Historia


Historia universal siglo XIX


Século XIX: A restauración, as revolucións burguesas e os nacionalismos

 • Restauración

Etapa histórica que abrangue desde 1815 a 1830 e que se caracteriza polo desexo dos monarcas europeos en replantar o réxime absolutista que decaera coa Revolución Francesa e con Napoleón

 • Sistemas políticos europeos da Restauración

 • Francia

 • Sistema pseudoconstitucional de carta outorgada (1814)

  Sistema político francés establecido por Luís XVIII. Establece unha constitución feita polo propio rei. Orixínanse dúas cámaras:

  Senado: membros escollidos polo propio rei

  Cámara Baiza: elexida por sufraxio censitario masculino mayores de 30 anos. Os membros da cámara tiñan que ser maiores de 40 anos e cunha contribución determinada

 • España

 • No ano 1834 implántase o sistema francés de carta outorgada.

 • Gran Bretaña

 • Sistema monárquico parlamentario

  Sistema político no existía un Parlamento e un monarca, a pesares de que a autoridade predominante residía no Parlamento. Había dous partidos:

  Tory: partido conservador

  Whig: partido liberal.

 • Resto Europeo

 • Monarquías

   • Congreso de Viena (1814-1815)

  Reunión entre os representantes das monarquías europeas para tratar de reorganizar Europa e evitar a expensión dos ideais revolucionarios da R.F.. O congreso foi encabezado por Prusia, G. GB, Rusia e Austria. Tamén asistir países de orde menor.

    • Propósitos

    • Novo orden político basado no principio de lexitimidade histórica

    • Novo orden territorial basado no principio de equilibrio

    • Sistema de seguridade colectiva basado no principio de dereito de intervención

    • Evitar a expansión dos ideais da R. F.

    • Para poder asegurar estes propósitos decidíronse reunirse periódicamente en “congresos”. Destacan:

      • Congreso de Aquisgrán (1818): propósito: retirar as tropas de Francia e invitala a formar unha alianza para evitar os movementos revolucionarios e así poder asegurar a permanencia das monarquías absolutistas

      • Congreso de Troppau (1820): propósito: petición para intervir en Nápoles ó exército austriaco

      • Congreso de Leybach (1821)

      • Congreso de Verona (1822) propósito: permitir a intervención do exército francés en España. Os cen mil fillos de san Luis acabaron co trienio liberal e restableceron a Fernando VII.

      • Novo mapa territorial

     Anexións ó:

     • Imperio austríaco: norte de Italia, provincias de Ilirias. Posteriormente, o Imperio austro-húngaro, exercerá a súa influencia no Sur da Confederación Xermánica.

     • Rusia: Finlandia, Polonia (gobernada por un zar ruso, pero non se anexionou a Rusia)

     • Prusia: Saxonia, Pomerania, algunhas zonas de Renania. Tamén exercía moita influencia na zona norte da Confederación Xermánica.

     • Gran Bretaña: Cidade do Cabo, Marta, Heligoland, I. Xónicas, estado de Hannover

     • Países Baixos: Holanda, Luxemburgo e Bélxica

     • Confederación Helvética

     • Reino de Cerdeña-Piamonte

     • Suecia: Noruega

     • Dinamarca: Ducados de Holstein e Launenburgo

     • Penínusula Itálica:

     • Estados Pontificios: gobernados polo Papa

     • Dúas Sicilias: Borbóns

     • Parma, Módena e Toscana: gobernada por príncipes austriacos

     • Lombardía e Venecia: gobernada polo emperador austriaco

     • Confederación Xermánica: formada por 41 estados. Comprendía, entre outros territorios, a unha parte do reino de Prusia e de Austria. Estes estados reúnanse na Dieta, que era unha asamblea dos príncipes dos estados alemáns en Frankfurt. Carecía de poder decisorio.

      • Santa Alianza

     Pacto asinado en Paría no ano 1815 por Prusia, Austria e Rusia polo que se comprometían a defender o dereito de intervención fixado no C. De V. basándose en principios que eles consideraban propios da relixión cristiá.

     Este sistema de seguridade colectiva tamén recibiu o nome de sistema Metternich

     • Movementos Revolucionarios (1820, 1830, 1848)

     En contra do sistema da Restauración, aparecen dous grandes movementos revolucionarios:

      • Liberalismo

      • Nacionalismo

     Estas dúas ideoloxías motivaron movementos revolucionarios dadno lugar a tres grandes revolucións:

       • Revolución de 1820

          • Comeza en España.

          • Extensión polo sur do Mediterráneo: Nápoles e Grecia

     España

          • Fernando VII implanta unha monarquía absolutista

          • Reúnese o Estado para que a Constitución de 1812 se estableza

          • Monarquía constitucional durante tres anos (trienio liberal: 1820-1823)

          • Congreso de Verona> intervención do exército francés

     Grecia

           • Revolución de 1830

            • Comeza en París

            • Extensión por Bélxica, Polonia, Italia e Alemaña

     Fancia

     • Carlos X

     Suspensión da liberdade de prensa

     Disolución da Cámara de Deputados

     Reforma da lei electoral restrinxindo o dereito de voto

     • Revolta en 1830 nas rúas de París en contra da política establecida por Carlos X

     • Exilio do rei en G.B.

     • Luís Felipe de Orleáns:

     Constitución liberal

     Bélxica

     Bélxica, tralo tratado do C. De V. pasara a formar parte dos Países Baixos, nos que gobernaba un rei holandés (Guillermo I) que era protestante. Os belgas católicos non o aceptaron e demandaron unha maior independencia cultural e política. Aproveitando o sucedido en París, os belgas protagonizaron en agosto unha revolta, conseguindo así a súa independencia.

     Polonia

     Tralo C. de V. formouse o chamado Reino de Polonia, gobernada por un zar.

     Pronto os polacos nacionalistas iniciaron movementos pedindo a súa independencia, que culminou en novembro de 1830 cun levantamento armado. No ano 1831, Polonia proclámase independente

     Italia

     En 1831, estallaron levantamentos nos Estado Pontificios. O Papa, pediu axuda a Austria para sofocar as insurreccións.

     Alemaña

     O acontedio en París serviu de referencia para de modelo para alzamentos liberais en moitos Estados Alemáns.

     G.B

     No ano 1832 apróbase unha lei de reforma electoral, pola que se permitía unha maior participación no voto e unha maior representación político, sobre todo de cidades industriais.

           • Revolución do 1848 ou Primavera dos Pobos

     Toda Europa se viu involucrada por uns movementos revolucionarios, excepto G. B e Bélxica.

     Causas

     Crisis económica: que comeza sendo unicamente agrícola debido a unha peste que recae sobre as patacas e que fai que se empodrezcan (isto provoca, por exemplo, moitos movementos migratorios en Irlanda). Isto desemboca nunha crise industrial, pos a poboación tiña menos capacidade para mercar producto, que a súa vez producía unha crise financieira posto que a poboacion tiña menos capacidade para mercar productos manufacturados.

     Loita polos novos ideais políticos: sufraxio universal masculino e a proclamación dunha democracia

     Obxectivos

    • Reimplantación de c. democráticas basada no sufraxio universal masculino

    • Conseguir dereitos políticos para tódolos cidadáns varóns traballadores

    • Participacións das clases baixas nos movementos revolucionarios e plantexamento dos seus recoñecementos

    • Tanto Austria como Alemaña sufrir un dobre enfrentamento: revolución liberal e movementos nacionalistas.

     Francia

       • Derrocamento de Felipe de Orleáns

       • Proclamación da II República

       • Elección dunha Asamblea Nacional

       • Leis revolucionarias

     Sufraxio universal

     Liberdade de prensa

     Abolición de pena de morte e supresión da escravitude

     Medidas sociais para acabar co paro

     Medidas laborais: reducción da xornada laboral

     Prohibición de que os nenos traballaran

     Dereito de folga e de traballo

       • Peche do talleres nacionais

       • Movementos revolucionarios

       • Intervención severa do exército

       • Xuño-Decembro: goberno do exército

       • Decembro: Luís Napoleón Bonaparte elixido presidente da República

       • 1852: Golpe de estado e Segundo Imperio Francés

       • Emperador Francés: Luis Napoleón III

     Austria

     • Destitución de Metternich

     • Monarquía Parlamentaria constitucional

     • Abdicación de Fernando I

     • Subido ó trono de Francisco Xosé I

     • Rebelión dos terriotorios anexados a Austria

     • Enfrentamento de Italia

     • Derrota dos italianos

     • Rebelión de Alemaña

     Constitución federal para os Estados Alemáns

     • Rexeitamento de Austria e Prusia por esta iniciativa

     • Federico Guillerme de Prusia promete otorgar unha Constitución e gobernar Alemania unida

     • Rexeitamento da coroa que lle ofrece o Parlamento de Frankfurt

     Causas do fracaso da R. 1848

    • 1849: melloramento da economía

    • Actuación combinada dos exércitos de Prusia e Austria

    • Falta de coordinación

    • Consecuencias

    • Sufraxio universal masculino (revolución democrática)

    • Supresión de feudalismo en toda Europa excepto Rusia
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar