Industria y Materiales


Instal·lació d'una bomba de calor


INDEX

Característiques de la máquina............................................................................................ 4

Plano de l'instal·lació .......................................................................................................... 5

Connexionament eléctric..................................................................................................... 6

“ “ a la xarxa..................................................................................... 7

Planing de montatge............................................................................................................ 8

Materials i ferramenta.......................................................................................................... 9

Pressupost preliminar.........................................................................................................10

CARACTERISTIQUES DE LA MÁQINA

MARCA

MITSHUBISHI ELÈCTRIC

MODEL

MUH - 12NV

REFRIGERANT

R - 22

POTENCIES FRIGORÍFIQUES

* HIVERN 4 KW

* ESTIU 3'4 KW

CONSUM ENERGETIC

* HIVERN 5'95 - 6'1 A

* ESTIU 5'75 - 5'9 A

RÉGIM DE TEMPERATURES ESTIMAT

  • HIVERN

* INTERIOR 20ºC // -Cº

* EXTERIOR 7ºC / 6ºC

  • ESTIU

* INTERIOR 27ºC / 19ºC

* EXTERIOR 35ºC / 24ºC

MIDES

* INTERIOR ample 70cm x alt 17cm x fons 14cm (

*EXTERIOR 85cm x 50cm x 16cm

  • Hem de saber que si la máquina que s'ha d'instal·lar es nova, aquesta ja du a la unitat exterior refrigerant per al seu funcionament (1'15 kg de freó), tanmateix, i per motius de comoditat, s'empren 3 kg aprox. de R - 22, si la máquina es reparada, per tal do poder consumir el restant a la quantitat necessària en proves de fuites de gas i altres.

PLANO DE L'INSTAL·LACIÓ

PLANTA DE LA SITUACIÓ DELS CABLES

Instal·lació d'una bomba de calor

  • El cable ver simboliza el tram desde la c. de distribució fins la de protecció (escomeza)

  • Tant el cable verd com el roig i el gris (interconnexió) es troben dintre del tub de fergo dur.

ALÇAT DE LA COL·LOCACIÓ DELS TUBS

Instal·lació d'una bomba de calor
CONNEXIONAMENT ELÉCTRIC

Instal·lació d'una bomba de calor
INTERIOR ! EXTERIOR

Instal·lació d'una bomba de calor

ESCOMESA ! MÀQUINA (interior)

  • L'alimentació elèctrica de la màquina es realitza a la unitat interior, i d'aquesta, a la seva unitat exterior corresponent.

  • El cable de maniobra de color roig, no deu de ser, si no volem, de la mateixa secció que la resta, la seva missió es alimentar al dispositiu (generalment un relé) que activará o desactivarà la unitat exterior.

CONNEXIONAMENT ELÉCTRIC A LA XARXA

Instal·lació d'una bomba de calor

DETALL DE CONNEXIONAT DE LA CAIXA DE PROTECCIÓ

Instal·lació d'una bomba de calor

  • El magnetotermic instal·lat serà el prèviament calculat. S'ha de saber que deurà de protegir la línia contra cortcircuits i sobrecàrregues. Tanmateix, aquest automàtic, deu de suportar el “pic” d'arranc del compressor, el del ventilador es despreciable.

  • Per a l'alimentació de motors s'instal·la un magnetotermic de corba H.

PLANING DEL MONTATGE

INDEX DE MONTATGE

TEMPS EMPLEATS

Ubicació de la màquina

 

15 minuts

Plantejament

 

15 min.

Taladrad

 

30 min.

Fixació máquines

 

45 min.

Tirada de tuberies frigorífiques

 

45 min.

Desaigües

 

30 min.

Aïllament de tuberies (calorifugar)

 

15 min.

Abocardar i connexió

 

1 hora

Buit

 

30 min.

Instal·lació i connexió electrica

 

1 hora i 15 min.

*Canaleta

 

 

*Quadre de protecció

 

 

*Empalmes

 

 

Prova de pressió de nitrogen

 

15 min.

Buit

 

30 min.

Càrrega de refrigerant

 

45 min.

Posta en marxa i verificació de correcte funcionament

30 min.

TOTAL MÀ D'OBRA

 

 

 

7 HORES

La ubicació de la màquina comporta estudiar com es realitzarà la seva missió (transmitir al l'entorn la petició demandada, la mala col·locació influirà sobre la rapideza del equip i de climatitzar l'ambient. Tanmateix, buscar la comoditat en les seves reparacions un cop instal·lada.

El taladrad s'ha de fer amb cura a les parets toves, sobretot si el forat a taladrar no es cec, per tal de no marcar-la amb el portabroques quan la broca s'amaga dintre de la paret.

Els tubs es doblegarán de forma geométrica. Tant el d'aspiració com el de descárrega derem de fixar-los junts.

Els desaigües no tenen que dur curves ni revoltes exagerades.

Amb el nitrogen, sobrepresionem la tota la instal·lació per tal de avreiguar si hi ha alguna fuga i també la deshidrata.

Durant la cárrega de refrigerant per pel obús de la baixa dossificarem el refrigerant.

Les pressions orientatives són de 3-5bars de baixa i 14-16 d'alta.

MATERIALS I ESTRIS GENERALS EMPRATS EN LA INSTAL·LACIÓ.

Màquina de taladrar

Grup d'engrandiment i abocardat de tuberies

Bomba de buit

Pont de manómetres amb les seves respectives mánegues

Equip de soldadura

Nitrogen per a la deshumectació

“ de refrigerant R-22

Polímetre (tester)

Eines generals

Broca del 6 (" 6mm) de vidia

Tornillos de rosca planxa per a tacos del 6

Tacos del 6 per a paret de pladur.

Silent-blocs per a la exterior (4 unitats)

Tornillos del 6, métric, (2 x silentbloc)

Torques del 6, métric (2 x silentbloc)

Arandeles per a tornillos del 6 (4 x silentbloc)

2 metres de tuberia frigorífica de ½''

2 metres de tuberia frigorífica de ¾''

2 metres d'armaflex per a tub de ½''

2 metres d'armaflex per a tub de ¾''

1 metre de tub flexible per a desaigüe unit. Exterior

5 metres de cable negre (L) de 2'5mm2

5 metres de cable blau (N) de 2'5mm2

5 metres de cable groc-verd (terra) de 2'5mm2

3 metres de cable roig (maniobra) de 1mm2

1 caixa de protecció per a 2 elements, de plàstic

1 magnetotèrmic 10A, curva H

1 interruptor diferencial de In 10A i de In 30mA.

5 metres de fergó dur de "30-40mm

Regletes (3u.)

PRESSUPOST PRELIMINAR DEL MONTATGE

MAQUINA D'AIRE CONDICIONAT AMB BOMBA DE CALOR

205.000

 

 

MATERIAL

30.000

 

 

MÀ D'OBRA (3000 ptes. hora)

25.000

 

 

SUBTOTAL

260.000

 

 

Base imposable I. V. A. 16%

41.600

 

 

TOTAL A PAGAR

301.600

TOTAL A PAGAR EN €UROS

 

 

 

1.812,65 €

2
Descargar
Enviado por:Germa4
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar