Telecomunicaciones


Instalación telefónica


1.0.0 Memoria Descriptiva.

1.1.0 Objecte de l'estudi tècnic o projecte

L'objecte del present projecte es fer una instalació telefóica en un edifici que té quatre plantes.

1.2.0 Antecedents de l'estudi tècnic o projecte.

L'edifici en qüestió, no te una instalació telefónica prévia, aixi que s'ha de fer l'instalació telefónica nova al complet en tot l'edifici.

1.3.0 Generalitats.

1.3.1.0 Nom i direcció del titular de la instal.lació

INSTALACIONS LLAÓ & SOLER

C/ Balmes 32 Tortosa

1.3.2.0 Desti de l'immoble

L'immoble esta destinat:

A la primera planta hi haura unes oficines.

A la segona planta estarà la sala de reunions.

La tercera i quarta planta estaran destinades a vivendes familiars.

1.3.3.0 Direcció del lloc d'instalació

L'edifici està ubicat al c/ La Barca núm 28, de Móra la Nova (Tarragona).

1.3.4.0 Caracteristiques del local:

L'edifici es de 90m² hi està ubicat en el centre del poble.

L'edifici està format per material de primera qualitat en la constrcucció i les parets exteriors estan aillades del fret.

Les finestres també porten una càmara de aire degut al doble acristallament.

Les parets interiors, fetes de maó foradat i rebestides de guix, seràn les destinades a l'instal.lació de les canaletes per l'exterior; per les quals, passaran els cables telefonics.

1.4.0 Espcificacions del client.

El client vol que es faci l'instal.lació telefónica per tot l'edifici.

A la primera planta s'han de col.locar com a mínim 6 tomes telefóniques.

A la segona planta també s'han de col.locar com a mínim 6 tomes telefóniques.

El telefons que hi ha a la primera i a la segona planta, s'han de poguer comunicar entre ells sense que calgui sortir a l'exterio.

A la tercera planta hi han d'haver 4 tomes telefóniques.

A la quarta planta hi han d'haver 4 tomes telefóniques.

1.5.0 Solucions adoptades.

Les caracteristiques principals de l'instal.lació estan formades per una centraleta telefònica, la qual controlarà totes les linies interiors, formades per les oficines i la sala de reunions. Dos linies que arriven desde la capsa de conexió de la linia telefònica amb l'exterior i on s'uneix la centraleta de les oficines.

L'instal.lació és la primera vegada que es posa en aquest edifici, amb la qual cosa en veiem obligats a fer uns plànols per indicar per on pasaran les canaletes de distrivució de la linia telefònica, la ditribució de les caixes de derivació, les caixes de conexió, etc...

L'edifici está dividid en cinc parts:

1.5.1.0 El Subterrani.

Al subterrani es trobarà l'acometida (que es per on entra la xarxa telefónica exterior), tmbé es col.locarà un armari d'ellaç, per poder col.loar l'armari de base. Col.locaré un armari de base de 60x30 ja que el nombre de tomes a col.locar en tot l'edifici és inferior a 25 tomes. De l'armari de base sortiran totes les línies telefóniques que es distribueixen per l'edifici.

1.5.2.0 1a Planta (Oficines).

A la primera planta es tobaran les oficines, que disposaran d'una centraleta particular per gestionar els teléfons de les oficines i els de la sala de reunions a la segona planta complint així amb les exigencies del client. La distribució horitzontal sera ramificada, la primera planta constarà de vuit tomes telefóniques dos més de les que ens demana el client per si algun dia es vol col.locar algun telefon més, les canalitzacions aniran per sota del terra fals.

1.5.3.0 2a Planta (Sala de reunions).

A la segona planta es trobarà la sala de reunions, es col.locaran vuit tomes telefóniques dos més de les que ens demana el client per si algun dia es vol col.locar algun telefon més, tots els telefons del segon pis estaran conectats a la centraleta que es troba a la primera planta on son les oficines.

1.5.4.0 3a i 4a Planta (Vivendes).

A la tercera planta es troba la primera vivenda on es col.locaran quatre tomes amb conexio a l'exterió tal com ens demana el client.

A la quarta planta es troba l'altra vivenda en esta vivienda farem el mateix que a la tercera planta.

El tipus de distribució que farem serbir serà horitzontal ramificada, ja que es el tipus de distribució que s'acopla millor a les nostres nececitats

1.6.0 Planificació i Programació

L'instalació començarà quan el jefe de l'obra ens comuniqui que ja podem començar fer la nostra feina.Un cop el jefe d'obra ens haurà comunicat que ja podem començar, farem tots els preparatius i començarem al cap de 10 dies desprès de rebre la notificació.

1.7.0 Montatge i posta en marxa de l'instalació

1.7.1.0. Personal

El personal que realitzarà l'instal·lació està degudament qualificat per fer l'instal·lació i resoldre els possibles problemes que puguin sorgir.

El personal que realitzararà l'instal·lació constarà de dos Tècnics en sistemes de telecomunicaició i un auxiliar en sistemes de telecomunicaició, supervisarà l'instal·lació el director de l'obra.

1.7.2.0. Eines

Tot el material utilitzat per fer l'instal·lació, compleix les normes d'homologació, ja que el material utilitzat està hmologat nomès es farà la comprobació visual.

1.7.3.0. Proves de servei de la red.

Les proves es realitzaran per certificar el correcte funcionament de l'instal·lació realitzada. Es faran dos tipus de proves, les proves fisiques per certificar l'instal·lació, que constaràn de: la comprovació de l'infrastructura, la comprovació del bon estat del material i la comprovació del cumpliment de les especificacions del material.

I les probes funcionals en els cables de coure, com són: de conectivitat, de continuitat i de la qualitat en la transmissió entre el repartidor i les caixes d'accés, entre les caixes d'accés i les rosetes i entre els repartidors si existen més d'un.

Les eines que utilitzaran els tècnics, per realitzar les proves són les seguents: -un comprovador de cables Scan-Lan models 80, que els utilitzaràn els auxiliars tècnics en sistemes de telecomunicacions. El Scan-Lan 150 amb sistema d'impressió, l'utilitzarà el tècnic en sistemes de telecomunicacions.

També utilitzaràn el comprobador 10BASE-T, un per cada treballador que tingui que realitzar les proves, en aquet cas, un per a cada un.

1.8.0 Disposicions legals

L'instal·lació a realitzar complirà les següents normatives:

- Reglament de baixa tensió.

- Normativa técnica d'instal·lació de telefonía NTE (IAT) 1993.

- Llei de les ordenacions de les telecomunicacions 31/1987 del 18 de Desembre.

- Reial Decret 2304/1994 de Desembre, punt de terminació de red (PTR) i mínims de comunicació les instal·lacions de abonat.

- DOGC ordre 12 de Novembre 1991. Norma NPE-LXT/91 canalitzacions per red de telefonía.

- Ordenances municipals.

1.9.0 Manteniment

El manteniment pot ser realitzat de dos tipus, un manteniment preventiu o un manteniment correctiu seguin uns criteris expecificats segons la normativa NTE.

El mantiment es podrà aconseguir mitjançant un contracte entre les dues parts, l'empressa que realitza l'instal·lació i el client de l'instal·lació.

1.9.1.0. Conductors i canaliltzadors:

El conductor de la linia telefònica, és un fil de coure del tipus bifilar (dos fils), de classe paral-lel i amb aillant de plàstic.

La xarxa de distribució està formada per cables multiparells i per elements de connexió (regletes) per a la distribució dels parells en les diferentes plantes.

Els cables de distribució es situen en la canalització principal i una part dels seus parells es connecten inicialment en les regletets situades en els registres secundaris, situats en l'armari de conexió.

Els cables de dispersió, és la xarxa formada pel conjunt de cables parells individuals (cable interior del abonat).

1.10.0. Descripció del aparells receptors previstos en l'intal.lació.

Els aparells que posarem seran uns telèfons del tipus alcatel, el model 4001 per les vivendes, del model 4011 per les oficines i sales de reunions, del model 4023 per la recepció d'oficines.

A més a més hi ha un fax en l'oficina i el modem del ordinador central situat en el arxiu.

1.11.0. Descripció de l'instal.lació i dels materials.

Les linies telefòniques que van de la centraleta, situada dins del armari de conexió, a les oficines; anirà canalitzada per la paret amb canaleta exterior fins la primera capsa de pas, la qual es quedaràn les destinades a oficines. La distribució de les oficines, es realitzarà per el terra, degut a que hi ha un terra fals, aprofitant l'espai entre el terra natural i el terra fals.

Les linies aquestes, aniràn a parar a una caixa de distribució de la qual, surten les linies en direcció a recepció i oficines. A cada punt indicat, la linia acaba amb una caixa de conexió de telefons.

La resta de les linies, (sales de conferències i vivendes), continuaràn pujant desde la primera capsa de derivació, per dins de la canaleta de distribució fins arrivar a la sala de reunions.

Aquí es tornarà a posar una capsa de derivació i es quedaràn les linies destinades a les sales que arriven desde la centraleta telefònica.

La distribució de les linies per les sales de reunions es realitzarà através de canaleta distribuida pel sostre acaban cada linia en una caixa de distribució per sortir una derivació cap una altra banda de la sala de reunions on es tornarà a posar una altra caixa de derivació i finalitzant la linia, tenim una caixa de conexió interior.

Les linies de les vivendes, acabaràn de pujar desde la caixa de derivació, situada en el pis de les sales de reunions, fins la tercera i quarta planta, on es quedarà la linia corresponent a cada una de elles.

Aquestes que no provenen de la centraleta telefònica, és repartiràn per dintre de la vivienda através de canaleta, igual que a la resta del edifici, per el sostre.

Dispondrem de caixes de derivació repartides en el passadís per poder abarcar a tota la vivienda, una caixa de conexió en la habitació 1, una en el menjador, una en la cuina i una altra en el pasadís.

1.12.0. Empressa subministradora.

Les empresses subministradores del material a utilitzar en aquesta instal.lació són:

  • L'empressa Telefònica.

  • Tendes Alcatel.

  • Grup Tainco.

2.0.0. Plànols i esquemes.

OBRIR ELS ARXIUS

2.1.0 Situació.dwg Situació de l'edifici, dins el poble.

2.2.0 Protel1.dwg Secció vertical de l'edifici.

2.3.0 Protel2.dwg Primera planta, les oficines.

2.4.0 Protel 3.dwg Segona planta, sala de reunions.

2.5.0 Protel4.dwg Tercera planta, vivenda 1.

2.6.0 Protel 5.dwg Quarta planta, vivenda 2.

3.0.0. Presupost.

4.0.0 ANEXE

4.1.0 Obrin el Project hi ha un arxiu amb la durada de l'instalació el projectel.mpp

4.2.0 Les característiques dels telèfons són:

Equipament

Telèfono

4001

4011

4012

4023

4034

Microtelèfon.

*

*

*

*

*

Altaveu.

*

*

*

*

*

Pantalla - alfa- numèrica.

1x20

1x20

2x20

2x40

Iconos.

2x7

2x10

4x7

4x7

Tecles dinàmiques.

3+2

10+2

Tecles programables.

6

2

7

19

19

Tecles de funció fixa.

0

12

13

11

11

Tecles de marcació.

12

12

12

12

12

Led.

*

*

*

*

*

Interconexió per So i MAC/PC (opcinal).

*

*

Teclat alfabètic intern (opcional).

*

*

Teclat alfabètic extern (opcional).

*

Mòdul adicional amb 20 i 40 tecles.

*

*

*

4.3.0. Justificació i complement de les instruccions.

La canalització és el suport físic on es situen els elements de la xarxa telefònica.

És divideix en:

  • Punt d'entrada general, que és el lloc per on s'accedeix a la propietat privada i on tenim l'armari d'enllaç.

  • La canalització d'enllaç, que porta el cable d'alimentació des del punt d'entrada general fins al recinte d'intal.lacions telefòniques, en aquest cas, l'armari de conexions.

  • La canalització de distribució, és la que porta la xarxa de distribució de l'edifici. Aquesta esta formada per la canalització principal, que conecta l'armari de registre principal i els armaris de registre que conecten amb la canalització secundaria.

  • Centraleta telefònica Alcatel, la qual es posarà a les oficines i donarà linia telefònica a tots el telèfons entre ells mateixos i amb l'exterior mitjançant un còdig de sortida del edifici com és el 00 avançs de marcar el prefix telefònic de la provincia i el número de telèfon del abonat.

5.0.0. Contracte de manteniment:

Entre _________ i _________ per el manteniment de l'instal·lació realitzada en l'edifici que està situat al _________ (_________).

NUMERO _________

_________

REUNITS.

D'una part _________, amb domicili a _________. Còdig d'identificació Fiscal Número

_________, representada en aquest cas, per _________, en virtut de l'escritura d'apoderament secida a favor davant el Notari de _________, en data _________, davall el número _________, del seu protocol denominat en la succesiu _________.

D'una altra part Arturo Perejil Romero, amb domicili a _________, Còdig d'Identificació Fiscal número _________, representada en aquest acte per _________, en virtut de l'Escritura d'Apoderament otorgada al seu favor davant el Notari de _________, amb data _________, i davall el nímero _________, del seu protocol, denominant en el succesiu _________.

Totes dues parts es reconeixen reciprocament, en el caràcter que intervenen, plena capacitat jurídica per contractar i obligar-se, i acorden sometres a les seguents clausules:

OBJECTE DEL CONTRACTE

CLAUSULA 1

L'objecte del present contracte és el manteniment, en els términis que més endavant són especificats, d'una instalació telefònica.

_________ es compromet al manteniment dels equips indicats.

El manteniment del Sistema serà realitzat directament per _________ o per una empresa debidament autoritzada per aquesta. En qualsevol cas, la correcta prestació del servei de manteniment será responsabilitat de _________.

CLAUSULA 2

Qualsevol ampliació que pugui donar lloc al Sistema, durant el periòde del present contracte, es considerarà automáticament incluida desde el moment de la seva instalació, sempre que aquesta hagi sigut realitzada per _________.

L'identificació dels equips ampliats quedarà recollida en els Anexes Adicionals al present Contracte, debidament firmats per totes dues parts.

Així mateix, les baixes en els equips que es poguesen produir, dins del periòde de vigència del present Contracte, deuràn ser indicades en els Anexes adicionals, identificats com “Rescisions Parcials” debidament firmats per les dues parts.

L'actualizaciò dels preus del present Contracte, per les anomenades variacions, es regularitzarà d'acord al indicat en les diferentes clausules del apartat corresponent a PREUS, FORMA DE PAGAMENT I REVISIÓ.

VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONTRACTE

CLAUSULA 3

El present contracte iniciará la seva vigència el día de la seva signatura, finalitzant dotze mesos després de que la subscripció sigui realitzada. No obstant es prorrogarà tàcitament, tret d'una denuncia d'alguna de les parts, realitzada per escrit i amb vint dies d'antelació a la data de finalització.

CLAUSULA 4

_________ es compromet ha atendre i resoldre les reclamacions efectuades per _________ amb conseqüència de les averies que es produeixin en el Sistema objecte del present contracte, aportant:

· La mà d'obra precisa per la realització del manteniment correctiu i preventiu.

· Els materiales i components necesaris per la reparació de les averies.

CLAUSULA 5

El horari de recepció de les reclamacions de _________ serà permanent.

CLAUSULA 6

Si amb conseqüència d'una averia en algún element no incluit en aquest contracte, fora del correcte funcionament del Sistema, la primera mesura ha adoptar serà la desconexió inmediata del Sistema, fins la resolució definitiva del problema.

EXCLUSIONS

CLAUSULA 7

Serà per compte de _________ els desplazaments, materials, components i mà d'obra, si n'hi hagués, treballadors en l'atenció d'avisos d'aveia localitzats en equips diferents en aquells el qual, el manteniment és objecte el present contracte i sempre que no existeixi un altre contracte amb _________ que cubreixi aquets aspectes.

CLAUSULA 8

Serà per contenta de _________ els càrregs o el preu del manteniment i reparació que vingués motivat per el tracte incorrecte, mal us del conjunt del Sistema amparat en aquest Contracte i dels seus equips components, en especial per causes com el excés de humitat, excés de tensió a la red d'alimentació, sobrescalfament, pols per altres factors dolorosos o per negligència de _________ o de tercers o per qualsevol altra causa de tipus fortuit como per ejemple tormentes, inundacions, etc.

CLAUSULA 9

El present Contracte no inclou els traballs derivats de la administració del Sistema tal com instalacións dels nous productes, modificacions en la programació, etc. que es poden efectuar mitjançant procediments ejecutables por _________.

SOL·LICITUT D'INTERVENCIÓ AL SERVEI DE MANTENIMIENT

CLAUSULA 10

En cas d'averia _________ estarà obligat a comunicar l'avís al número de telèfon que s'indica seguidament hi ha comunicar les dades que se l'hi soliciten per la seva identificació.

NÚMERO DE TELÈFON PER AVISOS : _________

En cas de variació en el número de telèfon indicat, _________ es veu obligada a comunicar-ho al client amb antelació suficient.

CLAUSULA 11

_________ es compromet a facilitar l'acces fins els equips objete del present Contracte, al personal acreditat de _________, els quals facilitaràn les feines de manteniment i supervisió.

CLAUSULA 12

_________ es compromet a dotar i mantenir la climatizació del local on estan ubicats els equips del present Contracte.

Els requisits respecte a la climatizació exigits i necesaris per un òptim funcionament dels equips s'indiquen en l'Anexe 1.7. d'aquest Contracte.

CLAUSULA 13

_________ mantindrà en bon estat la documentació técnica i dades de programació entregats per _________ a la posada en servei del equip, i portarà el control, amb les oportunes anotacions dels posteriors cambis que _________ efectui els treballs denominats “Administració de Serveis”.

PREU, FORMA DE PAGAMENT I REVISIÓ

CLAUSULA 14

El cost total del present Contracte per els equips indicats en el Anexe 2 és el que a continuació s'expressa:

IMPORT TOTAL (sense IVA)

Les ampliacions dels equips implicará un augment del preu mensual del contracte, el qual, les quantitats parciales estaràn indicades als anexos adicionals.

Així mateix, les rescisions parcials del present Contracte per baixa de part del equipament, suposarà la corresponent “Nota d'Abonament” i la reducció derivada en l'import mensual.

CLAUSULA 15

Les factures les emitirà _________ dins dels cinc ùltims dies naturals de cada venciment.

CLAUSULA 16

Per el pagament del preu d'aquest Contracte, el client donarà en aquest acte a _________ l'import corresponent, mitjançant un xec bancari. L'import serà incrementat amb el tipus de IVA en vigor.

Sense perjudici del dret de _________ per optar per la resolució del contracte establit en la CLAUSULA 19, el retart en el pagament del preu del servei de manteniment automaticament devindrà l'interés legal de la pesseta.

RESOLUCIÓ.

CLAUSULA 17

L'incumpliment de qualsevol de les CLAUSULES del present contracte, donarà dret a l'altra part a optar per la resolució del mateix sempre que hagin transcurrit 30 dies desde que s'hagi notificat recientment a la part incumplidora la seva falta i aquesta no hagués sigut remediada.

CLAUSULA 18

Tota ampliació, efectuada per l'empresa contractada, en el Sistema, donará dret a _________ a resoldre el present Contracte sense més requisits que comunicar-ho per escrit a _________ i sense dret a indemnització alguna per ninguna de les parts.

ESTIPULACIONS VARIES

CLAUSULA 19

_________ no serà responsable dels retarts, interrupcions o falta de prestació del servei de manteniment quan això succeeixi per causes alienes a la seva voluntat, tal com: vagues, catàstrofes, el no funcionament generalitzat dels transports públics, etc.

Tampoc resultarà responsable _________ en cas d'incumpliment total o parcial per _________ de la CLAUSULA 11.

CLAUSULA 20

La responsabilitat de _________ per danys i perjudicis a _________ a tercers queda limitada en tot cas a una quantitat igual a l'import del preu anual del servei de manteniment en el moment de produir-se aquets.

En ningún cas _________ respondrà dels danys indirectes que puguesin ocasionar-se a _________ o tercers, ni de lucre cesant que pugués ocasionar el mateix mal funcionament del Sistema objecte del present Contracte.

CLAUSULA 21

Aquest Contracte no pot ser modificat, salvo l'anexe escrit i firmat per totes dues parts.
Descargar
Enviado por:Antonio Llao
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar