Equipos electrónicos de consumo


Instal·lacions de recepció de TV


Departament tecnològic

CFGM-Equips electrònics de consum

Nom de l'alumne: Data:

Instal·lacions de recepció de TV

1.- Si a la pantalla del receptor de TV, apareixen dobles imatges, aixó pot ser conseqüència de:

 • Existeix un curtcircuit a la línia de transmissió.

 • L'aparell receptor està mal sintonitzat.

 • Existeix un reflexe de l'ona rebuda, sobre algun obstacle, p.ex.: un edifici.

 • Per efecte dels rebots sobre la ionosfera.

 • 2.- Les sigles ROE volen dir:

 • Reflexió d'ones estacionàries.

 • Reglament de les ones electromagnètiques.

 • Recepció d'ones espaials.

 • Refracció d'ones elèctriques.

 • 3.- El concepte de ganància d'una antena, fa referència a:

 • La seva capacitat per entregar a la línia de transmissió la màxima energia possible.

 • La seva directivitat.

 • A la seva llargada.

 • A la quantitat de canals que es capaç de rebre.

 • 4.- Respecte a l'atenuació introduida pel cable coaxial, podem afirmar que:

 • L'atenuació disminueix amb l'increment de la freqüència.

 • L'atenuació augmenta amb l'increment de la freqüència.

 • L'atenuació roman constant es tot l'espectre.

 • L'atenuació és un fenòmen aleatori que no depen de la banda de treball.

 • 5.- Has naufragat a una illa deserta i entre les coses que has estat capaç de rescatar del vaixell hi ha, cable elèctric i una emissora de 27MHz sense antena, així doncs decideixes contruir-ne una tu mateix, per poder demanar auxili. Quina hauria de ser la llargada de l'antena (Antena bipol, es demana la llargada d'un dels braços).

 • 5.5 metres.

 • 11.11 metres.

 • 90 centímetres.

 • 45 centímetres.

 • 6.- Pel que fa a l'ordre d'instal·lació d'una antena individual, quina de les següents opcions és la més correcta.

 • Antena, Línia de transmissió, Amplificador, Alimentador i Receptor.

 • Antena, Amplificador, Alimentador, Línia de transmissió i Receptor.

 • Antena, Amplificador, Línia de transmissió, Alimentador i Receptor.

 • Cap de les anteriors és correcta.

 • 7.- En una instal·lació d'antena col·lectiva, pel que fa als càlculs d'atenuació quin dels següents elements resulta més important.

 • La càrrega de final de línia.

 • La presa de senyal més favorable.

 • La presa de senyal meys favorable.

 • El cable de baixada desde l'antena fins l'amplificador.

 • 8.- Calculeu l'atenuació introduida per un cable coaxial, a l'entrada del qual hi ha un nivell de senyal de 1100ðV i a la sortida de 800ðV.

 • -0.138 dB

 • -2.76 dB

 • -1.375 dB

 • -27.5 dB

 • 9) Un mesurador de camp és:

 • Un senyor que es dedica a mesurar distàncies.

 • Un instrument que serveix per a mesurar el nivell de senyal en la banda de treball.

 • Un petit monitor de TV portàtil.

 • Un oscil·loscopi portàtil.

 • L'amplada de banda d'un canal de TV és de:

 • 5 MHz.

 • 5.5 MHz

 • 10 MHz.

 • 8 MHz.
 • Descargar
  Enviado por:Andreu Fontova
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar