Tecnología


Invents


Nom de l'invent:

Penicil·lina.

Nom de l'inventor:

Alexander Fleming (escocès).

Segle en que es va inventar:

Segle XX (1928).

Parts de que consta l'invent:

Funcionament:

La via d'administració més segura de la penicil·lina és en injecció intramuscular; d'aquesta manera passa amb rapidesa a la sang, y baixa també amb rapidesa per la fàcil

eliminació del producte a través del ronyó. La penicil·lina es distribueix

homogèniament per quasi tot l'organisme.

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

La van descobrir per casualitat i la van utilitzar com a antibiòtic.

Abans utilitzaven altres remeis per a guarir les malalties, tot i que la majoria de

les vegades morien perquè no eren prou eficaços.

Aplicacions:

S' utilitza per a combatre malalties. És un eficaç antibiòtic.

Nom de l'invent:

Piano.

Nom de l'inventor:

Bartolomeo Cristofori (italià).

Segle en que es va inventar:

Segle XVIII (1709).

Parts de que consta l'invent:

Es compon fonamentalment d'un teclat, un mecanisme de transmissió i

percussió i un sistema de cordes metàl·liques tibades sobre un marc que està situat en una caixa de ressonància.

Funcionament:

Al ser polsada una tecla, aquesta actua a mode de palanca i mou el mecanisme

que llança el martell contra una corda vibrant, la qual produeix el so.

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

L'actual piano és un derivat del clavicèmbal i es deuria inventar amb la finalitat

de poder composar i tocar alguna melodia.

Abans que el piano utilitzaven el clavicèmbal i altres instruments per a

reproduir les diferents melodies ja composades.

Aplicacions:

Per entretenir la gent mentre escolta el seu so o bé tocant-lo

Nom de l'invent:

Telèfon.

Nom de l'inventor:

Alexander Graham Bell (anglès).

Segle en que es va inventar:

Segle XIX (1876).

Parts de que consta l'invent:

El telèfon consta de les següents parts: auricular, membrana, electroimant,

micròfon, membrana, grans de carbó, cables, condensador, dial, interruptor i timbre.

Funcionament:

Al parlar davant de la membrana, s'origina una vibració que modifica el camp

magnètic i indueix en el conductor una corrent variable. Un conductor elèctric enllaça

aquest aparell amb un altre anàleg en el que la corrent elèctrica origina fenòmens

inversos als descrits i reprodueix la veu humana.

El 1878 H. Hunnings inventà un micròfon que utilitzava grans de carbó per a

establir un contacte de resistència variable; rere unes millores, aquest dispositiu s'usà com a transmissor telefònic.

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

La necessitat de comunicar-se ràpidament entre dues persones a gran distància.

Es comunicaven amb el telègraf.

Aplicacions:

Serveix per a comunicar-se a grans distàncies i immediatament.

Nom de l'invent:

Guitarra.

Nom de l'inventor:

Desconegut.

Segle en que es va inventar:

1ª referència escrita datada el segle XIV.

Parts de que consta l'invent:

Es compon d'una caixa de fusta, a mode d'oval estret per el mig, amb un forat

circular al mig de la tapa; un màstil amb trasts, sis clavilles i sis cordes.

Funcionament:

Les sis clavilles col·locades a l'extrem del màstil serveixen per a temprar altres

cordes, assegurades en un pont fix a la part inferior de la tapa, que es polsen amb els

dits de la mà dreta, mentre que amb l'esquerra (en cas de ser dretà) es cerquen els

acords o les notes en els trasts.

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

Al igual que el piano es va inventar per a interpretar peces musicals i entretenir

a la gent.

Abans d'inventar-la utilitzaven altres instruments molt semblants.

Aplicacions:

Per a interpretar peces musicals.

Nom de l'invent:

Termòmetre.

Nom de l'inventor:

Galileu (italià).

Segle en que es va inventar:

Segle XVII (1650).

Parts de que consta l'invent:

Bulb de vidre que conté el líquid i un tub capil·lar.

Funcionament:

Al variar la temperatura, els diferents coeficients de dilatació entre el vidre i el

líquid fan que aquest ascendeixi o descendeixi per el capil·lar; la temperatura es

determina pel nivell que aconsegueix la superfície del líquid.

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

La necessitat de poder comparar el grau de calor o fred entre dos dies o llocs

diferents.

Aplicacions:

Serveix per a mesurar la temperatura de l'ambient, el cos humà, d'un material,...

Nom de l'invent:

Submarí.

Nom de l'inventor:

Cornelis Drebbel (holandès).

Segle en que es va inventar:

Segle XVII (1620).

Parts de que consta l'invent:

El submarí consta de les següents parts: hèlix, timons, sala de motors, reactor,

estabilitzador giroscòpic, compartiments per a míssils, centre de navegació, antena,

“schnorchel”, periscopi, pont i sala de torpedes.

Funcionament:

La flotabilitat del submarí és positiva, però per a submergir-lo hi ha que inundar uns tancs situats a ambdós costats. Al injectar en ells aire comprimit, els tancs es buiden i el submarí torna a la superfície. Per a la navegació a la superfície utilitzen dos

motors Diesel, cadascun acciona una hèlix i procedeixen a la recàrrega de les bateries.

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

Poder explorar i descobrir les profunditats oceàniques.

Potser intentaven veure-ho amb periscopis o amb vaixells amb el terra de vidre,

però fos com fos no deurien aconseguir de veure-hi massa avall.

Aplicacions:

Per investigar tot el que amaguen les profunditats oceàniques, observar la flora i

la fauna marina,...

Nom de l'invent:

Telègraf.

Nom de l'inventor:

Samuel Finnley Breese Morse (nord-americà).

Segle en que es va inventar:

Segle XIX (1836).

Parts de que consta l'invent:

Funcionament:

Al ser accionat, un polsador envia impulsos a la línia telegràfica; aquests actuen

en el receptor sobre un electroimant, el qual, mitjançant una palanca, recolza un estilet

contra una cinta de paper que es mou de manera uniforme sobre una rodeta entintada,

amb el que s'imprimeix un signe d'acord amb la duració de l'impuls.

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

La necessitat de comunicar-se ràpidament i a distància quan no hi havia el

telèfon.

Es comunicaven mitjançant el correu.

Aplicacions:

Serveix per a comunicar-se ràpidament i a distància.

Nom de l'invent:

Avió.

Nom de l'inventor:

1er avió que aconseguí volar: Lawrence Hargrove (australià).

1er vol pilotat: Willur i Orville Wright (nord-americans).

Segle en que es va inventar:

1er avió que aconseguí volar: segle XIX (1891)

1er vol pilotat: segle XX (1903)

Parts de que consta l'invent:

L'avió consta bàsicament de les següents parts: ales, hèlix, fusellatge, tren

d'aterratge i comandaments.

Funcionament:

Es controla per mitjà de tres sistemes de vol: el timó de profunditat, el de direc-

ció i els alerons. Tots s'accionen des de la cabina de pilots: el 1er amb la palanca, el 2on

amb els pedals i el 3er amb el volant. Als avions petits que no tenen volant, la palanca

que mou el timó de profunditat, si s'inclina a un costat o un altre, també mou els

alerons.

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

Necessitat cap, però l'home sempre ha somiat en poder volar com els ocells i

d'aquest somni n'ha sortit l'avió.

No podien volar abans de que hi haguessin els avions, per tant, s'havien de

conformar amb somiar-ho.

Aplicacions:

Viatjar d'un lloc a un altre molt més ràpidament que per terra o mar.

Nom de l'invent:

Paper.

Nom de l'inventor:

Cai Lun (xinès).

Segle en que es va inventar:

Segle II (105).

Parts de que consta l'invent:

La fabricació del paper consta de les següents parts: 1er s'extreu la cel·lulosa de

la fusta. 2on es trosseja la matèria prima en aigua. 3er es formen làmines de fibres

entrellaçades i estendre-les sobre una superfície porosa que pugui filtrar l'aigua sobrant.

4rt es penja el paper d'una corda fins que s'evapora l'humitat quasi per complet.

Funcionament:

S' agafa una fulla de paper i es manipula segons el que es vulgui fer amb ella

(amb un llapis o bolígraf s'hi pot pintar, dibuixar i escriure, amb unes estisores es pot

retallar, es pot foradar, es pot arrugar, es pot tenyir,...)

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

La necessitat que tenien era que no coneixien cap superfície plana i molt lleugera

on poguessin escriure-hi.

Aplicacions:

Per escriure, dibuixar i representar textos, dibuixos, gràfiques, documents,...

Nom de l'invent:

Motor d'explosió.

Nom de l'inventor:

Nikolaus August Otto (alemany)

Segle en que es va inventar:

Parts de que consta l'invent:

Un motor d'explosió consta de les següents parts: carburador, bugia, vàlvula,

biela, pistó, distribuïdor, arbre de lleves, bomba de benzina, cigonyal i càrter.

Funcionament:

Els motors d'explosió funcionen de la següent manera: 1er comprimeixen l'aire.

2on eleven la temperatura de l'aire mitjançant la combustió del combustible en aquest

aire sotmès a una pressió molt elevada. 3er transformen l'energia tèrmica en treball per

l'expansió de l'aire fins a la pressió inicial. 4rt expulsen i renoven la càrrega.

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

La necessitat de propulsar cossos de gran pes (trens, vaixells, etc.) ràpidament i

sense esforç.

Abans propulsaven els trens, vaixells, etc. Amb calderes de vapor.

Aplicacions:

S'utilitza en molts vehicles (cotxes, motos, autobusos, camions,...).

Nom de l'invent:

Televisió.

Nom de l'inventor:

John Logie Baird (escocès).

Segle en que es va inventar:

Segle XX (1926).

Parts de que consta l'invent:

Funcionament:

A la televisió cada imatge es descompon en petits elements individuals que es transmeten successivament. A l'iconoscopi del transmissor el feix explorador escombra

contínuament la imatge seguint línies successives. La corrent variable que s'obté a cada

instant del iconoscopi s'amplifica i modula en un transmissor. Al televisor el feix del tub

d'imatge és modulat per les corrents detectades procedents del transmissor, a fi de

provocar l'aparició sobre la pantalla fluorescent de punts de brillantor variable.

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

La necessitat d'entretenir-se veient en imatges el que habitualment escoltaven

per radio.

Escoltaven la radio, anaven al cinema o al teatre.

Aplicacions:

L'única finalitat de la televisió és entretenir al públic i fer-li perdre el temps allà

al davant veient programes que potser ni l'interessen.

Nom de l'invent:

Calendari.

Nom de l'inventor:

Desconegut.

Segle en que es va inventar:

Ens és impossible esbrinar-ho pel fet de que des de sempre l'home ha comptat el

pas del temps amb l'ajut de diversos mitjans.

Parts de que consta l'invent:

Un calendari sol tenir una durada limitada (1 any) i està dividit en diverses parts

(12 mesos), que alhora estan dividits en fragments més petits (entre 28 i 31 dies).

Funcionament:

El seu funcionament no és gens complicat; tan sols s'ha de deixar passar el temps

i en arribar l'últim dia del mes s'arranca la fulla i es torna a començar.

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

La necessitat de comptar el pas del temps, però d'una manera consensuada i

Unificada.

Cada poble o civilització ho feia a la seva manera ja fos comptant les fases lunars

o seguint l'evolució del Sol.

Aplicacions:

Serveix per a saber en quin dia caurà o va caure una data determinada i en defini-

tiva, per comptar el pas del temps.

Nom de l'invent:

Roda.

Nom de l'inventor:

Desconegut.

Segle en que es va inventar:

Entre el 3500 a.C. i el 3000 a.C. a l'antiga Mesopotàmia.

Parts de que consta l'invent:

La roda consta d'un eix i un disc o una circumferència amb radis.

Funcionament:

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

La necessitat de transportar coses pesades d'un lloc a un altre amb un esforç

mínim.

Ho transportaven a pols o estirant.

Aplicacions:

Les aplicacions de la roda a la vida i tecnologia moderna són gairebé infinites.

Nom de l'invent:

Radar.

Nom de l'inventor:

Edward Víctor Appleton (britànic).

Segle en que es va inventar:

Segle XX (1924).

Parts de que consta l'invent:

Funcionament:

L'observador envia senyals de radio que, en xocar amb algun objecte, es reflexen

com l'eco. Un equip receptor registra les senyals reflexades; aquestes senyals informen

amb gran precisió sobre la presència d'illes, costes, vaixells, avions,...

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

Poder detectar objectes a grans distàncies.

Aplicacions:

El radar ens permet detectar objectes a distància per mitjà d'ones de radio.

Nom de l'invent:

Pila de Planté.

Nom de l'inventor:

Gaston Planté (francès).

Segle en que es va inventar:

Segle XIX (1859).

Parts de que consta l'invent:

Aquesta bateria conté entre tres i sis piles connectades en sèrie. Cada pila té un

electròlit, un elèctrode positiu i un elèctrode negatiu.

Funcionament:

En funcionament l'elèctrode negatiu de plom es dissocia en electrons lliures i

ions positius de plom. Els electrons es mouen pel circuit elèctric extern i els ions posi-

tius de plom reaccionen amb els ions sulfat de l'electròlit per a formar sulfat de plom.

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

Aplicacions:

És la més utilitzada en l'actualitat. S'utilitza en automòbils, camions, avions i

altres vehicles.

Nom de l'invent:

Ràdio.

Nom de l'inventor:

James Clerk Maxwell.

Segle en que es va inventar:

Segle XIX (1873).

Parts de que consta l'invent:

Els components fonamentals d'un transmissor de ràdio són: un generador d'osci-

l·lacions, els amplificadors i un transductor.

Funcionament:

El generador d'oscil·lacions converteix la corrent elèctrica comú en oscil·lacions

d'una determinada freqüència de radio; els amplificadors augmenten la intensitat de

dites oscil·lacions conservant la freqüència establida i el transductor converteix la infor-

mació a transmetre en un voltatge elèctric variable i proporcional a cada valor instan-

tani de la intensitat.

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

Per entretenir-se sense haver de sortir de casa per anar al teatre.

Anaven al teatre, s'explicaven històries els uns als altres, etc.

Aplicacions:

Per escoltar música o programes a les diferents cadenes o emissores.

Nom de l'invent:

Trompeta.

Nom de l'inventor:

Desconegut.

Segle en que es va inventar:

A l'antic Egipte, encara que ha sofert moltes modificacions des de l'original.

Parts de que consta l'invent:

Les parts fonamentals d'una trompeta són: l'embocadura, el tub, tres vàlvules,

i un forat entre cilíndric i cònic.

Funcionament:

Els llavis de l'instrumentista actuen com una llengüeta i, modificant la pressió,

produeixen una sèrie d'harmònics que, per un sistema de tres pistons, poden baixar-se

per tons i semitons facilitant l'obtenció d'una escala cromàtica de dues octaves.

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

Els egipcis la devien inventar per a avisar i/o fer crides a la població.

Amb senyals de fum o altres codis.

Aplicacions:

Actualment s'utilitza per a interpretar peces musicals.

Nom de l'invent:

Internet.

Nom de l'inventor:

Vinton Cerf.

Segle en que es va inventar:

Segle XX (1973).

Parts de que consta l'invent:

Entre els serveis més accessibles als usuaris figuren el correu electrònic, l'accés a

“butlletins electrònics” sobre els temes més diversos, l'accés a les bases de dades de

nombrosos ordenadors connectats a la xarxa, l'intercanvi d'arxius, etc.

Funcionament:

Internet és un conjunt de xarxes locals connectades entre si a través d'un orde- nador especial conegut com a gateway. Les interconexions entre gateways s'efectuen a

través de diverses vies de comunicació com ara les línies telefòniques, fibres òptiques i

enllaços per ràdio. La informació que s'ha d'enviar a una màquina remota s'etiqueta amb

la direcció computeritzada d'aquella màquina; llavors la informació surt de la xarxa

d'origen i d'allà és encaminada fins que arriba a la xarxa de destí.

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

Poder comunicar-se, obtindre informació, divertir-se, conèixer gent, etc. ràpida-

ment i mitjançant l'ordenador.

Es comunicaven per telèfon o per carta, però amb cap dels dos podien veure a

l'altre persona i el correu era molt més lent.

Aplicacions:

Amb Internet pots comunicar-te amb gent que està molt lluny a preu de trucada

local, pots parlar per video-conferència, pots conèixer gent en un fòrum o chat, pots

obtindre informació sobre milers de temes, etc.

Nom de l'invent:

Màquina de Vapor.

Nom de l'inventor:

Dissenyada per: Thomas Savery.

Disseny de la màquina moderna: James Watt.

Segle en que es va inventar:

Dissenyada l'any: 1698.

Dissenyada l'any: 1768.

Parts de que consta l'invent:

La màquina de vapor consta de les següents parts: entrada del vapor, conducte

de sortida, vàlvula corredora, caixa de vàlvules, cilindre, conductes del cilindre a la

vàlvula, pistó i barra del pistó. (Veure dibuix adjunt al croquis.)

Funcionament:

El funcionament d'una màquina de vapor moderna es mostra a les figures del

croquis.

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

La necessitat de poder propulsar trens, vaixells, carros,... sense haver de fer

massa esforç.

Aplicacions:

La màquina de vapor té vàries aplicacions en propulsió i generació d'electricitat.

Nom de l'invent:

Bicicleta.

Nom de l'inventor:

Desconegut.

Segle en que es va inventar:

Els primers anys de la segona meitat del segle XVII.

Parts de que consta l'invent:

La bicicleta consta de les parts següents: parafangs, radis, llum posterior, tensor

de la cadena, cadena, plats, fre posterior, seient, quadre, pedals, canvi de velocitats,

manillar, timbre, palanca de fre, far, fre anterior, dinamo, pneumàtic, llanta i forquilla.

Funcionament:

Amb els peus s'empeny el pedal i aquest, mitjançant una cadena i uns engranat-

ges, transmeten el moviment a la roda posterior la qual fa avançar la bicicleta.

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

Poder-se desplaçar pels llocs més ràpidament que a peu i sense contaminar.

Anaven a peu o amb carro.

Aplicacions:

És un mitjà de transport barat, no contamina, és més ràpid que anar a peu, no

costa tant trobar aparcament com en cotxe,...

Nom de l'invent:

Pasteurització.

Nom de l'inventor:

Louis Pasteur.

Segle en que es va inventar:

Segle XIX (1865).

Parts de que consta l'invent:

Escalfar fins a la temperatura indicada i envasar.

Funcionament:

S'escalfa el líquid en qüestió fins a una temperatura que oscil·la entre els 55º C i

els 70º C.

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

La necessitat de que els excedents de llet o altres líquids tardessin més a fer-se

malbé.

Bullien la llet abans de prendre-la.

Aplicacions:

Per a destruir les bactèries perjudicials, sense produir canvis materials en la

composició, el sabor, o el valor nutritiu del líquid.

Nom de l'invent:

Helicòpter.

Nom de l'inventor:

Leonardo da Vinci (italià) va fer els primers dibuixos.

Segle en que es va inventar:

Segle XVI (1500).

Parts de que consta l'invent:

Parts indicades en el croquis.

Funcionament:

El seu funcionament és semblant al dels avions, però pot envolar-se o aterrar

Verticalment i pot quedar-se estable a l'aire a diferència dels avions.

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

La de rescatar a la gent perduda a llocs de difícil accés.

Hi anaven a peu o amb altres mitjans.

Aplicacions:

Recerca i rescat de persones perdudes, trasllats ràpids a hospitals, inspecció de

canonades i l'estesa elèctrica, subministrament de les plataformes petroleres i d'extrac-

ció de gas marítimes,...

Nom de l'invent:

Pistola.

Nom de l'inventor:

Desconegut.

Segle en que es va inventar:

Segle XVI.

Parts de que consta l'invent:

Una pistola consta de: canó, punt de mira, disparador (gallet), carregador, per-

cutor, fiador. (Veure croquis).

Funcionament:

Es carrega la pistola mitjançant el carregador i es dispara prement el gallet.

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

Per defensar-se dels possibles enemics que intentessin atacar-los.

Amb altres armes del tipus del ganivet, navalla, etc.

Aplicacions:

Assassinats, defensa personal, guardes de seguretat, etc.

Nom de l'invent:

GPS (sistema global de posició).

Nom de l'inventor:

Dirigit pel departament de Defensa dels Estats Units.

Segle en que es va inventar:

Segle XX (1973).

Parts de que consta l'invent:

Funcionament:

Els satèl·lits GPS porten rellotges atòmics, l'informació horària es situa als codis

de transmissió mitjançant satèl·lits, per tal que un receptor pugui determinar quant

temps es transmet la senyal. Aquesta conté dades que el receptor utilitza per a calcular

l'ubicació dels satèl·lits. Amb tres distàncies a tres satèl·lits i coneixent l'ubicació del satèl·lit des d'on s'envia la senyal, el receptor calcula la seva posició en tres dimensions.

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

Per a localitzar ràpidament un punt determinat a la Terra.

Cercaven seguint les pistes que els donaven si estaven en comunicació amb els

desapareguts.

Aplicacions:

Localitzar ràpidament un punt determinat en graus, sobre la terra.

Nom de l'invent:

Canó.

Nom de l'inventor:

Berthold Schwarz (alemany).

Segle en que es va inventar:

Segle XIV.

Parts de que consta l'invent:

En el seu interior hi ha l'allotjament per a la tancadura, la recàmera i l'ànima.

A l'exterior hi ha la culata i la canya.

Funcionament:

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

Per a matar molta gent alhora.

Els mataven amb altres sistemes, però no en podien matar a tants d'un sol cop.

Aplicacions:

En guerres, batalles, com a defensa en vaixells,...

Nom de l'invent:

Rellotge de peses.

Nom de l'inventor:

Desconegut.

Segle en que es va inventar:

Segle XIII.

Parts de que consta l'invent:

Consta de: minutera, busca horària, pesa, escapament, tren d'engranatges i

pèndol.

Funcionament:

Un mecanisme anomenat escapament regula el descens gradual de les peses, que

al baixar impulsen una sèrie de rodes dentades. A mesura que el pèndol oscil·la, l'àncora

de l'escapament deixa avançar l'engranatge i la pesa va baixant. En alguns rellotges, un

ressort en espiral substitueix a les peses.

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

Poder mesurar el pas del temps en unitats més petites que no pas amb el calen-

dari.

Es guiaven pel Sol i la Lluna.

Aplicacions:

Mesurar el temps que ha passat en fraccions molt petites.

Nom de l'invent:

Plàstics.

Nom de l'inventor:

Wesley Hyatt.

Segle en que es va inventar:

Segle XIX (1860).

Parts de que consta l'invent:

Funcionament:

El plàstic no té cap funcionament específic, però la seva fabricació i els seus ma-

nufacturats impliquen quatre passos bàsics: obtenció de les matèries primes, síntesis

del polímer bàsic, composició del polímer com a producte utilitzable industrialment i

modelat o deformació del plàstic a la seva forma definitiva.

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

Necessitaven un material lleuger que es pogués modelar per a fer-ne recipients.

Amb recipients de vidre o de fang.

Aplicacions:

Els plàstics tenen cada cop més aplicacions en els sectors industrials i de con-

sum. Amb ells es fabriquen cubells, ampolles, recipients, etc.

Nom de l'invent:

Bombeta elèctrica.

Nom de l'inventor:

Thomas Alva Edison.

Segle en que es va inventar:

Segle XIX (1879).

Parts de que consta l'invent:

La bombeta en sí consta de les següents parts: filament, ampolla de vidre i gas

inert.

Funcionament:

La corrent elèctrica passa a través del filament i produeix un augment de la tem-

peratura a la qual qualsevol cos despedeix certa quantitat de llum.

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

Necessitaven un objecte que fes llum sense gastar-se.

Amb llums d'oli, torxes, etc.

Aplicacions:

Per veure-hi en la foscor.

Nom de l'invent:

Ulleres.

Nom de l'inventor:

Roger Bacon.

Segle en que es va inventar:

Segle XIII (1268).

Parts de que consta l'invent:

Les parts de les ulleres són: la muntura, els vidres i les potes.

Funcionament:

Es col·loquen al davant dels ulls i depenent de la degeneració de la vista s'utilit-

zaran un tipus de vidres o uns altres.

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

Per a corregir les degeneracions de la vista.

Es quedaven amb defectes de visió o cecs.

Aplicacions:

Per a corregir les degeneracions de la vista.

Nom de l'invent:

Moneda.

Nom de l'inventor:

Desconegut.

Segle en que es va inventar:

Segle VI a. C.

Parts de que consta l'invent:

La moneda consta de dues parts, la cara i la creu.

Funcionament:

És evident i conegut el funcionament de les monedes.

Quina va ser la necessitat d'inventar-ho? Com s'ho feien abans d'inventar-ho?

Es va inventar per a comprar i vendre; o sigui obtenir coses a canvi d'algunes

monedes

Intercanviant altres objectes per el que es volia aconseguir.

Aplicacions:

Comercials.

ÍNDEX:

- Avió

- Bicicleta

- Bombeta elèctrica

- Calendari

- Canó

- GPS

- Guitarra

- Helicòpter

- Internet

- Màquina de Vapor

- Moneda

- Motor d'explosió

- Paper

- Pasteurització

- Penicil·lina

- Piano

- Pila de Planté

- Pistola

- Plàstics

- Radar

- Radio

- Rellotge de Peses

- Roda

- Submarí

- Telèfon

- Telègraf

- Televisió

- Termòmetre

- Trompeta

- Ulleres

NOTA: Els espais en blanc no els he trobat a cap enciclopèdia.
Descargar
Enviado por:Aina
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar