Integración Social


Identificació Personal

DINAMICA DE CONEIXEMENT I CONFIANACA

TÍTOL:

Identificació personal.

INTRODUCCIÓ DE LA DINAMICA:

S’ha d’expressar els propis sentiments, per tal de coneixens millor i crear una confianca entre els membres del grup.

OBJECTIUS:

 • Coneixer com se senten les persones del grup
 • Generar confianca

CONTINGUTS:

Aspectes de la persona, sentiments, reaccions, espontanietat entre els membres, crear una confianca.

METODOLOGIA:

S’estructura en 4 fases:

 1. Personal: L’animador demana la grup que durant uns 5minuts procurin centrar-se, tanquen els ulls o intenten interioritzar-se i pendre consciencia de els seus propis sentiments en aquell momento. Passat aquest temps, cada un escollirà una cartolina relacinant el color amb els sentiments que senten en aquell momento.
 2. Grupal: Es formen grups seguint els colors estriats en les cartolines. En el grup cada membre explica la relació que veu entre els seus sentiments i els colors que han escollit. Perquè ha escollit aquet color? Que significa per a ell?
 3. Amb que relacina el color i per què? Que vol expressar ara en el grup? Pot durar uns 20 minuts.
 4. Grupal: Tornen a formar.se grups, unint-se ara els que han donat formes més preises a les seves cartolines i durant uns 15 mins. Cada un explica als dels seu grup el signifivat que li ha donat a la cartolina.

MATERIAL:

Cartolines de (30 x 20) de diferents colors

DESTINATARIS:

Adolescents i joves

TÍPUS DE GRUP:

Dirigits i no espontani

MOMENT D’INTRODUCCIÓ A LA DINAMICA:

Al comencament,però, no al principi de la vida del grup, sinò quan hi hagi una mica de confianca.

ALTRES:

Avaluació:

Què sentim en la primera fase? I en les altres? Què vivències hem tingut? Que sentim ara? Per a que ens ha servit aquesta dinámica? Què hem apres personalment i com a grup?

DINAMICA PER LA COOPERACIÓ, CONCENS I COHESIÓ

TITOL:

Entre tots farem un quadrat

INTRODUCCIÓ

Es tracta d’una activitat amb figures geomètriques que formen un quadrat i entre els membres dels grups han de formar tres quadrats idèntics.

OBJECTIUS:

 • Treballar la cooperación entre els membres
 • Treballar la comunicació entre els membres

CONTINGUTS:

Cooperació i comunicación entre els membres del grup

METODOLOGIA:

S’han de fer grus de 3 persones, a cadascuna de les quals se li ha de donar un sobre amb les figures geomètriques, l’objectiu del joc és que cada participant aconsegueixi fer una quadrat de la mateixa mida amb les formes retalladles.

El problema és que les figures que rep cada persona en el sobre no están ordenades, es a dir, únicament amb aquestes no es pot completar el quadrat. També poden donar-se el cas que la persona tingui molt poques fitxes, però sempre en silenci. No es pota gafar cap peca de jugador, tampoc es poden deixar les que no interessin, i esperar a que l’altre ens sedeixi alguna. Un cop finalitzat el joc es poden fer moltes pregunte com per exemple,

 • Com us heu sentit?
 • Com s’ha sentit la persona que tenía molt poques peces?
 • Algú s’ha adonat que hi havia un jugador amb molt poques peces?
 • Heu tingut que trencar algún quadrat er a podr fer els altres?
 • Que heu sentit quan algú no respectaba les regles del joc?
 • Us heu enfadat amb algú perque no veiala sol·lució?
 • Ha estat un obstacle el no poder parlar?
 • Heu utilitzat la comunicación no verbal per podre entendeus?

MATERIAL

Folis de colors retallats en forma d quadrat i aquets retallats en formes geomètriques

DESTINATARIS:

Joves i adolescents

TEMPORALITAT:

30 minuts

TIPUS DE GRUP:

Micro o macro grup, dirigit i no espontani

MOMENT D’INTRODUCCIÓ:

És indiferent

DINAMICA DE CONCENS i RESOLUCiÓ DE CONFLICTES - MAFALDA

PAPER DEL GRUO ALDA

Sou membres de grup ALDA. L’altre dia vàreu anar a visitar un hospital per a veure el seu funcionament. El dinar va ser en una sala de l’hospital i us van donar el mateix menjar de l’hospital. Uns diez més tard us heu assabentat que en el menjar s’ha van barrejar bacteries Hexi, unes bacteries que es reprodueixen amb facilitat i es contagien, i poden provocar malaties anomenades Rudossa entre les embarassades. Aquesta malaltia pot ocasionar lesions irreparables al cervell, als ulls i a les orelles dels fetus.

Coneixeu un medicament que està comprovat que elimina els bacteris i no té efectes secundaris. Per a la preparació d’auest medicament s’utilitzn taronges de la varieta DIE, una varietat de taronges molt escasses. De taronges DIE n’hi ha 3000tones de tot el món. L’any passat la producción mundial estaba al voltant de les 4000 tones. Aquesta és la quantitat ara disponible al mercat i no hi haurà una alta recol·lecció fins l’any que be. Serà massa tard per les víctimes actuals de la malaltia.

Sabeu que hi ha una empresa anomenada Tothovol que té 3000 tones de taronges de la varietat DIE. Si aconseguiu comprar aquestes taronge podeu salvar a les víctimes i prevenir amb el suc d’aqueste taronges les malaltie dels fetus de les embarasades.

Sabeu que hi ha un grup, el MAF, que busca amb urgencia taronges DIE i que están informats que l’empresa Tothovol en té 3000 tones. El MAF han estat investigats en els darrers anys per venda il·lícita de productes a païssos subdesemvolupats d’Amèrica Llatina que han guanyat molts beneficis. Un equip de professors de l’institut us demana que hi interveniu i aneu a comprar les taronges, i que podeu pagar-me fins a 5000 milions d’euros. L’empresa Tothovol les donarà a qui més pagui. Voleu anar a comprar-les però abans decidiu parlar amb els del grup MAF per intentar convencer-los que no les comprin.

PAPER DEL GRUP MAF

Sou membres d’un grup anomenat MAF.L’altre dia vàreu anar d’excursió a visitar una central nuclear.Durant la visita us van comentar que el mes passat van ser transportades a la central una certa quantitat de bombones experimentals que contenien un perillós gas.Durant el transport,una escletxa es va produir en dues bombnes.Si el gas que contenen arriba al nucli de les bombes hi ha perill de que s’escampi a l’àtmosfera.En aquet cas, és posible que milers de perdones, de tota la provincia de Tarragona i especialmente els que han estat a prop de la central,tinguin grus malalties que poden arribar a ser mortals.Saveu que existeix un vapor sintètic que pot neutralitzar aquet gas tòxic.Per fabricar aquest vapor es necesita un component químic que es treu de les taronges de la varietat DIE, una varietat molt extanya.Aquest any passat nomès s’han produit es tot el món 4000 tones .

Us han informat que una tal empresa anomenada Tothovol en té 3000 tones, d’aquestes taronges.La quantitat de component contingut a la pell d’aquestes 3000 tones de taronges faria posible desactivar el gas tòxic, almenys si el vapor és intoduït adequadament.

També sabeu que el grup ALDA està interessat en aquestes taronges DIE i que sap que la empresa Tothovol en té 3000 unitats. El grup ALDA HA ESTAT INVESTIGANT PER POSSIBLE ESTAFA DE VENDA DE PRODUCTES AL Tercer Món, en les quals han guanyat molts beneficis.

Des de la dirección de l’institut us han demanat que contacteu amb l’empresa Tothovol i intenteu comprar les taronges. Sabeu que les obtindrà qui pagui més. Podeu pagar fins a 5000 milions d’euros. Abans d’anar a veure l’empresa intenteu parlar amb els del grup ALDA per intentar que no comprin les taronges.
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar