Equipos electrónicos de consumo


Instal·lacions de recepció de TV


Departament tecnològic

CFGM-Equips electrònics de consum

Nom de l'alumne: Data:

Instal·lacions de recepció de TV

1.- L'òrbita geoestacionària, és ...

 • Un punt de l'espai situat a una distància aproximada de 36.000 Km. desde el centre de la Terra, on les forces centrífuga i gravitatòria que actuen sobre el satèl·lit es compensen i permeten que aquest romangui a una posició constant respecte a la Terra.

 • Un punt de l'espai situat a una distància aproximada de 36.000 Km. desde la superfície de la Terra, on les forces centrífuga i gravitatòria que actuen sobre el satèl·lit es compensen i permeten que aquest romangui a una posició constant respecte a la Terra.

 • Un punt de l'espai situat a una distància aproximada de 36.000 Km. desde la superfície de la Terra, on les forces centrífuga i gravitatòria que actuen sobre el satèl·lit es compensen i permeten que aquest mantigui una trajectòria al voltant de la Terra a una velocitat constant, igual a la velocitat de rotació del planeta.

 • Un punt de l'espai situat a una distància aproximada de 36.000 m. desde la superfície de la Terra, on les forces centrífuga i gravitatòria que actuen sobre el satèl·lit es compensen i permeten que aquest romangui a una posició constant respecte a la Terra.

 • 2.- La banda de freqüències emprada per efectuar l'enllaç descendent, en les comunicacions via satèl·lit (en TV) es denomina:

 • VHF

 • UHF

 • Banda de microones

 • Banda Ku

 • 3.- Per polarització d'una antena entenem ...

 • Quan l'ona electromagnètica emesa per l'antena es propaga en una direcció i sentit que pot ser Horitzontal, Vertical, Levògira i Destrògira.

 • Quan l'ona electromagnètica emesa per l'antena es propaga en una direcció i sentit que pot ser Positiva i Negativa.

 • El diàmetre en les antenes parabòl·liques i llargada en les antenes bipol.

 • El signe de la tensió d'alimentació que alimenta el sistema de recepció.

 • 4.- NTSC, PAL, SECAM o MAC són ...

 • Les sigles dels organismes internacionals que regulen les normatives en matèria de comunicacions via satèl·lit.

 • Són les normes que defineixen els mètodes de modulació pels senyals de llum i color en TV en diferents països.

 • Són els noms amb els quals van ser batejats diferents satèl·lits de comunicacions.

 • Les opcions a) i c) són correctes.

 • 5.- De quina característica física depen la "ganancia" d'una antena parabòl·lica?

 • De l'amplada del feix radiat.

 • De la presència de lòbuls laterals secundaris.

 • De l'alçada sobre el nivell del mar on ha estat situada l'antena.

 • Del diàmetre del plat reflector.

 • 6.- Dels diferents tipus de reflectors parabòl·lics, quin és el més emprat per a la recepció de TV via satèl·lit?

 • De "focus primari" o "Prime focus"

 • Cassegrain

 • Off-Set

 • De secció cònica

 • 7.- En una instal·lació d'antena colectiva per a la recepció de TV via satèl·lit, la distribució en FI, consisteix en ...

 • Traslladar en freqüència l'espectre del senyal rebut a la banda de UHF.

 • Traslladar en freqüència l'espectre del senyal rebut directament a la banda base on directament qualsevol receptor de TV pot visualitzar les imatges rebudes.

 • Traslladar en freqüència l'espectre del senyal rebut a una banda compresa entre els 950 - 1750 MHz.

 • Cap de les respostes anteriors és correcta.

 • 8.- En una instal·lació individual, la funció de la unitat interna consisteix en ...

 • La seva funció és demodular el senyal rebut per la unitat externa que re-emet en FI, per poder ser vista per un receptor de TV convencional.

 • Concentrar el feix de microones rebut en un punt anomenat "foco".

 • Discriminar el possible soroll i les senyals que vinguin de direccions excèntriques a l'eix de l'antena.

 • Efectuar les tasques de Telemesura, Telecomandament, Supervisió i Seguiment del satèl·lit.

 • 9.- Principal desavantatge de la tècnica de distribució en RF.

 • No és sistema idoni per a la distribució de senyals a un nombre gran de veïns.

 • Els usuaris no tenen la llibertat d'escollir els canals a visualitzar, perque aquest venen donats per les caracterítiques de la pròpia instal·lació.

 • Són necessàries fonts de d'alimentació d'elevat consum.

 • L'elevat preu de l'equipament.

 • 10.- A l'hora d'orientar l'antena, ho farem tenint en compte ...

 • Que l'antena s'ha d'orientar sempre cap al sud.

 • Que l'antena s'ha d'orientar sempre cap a l'est amb una elevació constant.

 • No cal partir per aixó, l'antena és perfectament capaç de recollir el senyal en totes direccions.

 • Que l'antena s'ha d'orientar amb un azimut i elevació que varien en funció del satèl·lit seleccionat.
 • Descargar
  Enviado por:Andreu Fontova
  Idioma: castellano
  País: España

  Te va a interesar