Historia


Història


Unitat 6

Conceptes clau

 • Imperialisme: Pràctica de denominació utilitzada per les nacions o pobles poderosos per ampliar i mantenir el seu control sobre nacions o pobles més petits.

 • Nacionalisme: Doctrina ideològica que considera la creació d'un Estat nacional com una condició indispensable per realitzar les operacions socials, econòmiques i culturals d'un poble.

 • Conflictes balcànics: Guerres que es van produïr a la guerra dels balcans.

 • Guerra de moviments: Va ser la manera en que es van enfrontar les dues aliances (triple aliança i triple entesa).

 • Guerra de posicions: Guerres per ampliar territoris més enllà d'Europa.

 • Tractat de Versalles: Es va firmar a la ciutat de Versalles (França) i consistia en fer pagar a Alemanya les destrosses que havia ocasionat en la guerra.

 • Societat de nacions: Va ser una associació per garantir la pau i cooperació, però no va tenir èxit. Alemanya no hi participà.

 • Democràcia liberal: Era una democràcia, però es demanaven reofrmes de caràcter liberal.

 • Monarquia autàrquica: És una monarquia on el rei té el poder absolut.

 • Imperi dual: Es dóna aquest nom a l'imperi Austrohngarès, ja que nomès un rei era el governador en dues classes de llei totalment diferents.

1.- Calcula quina és la relació entre votants i habitants totals el 1831 i el 1885.

Amb els anys va evolucionant però igualment és exageradament baixa. Un tant per cent de la població votava.

2.- Analitza la simbologia que s'utilitza per representar la República.

S'utilitza a una dona, sempre amb la bandera francesa present, junt a unes tumbe i damunt la corona. També s'hi pot veure un lleó. Al darrera s'hi veu una multitut de persones.

3.- Com es va realitzar a França la separació de poders a l'Eslglèsia i de l'Estat?

Sencillament l'estat va crear unes lleis en les quals la rapública no reconeixia ni cap salari ni cap subvenció al culte, i relaciona el culte de qualsevol tipus a problemes en l'ordre públic.

4.- Quina importància té el fet d'assolir el sufragi universal?

Té una gran importància en tot país que hi hagi sufragi universal, així tothom pot expressar la seva opinió i no es creen tants problemes ideològics. Ës un tipus de votació just i igualitari.

5.-Analitza el grau d'independència política de les principals institucions del II reich.

Una gru bastant irrisiori en quant a independència, ja que les institucions són totalment dependents del rei de prússia. El parlament tant sols controla el consell federal.

6.- Explica quines nacionalitats convivien a l'Imperi Austrohongarès i analitza el pes de cadascuna d'elles.

Hi dominaven els Alemanys, després hongaresos, txecs i polonesos. Entre els que menys ciutadans d'uns país s'hi troben italians i bosnians.

7.- Descriu la caricatura i analitza la visió que ofereix de l'Imperi Turc.

Es veu al tsar i al màxim mandatari de l'esglèsia ortodoxa portats per uns esclaus que representen al poble.

9.- Analitza què pretenia la política exterior de Bismarck. Explica els sistemes d'aliances que va organitzar.

Volia establir uns acords militars per fer d'alemanya una gran potencia i uns altres acors amb altres països per establir una política econòmica verdaderament forta.

10.- Sobre quin conflicte ironitza la il·lustració? Identifica cada país.

Surten retratats els quatre països que lluitaven per tenir una importància al nord d'Àfrica. La Gran Bretanya ja té gibraltar i està tranquila veient com els demés pugnen pels territoris. Expanha vol defensar un colònia en el país veí i França i Alemanya intentant aconseguir-ne el troç més gran possible.

11.- Analitza la composició d'aquesta pintura a l'oli.

Portada del Petit Journal, 1908. La caricatura il·lustra el disgust del soldà turc per la reducció de la seva presència a Europa, mentre l'emperador austríac s'annexiona a Bòsnia Hercegovina i Bulgària proclama la seva independència.

12.- Quins conflictes genera el territori balcànic?

Es desmorona l'Imperi turc i com a conseqüència d'això es formen unes aliances eltre austrihongria i bosnia. Bulgària per la seva banda declara la independència. Lavors queda en una zona on hi havia un gran imperi, dividida un molts petits països en la zona dels balcans. Al haver tants països en tant poc lloc, la zona es converteix en un polvorí on a la més mínima xispa esclata un fort conflicte.

13.- Explica els esdeveniments que es van originar a partir d'aquest ultimàtum.

Sèrbia no es va atendre a les condicions que li imposava Austrio-hongria i exclatà la imminent guerra.

17.- Explica els moviment de les dues forces que estaven enfrontedes al principi de la guerra. On i quan es van estabilitzar els fronts?

La guerra a les trinxeres va ser dura ii llarga. La magnificació de la guerra comportà dos fronts.

 • Front occidental: Batalla de Verdun, Batalla de Somme, i pèrdues d'1.000.000 d'aliats i 800.000 alemanys.

 • Front oriental: Els territoris que van aconseguir els alemanys, Polònia, Rússia i Lituània.

18.- Quins estats van ser neutrals?

Espanya, Albània, Suïssa, Holanda, Dinamarca, Noruega i Suècia.

19.- Analitza les raons que van portar els americans a declarar la guerra a Alemanya.

Tot fou partint d'un atemptat q va sofrir un vaixell carregat de passatgers nord-americans per part d'un submarí alemany. A partir d'aquell sucés, Alemanya decidí atacar tots els vaixell q es dirigissin a Gran Bretanya (els dels països neutrals i tot). Els EUAvan mostrar el seu desacord a aquesta prepotent declaració alemanya i entraren en la guerra de la banda occidental.

22.- Identifica els personatges que apareixen en aquesta caricatura. Com es mostra a Alemanya davant els vençuts?

Ens mostra als líders francès, americà i anglès davant una guillotina on volen tallar el cap a un alemany. Ens mostra l'alemany mig nui en una posició d'inferioritat d condicions, sense poder-se defensar.

23.- Analitza les solucions que proposava Wilson per als diversos problemes que havia provocat la guerra.

Redacta un programa de la pau mundial que constava de catorze punts. Dividia imperis en petits estats i renunciava a pretencions colonials. El seu punt bàsic era la conjunta recontrucció d'Europa el més ràpidament possible.

24.- A quins esdeveniments es refereixen les frases en cursiva?

A les dos grans propostes russes que s'han dut a terme amb èxit després de la conquista de Berlín.

25.- Descriu el mapa i identifica tots els canvis territorials que es van esdevenir com a conseqüència de la guerra.

Es produiren canvis en tots aquells llocs on s'hi trobaven integrants de la passada guerra. Alemanya guanyà terreny cap a orient, França va perdre alguns territoris, i l'Imperi Austr-Hongarès es desmembrà en diferents estats. Rúsiia va ser qui va perdre més territori, havent de cedir gran part de les terres que tenien dins d'Europa.

27.- Enumera els Estats que van tenir més pèrdues humanes a la Primera Guerra Mundial i analitza'n les causes.

Alemanya i França. Foren ells ja que va ser entre ells on es van lliurar les batalles més segnants. França fou el primer país en rebre el fort impacte del gran exèrcit alemany. I Alemanya es obvi, fou el gran derrotat en la guerra, llògic llavors que tingui més morts q d'altres.

29.- Descriu les fotografies i explica les causes de la mobilització femenina.

Les dones demanaven el seu paper dins la societat i exigien millores laborals igual que els homes. Exigien que se les tinguès en compte ja que elles també formaven part del món. En aquella època sofrien molts abusos que ningú tenia en compte ja que es veien normals.

Unitat 7

Conceptes clau

 • Bolxevic: Majoria, volien la revolució obrera.

 • Manxevics: Minoria, defensaven una Rússia burguesa.

 • Duma: Assamblea legislativa de carácter burgès.

 • Soviet: Vol dir consell en rus. Reunia a revolucionaris obrers, soldats i pagesos.

 • Tesis d'abril: Un article de Lennin que deia que s'havia de produïr la revolució del proletariat.

 • Col·lectivització: Política d'Stalin que orientà la societat cap a suprimir tot lo privat.

 • Soukhoz: Granges emprades en sectors que no eren l'agrari.

 • Kolkhoz: Granges col·lectives que s'autogeneraven.

 • Purgues: Època de por.

 • Stackhanovisme: Era l'esforç per la superació continua per a fomentar el treball dels obrers.

1.- Descriu la roba i l'aspecte ètnic d'aquests pagesos i valora si donen una imatge de pagesia pròspera.

Donen una imatge ala pagesia russa d'estancació en les formes. Una pagesia molt humil i tremendament pobre.

2.- Descriu la pintura i indica els elements característics de la societat russa que hi apareixen.

Apareix retratada la societat d'apeu de la època a Rússia. Es veu a la gent en un acte de peregrinació religiòs. Tot gent pobre i que basaven la seva vida en el treball i la religió.

3.- Distingeix la composició social d'aquests partis i explica breument la seva ideologia.

Hi havia tres partits, els nihilistes, partidaris de l'anarquisme; la II internacional, partidaris del comunisme pur i dur; i els moviments liberals, partidaris d'imposar una democràcia a la Rússia tsarista.

4.- Analitza quines són les reivindicacions principals i valora el to en què són formulades.

És una unió de pagesos, on demanen reduïr les hores de treball. L'autor d'aquest text utilitza un tò de debilitat, com a última esperança perque salvin la seva pobra vida.

5.- Sense enunciat

Manifestació de dones a Petrograd sol·licitant “la pau i el pà”, 23 de febrer de 1917.

6.- Sintetitza els objectius del govern provisional i valora quins aspectes van ser més criticat pels bolxevics.

Es una carta adreçada als ciutadans de Rússia, que en la seva majoria són gent pobra. Volen crear una revolució basada en l'entusiasme per aconseguir una vida millor, apel·lant d'aquesta forma als drets inalienables del país a la justícia, a la llibertat i a la igualtat.

7.- Sense enunciat

Lennin parlant a les masses a l'estació de Finlàndia (Petrograd) quan va retornar de l'exili el 1917.

8.- Resumeix el contingut de cadascuna de les propostes de Lennin i valora la importància d'aquest document per al desenvolupament de la revolució bolxevic.

És la tesis d'abril, una tesis que consta de set punts bàsics per a la bona convivència dins l'estat rus. Es basa en el pas del poder a mans del proletariat, la renúncia a totes les annexions i la ruptura completa amb els interessos del capital.

9.- Sense enunciat

Alguns dirigents bolxevics que van protagonitzar la insurrecció d'otcubre (fotografia de l'any 1924).

10.- Sintetitza quin va ser el desenvolupament da la jornada revolucionària de la presa del poder.

El 25 d'octubre kerenski anuncia que la revolució ha esclatat i que ja havien conquerit Petrograd, culpant als militars d'excès de confiança. Llavors s'organitzà un front de l'exèrcit roig per anar a enfrentar-se a l'exèrcit blanc, que acabà amb victòria roja i del proletariat. Tot gràcies a una gran campanya militar, l'extremada lassitud de l'exèrcit i el caos econòmic.

11.- Sense enunciat.

Assalt al palau d'Hivern a Petrograd, 25 d'octubre del 1917.

12.- Descriu la caricatura i explica la seva intencionalitat.

És un cartell bolxevic on surt Lenin com a ecombriaire netejant Rússia de subjectes indesitjats per ells.Fent fora d'aquesta manera a la burgesia, el tsar i el clergat, sense olvidar el capitalisme.

13.- Analitza i explica l'ordre en què es va produir el procès d'expropiacions.

Comença pel capital de l'estat i les terres de propietaris, aabant amb tot vestigi de privacitat dins la nova URSS. L'últim que es va expropiar va ser el capital industrial.

14.- Descriu els fets principals de la guerra civil i els seus protagonistes.

El poble vol enderrocar el tsar. Per això es produeix una revolta, un cop arribat al poder, hi ha la discissió entre una ússia burgesa o una rússia obrera,. S'enfronten els dos bàndols mitjançant els respectius exèrcits i acaba guanyant la revolta del proletariat.

15.- Valora per què els mateixos revolucionaris critiquen la marxa de la revolució.

Tot be degut a que es donen compte de que els soviets no expressen be la forma de pensar de camperols i obrers. Volen unes reformes per igualar tot el proletariat sigui del tipus que sigui.

16.- Valora l'impacte de la NEP en l'economia soviètica.

L'impacte o la incorporació de la NEP va provocar un sèria de millores, sobretot en la producció industrial, electricitat, acer i ferro bbrut... Aquests van ser els productes que més van notar l'impacte de la Nep en l'economia soviètica.

17.- Analitza les crítiques que fa Rosa Luxemburg de les noves formes del poder soviètic.

Critica al govern i defensa la opinió lliure. Comenta que això és una oligàrquia ja que són pocs polítics qui governen. És una total dictadura.

18.- Busca informació sobre la personalitat i l'actuació de Rosa de Luxemburg.

(1871 - 1919) Va ser una política alemanya que va dur a terme un important paper en el moviment socialista revolucionari dels primers anys dels segle XX. Era jueva.

23.- Analitza quins van ser els sectors més ràpidament socialitzats i en quin sector va ser més intensa la socialització segons el punt de partida.

El sector on més es va notar la intensa socialització va ser en l'agricultura.

24.- Analitza el ritme amb què es va fer, en deu anys, la col·lectivització de l'agricultura.

L'eliminació de la NE per part d'Stalin i la imposició de la col·lectivització, va provocar un ràpid augment d'aquesta en un període de deu anys.

Alan Roig Samaniego

1r Btx. B

IES Vidal i Barraquer
Descargar
Enviado por:ScrewedOi
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar