Historia


Historia de EEUU (Estados Unidos)


FIL DE LA HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS.

Els inicis de la colonització foren en el s.XVII, amb la arrivada massiva d'anglesos. La procedencia dels colons fou molt variada: anglesos, escosesos, gal·lesos, holandesos, suecs i militars europeus. Hi havia una gran heterogeneïtat ètnica i de creences, però es van fusionar bé.

El 1619, arrivaren esclaus negres d'Àfrica. El gran comerç negrer data del s.XVIII , degut a la bona adaptació d'aquesta mà d'obra a la zona del sud.

Al 1763 hi havia 13 colònies. Una doble subordinació lligava a aquestes colònies amb la metròpoli. Econòmicament, els anglesos posaven traves al seu desenvolupament industrial i intentaven monopolitzar el comerç. Les concessions reials de terres amenaçaven amb extendre el latifundisme. Políticament la metròpoli exercia un dur control per mitja d'un governador.

La hostilitat entre els colons i el Govern es va convertir en una rebel·lió armada. La guerra de la independéncia nord-americana (1775-83) va tenir un objectiu precís. La declaració del 4 de Juliol del 1776 proclamava la sobirania popular i els drets inalienables de la persona humana ( blanca) . La guerra acabà al 1781 , i el 1783 es signà el Tractat de París, on es reconeixia la independencia de les 13 colònies.

La seva història nacional va començar el 1787 amb la Constitució. S'escollí a Jorge Washington per la presidéncia de la República.

Es van formar diferents concepcions polítiques i econòmiques sobre la nova nació: El Partit Federalista (interesos nacionals i neutralitat) i El Partit Republicà ( diferències entre els estats i a favor de França ) .

El president Jefferson, republicà, va adquirir el territori de Luisiana i va duplicar l'extensió del EUA. Hi havia tensions entre la Gran Bretanya i França que afectaven al comerç de Estats Units i que els van suposar greus perdues econòmiques. La Gran Bretanya controlava el mar i es desencadenà una guerra (1812-14) que va crear un sentiment de unitat i d'orgull nacional per EUA.

A la política exterior es formulà la doctrina Monroe(1823) per evitar nous processos colonitzadors europeus a tot el continent americà. Ajudà els estats sud-americans a la lluita per la seva independència contra Espanya.

La població emigrava cap a l'oest i l'extensió anava aumentant.

Els Estats del sud es dedicaven al cultiu del cotó, utilitzant esclaus negres d' origen africà. La difícil vida dels colons de l`oest contrastava amb la vida aristocràtica dels plantadors del sud.

El nord, gracies a les innovacions tècniques de la RI, es va convertir en un gran centre manufacturer. Es construiren canals i vies de ferrocarrils entre l'est i l'oest.

Durant el s.XVII hi havia 25.000 negres africans a les colonies. L'esclavitud era legal i abundant, sobretot als estats del sud. El nord estava en contra de l'esclavitud i havien declarat la seva abolició. Hi va haver una gran controversia ja qie hi havia estats on l'esclavitud era legal i altres on no ho era. Desde el 1820 , les diferencies entre el nord i el sud sobre aquesta qüestió anaven aumentant. Aquest tema provocava molta agitació. El 1857 el Tribunal Suprem dels EUA considerà que els esclaus eren propietats i no ciutadans i que el Congrés no tenia dret a prohibir la esclavitud als territoris que vulguesin mantenir-la o instalar-la.

El 1860 el control estava en mans del nord i el sud temia l'abolició de l'esclavitud. El candidat del partit republicà va ser escollit president, el que constituia una declaració de guerra pel sud. Onze estats van optar per la secessió i formaren els Estats Confederats d'Amèrica. El 1861 començava la Guerra Civil. La Confederació Sudista va capitolar el 1865. La unitat es va refer i el NE en va treure profit.

Entre 1865-96 la industria , el comerç i les finances van experimentar un gran desenvolupament, i per tan la ciutat es van extendre i aumentaren els immigrans. Van apareixer grans industrials i comerciants.

Es dugué a terme la reconstrucció dels estats del sud.S'abolí l'esclavitud i hi hagué una expansió econòmica i industrial i industrial. Es permetè votar a la població masculina negra i els antics dirigents politics confederats no podien formar part dels governs dels diversos estats. Els habitants del sud eren incapaços d'aceptar aquesta política i van intentar alterar-la amb esclats de violencia i amb intimidació ( Ku Klux Klan).

Del 1873 al 1907 va haver-hi una gran expansió dels negocis que va afavorir la creació d'una nova classe social :els grans capitalistes.EUA es va consolidar com a gran potència , juntament amb França , Gran Bretanya i Alemanya. Van aconseguir fortunes immenses . Això va posar les coses difícils als petits empresaris . També es van crear sindicats que demanaven millors condicions de treball.

Els homes de negocis van començar a dirigir les seves mirades fora de les fronteres dels EUA , per aconseguir mercats de primeres matèries ide venda dels seus productes ( la base d'una doctrina imperialista ). EUA ajudà a Cuba a desfer-se de la dominació espanyola i així podia tenir influència sobre l'illa .

També es va intentar extendre la influència política i econòmica per Amèrica del Sud i el Pacífic .

El 1914 va esclatar la IGM a Europa . El president Wilson va declarar la neutralitat del país . Alemanya mantenia una guerra submarina amb l'objectiu que no arribessin aliments i municions a Gran Bretanya i a Irlanda, però volia evitar atacar vaixells neutrals . Al 1917 va declarar la guerra submarina sense restriccions i això va fer que EUA trenqués les seves relacions diplomàtiques amb Alemanya i entrés a la guerra.

A la Conferència de Pau celebrada a parís el 1919 , després de la derrota d'Alemanya , Wilson va tenir un important paper. Amb el seu programa , els Catorze Punts , volia restablir la pau , però només va aconseguir la creació de la Societat de Nacions.

A partir del 1920 es va limitar la immigració.Es consolidà ja com a primera potència mundial , ja que els seus rivals havien sortit malmesos de la guerra. Durant dotze anys es prohibí la fabricació i venda de begudes alcohòliques, “La llei Seca” , el que va originar molta violència degut a les bandes organitzades criminals que en controlaven la venda ilegal.

En el 1929 va produir-se una important crisi , provocada per una forta caiguda del mercat de valors . El “ Crack del 29” precedí una depressió econòmica que afectà a tot el món .

La política que es seguí per a la recuperació fou el “New Deal”.Es van prendre diverses mesures econòmiques ; es crearen agències per combatre l'atur , es van crear organismes per fomentar la construcció de vivendes i es va aprovar la Llei de la Seguretat Social, que garantitzava gran seguretat econòmica a la població dels EUA.

Després de l'esclat de la IIGM a Europa el 1939 , EUA ajudava els països que feien front al fascisme . Proporcionà armes a França i a Gran Bretanya i donà prèstecs per a la seva defensa als països sudamericans.Es construí una gran flota de defensa . El desembre de 1941 el govern japonés llançà un atac aeri a una base naval dels EUA i aquests entraren a la guerra .

Roosevelt , president dels EUA , Churchill, primer ministre britànic , i Stalin , líder soviètic, es reuniren en una sèrie de conferències on decidiren l'actuació militar , el pla de guerra contra Japó, l'atac conjunt sobre Alemanya , la creació i les bases de l'ONU ,…

Alemanya s'acabà rendint el maig de 1945.

Començaren a haver-hi tensions entre els EUA i la Unió Soviètica . Es va establir la doctrina Truman , mitjançant la qual els EUA subministraria ajuda militar i econòmica a aquells països amenaçats per l'agressió comunista.

Es va proclamar el “Pla Marshall” , programa d'ajuda econòmica per a la recuperació d'Europa. Els països de l'Est , sotmesos a la URSS , el rebutjaren.

Es formà una estructura bipolar : comunistes(URSS) i capitalistes(EUA), Durant un llarg període els EUA i la URSS van estar enfrontats en la nombrada “Guerra Freda”, que portà nombroses i terribles conseqüències .

Els EUA es tornaren totalment anticomunistes , arribant a fer investigacions als òrgans de govern buscant comunistes infiltrats i prohibint l'entrada al país a persones que haguessin format part d'alguna organització comunista .

A partir de 1950 destacà la lluita dels negres per a posar fi a la segregació i assegurar els seus drets com a ciutadans . Persones destacades en aquesta lluita foren Martin Luther King , Malcom X,…

Mentrestant la revolució de Cuba de Fidel Castro enderrocà la dictadura de Batista i EUA hi va perdre les relacions diplomàtiques. Castro va buscar a l'URSS l'ajuda econòmica que els EUA li havien negat.

Més tard , el president Kennedy intentà apropar-se al bloc comunista , però no sorgí gaire efecte.

Al 1962 hi hagué “La crisi dels misils cubans” , i gairebé es produeí una guerra entre els EUA i la URSS . Els EUA acusaven l'URSS de construir bases de misils ofensius a Cuba i li exigien que les desmuntés .

Després d'un període de crisis i revoltes tant internes com externes amb el president Johnson, fou escollit el president Nixon .

Durant la seva presidència els EUA trepitjaren la lluna i s'acabà la guerra del Vietnam . Nixon inicià la “vietnamització” que extengué ,encara més , el conflicte . Finalment els EUA es van veure obligats a signar la pau (1973) i es creà la República Socialista del Vietnam.

El president Nixon dimití el 1974 per evitar ser jutjat pel Congrés degut al cas “Watergate” . El partit republicà ,preparant la campanya de reelecció de Nixon , espiava la campanya presidencial del partit demòcrata . L'operació ilegal va ser investigada a fons i es descobrí la seva importància.

Això ocasionà una crisi política i econòmica durant els anys següents.

La relació amb l'URSS era cada vegada més tensa . Reagan i Gorbachov es reuniren i signaren un tractat per eliminar els misils abast mitjà.

Els EUA tenien un gran dèficit.

S'acordà amb l'URSS acabar amb la producció d'armes químiques i reduir aquest armament .

EUA aportà soldats als aliats durant la Guerra del Golf el 1991. Aquestes tropes intervingueren en el nord d'Irak per protegir els refugiats kurds de les represàlies del govern iraquí.

Els EUA s'uniren a l'URSS per aconseguir la pau al Pròxim Orient.

Actualment governa el president Bill Clinton , demòcrata .
Descargar
Enviado por:Maria
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar