall l'arbre i quan pare el sac per que el mopi caigui dedins envens de caure el mopi li cau un bon poval de aigua a damunt. A aixo se li diu anar a caçar mòpies.

MATERIAL: Un saci un poval ple d'aigua.

4.- Carrega pebre

-Un jugador fa de mare. Aquest jugador pot estar a pollat a se paret o asegut a un banc, i posa les mans per aguantar el cap de l'altre que para que estar acalat perque el seu contrincant a de sltar a dumunt ell. El que esta acalat a de dir el que li a saltat damunt i la mare li diu si u a endivinant o no, en cas que u endivina el que a saltat se posa pero en cas que no el segueix alla i a de tornar a fer lo mateix.

-Tambe se pot jugar de una altra manera: la altra manera consisteix amb que son uns cuants en cada equip a uns les toca posar-se com el que se posa amb el joc de abans i fan una cadena, l'altre equip de una certa distancia comença a correr per saltar a damunt el darrer per els altres hi han de cabre i aixi an de conseguir fer tirar en terrar a l'equip contrari, si el tiren tornen botar el que ya u havien fet encas de no tomarlo el que han saltat s'han de posar i els altres saltar.

MATERIAL: No se necesiten materials si no persones.

5.- A Baldufa treure Monedes

-En aquest joc se poden jugar les persones que vulguin per començar el joc an de fer roda la baldufa cada jugador per sabre qie tirar primer, segon, tercer, quart... Be quan ja an fet aixo fan un rotlo lo gros que el vulguin se sol fer segons les persones que juguen, quan ja an fet el rotlo se tirar una moneda per cada jugador dins el rotlo i el primer que havia guanyat abans es el primer que tirar, a de conseguir treure totes les monedes que pugui. Si consegueix treure una moneda torna a tirar i aixi succesivament.

MATERIAL: Baldufes i monedes

6.-A Olla

-L'al.lot més alt i mes baix dels jugadors son els dos capitans cada un va triant jugadors comença a triar el mes petit i despres el gran, quan ja tenen el dos equips fets un dels jugadors fan una retxe divisoria, aixi aconsegueixen que quedin dos camps molt amples. Ara ja pot començar el joc un jugador va vora la retxe dels contraris i aquets li presenten tots ka mà. El jugador que rep un cop a la mà, del que s'ha presentat, l'ha d'encalçar, si el toca abans que passi la retxe divisoria, en surt un del camp contrari i el persegueixen a ell. Nomes un jugador pot ser perseguit per un altra mai poden fer un dos contra un. El temps que se persegueixen un altra pot anar a tocar els presoners, i se les toca aquets quedan lliures, el joc es donar per finalitzat quan le capita es dona per pardut.

MATERIALS: No se necesiten materials si no Persones

7.-Mocadoret

-Fan dos equips iguals.Cada equip dona numero a cada jugador el seu equip, an de ser tants jugadors a un equip com a l'altre no poden ser a un equip mes que l'altre. L'equip contrari no a de saber el numero que te el jugador contrari. Han de triar un jugador que no formir part de cap equip, aquets juagador es coloca enmig dels dos equips i aguantar un mocador amb la mà hi ha de tenir el braç estes, quan el de enmig vol diu un numero en els jugadors de cada equip que tenen aquest numero an de començar a correr cap el mocador el primer que el cull a de anar correguensos cap al seu equip, el que no a collit el mocador el pot perseguir fins que arriba amb el seu equip, si el cull queda eliminat, pero en cas de que no el cuigui el que encalsava queda eliminat. El joc durar fins que no queda cap jugador a un equip.

MATERIAL: Un Mocador

8.-Triar jugadora

-Pe saber la nina que hade parar el joc, entre totes fan un rotlo, i una jugadora, contant-se també a ella mateixa, sil.lababejant i tocant una jugadora a cada sil.laba, diu. Quantes pedres hi ha aquest carrer? Jo les sé comptar molt bé: N'hi ha una , n'hi ha dues, n'hi ha dues, n'hi ha tres, n'hi ha cuatre, n'hi ha cinc, n'hi ha sis, n'hi ha set, n'hi ha vuit, n'hi ha nou, per entrar en es carrer nou. Un pintor i una pintora- que pintaven sant joan. Uqe surti se mes gran! I la darrera que ha tocat ha de pasar o esser mà, segons lo convengut abans de començar.

MATERIAL: No se necesiten materials si no Persones

9.-A Serrar Mamerra

- Posen un infant petit damunt els genolls d'una persona gran, i agafant per les manetes el petito el fa anar envant i enrera recitant acompassadament: Serra mamerra, una olla de terra, una olla d'aram, patapim patapam! Quan diu això darrer, fa anar el nin cap avall, fent-lo tocar casi amb el cap en terra.

MATERIAL: No se nesetiten materials si no un nin petit i una altra persona mes gran que el nin.

10.-A La Rata i el Moix

-Els jugadors estan drets parant les mans a darrere i fent un rotlo. El jugador més petit, amb un mocador encaragolat passa per darrere els tres i l'amaga dins les mans d'un dels que estan drets. Aquest nofa coneixedor que el tenga. El jugador que ha deixat el mocador s'atura darrere un dels que estan en rotlo. El qui està davant ell, ha de fugir, perque el jugador uqe té el mocador fins que s'haura col.locat de bell nou en el rotlo. Tornen començar i el qui ha rebut el mocador, passarà per darrere.

MATERIAL: Un mocador i persones

11.-Escopeta de Canya

-A una canya , un poc gruixada i dreta, un pam enfora d'un cap que acabi en un nu, i despres del nu següent, li fan forat no molt gros i que no travessi tota la canya. A l'altre cap de la canya, que no acaba en nu, despres del darrrer tap i a la part alta, s'hi fa una regateta de dos dits de llargaria, i a la part de baix, prop de nu, n forat un poc ample. El darrer caó d'aquest cap de la canya no te tap. Se posa el cap d'una verga dins el primer forat i fent arc afiquen l'altre cap de la verga dins l'altre forat de la canya. Al forat que no travessa la canya hi ha d'anar ben ajustadeta, però dins l'altre forat hi ha d'anar balder sortint un poc més avall de canó lliure de la canya, i fent servir la canya d'escopeta , quan veuen que els dos punts d'unió de la canya i la vergueta estan drets amb el lloc que volen ferir, empenyen amb el dit polze de la mà dreta el cap de la verga que surt de davall la canya i empeny el garrotet o pedreta que hi ha dins el canó, que va a botir allà on el volen.

MATERIALS: Canya i una corda.

12.-A les set Finestres

-Els jugadors, agafats per les man, fan un rotlo, com més gran , millor. El més alt de tots no se posa al rotlo i ha de parar. Se passetja enmig del rotlo i amb un mocador a la mà va ocant a poc a poc els altres jugadors i recitant: Les set ... finestres... ja cau... un es va penjar... ja ès mort... ja el se'n duen... an es cementeri... ja l'enterren... ja es pols... Quan manco s'ho esperen, deixa el mocador damunt el braç o l'espatla de qualsevol dels jugadors, el qual es posa a persequir el jugador que li ha posat el mocador, Aquest fuig, entrant i sortint del rotlo per davall les arcades dels jugadors, fins que el qui duu el mocador, que ha de passar pels mateixos llocs, l'agafa. Aleshores el qui l'ha agafat se posa enmig; però si no ha passat pels mateixos llocs que l'altre, o s'h equivocat, seguiex parant el mateix.

MATERIALS: Mocador i persones.

13.- A Piola

-Un jugador se posa enmig dels dits d'una mà tantes busques com jugadors hi ha. Totes són iguals, manco dues: Una ès molt llarga i l'altra es molt curta. El jugador que treu la llarga, botarà, el primer; el qui treu la més curta , ha de pasar. Fan una retxa en terra , i tots, cada vegada, abans de botar o de fer el que els manen, s'han de posar damunt ella. El jugador que para, s'acala vora la retxa i en la mateixa direcció. Abans de botar el primer jugador, diu fort: Piola, burro un! I des de damunt la retxa, tocant-lo tan sols amb les mans damunt l'esquena, bota al jugador que para, cosa que seguidament fan tots els altres. Si qualque jugador toca el qui para d'altra manera o no bota de damunt la retxa, aquest ha de parar; el qui abans parava, bota, i torna començar el joc. A la segona vegada, i a cada volta, el jugador uqe para es fa una passa enfora de la retxa, tots els jugadors boten pel mateix orde de la primera rodada, i fent lo que mana el primer jugador, que diu fort: Piola, Burro dos passa i bot. A la tercera rodada, aquest diu: Piola, burro tres. Bot peus junts i passa. Tots els jugadors ho fan, perquè si no ho fan, el joc ha de tornar començar. Si tot va bé , el jugador de davant diu: Piola burro quatre. Bot peu coix, passa i bot llarg. Tots fan lo que el primer jugador ha dit, per por d'haver de parar. Tornen voltar i el primer diu fort: Piola burro cinc. Un bot i dues passes. I fan la darrera botada dient. Piola burro sis. Tres passes botades. Si tot anava bé, nosaltres havíem acabat.

-N'hi ha que ho allarquen més, ja que el primer segueix camptant i afegint lo que vol, fins que estan cansats.

MATERIALS: No se necesiten materials si no persones.

BIBLIOGRAFIA

-Vaig preguntar a els meus padrins i els meus pares sobre els que jugaven quant eren petits.

-Vaig cerca a un llibre de la biblioteca que es deia “JOCS POPULARS”
Descargar
Enviado por:Pinto
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar