Historia


Historia de Catalunya


UNITAT 4, HISTORIA DE CATALUNYA

La política d´expansió catalana comença al segle XI, iniciada per Ramon Berenguer I, el Vell. La màxima expressió d´aquesta política, va arribar amb Jaume I, el Conqueridor.

Ramón Berenguer III incorporava al segle XII, els comptats de Provença i de Tarragona.

Jaume I, va veure que l´única manera d´evitar les lluites entre els nobles era oferint-los empreses militars que els tinguessin ocupats i els proporcionessim glòria i riqueses.

La conquesta de Mallorca. La conquesta tenia un objectiu bàsicament comercial. Aragó no va participar en aquesta conquesta. Les illes balears era un regne musulmà ric i un bon centre de comunicacions. Pere Martell, (Tarragona), noble i navilier li va oferir al rei naus per transportar les tropes. Al 1229, sortia de Salou un estol de 150 naus, cap a Mallorca. Mallorca va ser repoblada per catalans, i van implantar la seva pròpia llengua i la seva cultura. Menorca= 1231 Eivissa=1235

La conquesta de València. Va ser promoguda pels nobles aragonesos. La conquesta va durar desde 1233-1245. La conquesta va ser més difícil, perque el territori era més extens, més poblat i ciutats fortificades. La ciutat de València va capitular a l´any 1238. El Regne de Valencia va ser un estat més dintre de la Corona d´Aragó, va conservar les seves Corts pròpies. Va ser repoblat amb mudèjars la mayoria, la costa per catalans, i l´interior per aragonesos.

Jaume va ser el encarregat de una gran expànsió militar molt important. El seu fill es deia Pere el Gran, i el seu net Jaume II. Pere el Gran, va conquerir Sicília al 1282, l´illa era un punt estrategic comercial molt important, era una gran productora de blat. Alfons el Benigne , va conquerir la Cerdenya al 1384. Alfons el Magnànim, va conquerir Nàpols al 1452. Atenes i Neopàtria, també van estar sota el poder de els reis de la Corona d´Aragó.

El comerç a llarga distància va ser un dels trets característics de l´economia de la Corona d´Aragó a partir del segle XIII. Els mercaders van establir rutes comercials amb Itàlia, el Nord d´Àfrica i Orient Pròxim (Xipre, Beirut, Alexandria).

Importava: seda, cotó, perfums, espécies i blat.

Exportava: arròs, fruites seques, oli, coralls, pells i teixits.

Consolat del Mar: institució que bevetllava pel bon funcionament del comerç.

Llotja: Gran edifici, situat al Port, on s´emmagatzemaven i es venien les mercaderies, allí es feien els tractes entre comerciants.

Llibre de Consolat del Mar, es la recopilació de les regles del comerç imposades pel Consolat del Mar.

Cònsols, eren els funcionaris representants de la Corona d´Aragó a les ciutats extrangeres amb les quals es mantenien fortes relacions comercials. La seva funció era defensar els mercaders i jutjar-los, fixar preus i negociar amb les autoritats locals.

UNITAT 5

A partir del segle XI, hi va haver una expansió demogràfica i agrària, les ciutats medievals. Va apareixer un nou grup social, artesans i mercaders.

Els pagesos, tenien la possibilitat d´escapar de la tirania dels senyors feudals i de la misèria van emigrar a les ciutats. Ciutat= llibertat, disposar de treball i riqueses. La manca de netedat, va afavorir a la difusió de epidèmies i malalties, com la Peste Negra, a l´any 1348, que va afectar a tota Europa.

Les ciutats eren importants per la seva activitat comercial; situades en cruïlles de camins, enmurallades i protegides, ben comunicades comercialment, terrestre i marítimament.

Europa, va començar una crisis al principi del segle XV, social i económica. L´any 1410, el Rei Martí l´Humà va morir sense descendència, perque el seu fill Martí el Jove va morir en una revolta a Serdenya. El Casal de Barcelona, es quedava sense succesor. Aquest periode de indesició política es conegut amb el nom d´interregne, aquest periode va durar uns dos anys. Es va arribar a un acord entre els representants dels territoris de la Corona d´Aragó: tres representants de cada regne es reunirien a Casp per elegir un nou Rei. Hi havia dos pretendents, Jaume, compte d´Urgell i Ferra d´Antequera, de la dinastia Tratàmara que regnava a Castella. En el compromís de Casp (1412) s´acordà que Ferran d´Antequera seria el nou representant de la Confederació.

Ferran I va regnar durant molt poc temps. El va succeir el seu fill Alfons el Magnànim, com no tenia fills el va succeir Joan II, amb el seu regnat començà la decadència de Catalunya. El seu fill va èsser Ferran el Catòlic.

L´any 1469 es va celebrar el matrimoni entre Ferran i Isabel, cada estat conservà les seves institucions pròpies, les seves Corts, les seves lleis i constitucions, els seus impostos i la seva moneda.

Els reis Catòlics van conquerir Granada al 1492, acabant així amb la Reconquesta.
Descargar
Enviado por:Carlos Matás
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar