Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente


Hidrosfera


1. L'aigua a la Terra. La hidrosfera

Oceans i mars

La hidrosfera es la capa d'aigua que envolta la Terra.

Rius Llacs i glaç dels pols

La terra no és l'únic planeta que te l'aigua degut a :

  • La distància respecte al Sol

  • La composició de la seva Atmosfera , que actua com una coberta protectora.

Venus i Mart posseeixen aigua , però no en estat líquid.

La distribució de l'aigua a la terra .


2. L'aigua als oceans

1l Aigua 35 grams de sal.

3. L'aigua als continents.

Aigua en forma de gel

A les zones fredes del nostre planeta , l'aigua cau en forma de neu , si al llarg de l'any , la temperatura no l'aconsegueix fondre , la neu acumulada , forma glaceres.

Aigua líquida

4.El cicle de l'aigua.

5. Els usos de l'aigua

Aigua potable

La contaminació de l'aigua

Contaminació agrícola i ramaderia

Els agricultors fan servir adobs i pesticides . L'aigua de la pluja o el reg fa que aquests productes , es filtrin amb el aqüífers.

Les granges produeixen residus orgànics que contaminen l'aigua en que s'aboquen.

Contaminació Industrial

Els productes més contaminants són els compostos de plom, així com els abocaments de petroli o d'olis usats

Un tipus especial de contaminació que produeixen les indústries que , com les central nuclears , utilitzen l'aigua per a refredar les instal·lacions i la retornen al mar a una temperatura més elevada.

Contaminació per a ús domèstic.

Les aigües residuals urbanes estan carregades de residus fecals i detergents que afavoreix el desenvolupament dels bacteris. ( organismes que consumeixen l' O2 dissolt a l'aigua)

7. La depuració de l'aigua

.

Actualment contaminem més ràpidament del que pot funcionar l'autodepuració, i a més , amb productes , que no poden ser depurats.

Oceans

Principal dipòsit d'aigua

Moderadors del clima

Aqüífer

Rius sota la superfície terrestre :

Fonts

Pous

S'extreu:

Llacs

Rius

Torrents

Superficial

Subterrània

Aigua líquida

Aigües superficials

L'aigua és purifica sola

Autodepuració
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: Perú

Te va a interesar