Biología, Botánica, Genética y Zoología


Indústria alimentària


La indústria alimentària

Índex

 • Introducció…………………………………………………………………………………………………………….1

 • Qué es La Indústria Alimentària?................................................................2

 • Tipus d' indústria……………………………………………………………………………………………………3

 • Tipus d' Aliments……………………………………………………………………………………………………5

 • Qualitat dels Aliments..............................................................................13

 • Principal empresa mundial d' alimentació...................................................14

 • Conclusió...............................................................................................15

 • Bibliografia.............................................................................................16

Introducció.

En aquest treball parlaré sobre La Indústria Alimentària.

Dintre d' aquest treball de la Indùstria Alimentària hi han diferents apartats; tipus d' indústria: Que en aquest apartar parlarem sobre tots el tipus d' indústria i els explicarem una mica; els tipus d' aliments: També els explicarem i els processos que segueix l' aliment fins arribar a la taula de casa. I ampliarem el tema de la qualitat dels aliments i també de les principals empreses mundials alimentistes.

1 Indústria alimentària.

Conjunt d'activitats industrials dirigides al tractament, la transformació, la preparació, la conservació i l' envasat de productes alimentosos .Les matèries primeres utilitzades són d'origen vegetal o animal i es produïxen en explotacions agràries, ramaderes i pesqueres. La producció mundial ha anat augmentant. Aquest augment de la producció alimentària no ha generat un creixement de l'ocupació a causa de la intensificació de la competència. Les pressions econòmiques i comercials constants duen al sector a oferir productes nous i diferents per al mercat. Processos de fabricació poden dividir-se en la manipulació i l'emmagatzematge. La manipulació de les matèries primeres, els ingredients utilitzats en l'elaboració i els productes acabats és vària i diversa. Es tendeix a reduir al mínim la manipulació manual mitjançant la mecanització. L'emmagatzematge de matèries primeres és summament important en una indústria estacional (p. ex., refinat de sucre, ). Sol realitzar-se en sitges, tancs, cellers i càmeres frigorífiques. L'emmagatzematge de productes acabats varia en funció de la seva naturalesa (líquids o sòlids), i el mètode de conservació i envasat i el disseny de les instal·lacions de trànsit, facilitat d'accés, temperatura i humitat adequades al producte. La calor pot utilitzar-se directament com mitjà de preparació per extracció, com en el cas del torrat, del cacao, el cafè i la achicoria. Els olis poden extreure's amb igual eficàcia mitjançant la combinació i la barreja de la fruita triturada amb dissolvents, que seran eliminats amb posterioritat a través de les operacions de filtrat i reescalfament.

2 Tipus d' Indústria.

Indústria tèxtil:

És el nom local que es dóna al sector de l'economia dedicat a la producció de roba, tela, fil, fibra i productes relacionats. El procés industrial tèxtil és bastant complex a causa de la quantitat d'operacions de transformació que requereix la primera matèria fins a convertir-se'n un producte acabat (peça de roba). La indústria tèxtil genera gran quantitat d'ocupacions directes i indirectes, té un pes important en l'economia mundial. És un dels sectors del comerç internacional que més controvèrsies genera.

Indústria automotriu:

Fabrica els automòbils: És la part de la Indústria encarregada de l'elaboració, acoblament i producció d'automòbils. És una indústria que genera més oferta de treball.

Indústria química:

Elabora medicines i fertilitzants.: S'ocupa de les transformacions químiques a gran escala. També s'ocupa de l'extracció i processament de les matèries primeres, tant naturals com sintètiques, i de la seva transformació en altres substàncies amb característiques diferents de les quals tenien originàriament. Les indústries químiques es poden classificar en indústries químiques de base i indústries químiques de transformació. Les primeres treballen amb matèries primeres naturals, i fabriquen productes senzills. Les indústries de base estan localitzades en llocs pròxims a les fonts de subministraments. Prenen les seves matèries primeres de l'aire, de l'aigua, de la terra i de la biosfera. Indústries de transformació converteixen els productes semielaborades en nous productes que poden sortir directament al mercat o ser susceptibles d'utilització per altres sectors.

Indústria siderúrgica:

Produïx làmines d'acer, tubs i varetes: Relacionada amb la producció del ferro i els seus aliatges, especialment les quals contenen un petit percentatge de carboni, que constituïxen els diferents tipus d'acer i les foses. L'acer és un aliatge de ferro i carboni a la qual solen afegir-se altres elements.

Indústria electrònica:

Fabrica els televisors, els ràdios i les computadores: S'encarrega de produir aparells electrònics ara les indústries més habituals d'indústria electrònica es troben a Xina i a Japó.

3.Tipus d' Aliments.

El pa.
Per a fer pa es necessita: farina, aigua, llevat i sal. Es barregen bé i es pasten. Es dóna forma a la massa i es deixa reposar perquè creixi.

Llegums.

Espargeix-les per la terra, rega en abundància i llest. Els surten unes petites flors blanc i verdes per a finalment aparèixer la beina de la llentilla.

Tubèrculs i rizomes.

Els tubèrculs, que corresponen a tiges subterrànies modificats, s'originen a partir d'un engrosament a l'extrem distal dels rizomes.

Fruites i Verdures.
1.- Ha de col·locar Terra orgànica.
2.- Sembri en forma regular i espaiada.
3.- Regui en forma de pluja fina permanentment amb la finalitat de mantenir sempre humit el sòl.
4.- Cobreixi el recipient amb un vidre o plàstic.
5.- Quan arribi a els 8 a 10 cms. d'alt i tingui de 4 a 6 fulles traslladi-la al lloc on quedarà permanentment.

Càrnia:

La carn ha de picar-se en trossos més o menys petits per a formar una pasta o massa homogènia per a poder ser embotida en el budell.
a)Picat
Mitjançant el picat, es reduïen les carns. A trossos petits la grandària dels quals guarda relació amb el tipus d'embotit.
Una vegada seleccionada la carn que anem a utilitzar hem de procedir a llevar les parts tendinoses, trossos d'ossos, etc. Finalitzada l'operació anterior, la carn es talla en tallades petites, i passa a la picadora .
b)Pastat
Una vegada picada, la carn es barreja amb els diferents condiments (sal, espècies, etc.). S'ha d'aconseguir una barreja perfectament homogènia de tots els ingredients que es vagin a usar. Per a això s'utilitzen les amasadoras. El model més corrent d'aquesta consisteix en un dipòsit giratori en el qual s'introduïxen unes pales que forcen el

Pastat del producte.

c)Embotit
Aquesta operació té per objecte introduir la pasta en el budell.
Consisteix en un recipient que s'ompli amb la pasta, la qual és empesa per un èmbol que s'acciona automàticament per l'operari, i que empeny la pasta cap a un filtre en la qual es disposa el budell en

la qual es va a embotir.
Després d'embotir-los, alguns embotits com els salchichones han de ser engrapats, operació que es porta a terme amb les engrapadores.
d)Cocció o escaldat

Es porta a terme en calderes, on l'aigua no està bullint amb el que s'evita trencar el budell. La finalitat d'aquesta operació és la de proporcionar una forma i color estables a l'embotit (salchichas), així com eliminar en certa mesura els microbis que aquests productes poden contenir microbis.

Confitures i almívars.

El grup de pans i cereals inclou el blat, arròs, blat de moro i mill. Són rics en midons i constituïxen una font fàcil i directa de subministrament de calories. Encara que la proteïna no abunda en els cereals integrals.

Els llegums.

Abasten una àmplia varietat de frijoles o jueves, chícharos o pèsols,

llenties i grans, i fins i tot el maní. Tots ells són rics en midó.

Els tubèrculs i els rizomes.

Inclouen diversos tipus de papa o patata, la mandioca i el taro. Són rics en midó i relativament baixos en proteïna, però aporten gran varietat de vitamines i minerals.

Les fruites i verdures.

Són una font directa de molts minerals i vitamines que falten en les dietes de cereals, especialment la vitamina C dels cítrics i la vitamina A. Procedent del caroteno de les pastanagues i verdures amb fulla. En les verdures estan presents el sodi, cobalt, clor, coure, magnesi, manganès, fòsfor i potasi. La cel·lulosa de les verdures, gairebé impossible de digerir, proporciona el suport necessari per a fer passar el menjar pel

tracte digestiu.

La carn, el peix i els ous.
Aporten tots els aminoàcids essencials que el cos necessita per a semblar les seves pròpies proteïnes. La carn conté un 20% de proteïna, 20% de greix i 60% d'aigua. Les vísceres són fonts riques en vitamines i minerals. Tots els peixos contenen un alt percentatge de proteïnes, i els olis d'alguns d'ells són rics en vitamines D i A. La clara de l'ou és la forma més concentrada de proteïna que existeix.

La llet i els seus derivats.

Tots ells coneguts per la seva abundància en proteïna, fòsfor i especialment calci. També és rica en vitamines però no conté ferro i, si és pasteuritzada, manca de vitamina C. La llet és essencial per als nens, el seu excessiu consum per part dels adults pot produir àcids grassos insaturats que s'acumulen en el sistema circulatori.

Els greixos i olis.

Tots ells tenen un alt contingut de calories a part de la mantega i alguns olis vegetals

com el de palmell, contenen pocs nutrients.

Els sucres, confitures i almívars.

Es consumeixen en grans quantitats en alguns països, constituïxen una gran part de l'aporti de hidrats de carboni. La mel i el xarop de arce estan composts de més d'un 75% de sucre i contenen pocs nutrients. El consum excessiu provoca caries.

Nutrients essencials.

Es classifiquen en cinc grups principals: proteïnes, hidrats de carboni, grasses, vitamines i minerals. Comprenen un total aproximat d'entre 45 i 50 substàncies que els científics consideren essencials per a mantenir la salut i un creixement normal. A part de l'aigua i l'oxigen, inclouen també uns vuit aminoàcids constituents de les proteïnes, quatre vitamines liposolubles i deu hidrosolubles, uns deu minerals i tres electròlits.

Caloria.
La quantitat de calor necessària per a elevar la temperatura de 1 gram d'aigua de 14,5 a 15,5 °C. De vegades s'especifica altre interval de temperatures. La definició més habitual en termoquímica és que 1

caloria és igual a 4,1840 juliols (J).

Proteïnes.
La funció primordial de la proteïna és produir teixit corporal i sintetitzar enzims, algunes hormones com la insulina, que regulen la comunicació entre òrgans i cèl·lules, i altres substàncies complexes, que regeixen els processos corporals. Les proteïnes animals i vegetals no s'utilitzen en la mateixa forma que són ingerides, sinó que els enzims digestius han de descompondre-les en aminoàcids que

contenen aminoàcids.

Minerals.
Els minerals inorgànics són necessaris per a la reconstrucció estructural dels teixits corporals a més de que participen en processos tals com l'acció dels sistemes enzimàtics, contracció muscular, reaccions nervioses i coagulació de la sang. Aquests nutrients minerals, que han de ser subministrats en la dieta, es divideixen en dues classes: macroelements, tals com calci, fòsfor, magnesi, sodi, ferro, iode i potassi; i microelements, tals com coure,

cobalt, manganès, fluor i cinc.

Calci.

És necessari per a desenvolupar els ossos i conservar la seva rigidesa. La llet i els seus derivats són la principal font de calci.

Fòsfor.

També present en molts aliments i sobretot en la llet, es combina amb el calci en els ossos i les dents. Ocupa un paper important en el

metabolisme d'energia en les cèl·lules.

Magnesi.

Present en la majoria dels aliments, és essencial per al metabolisme humà i molt important per a mantenir el potencial elèctric de les

cèl·lules nervioses i musculars.

Sodi.

Present en petites quantitats en la majoria dels productes naturals i abunda en els menjars preparats i en els aliments salats.

Ferro.

És necessari per a la formació de la hemoglobina, pigment dels glòbuls vermells de la sang responsables de transportar l'oxigen. No obstant això, aquest mineral no és absorbit amb facilitat pel sistema digestiu.

L'ioda.

És imprescindible per a la síntesi de les hormones de la glàndula tiroides. La seva deficiència produïx goll, que és una inflamació

d'aquesta glàndula en la part inferior del coll.

Microelements.

Són altres substàncies inorgàniques que apareixen en el cos en diminutes quantitats, però que són essencials per a gaudir de bona salut.

Vitamines.
Qualsevol dels compostos orgànics que el cos necessita per al metabolisme, per a la protecció de la salut i per a assolir el creixement adequat en els nens. També participen en la formació d'hormones, cèl·lules sanguínies, substàncies químiques del sistema nerviós i material genètic. Les diverses vitamines no estan relacionades químicament, i la majoria d'elles té una acció fisiològica distinta. En general actuen com catalitzadors, combinant-se amb les proteïnes per a crear metabòlicament enzims actius que al seu torn produïxen importants reaccions químiques en tot el cos. Sense les vitamines moltes d'aquestes reaccions trigarien més en produir-se o

cessarien per complet.

Les 13 Vitamines.

És classifiquen d'acord a la seva capacitat de dissolució en greix o en aigua. Les vitamines liposolubles, A, D, I i K, solen consumir-se juntament amb aliments que contenen grassa, les vuit del grup B i la vitamina C, no es poden emmagatzemar i per tant s'han de consumir amb freqüència, preferiblement diàriament (llevat de algunes

vitamines B, com veurem després).
El cos només pot produir vitamina D; totes les altres han d'ingerir-se a través de la dieta.

Una dieta ben equilibrada conté totes les vitamines necessàries.

Vitamina A.

És un alcohol primari de color groc pàl·lid que deriva del caroteno. Afecta a la formació i manteniment de la pell, membranes mucoses, ossos i dents, a la vista i a la reproducció. Un dels primers símptomes d'insuficiència és la ceguesa nocturna. Altres símptomes són excessiva sequedat en la pell; falta de secreció de la membrana mucosa. El cos obté la vitamina A de dues formes. Una és fabricant-la a partir del caroteno, un precursor vitamínic trobat en vegetals com

la pastanaga, brécol, carabassa, espinacs, col i batata.

Les vitamines B.
Conegudes també amb el nom de complex vitamínic B, són substàncies fràgils, solubles en aigua, diverses de les quals són sobretot importants per a metabolitzar els hidrats de carboni.

Vitamina C .
És important en la formació i conservació del col·lagen, la proteïna que sosté moltes estructures corporals i que representa un paper molt important en la formació d'ossos i dents. Afavoreix l'absorció de ferro procedent dels aliments d'origen vegetal. El escorbut és la clàssica manifestació d'insuficiència greu d'àcid ascòrbic. Les dosis massives d'àcid ascòrbic prevenen refredats i grip no s'ha obtingut d'experiències meticulosament controlades. No obstant això, en altres experiments s'ha demostrat que l'àcid ascòrbica prevé la formació de nitrosamines, uns compostos que han produït tumors en animals de laboratori i potser els produeixin en éssers humans.


Vitamina D.
És necessària per a la formació normal dels ossos i per a la retenció de calci i fòsfor en el cos. Protegeix les dents i ossos contra els efectes del baix consum de calci. Cridada també 'vitamina solar', la vitamina D s'obté del rovell d'ou, fetge, tonyina i llet enriquida amb vitamina D. També es fabrica en el cos quan els esterols, que es troben en molts aliments, es desplacen a la pell i reben la irradiació

del Sol.

Vitamina I.
El paper de la vitamina I en el cos humà encara no s'ha establert clarament, però se sap que és un nutrient essencial en més de vint espècies vertebrades. Aquesta vitamina participa en la formació dels glòbuls vermells, músculs i altres teixits i en la prevenció de l'oxidació de la vitamina A i els greixos. Es troba en els olis vegetals, germen de blat, fetge i verdures de fulla verda. Encara que la vitamina I s'aconsella popularment per a gran varietat de malalties, no hi ha proves substancials que protegeixin aquestes afirmacions. Si bé s'emmagatzema en el cos, sembla que les sobredosis de vitamina I tenen menys efectes tòxics que les d'altres vitamines liposolubles.

Vitamina K.

És necessària principalment per a la coagulació de la sang. Ajuda a la formació de la protrombina, enzim necessari per a la producció de fibrina en la coagulació. Les fonts més riques en vitamina K són l'alfals i el fetge de peix. Les fonts dietètiques inclouen totes les verdures de fulla verda, rovell d'ou, oli de soia o soya i fetge. Per a un adult sa, una dieta normal i la síntesi bacteriana a nivell intestinal sol ser suficient per a abastir el cos de vitamina K i protrombina.

Hidrats de carboni.

Format principalment per sucre, midó, dextrina, cel·lulosa i glucógeno. Constituïxen una part important de la dieta dels humans i de molts animals. Els més senzills són els sucres simples o monosacàrids, un grup aldehid o cetona; el més important és la glucosa..

El midó i la pectina.

És un agent cuejant, s'usen en la preparació d'aliments per a l'home i el bestiar. El agar, un component d'alguns laxants, s'utilitza com agent espesador en els aliments i com mig per al cultiu bacterià.

Greixos.
Els greixos són importants en la dieta com font d'energia, produïxen 9 kcal per gram. En els països desenvolupats, el 40% o més del consum total d'energia sol procedir dels greixos. Superior al que es considera recomanable per a la salut, el consum excessiu de greixos està associat a l'obesitat, malalties de cor i vesícula biliar i alguns tipus de càncer. Les línies nutricionals, per tant, recomanen no ingerir més del 30% d'energia a través dels greixos. En països menys desenvolupats, els greixos poden aportar menys del 15% d'energia, un nivell de consum en el qual és difícil menjar prou com per a

satisfer les necessitats energètiques.

Per a ajudar a les persones a reduir el consum de greix, s'ha creat una varietat de productes baixos en greix per a substituir parcial o totalment la mantega i la margarina de la dieta.

Avitaminosis.
Manca de totes les vitamines.

Això porta forta repercussió sobre l'activitat enzimàtica; es nota particularment en el moment de la renutrición, quan s'exalta abruptament la demanda.

És particularment important la manca de retinol, que el seu aporti falta per l'escassa ingestió de proteïnes. La provisió de caroteno, empero, tampoc compenses, degut al fet que l'intestí converteix poc en retinol, amb el que cau la visió crepuscular (menys rodopsina), es reconeixen malament els colors, hi ha taques de Bitot i xeroftalmía (atròfia seca de conjuntives oculars). En el nostre mitjà, no obstant això, no són freqüents la queratomalàcia i l'úlcera de còrnia.
En la desnutrició primària la falta de tiamina bloqueja la conversió de l'àcid pirúvico. En els països en desenvolupament la manifestació clínica més ostensibles és el beriberi. La tiamina és necessària també

per a metabolitzar aminoáicidos ramificats.

La falta de riboflavina afecta la síntesi de flavoproteïnes, necessàries per a la damnació, l'oxidació d'àcids grassos i la cadena respiratòria. Això s'agreuja per la falta d'aporti de njacina que també actua com transportador d'electrons i no pot ser compensada pel metabolisme del triptòfan, ja que és un aminoàcid essencial i també el seu aporti es troba disminuït. La falta de piridoxina compromet el funcionament d'un elevat nombre de reaccions enzimàtiques. En canvi és molt freqüent la manca de folatos, que són indispensables per a la síntesi dels nuclis de totes les cèl·lules, el que pot testimoniar-les mitjançant el diagnòstic de l'anèmia macrocítica. La manca de cobalamina és compensada per fortes reserves hepàtiques per absorció mitjançant difusió i per l'escassa contribució del factor intrínsec.

La manca de menadiona és compensada per la síntesi bacteriana intestinal; però en el nounat hi ha escàs aporti per lactància materna falta aquesta flora i apareix una

tendència a les hemorràgies.

Una hipòtesi per a explicar l'acció dels tocoferols postula que la cadena fitilo interactua amb els àcids grassos insaturades de les membranes.

4 Qualitat dels aliments.

Aquests són alguns productes de qualitat que el que busquen és bàsicament la qualitat alimentària.

Galetes:

 • Néts de Joaquim Trias.

 • Casa Graupera.

 • Especialitats Viñas.

 • El Forn Mas Palou.

Bombons de xocolata:

 • Artesanal xocolatera, SA (Ludomar).

Formatge:

 • Cadí.

Conill:

 • Conills de l' Empordà.

 • Palau i Fills, SA.

5 Principal empresa mundial d' Alimentació.

Aquestes empreses tenen un objectiu basic poca qualitat grans beneficis. Una dels empreses mundials és Kraft que és distribueixen per moltes zones del món:

Kraft: És la multinacional que fabrica des d'aliments fins a productes de neteja. L'empresa mes gran d'Estats Units i la segona del món. Aquesta empresa cotitza en la borsa de Nova York i pertany en un 88,1% al Altria Group, que va prendre el control de la companyia en 1988, quan encara es cridava Philip Morris Companies Inc. L'empresa és oriünda de Northfield, Illinois, USA, un suburbi de Chicago. Actualment, Kraft opera en més de 155 països. En 2007, Kraft Foods, de va separar de Altria Group.Kraft Foods El nom de la mundial es deu al nom al seu fundador, James L. Kraft.

Conclusió

En aquest treball heu après més cosses sobre la indústria i les seves classes especialment sobre la indústria alimentaria i el procés que fan servir per a cada producte per elaborar-lo i quins productes són de qualitat i quins busquen béns econòmics.

Bibliografia

http://www.elsemanaldigital.com/arts/68360.asp?tt=

http://www.alipso.com/monografias/industriaalimentaria/

http://www.fiab.es/index.asp?te=33&acc=ap

http://www.agroinformacion.com/

Enciclopèdia Catalana.

Enciclopèdia de Salut i Treball.
Descargar
Enviado por:Manel
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar