Literatura


Joan Fuster


JOAN FUSTER “SAGITARI”

*Geometria, per exemple*

Tema: “La búsqueda de la veritat mitjançant la geometria”

Argument: Comença parlant-ne d´una dita graciosa, després reflexa el text amb el filòsofs i els científics en busca de la veritat. Reflexiona sobre la veritat i els avantatges en l´home.

*Anècdota insignificant*

Tema: “La assimilació de la intel·ligència a la poesia”

Argument: Parla del poeta Carles Riba que digué: < ... i quan es produeix el misteri poètic ... > per això s´arribà a la conclusió de l´existència d´una < intel·ligència verbal >.

*Rudiments d´ètica*

Tema: “L´ètica és una forma de vida que ens envolta i deguem adaptar-nos als seus canvis”

Argument: En un principi recorda una assignatura que es titulava “Psicologia i Ètica”, després començà a fer una exposició de l´ètica i de Déu, es considerava si existia o si no existia; finalitza en torn a l´ètica i la moralitat i que per aprendre més d´ella hi caldria examinar-la amb més calma.

*Ingratituds*

Tema: “Les situacions poden canviar de la nit al matí i es deu estar preparat”

Argument: Parla de la revolta ingeniosa de Marcuse i companyia sobre el 68, que en un principi va ser la bomba però que avui ningú s´en anrecorda ni sap el que van fer en aquella revolta.

*Lletratinents*

Tema: “Cada persona hi te que lluitar per ser qui vol ser i defensar els seus ideals”

Argument: En un principi parla de com és la vida amb les diverses filosofies existents, i després parla dels que és dediquen a les lletres, i defensa la seva postura de la llibertat d´expresió.

*És la vida...*

Tema:

Argument: En el text parla de la vida i del vitalisme, iguala la vida a la existència, diu que Nietzche fou el promotor del vitalisme, però la vida mostra que un home vital no necessita ser vitalista; també es mou la vida respecte a la filosofia i la metafísica.

*Estadístiques i sentit comú*

Tema: “Tothom veu les estadístiques, però no hi ha estadístiques que valguin per a les víctimes d´aquestes”

Argument: Tracta d´una nena de 9 anys que el mestre li proposa la idea de prosperitat nacional, i segons les contestacions i preguntes següents deixa clar la idea de les estadístiques.

*Qüestions d´edat*

Tema: “Instint de viure enfront d´una vida impossible”

Argument: Tracta sobre la vida i la mort, el por que té la majoria de les persones a morir-se, tothom pasem unes etapes i, Perquè agafar-se a la vida quan som vells i ja em viscut?. Son moltes preguntes que Déu sap qui les contestara...

*La consolació per la filosofia*

Tema: “Per a parlar i viure d´una cosa com la filosofia s´ha de conèixer i d´estudiar no ser un vividor”

Argument: Parla de la filosofia com una tendència que ha anat a pitjor, és preguntà on estan en la actualitat aquells filòsofs tan brillants; exposa que la filosofia ara està en coma i que la ciència va menjant terreny a la filosofia.

*Tolerància*

Tema: “Tenim que aprendre a tolerar-nos”

Argument: Busca trobar una uniformitat entre les persones mitjançant el diàleg, ja que les persones s´ofenen per coses sense sentit. (Ofenien els sentiments religiosos).

*Contra les guerres*

Tema: “Tenim que lluitar en contra de les guerres”

Argument: Parla de les guerres i conflictes en el Pròxim Orient on rabins amb Jahvè i els ulemes amb Al·là han anat convertint-se en una <guerra santa>, Fuster comenta que tenim que deixar les ideologies - religioses a banda i tractar d´unificar-nos.

*Un consell evangèlic*

Tema: “Intentar aconseguir una societat més justa i igualada”

Argument: Comença dient: < Estimeu-vos els uns als altres... >, després contínua parlant referent a aquesta frase, extraient la idea de que ha existit una lluita de classes on la frase del principi també podria ser < Odieu-vos els uns als altres... > (segons la lògica de la lluita de classes).

*Hedonisme*

Tema: “L´eliminació del dolor per tenir plaer”

Argument: Es diu que fou creat (el hedonisme) per eliminar el dolor, les seves causes i els seus efectes; per buscar el plaer, un plaer que per a cada persona significa diferents coses.

*Cultura popular*

Tema: “Mijorar la cultura popular”

Argument: Critica a la cultura popular ja que en principi es cara i soles poden accedir gent amb recursos, i proposa que aquesta cultura deuria ser barata per a que hi pogueren accedir tothom.

*L´exorcisme*

Tema: “Reforma en les programacions i uns bons usos de les noves tecnologies”

Argument: Critica els diferents usos de les tecnologies entre elles la televisió, on l´ús malintencionat provoca diferents conseqüències, però també podem estimular-nos, soles hi ha que saber elegir.

*Aniversari de Goethe*

Tema: “La lluita per la igualtat en les classes socials”

Argument: Parla en general del proletariat, que l´eixida de els pobles cap a la indústria de les ciutats va ser la causa de la formació d´aquest grup, i també els compara amb les altres classes socials com la burgesia.

Falten unes quantes RESIDENCIÈS que son: “Salut”, “Unes difícils confiances”, “El problema de les dissidències”, “Les xifres de la delinqüència”, “Breu apunt sobre el materialisme”, “Nota sobre la llibertat”, “Teoria del coneixement”, “Contra la musica”, y “Teologies”.
Descargar
Enviado por:Done
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar