Historia


Historia


RESUM DELS TEMES 12 I 13

Explicar quan i com es va produir la proclamació de la II República

 • Primo de Rivera va dimitir el gener del 1930. El rei Alfons XIII nomenà cap de govern a un militar de confiança, que va haver de preparar unes eleccions i retornar així a la legalitat constitucional.

Van guanyar els partits republicans, socialistes i nacionalistes d'esquerra. El rei Alfons XIII va abdicar i abandonà el país cap a l'exili i llavors es proclamà la república; sense cap acte de violència.

Saber quins eren els principals partits i sindicats

Partits Esquerra Dreta

Republicans Izquierda Republicana CEDA

Autonomics E. R. De Catalunya Lliga Cat.

Contraris Falange

O.Obreres PSOE -> Socialista

UGT -> Sindicat Socialista

PCE i POUM -> Comunista

Etapes i fets més importants de la II República

 • Període constituent (1931)

  • Govern provisional

  • Convocatòria d'eleccions generals

  • Victòria de partits republicans, socialistes i nacionalistes.

  • Redacció d'una nova constitució.

  • Redacció d'un estatut d'autonomia per Catalunya.

Principals característiques de la constitució del 1931

 • Definia Espanya com “una república democràtica de treballadors de tota classe”, amb sufragi universal masculí i femení per primer cop a Espanya.S'hi reconeixien els drets individuals i s'hi establien àmplies llibertats públiques i privades.

 • El poder legislatiu residia en les Corts, el executiu en el Consell de Ministres i en el President de la República, mentre que s'hi establia la independència del poder judicial.

S'acceptava la possibilitat de constituir Governs autànoms en algunes regions. Quan es va aprovar la constitució, Niceto Alcalá Zamora va ser elegit president de la república i Manuel Azaña presidia el govern format per republicans, socialistes i nacionalistes.

Valorar les reformes que va dur a terme el primer govern de la República i els problemes que va haver d'enfrontar.

 • EL BIENNI REFORMISTA O PROGRESSISTA

 • El problema militar

Es considerava indispensable reduir radicalment el volum excessiu d'oficials i retallar les despeses militars. Es van dissoldre els organismes judicials de l'exèrcit, que es van sotmetre al poder civil; finalment es consideraven contraris a la república.

 • La qüestió religiosa i la qüestió educativa

La nova constitució separava l'Església de l'Estat i, per això, els anys següents es va abolir el pagament dels sacerdots, es va prohibir que els ordres religiosos es dediquessin a l'ensenyament, es van introduir el divorci, els matrimonis i els enterraments civils.

L'estat assumia plenament la responsabilitat de l'escola pública i es van destinar grans inversions per a les construccions escolars i la contractació de professors.

 • La reforma agrària

Es va tractar l'existència de centenars de milers de jornalers agraris sense terra i en una situació miserable, mentre que la propietat es concentrava en mans d'uns quants centenar de latifundistes. Una llei del govern, va declarar expropiables les grans finques que no es cultivaven i va permetre donar-les a pagesos sense terra.

 • L'oposició de les forces de la dreta

S'oposen perquè veuen perillar els seus interessos i privilegis.

 • Les crítiques de les forces d'esquerra

S'oposen al govern perquè troben les reformes lentes i insuficients.

Explicar quan, com i perquè va esclatar la Guerra Civil

 • El 18 de Juliol de 1936, el general Franco amb altres generals va fer un cop d'estat i va ocupar diverses ciutats espanyoles.

 • A ciutats com Madrid, València, Bilbao i a tot Catalunya, el cap militar va fracassar, perquè l'exèrcit i la població es van mantenir fidels a la república.

 • L'Estat Espanyol queda dividit en dues zones que s'enfronten com dos estats: la zona franquista i la zona republicana, amb un exèrcit, govern i règim polític diferent.

 • La Guerra va tenir molta importància a nivell europeu, ja que significava l'enfrontament entre forces democràtiques i forces feixistes, i es veia com un enfrontament previ a la Segona Guerra Mundial.

 • Franco va tenir el suport d'Alemanya i Itàlia.

 • Els republicans només van tenir el suport de la URSS, ja que els països democràtics van decidir no intervenir.

 • Els republicans van contar amb l'ajut de voluntaris civils, com els milicians i les brigades internacionals.

 • La Guerra va durar tres anys.

 • Desprès de la Batalla de l'Ebre, el gener del 1939, Catalunya va ser ocupada per l'exèrcit de Franco, al març va ocupar Madrid.

 • La guerra va acabar amb la victòria de les tropes franquistes.

 • Es va posar fi a la democràcia i a l'autonomia de Catalunya.

 • Es va iniciar una llarga dictadura.

Saber l'opinió internacional i la postura dels països europeus davant aquesta guerra

 • L'esclat de la guerra a Espanya va ser vist com una nova confrontació entres les forces democràtiques i en part revolucionaries.

 • Es va prendre un acord de “ no-intervenció ” en el conflicte espanyol. Però el govern italià i alemany des de el primer moment donaren suport als insurrectes.

Causes de la segona guerra mundial

 • Descontent d'Alemanya pel tractat de Versalles.

 • Conseqüències de la crisi econòmica del 29.

 • El sorgiment del feixisme.

 • La política expansionista d'Alemanya.

 • Cursa d'armaments de les potències feixistes (Alemanya - Itàlia)

 • Feblesa de les democràcies europees ( por al comunisme i crisi eco.)

 • Causa immediata: Invasió de Polònia per part d'Alemanya.

Saber quins blocs es van enfrontar en aquesta guerra

 • Potències de l'eix:

  • Alemanya

  • Itàlia

  • Japó

 • Potències aliades:

  • Gran Bretanya

  • França

  • A partir de 1942: EUA, URSS

 • Neutrals:

  • Espanya i altres

Explicar les principals fases de la guerra

 • 1ª FASE

Una vegada conquerida Polònia, els exèrcits alemanys van envair l'Europa Occidental. L'any 1940 només Gran Bretanya resistia davant Alemanya. Al 1942 Hitler inicià l'invasió de l'URSS i van conquerir el nord d'Àfrica. Més tard el Japó va destruir la flota americana.

 • 2ª FASE

El 1942 la situació de la guerra va començar a fer un tomb quan l'URSS i els Estats Units entraren a reforçar els aliats.

El primer gran fracàs de Hitler es va produir a Stalingrad, on les tropes alemanyes es van rendir davant la ciutat i van haver de recular per primera vagada. A Àsia els japonesos continuaven combatent. Per tal de precipitar la rendició japonesa, el president americà va decidir utilitzar una arma nova, la bomba atòmica sobre les ciutats d'hiroshima i de Negasaki. El 2 de setembre el Japó es va rendir. La Segona Guerra Mundial s'havia acabat.

Conseqüències que va tenir la guerra pel conjunt de la població

 • El balanç demogràfic de la guerra se situa al voltant de 50 milions de morts, la majoria de víctimes eren de la població civil.

La guerra va deixar un impacte moral molt profund. Els drets humans havien estat violat sistemàticament i la violència i la crueltat s'havien instal·lat a Europa durant sis llargs anys.

Principals acords de les conferències de pau

 • Ialta ( URSS )

 • Postdam ( Alemanya )

 • Els principals acords van ser:

  • Divisió d'Alemanya i de Berlín en quatre zones controlades per EUA, URSS, Regne Unit i França.

  • Europa es divideix en dues zones d'influència dominades per la URSS i EUA.

  • La URSS s'incorpora diversos territoris.

  • Itàlia ha de retornar territoris que havia ocupat.

  • Japó ha de renunciar a les conquestes que havia fet a l'Àsia.

  • Creació de la ONU.

Analitzar la situació d'Alemanya

 • Els aliats occidentals van decidir unificar els seus territoris.

La crisi va accelarar la divisió d'Alemanya en dos estats: la República Federal Alemanya i la República Democràtica Alemanya.

Saber que va ser la Guerra Freda i la Coexistència Pacífica

 • Guerra Freda: Consisteix en un model de relacions internacionals que es va desenvolupar després de la Segona Guerra Mundial i que es basa en l'antagonisme entre dos blocs de països, liderats per les dues superpotències: EUA I l' URSS.

Es va iniciar una cursa d'armaments entre els dos blocs i la tensió va comportar al joc brut, la propaganda hostil contra l'enemic, l'espionatge...

 • Coexistència Pacífica: Les noves relacions van ser afavorides per una nova generació de dirigents:

  • Khruixov a l'URSS

  • Kenedy als EUA

Aquests es mostraren davant del món amb una actitud més tolerant pel que fa a les discrepàncies ideològiques amb el bloc rival. Tots dos governs es mostraren més inclinats a establir acords mutus. D'aquesta manera es va iniciar un diàleg entre les potències per frenar la cursa d'armaments.

Quan es produeix la descolonització i quines són les causes

 • El desig d'independència de les colònies va sorgir del rebuig d'una autoritat exterior que hi havia imposat les seves formes de vida i de cultura.

 • La Segona Guerra Mundial va afeblir el prestigi de les potències colonials, les dues grans potències també donaven suport a la descolonització. L'URSS tenia interès per afeblir i desestabilitzar els països capitalistes d'Occident. Els Estats Units també es van mostrar favorables a la descolonització i esperaven guanyar-se ek suport dels dirigents dels nous Estats independents.

Comprendre les conseqüències de la descolonització

 • Després d la independència, la majoria dels nous països es van haver d'enfrontar amb gravíssims problemes polítics, socials i econòmics.

 • Tercer Món: Es va imposar com una manera de designar tots aquells països que, per damunt de l'adscripció al bloc occidental o al bloc soviètic, s'identifiquen amb situacions de dependència, pobresa o subdesenvolupament.
Descargar
Enviado por:DyaBoLiCa
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar