Deporte, Educación Física, Juegos y Animación


Joc del futbol # Fútbol


INTRODUCCIÓ:

El joc del futbol consisteix en que dos equips, compostos cadascun d´ells d´once jugadors, que es disputen la possesió del balo i l´introdueixen en l´interior del marc de la porteria contraria, defenguda per un jugador.

QUAN VA SER IDEAT I PER QUI, EN QUIN PAIS DEL MON

Anglaterra és la cuna del futbol. El origens de tant popular esport es remonta a l´any 1314. En aquesta data, Eduard II d´Anglaterra promulgá una llei contra “ les corregudes de grans pilotes”, i en l´any 1547, Enric VI declarà el futbol “delicte lamentable”. En temps de la regina Isabel I, la brutalitat d´el futbol arribà a extrems lamentables. El revolucionari Cornelio Cromwell abulià totalment el juzgà joc, ndolo excessivament

frívol per a els ideals puritans que ell representava.

Es va impossar, doncs , una prohibició que no va durar molt de temps. A principis d´el segle XVIII, el futbol despertà del seu lletart amb més energia i utilitat que mai. Va perdre el seu primitiu caràcter de batalla campal i va ser reglamentat amb certes lleis, algunes de les quals es observen cada dia.

LLOC , PISTA O TERRENY ON ES PRACTICA:

El futbol es practica a un camp d´herba que te que medir de llarg, desde 90 a 120 metres i d´ample desde 45 a 90 metres. El ample de la porteria té que medir 7´32 metres. En un camp també és necessari unes linies al voltant i dintre del camp.

MATERIALS NECESSARIS:

Un camp de futbol, dues porteries, 22 jugadors al camp, 11 jugador de cada equip, ademés en cada equip hi han 6 ó 7 jugadors reserves, unes botes amb tacs grossos per a sols durs, tacs d´alumini per a sols mullats i resvaladicis o tacos de niló per a sols tous. També poden portar canelleres i al final una pilota de reglament.

NORMES PRINCIPALS I LA SEUA EVOLUCIÓ:

REGLA 1:

Diminsions: el camp es un rectangle de longitud màxima de 120 metres i minima de 90 metres, i una amplaria no major de 90 metres, ni menor de 45. Per a partits internacionals, la longitud serà de 110 metres com a màxim i de 100 com a minim, i la amplaria no serà major a 75 metres ni menor de 64 metres. En tots el cassos hi haurà de ser major la longitud que la amplaria.

Mode de marcar-ho: El camp de joc es marcarà, conforme al plà, amb linies visibles i de una amplaria no major de 12 cm. i no mediant surcos amb forma de V;

De les linies de banda i les més curtes, linies de meta. El centre del camp estarà visiblement marcat amb un punt, sovint el qual es farà una circunferéncia de 9´15 metres de radio.

Àrea de meta: En cada extemitat d´el terreny i distanciades 5´5 metres de cada poste d´el marc, es marcaran dues linies perpendiculars a la línea de meta, que s´adentrarà al terreny sobre una longitud de 5´5 metres i que s´unirà en els seus extrems mitjançant altra línea, paralela a la de la mitad. Cadascun d´els espais delimitats per aquestes linies i de meta se denominarà àrea de meta.

Àrea penal: En cada extremitat del terreny hi ha 12´50 metres de distancia de cada poste de marc, es trassarà dues linies perpendiculars a la linea de meta, les quals s´extendran per l´interior d´el terreny en una longitud de 16m 50 metros i s´uniran en els seus extrems per altra, paralela a la línea de meta. La superficie entre estes linies i la de meta es cridarà àrea penal. En cada àrea penal se marcarà en forma visible un punt que estarà situat sobre una línea imaginaria perpendicular a la línea de meta en el seu centre, i a distancia d´once metres d´ésta.

 • Quan un guardameta o qualsevol jugador tinga que ser reemplaçat per un sustitut deuran observar les condicions següents:

 • L´arbitre deura d´estar informat de la sustitució proposta, antes de que aquesta siga efectuada.

 • El sustitut no pot entrar al terreny de joc fins que´l jugador al cual està remplacat que l´hagen abandonat, i el sustitut nomes entrarà al terreny de joc després d´haber rebut la senyal de l´àrbitre.

 • Deurà entrar al terreny de joc durant una interrupció d´aquest i per la línea de mitg camp.

 • REGLA 4: Equip d´els jugadors

 • Un jugador no podrà dur ningun objecte perillòs pera els altres jugadors.

 • Les sabates solen ser botes amb uns tac de plastic o ferro pera no esbarar-se en l´herva.

 • El guardameta deurà emprar colors que´l distinguen d´els altres jugadors i del àrbitre.

 • REGALA 5: L´àrbitre

  Un àrbitre tindrà que ser designat pera dirigir cada partit. La seua competencia i l´ejercici dels seus poders, donats per les regles del joc començaran al moment en que entre al terreny de joc.

  La seua facultad de sancionar s´extendrà a les infraccions comesses durant una suspensió temporal d´el joc i quan la pilota estigue en fora de joc.

  REGLA 6: Tirada de sortida

 • Al iniciar-se el partit.A la seua senyal d´el arbitre, el joc començarà amb un pase de baló colocat a terra, al centre d´el terreny. El jugador que fasa el pase de sortida no podrà jugar de nou el baló antes de que aquest siga tocat per un altre jugador.

 • El joc es reanudarà de la mateixa forma indicada abans, fen la tirada de sortida un jugador de l´altre equip al que es va encaixar el gol.

 • El equips canviaran de camp i la tirada de sortida l´efectuarà un jugador de l´equip contrari al de la tirada de l´escomençament.

 • Després de les interrupcions temporals. Per a reanudar el partit després d´una interrupció temporal d´el joc provocada per alguna causa no indicada en alguna de les regles, sempre que la pilota no hagués traspassat una línea de banda o de meta inmediatament abans de l´interrupció, l´àrbitre deixarà caure a terra el baló en el lloc en que aquest estava en el moment de l´interrupció, i es considerarà en joc desde el moment en que hagués tocat terra. Si la pilota ficada en joc per l´àrbitre trapassa una línea de costat o de meta abans d´haver-la tocat per un jugador, l´àrbitre tirarà un altra volta la pilota a terra. Ningun jugador podrà jugar el baló abans de que aquest hagué sigut tocat a terra.

 • REGLA 7: Pilota en joc o fora de joc:

  La pilota està fora de joc:

 • Quan ha traspassat completament una línea de banda o de meta, ja sigue per terra, o per aire;

 • Quan el joc ha estat detingut per l´àrbitre.

 • El baló està en joc en tot altre moment, desde el principi fis al final d´el partit, excepte els cassos seguents:

 • Si torna el joc de rebot d´el travesser o d´els postes d´el marco, o de les banderoles de la cantonada.

 • Si torna al joc després d´haver tocat a l´arbitre o a un linier situat a línterior dél terreny de joc.

 • REGLA 8:

  L´equip que hagés fet el major nombre de gols guanyarà el partit; si no s´haguera marcat ningun gol, o si tots dos equips han tingut el mateix nombre de gols, el partit es considera empatat.

  REGLA 9: El fora de joc

  Un jugador està en fora de joc si s´encontre més proper de la línea de meta contraria que el baló en el moment en que aquest sigue jugat, excepte:

  a) Si el jugador està en la seua propia meitat del camp.
  Descargar
  Enviado por:Apiles
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar