Educación y Pedagogía


Invierno


CENTRE D'INTERÈS ! L'hivern

TÍTOL ! Paisatge Nadalenc

TÈCNICA ! Estampació de vegetals

MOTIVACIÓ ! Preparar el Nadal

& OBJECTIUS

 • Desenvolupar la pressió

 • Desenvolupar la capacitat de combinació de formes i colors

 • Desenvolupar el sentit estètic i de composició

 • Desenvolupar el domini de la pintura

 • Adquirir hàbits de neteja i recollida de l'aula

 • Desenvolupar la motricitat

 • Desenvolupar l'equilibri

 • Conèixer la festa popular

 • Conèixer els vegetals

 • Iniciar nova tècnica

 • Utilitzar correctament les pintures

& CONTINGUTS

 • Tècnica principal ! estampació de vegetals

& ORGANITZACIÓ

 • Activitat individual

 • Activitat feta a l'aula de plàstica, zona de taules

 • Temps necessari ! 1 sessions

 • Edat ! 4 anys

& DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

 • Element motivador ! Estem preparant el Nadal, conèixer la festa popular amb cançons i motivacions

Nadalenques. Preparar l'àlbum del trimestre és un dels nostres objectius, hem decidit utilitzar aquesta tècnica per fer la portada. Conversa sobre els vegetals i el seu ús.

 • Contextualització ! 1r trimestre, 3r mes, 1ra quinzena

( novembre )

 • Procediment de l'activitat

1r ! Conversa del Nadal i dels vegetals.

2n ! Repartir materials i ingredients

3r ! Explicar l'activitat.

 • Explorar els vegetals.

 • Tallar els vegetals en relleu amb formes ( triangle, quadrat, rodona... )

 • Impregnar la superfície dels vegetals, un a un, en el color de pintura que ens agradi.

 • Imprimir sobre la cartolina.

 • Repetir aquestes operacions diverses vegades fins obtenir el resultat desitjat fent formes Nadalenques ( arbre, regals, neu, ninot ...)

 • & MATERIAL

  • Cartolines

  • Pintura

  • Plats ( per abocar la pintura )

  • Pinzells

  • Ganivet o cúter

  • Ingredients: Patata, poma, pastanaga...

  CENTRE D'INTERÈS ! L'hivern

  TÍTOL ! Tema lliure

  TÈCNICA ! Collage - Mural

  MOTIVACIÓ ! Preparar el Nadal

  & OBJECTIUS

  • Desenvolupar la sensibilitat tàctil

  • Progressar en l'habilitat de l'enganxat

  • Desenvolupar el sentit de composició

  • Organitzar superfícies

  • Introduir al nen en la diferencia del matís de color

  • Desenvolupar la capacitat de combinar formes

  • Desenvolupar el sentit de l'espai

  • Desenvolupar la capacitat de distribuir figures equilibradament

  • Desenvolupar els sentits artístic i creatiu

  • Desenvolupar la capacitat de compartir

  & CONTINGUTS

  • Tècnica principal ! Collage

  • Altres tècniques ! enganxat i retallat

  & ORGANITZACIÓ

  • Activitat en grup

  • Activitat feta a l'aula de plàstica, al terra

  • Temps necessari: 2 sessions.

  Primera: retallat.

  Segona: composició i enganxar.

  • Edat: 3-4 anys

  & DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

  • Element motivador ! Serà un tema lliure a escollir per

  distreure's. Per exemple: es pot fer amb les joguines, aprofitant catàlegs de Nadal. Nosaltres també proposem pel·lícules de vídeo.

  • Contextualització ! 1r trimestre, 3r mes, 2na quinzena

  ( novembre )

  • Procediment de l'activitat

  Primera sessió

  1r ! Repartir als nens revistes on surti l'element

  motivador.

  2n ! Retallar tants com vulguin.

  Segona sessió

  1r !Estirar el paper d'embalar a terra, tant com

  espai tinguem, calculant també els papers

  retallats.

  2n ! Realitzar la composició.

  3r ! Procedirem a l'enganxat.

  & MATERIALS

  • Paper d'embalar

  • Revistes

  • Tisores de punta rodona

  • Pegament

  CENTRE D'INTERÈS ! L'hivern

  TÍTOL ! Postal

  TÈCNCA ! Punxó

  MOTIVACIÓ ! Felicitar el Nadal

  & OBJECTIUS

  • Identificar les formes geomètriques

  • Aconseguir una correcta distribució espacial

  • Manipular diversos papers

  • Desenvolupar la creativitat

  • Dominar noves tècniques

  • Desenvolupar un progressiu domini manual

  • Desenvolupar el sentit estètic

  • Conèixer la festa popular

  • Buscar la progressiva coordinació òcul - manual del traç

  • Arribar al domini del traç per iniciar a la preescriptura

  • Perfeccionar el desenvolupament tàctil

  • Adquirir el sentit espacial: dreta - Esquerra, dalt - baix, dintre - fora

  & CONTINGUTS

  • Tècnica principal ! punxó

  & ORGANITZACIÓ

  • Activitat individual

  • Activitat feta a l'aula de plàstica, zona de taules

  • Temps necessari ! 2 sessions

  • Edat ! 4 anys

  & DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

  • Element motivador ! Treballar el Nadal. Donar

  importància a la festa i explicar la

  tradició. Preparar la felicitació pels

  pares per posar-la al costat de l'arbre

  de Nadal. Cantar cançons i nadales.

  • Contextualització ! 1r trimestre, 4rt mes, 1a quinzena

  ( desembre )

  • Procediment de l'activitat

  Primera sessió

  1r ! Repartir cartolines de color vermell i amb el

  dibuix fet als nens.

  2n ! Explicar la tècnica.

  3r ! Repartir alfombretes i punxons.

  4rt ! Posar l'alfombreta sota de la cartolina i

  començar a punxar remarcant la silueta

  del dibuix.

  Segona sessió

  1r ! Repartir retalls de paper de cel·lofana de

  diferents colors.

  2n ! Enganxar amb pegament pel marge del

  paper de cel·lofana a la cartolina.

  3r ! Acabar de decorar la postal.

  4rt ! Escriure una dita nadalenca al'interior.

  & MATERIALS

  • Cartolines vermelles amb el dibuix fet

  • Paper de cel·lofana ( groc, vermell, verd, blau )

  • Punxó i alfombreta

  • Retolador gruixut daurat o platejat per decorar

  • Pegament

  CENTRE D'INTERÈS ! L'hivern

  TÍTOL ! Espelmatori

  TÈCNICA ! Modelatge

  MOTIVACIÓ ! Regal de Nadal

  pels pares

  & OBJECTIUS

  • Desenvolupar el sentit de la massa

  • Desenvolupar el concepte de volum

  • Perfeccionar l'agilitat de la massa

  • Jugar amb la massa ( estirar, doblegar, pressionar, buidar )

  • Potenciar la creativitat i el sentit decoratiu

  • Observar la textura

  • Descoberta de colors a partir de les barreges

  • Desenvolupar la capacitat tàctil

  • Participar en la recollida i neteja de l'aula

  • Rentar-se les mans abans i després de l'activitat

  & CONTINGUTS

  • Tècnica principal ! modelatge

  • Altres tècniques ! pintura

  & ORGANITZACIÓ

  • Activitat individual

  • Activitat feta a l'aula de plàstica, zona de taules

  • Temps necessari ! 2 sessions

  • Edat ! 4-5 anys

  & DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

  • Element motivador ! Arriba el Nadal , explicar la tradició i el que comporta. Parlar dels regals i cantar cançons. Aquest espelmatori és un regal que fan els nens als pares per Nadal.

  • Contextualització ! 1r trimestre, 4art mes, 1ra quinzena ( desembre )

  • Procediment de l'activitat

  1r ! Folrar les taules amb paper d'embalar,

  perquè els nens treballin còmodament.

  2n ! Repartir un tros de fang a cada nen.

  3r ! Manipular el fang i explorar-ho. Poden fer

  les formes que vulguin.

  4rt ! Oferir objectes i motlles per fer formes, per

  exemple: ganivets de plàstic o fusta. Amb

  aquests objectes poden desenvolupar més la creativitat.

  5è ! Una vegada han fet la forma, s'ha de deixar

  assecar uns dies.

  6è ! Quan estigui assecat, ja poden pintar.

  7è ! Posar en uns plats de plàstic la pintura i un

  parell de pots d'aigua per taula. Donar a cada nen un pinzell.

  8è ! Els nens i nenes poden experimentar amb

  els colors i fer barreges. Quan tinguin el to que vulguin, pintar l'espelmatori “al gust”. També poden decorar-ho amb purpurina (no tòxica).

  & MATERIALS

  • Paper d'embalar

  • Fang

  • Fil dental o de pescar per tallar el fang

  • Pintura i pinzell

  CENTRE D'INTERÈS ! L'hivern

  TÍTOL ! Carnestoltes

  ( Màsquera de gos )

  TÈCNICA ! Retallat i enganxat

  MOTIVACIÓ ! Preparar la festa popular

  i conèixer els animals domèstics

  & OBJECTIUS

  • Conèixer els diferents tipus d'animals domèstics

  • Conèixer la utilitat d'aquests animals

  • Adquirir la sensibilitat que cal per respectar-los i cuidar-los

  • Saber diferenciar els sons dels animals

  • Adquirir el concepte de forma oval

  • Conèixer el cicle biològic dels animals

  • Arribar a la diferenciació de formes i tamanys ( petit - mitjà -gran )

  • Desenvolupar la capacitat tàctil

  • Perfeccionar la tècnica del retallat i enganxat

  • Desenvolupar la creativitat

  • Valorar els resultats dels companys

  • Conèixer la festa popular

  • Perfeccionar el traç

  & CONTINGUTS

  • Tècnica principal ! retallat i enganxat

  & ORGANITZACIÓ

  • Activitat individual

  • Activitat feta a l'aula de plàstica, zona de taules

  • Temps necessari ! 2 sessions

  • Edat ! 5 anys

  & DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

  • Element motivador ! Preparar l'arribada del Carnestoltes a l'escola. Conèixer els animals domèstics a

  través de fotos, fitxes i audicions per saber els sons que produeixen i aprendre a diferenciar-los.

  • Contextualització ! 2n trimestre, 2n mes, 1ra quinzena

  ( febrer )

  • Procediment de l'activitat

  1r ! Conversa i audició.

  2n ! Repartir materials i explicar activitat.

  ! Primera sessió

 • Retallar la silueta del gos del paper xarol marró. Els ulls i el nas es faran amb punxó.

 • Enganxar les 3 parts ( 2 orelles i cara ) a la cartolina ja retallada per l'educador/a.

 • ! Segona sessió

 • Perfeccionar la màsquera. Enganxar el nas, les taques de l'ull i del front de negre i la

 • llengua vermella.

 • Amb retolador gruixut negre, pintar taques i remarcar la silueta i els bigotis del gos.

 • Com a últim pas enganxar les orelles al perfil de la cara del gos, perquè es moguin.

 • & MATERIAL

  • Cartolina blanca amb la silueta i les orelles del gos retallades

  • Retolador negre gruixut

  • Pegament

  • Paper xarol ( marró, negre i vermell )

  CENTRE D'INTERÈS ! L'hivern

  TÍTOL ! Carnestoltes

  ( L'antifaç de gat)

  TÈCNICA ! Retallat i pintura

  MOTIVACIÓ ! Preparar la festa popular

  i conèixer els animals domèstics

  &OBJECTIUS

  • Conèixer els diferents tipus d'animals domèstics

  • Conèixer la utilitat d'aquests animals

  • Adquirir la sensibilitat que cal per respectar i cuidar

  • Saber diferenciar els sons dels animals

  • Conèixer el cicle biològic dels animals

  • Arribar a la diferenciació de formes i tamanys ( petit - mitjà - gran )

  • Desenvolupar la capacitat tàctil

  • Perfeccionar la tècnica del retallat i pintat

  • Desenvolupar la creativitat i valorar els resultats dels companys

  • Conèixer la festa popular

  • Perfeccionar el traç i el domini manual

  • Perfeccionar l'equilibri

  • Desenvolupar hàbits de neteja dels estris i de les mans abans i després de l'activitat

  & CONTINGUTS

  • Tècnica principal ! retallat i pintura

  & ORGANITZACIÓ

  • Activitat individual

  • Activitat feta a l'aula de plàstica, zona de taules

  • Temps necessari ! 2 sessions

  • Edat ! 5 anys

  & DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

  • Element motivador ! Preparar l'arribada del Carnestoltes a l'escola. Conèixer els animals domèstics a

  través de fotos, fitxes i audicions per saber els sons que produeixen. Imitar la manera de caminar dels gatets.

  • Contextualització ! 2n trimestre, 2n mes, 1ra quinzena

  ( febrer )

  • Procediment de l'activitat

  Cal tenir les taules folrades amb paper d'embalar.

  1r ! Conversa, audició, gatejar.

  2n ! Repartir material i explicar activitat

  ! Primera sessió

 • Retallar els ulls i el nas del gat. (Si ho fem després de pintar, potser saltaria la pintura ).

 • La silueta del gat està dibuixada a una cartolina. Pintar amb pintura. Donarem una capa superficial per donar l'efecte de taques i diferents grisos. Els gats poden ser de molts colors, però el nostre serà gris.

 • Deixar assecar.

 • ! Segona sessió

 • Un cop assecat, amb un retolador negre remarcar la silueta, ulls i nas.

 • Retallar el gat.

 • Amb cartolina negra retallar 10 trossets finets i allargats, seran els bigotis del gat.

 • Enganxar els bigotis, i ja està el nostre mixet.

 • & MATERIALS

  • Cartolina blanca amb la silueta del gat

  • Cartolina negra pels bigotis

  • Retolador negre

  • Pinzell

  • Pintura i aigua

  • Paper d'embalar

  CENTRE D'INTERÈS ! L'hivern

  TÍTOL ! La Disfressa

  TÈCNCA ! Cosit

  MOTIVACIÓ ! Benvolgut Sr. Carnestoltes

  & OBJECTIUS

  • Preparar l'arribada del Carnestoltes

  • Conèixer les tradicions

  • Adquirir nova técnica: l'enfilat

  • Desenvolupar la capacitat táctil

  • Desenvolupar la capacitat òcul - manual

  • Desenvolupar el to muscular

  • Desenvolupar l'equilibri

  • Desenvoulpar la pressió

  • Desenvolupar el sentit de l'espai

  • Manipular diversos papers

  • Desenvolupar la creativitat

  & CONTINGUTS

  • Tècnica principal ! cosit

  • Altre tècniques ! enganxat, enfilat i plegat

  & ORGANITZACIÓ

  • Activitat individual

  • Activitat feta a l'aula de plàstica, zona de taules

  • Temps necessari ! 3 sessions

  • Edat ! 5 anys

  & DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

  • Element motivador ! Aquesta setmana celebrem el Carnestoltes. Estem preparant l'arribada fen la màsquera i l'antifaç, però també fem una festa de disfresses i per aixó la nostra classe es difressa de caramel.

  • Contextualització ! 2n trimestre, 2n mes, 2na quinzena

  ( febrer )

  • Procediment de l'activitat

  Primera sessió

  1r ! Tallar trossos de paper de cel·lofana de

  diferents colors.

  2n ! Embolicar als trossos de cel·lofana cotó i

  lligar-ho amb llana en forma de caramel.

  3r ! Repetir l'operació fins que tinguem uns

  quants caramels de diferents colors.

  Segona sessió

  1r ! Cosir els caramels el·laborats a la primera

  sessió a la samarreta facilitada pels pares.

  Tercera sessió

  1r ! Agafar paper pinotxo.Tallar-ho al tamany

  de l'ample del nen.

  2n ! Doblegar en moltes parts com si fos una

  faldilla plisada.

  3r ! A les nenes es deixara la faldilla, però als

  nens es cosirà per la meitat.

  4rt ! Quan tinguem la part d'abaix el·laborada,

  enganxar els caramels.

  5è ! La cintura de la faldilla o del pantaló anirá

  enfilada amb llana de colors pels orificis

  fets per l'educador/a.

  & MATERIALS

  • Paper de cel·lofana

  • Paper pinotxo

  • Cotó

  • Llana de colors

  • Fil i agulla

  • Tisores

  • Samarreta

  4

  6

  5

  3

  7

  2

  1
  Descargar
  Enviado por:Mones
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar