Ecología y Medio Ambiente


Intallacions d'aigua en l'habitatge


INSTAL·LACIONS D'AIGUA EN L'HABITATGE

Professions que abasta...

 • Promotor

 • Constructor

 • Arquitecte - Aparellador - Paleta - Manobre - Peó

 • Enginyer tècnic - Instal·lador - Lampista (fontaner + electricista) - Aprenent

 • Recorregut de les canonades...

  Energia, treball, potència....

  Energia " Treball... W = F·e

  Potència... P = W/t

  Unitats.... 1N·1m = 1W·1s = 1 joule = 0'102Kgm = 0'24 Cal

  Cicle de l'aigua...
  T<0º 0'5 Cal/(g·ºC)

  T=0º 80 Cal/(g·ºC) Pas de sòlid a líquid

  0ºC " T " 100ºC 1 Cal/(g·ºC)

  T=100ºC 214 Cal/(g·ºC) Pas de líquid a vapor

  Cabal

  Q=V/t (l/s, l/min, m3/s, m3/min)

  Q=v·S (velocitat · secció interior)

  Pràctiques previstes:

  Soldar un colze am 2 tubs de coure de dimensions 25cm i 30cm

  Comprovar la pressió d'aigua amb un manòmetre.

  Plànol de planta de l'habitatge de l'alumne. Dibuixar-hi la instal·lació d'aigua.

  Càlcul de seccions de cada tramada de la instal·lació d'enllaç del seu edifici.

  Estudi d'un rebut d'aigua.

  Simbologia segons "Norma bàsica d'instal·lacions d'aigua"

  ________

  Conducció d'aigua freda. Parets rugoses: Acer galvanitzat

  Parets llises: Cu, Plom, Acer inox, PE

  - - - - - - -

  Conducció d'aigua calenta sanitària (ACS)

  Vàlvula (de bola, de comporta, de plat seient paral·lel, de plat seient inclinat ) Ull pèrdues de pressió

  Vàlvula de retenció o anti-retorn

  Vàlvula automàtica reductora de pressió. (provoquen perdues de càrrega a fi de mantenir Po=K.

  Aixeta alimentació terminal d'aparell sanitari (d'un sol servei o barreixadora)

  Desguàs

  Dipòsit d'acumulació (obert i al terrat, tancat amb aire sota pressió)

  Comptador d'aigua (cal 1 vàlvula a l'entrada i una a la sortida)

  Bateria de 7 comptadors

  Bomba de sobre-elevació per grup de pressió (electro-bomba)

  Bomba de recirculació (electro-bomba)

  Dispositiu antiariette (per amortiguar els cops d'ariette al tancar sobtadament les aixetes)

  Termo-acumulador elèctric

  Escalfador instantani de gas o de gas-oil

  Determinació del tipus de subministrament segons cabal instal·lat.

  Aparell sanitari

  Caval mig de càlcul

  Lavabo, Bidet, Wàter

  0'1 l/s

  Dutxa; Safareig; Aigüera, Rentadora, Renta-plats

  0'2 l/s

  Banyera

  0'3 l/s

  Fluxors (Aixetes inodors de descàrrega i tancament automàtic progressiu. Exigeixen una pressió residual " 0'7 Kg/cm² )

  "1'8 l/s

  (segons model)

  Classificació del subministrament segons " de cabals.

  Q < 0'6 l/s

  A

  Aquesta classificació ens determinarà els

  0'6 " Q < 1

  B

  diàmetres interiors mínims que hauran de

  1 " Q < 1'5

  C

  tenir les canonades de cada tram:

  1'5 " Q < 2

  D

  Escomesa; alimentació; montant individual;

  2 " Q < 3

  E

  derivació interior

  Q " 3

  ESPECIAL

  DIMENSIONS " INTERIOR CANONADES EN CADA TRAM Dimensions en mm. (1" = 25'4mm)

  PR: canonades paret interior rugosa PLL: canonades paret interior llisa
  Descargar

  " interior ESCOMESA

  Núm. màx. de subministraments (usant vàlvules de seient paral·lel)

  Núm. màx. de sub. (usant vàlvules de seient inclinat o de comporta.)

  PR

  PLL

  A

  B

  C

  D

  E

  A

  B

  C

  D

  E

  25'5

  20

  2

  1

  1

  0

  0

  2

  1

  1

  0

  0

  31'75

  25

  5

  3

  2

  1

  1

  6

  4

  3

  2

  1

  38'1

  30

  8

  5

  4

  3

  2

  15

  11

  9

  7

  5

  50'8

  40

  25

  15

  12

  8

  5

  60

  40

  33

  22

  17

  63'5

  50

  No s'usa seient paral·lel

  180

  120

  90

  60

  50

  76'2

  60

  400

  300

  250

  200

  Enviado por:Antoni Ferrer
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar