Ciencias de la Salud


Hipertensión arterial


HIPERTENSIÓ ARTERIAL

La pressió arterial és la pressió que exerceix la sang circulant sobre les parets de les artèries. Dependent de la força de contracció del cor, del diàmetre i elasticitat dels vasos sanguinis, arterials i volum/viscositat de la sang.

La pressió arterial te dos xifres ,(màxima) sistolica, (mínima) diastólica.. La màxima es correspon amb la pressió sobre les artèries en el moment en el que el cor es contrau. La mínima es la pressió de la sang en el moment en el que es relaxa el cor (quan aquest rep la sang que serà impulsada a la següent contracció.

Els valors ordinaris es situen als 110-140 mm Hg de la màxima i 60-80 mm Hg per la mínima.

Després d'això, podria definir-se com l'evacuació de les xifres de la pressió arterial sobre de lo normal: 160 mm Hg max., i 90-95 mm Hg min.

TIPUS D'HIPERTENSIÓ

Es classifiquen en funció de les xifres a les que afecten (si es la max. o min.) i quina ha sigut el tipus de causa que l'ha provocat. Així doncs podem parlar de:

 • H.Sistolica aïllada: augmenta la sistòlica o max. per mes de 160 mmHg.

 • H.Sistolica: Que trobarem:

a)Primària/ essencial: és un problema perquè no es produeix cap alteració a l'organisme.

b)Secundària: deguda a problemes o alteracions renals i/o endocrínes.

 • H.Diastolica: Que també pot se mínima o secundaria. I a la vegada es classifica en:

a)H. lleugera: Tensió diastolica mínima: 90-104 mmHg.

b)H. moderada: Pressió arterial, valor minim:105-114 mmHg.

c)H. greu: Pressió diastòlica/minima:115 mmHg.

FACTORS DE RISC

Varia segons l'edat, sexe i factors ambientals.

 • En quan al sexe la dona te mes tendència a tenir la tensió arterial augmentada respecte al home. Però data la situació es bengua fins a la menopausa ( ja que a partir d'aquest moment te mes risc de patir complicacions molt semblants ja a la de l'home.)

 • En quan a factors ambientals, són les que mes incideixen en l'hipertenssió: estil de vida i en el cas del nostre pacient que la porten des de abans; el tipus de treball, la dieta e inclòs els hàbits com el de l'alcohol o el tabac. El treball indueix per l'estrès que pot ocasionar i el grau d'activitat física que suposi. La dieta (un dels factors primordials) es per l'augment de sal, greixos (d'origen animal) colesterol i tipus de dinars ingerits(fast- foods o tradicionals). Encara que les tradicionals han sigut la més consaciades pels ancians, aquestes han pogut ser o no equilibrades.

 • En quan a l'edat, la pressió arterial augmenta amb aquesta lo que fa que la probabilitat de patir hipertenssió entre la població de mes de 65 anys sigui molt elevada.

Hi ha a mes altres factors desencadenats de l'hipertensió que son els genètics però sempre estaran influïts per l'estil de vida o factors ambientals. Al igual que segueix amb certes alteracions en les quals l'hipertensió només es un símptoma, com en algunes patologies hormonals (com suposa el nostre cas).

COMPLICACIONS DE L'HIPERTENSIÓ

Al nostre pacient, normalment se li acompanya d'altres patologies que empitjoren, agreugen i accentuen les complicacions per ex: Obesitat, Diabetis, Hiperglucemies

( augment de colesterol i triglicerits en sang).

En primer lloc s'ha de dir que amb l'edat les capes que conformen la paret de les artèries es fa grossa i la paret arterial es torna mes rígida, per tant augmenta la pressió arterial. A mes també es produeix un dipòsit de greix i calci a les parets arterials (Atestomes) que disminueixen el calibre de les artèries, fent també que augmenti la pressió arterial.

Al cor (que es la bomba que impulsa la sang per tot el sistema circulatori es produeix complicacions a les vàlvules cardíaques, especialment a la mitral (que separa les dues cambres esquerres del cor: Aurícula i Ventricle esquerre).

a)Complicacions renals: El ronyó por ser la causa de l'hipertensió arterial o be ser l'afectat per la mateixa. Es produeix un augment de la pressió a l'artèria renal, amb una disminució de la quantitat de sang que arriba al ronyó. Això, coneguda com la NEFROPATIA HIPERTENSIVA.

b)Complicacions cardíaques: El cor esta sotmès a una sobrecarrega de treball, degut a un augment de la pressió arterial( es a dir, de la resistència dels vasos arterials al pas de la sang), fa que tingui que exercir una major força per l'esforç realitzat. Entre els canvis que es produeixen trobem:

1.- Augment del tamany del Ventricle esquerre mes fracàs del mateix per impulsar la sang de l'artèria aorta, que a la vegada s'encarrega de transportar-la fins a tots els òrgans i teixits de l'organisme. La resistència d'aquesta(aorta) esta augmentada , per lo que el corha de fer una força major per contrarestar-la.

2.- Insuficiència cardíaca o fallada del cor impulsar tota la sang que li arriba.

3.-Angina de pit e infart de miocardi. Succeeix amb freqüència degut a la presencia de plaques d'ateroma que redueixen el calibre de les artèries coronaries responsables de proporcionar sang,(i amb elles O2 i nutrients) al propi cor.

L'angina i l'infart es produiran quan el cor no rebi suficient O2.

La majoria de les morts produïdes per l'hipertensió es deuen a infart de miocardi i/o insuficiències cardíaques, per això es tant important la seva prevenció i detecció precoç.

c)Complicacions cerebrals: Molt freqüents en persones de mes de 65 anys.

L'afectació principal que es produeix es l'aparició d'un accident encefalvascular (ACV) i el mes freqüent es el produït per una trombosi a nivell dels grans vasos que irriguen el cervell, degut a la formació de plaques d'ateroma que al desprendre, es converteixen en èmbols que poden obstruir algun petit val del cervell.

d) Retinopatia hipertensiva: L'augment de la pressió arterial pot produir un estrenyiment dels vasos de la retina, també microaneurismes arterials (ruptura de les artèries mes petites.) per oclusió i estrenyiment arterial, l'hipertensió a mes, afavoreix l'augment de la pressió a l'interior del globus ocular, que pot produir l'aparició de glaucoma.

TRACTAMENT DE L'HIPERTENSIO ARTERIAL

Les persones grans hipertensives sigui la xifra que sigui de tensió ha d'iniciar un tractament.

CURES NECESSARIES

 • La vestimenta a la persona gran: Es molt important per a la persona gran continuar vestint-se be i al seu gust per tal de mantenir la seva imatge personal i augmentar la seva autoestima. D'aquesta manera continua valent-se per si mateix, per tant sentir satisfacció i nosaltres hem de facilitar-li i adequar la raba a les característiques de la persona gran.

 • Material de la roba: Ha de ser lleugera (que no provoca reaccions al·lèrgiques i fàcil de rentar) s'ha de tenir en compte que a aquesta edat la pell es mes sensible i tenen, majoritàriament, problemes d'incontinència urinària y fecal, de i dificultat per a menjar, amb lo que es mes fàcil que s'embruti.

  • En quan a la roba interior, com ara els calçotets, les samarretes, etc. Hem de ser de cotó per tal d'evitar reaccions al·lèrgiques i que pugi absorbir la suor. També s'ha d'evitar l'ús de mitjons massa justos.

  • També es aconsellable l'ús de molta roba perquè si no te mes dificultats per vestir-se, a mes augmenta la suor, que pot produir l'irritació de la pell o agreujar alguna patologia de la pell si l'hagués.
  Descargar
  Enviado por:Pitufa
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar