Psicología


Humanismo

1.A quin grup de les calcificació de les necessitats de Maslow corresponen les conductes següents: (1p) (fallo -0’1)

Dormir 8 h diàries, Rebre felicitacions per una activitat que hom ha dut a terme, Sentir-se protegir per el pares, beure cervesa, ser més feliç i equilibrat, formar part d’una família, estar satisfet de la pròpia vida, menjar tres vegades al dia, ser soci d’un club esportiu, estudiar i treballar per aconseguir ser un bon estudiant,n disposar d’una cas per viure.

2. Classifica els conceptes següents segons si pertanyen a la psicologia humanista, a la psicologia conductista o a la psicoanàlisi: (1p) (fallo -0’1)

Repressió, client, acte reflex, conducte operant, libido, censura, autorealització, neurosi, reforç, condicionament, teràpia no directiva, somni, estímul, instint, conscient, experiència-cim, empatia, principi de realitat, pacient

3.Anomena els dos grans psicòlegs humanistes i explica el que sàpigues d’ells. (1’3p)

4. Com és divideixen les necessitats segons la teoria de les motivacions? (1’3p)

5. Quan diem que una persona està autorealitzada? (1’3p)

6. Què és una experiència-cim?(1’3p)

7. Quin filòsof influencia el segon dels psicòlegs humanistes?(1p)

8. Explica les diferents disciplines que han influït en tècniques de relaxació actual.(1.6p)

9. Segons Maslow, quins són els motius que provoquen la conducta de les persones?(1.3p)

10. Explica la Teoria de la personalitat de Maslow.(1’6p)

11. Explica el procés de convertir-se en persona segona.(1’6p)

12. Quins trets caracteritzen la teràpia humanista?(1’6p)

13. Defineix el següents termes: (1p)

Autorealització (0’25p), Client(0’25p), Humanista(0’25p), Teràpia no directiva(0’25p)
Descargar
Enviado por:Aida
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar