Educación y Pedagogía


Hermanas Agazzi


'Hermanas Agazzi'

EI: Característiques, planificació i organització

03.11.06

CONTEXT HISTÒRIC

 • 1873 - 1914: Segona revolució industrial

 • crisi capitalisme, a causa de:

 • nou impuls de la industria.

 • apareixen fonts d'energia com l'electricitat, el petroli, la dinamo o generador elèctric, la turbina…entre d'altres.

 • Esgotament de les mines d'or.

 • La súper producció: baixades de preus i baixades de beneficis.

 • Esgotament de la tecnologia inicial.

 • Crisi financera.

  • Renovació de les indústries: desenvolupament de la indústria siderúrgica i química.

  • Progrés del transport:

   • Creació de la xarxa ferroviària Europea.

   • Construcció de casc de vaixells d'acer.

  • Nous sistemes de comunicacions que afavoreixen la transmissió de notícies:

   • Telèfon

   • Telègraf

   • Ràdio

 • Moviments socials del s.XIX

 • Evolució del moviment obrer dividida en tres fases:

  • Fase anglesa: sufragi universal

  • Fase francesa: comunisme i nacionalització

  • Fase alemanya: marxisme

 • L'anarquisme. Exalta:

  • La llibertat de l'individu.

  • L'eliminació de la propietat privada.

 • La primera Internacional

  • Fundació de la AIT (Associació Internacional de Treballadors).

 • La segona Internacional

  • S'organitza la internacional obrera

  • S'estableix una secció femenina

  • S'adapten símbols com l'himne i el dia del treballador

 • Lluita per jornada laboral de 8 hores.

 • Moviments culturals del s. XIX

 • Idealisme i positivisme filosòfics

  • Contempla la natura con una realitat absoluta.

  • Reivindica el valor de les ciències particulars.

 • Romanticisme

  • Defensa de la llibertat en tots els àmbits.

  • Exaltació dels sentiments.

  • Consideració del poble i els components nacionalistes.

  • Contemplació de la natura com a generadora de sentiments subjectius.

  • Tendència a l'orientalisme com a expressió de móns desconeguts.

 • Realisme

  • Sorgeix un art més preocupat per imitar i barrejar estils antics que per crear-ne de nous.

  • Es preocupen de plasmar la vida quotidiana.

  • Apareix l'arquitectura del ferro

 • L'impressionisme

  • Teòrica dels colors.

  • Aparició i divulgació de la fotografia.

  • Orientació realista.

  • Captació de l'instant o diversos moments canviants d'un mateix tema

  • Rebuig a l'art acadèmic de l'època.

  • Estudi de les relacions entre els colors complementaris i primaris i refús del color negre.

  • Plasmació de la vibració de la llum.

  • Treballa a l'aire lliure.

BIOGRAFIA

 • Les germanes Carolina i Rosa Agazzi van néixer a Valongo en 1866 i 1870, respectivament.

 • Les dues van ser educadores formades en l'Escola Normal de Magisteri de Brescia.

 • Van intentar renovar l'ensenyament i introduir la música com a àrea d'aprenentatge.

 • En 1892 dirigeixen dos parvularis on apliquen el seu mètode, creat per elles.

 • Rosa va morir el 1951 i Carolina el 1945.

ASPECTES DIFERENCIALS

 • L'Infant s'ha de desenvolupar espontàniament en un ambient adequat, utilitzant recursos de la pròpia realitat

 • Les seves idees fonamentals son:

  • continuïtat entre casa i escola

  • incorporació de la musica a l'escola

  • educació integral, global i religiosa

 • La finalitat del seu mètode és l'educació social, a través de

  • igualtat

  • fraternitat

  • solidaritat

PRINCIPIS PEDAGÒGICS

Els seus principis pedagògics són :

 • coneixement del nen a través de la observació: el nen està dotat de poders capaços d'ajudar-li en el seu desenvolupament.

 • Caràcter globalitzador: mantenir el principi globalitzador en l'ensenyament dels nens petits.

 • Valoració de l'activitat del nen: necessitat de “pensar fent” i “experimentant” per, d'aquesta manera, arribar al raonament.

 • Valor de l'alegria: joc lliure i endreçat en un ambient afectiu, que respecta els ritmes i necessitats infantils.

 • Valor de l'ordre: ordre material, estètic, espiritual, moral, social i harmònic.

Tot està basat en l'ús intel·ligent de les coses, en l'educació del llenguatge i dels sentits a partir del contacte amb la natura i els objectes, amb ajuda de dos instruments :

 • el museu didàctic : consisteix en col·leccions variades per petites coses i objectes que nens i educadors van aportant. Aquests objectes són característics per la seva senzillesa i claredat que els fan atractiu pels nens i estimulen el joc i l'adquisició de coneixements importants com les formes, els tamanys...

 • les contrasenyes: són símbols intel·ligibles pels nens que ajuden a endreçar la seva activitat i conservar l'ordre de les coses i de l'ambient.

METODOLOGIA

Utilitzen com a metodologia essencial la investigació a través del desenvolupament, per això el seu mètode es basa en respectar la llibertat i espontaneïtat del nen, utilitzant activitats lúdiques com a presentació de continguts

El seu mètode es basa sobretot en:

 • Entrevistes amb pares, professors i alumnes per intercanviar impressions

 • Realitzar practiques de neteja i higiene

 • Organització i estructura de l'espai:

  • a nivell intern

   • seccions per a diferents edats

   • un mestre per secció

   • menjador

   • guarda-roba

  • a nivell extern

   • espais per cultivar

   • espais per tenir cura dels animals

   • aigua per jugar i rentar-se

   • zona de jocs

   • zona d'activitats a l'aire lliure

 • Ordre

 • Fomentar l'activitat espontània dels infants mitjançant el joc

 • Cal que a l'escola es respiri un ambient familiar

 • Activitats:

  • Exercici físic associat a exercicis de vida pràctica

   • Horticultura

   • Jardineria

   • Cura d'animals

  • Tenir cura d'un mateix i del grup

   • Higiene i autonomia personal

   • Activitats col·lectives: parar taula, guardar la roba...

   • Exercicis d'ajuda mútua i fraternal

   • Activitats de cant i joc espontani

   • Exercicis de llenguatge

   • Activitats en el museu didàctic (museu del pobre)

 • Per a que el nen adquireixi els principis d'una vida ordenada a de passar per tres graus o etapes:

  • 3 anys: representada per

   • objectes o dibuixos d'éssers

   • objectes familiars

   • animals domèstics

   • fruites conegudes

  • 4 anys : representada per

   • instruments de treball

   • mobles

   • utensilis domèstics

  • 5 anys : representada per

   • línies geomètriques com a símbols representatius

PAPER DE L'EDUCADOR

 • esperit maternal

 • coneixedora de les necessitats i peculiaritats dels infants

 • intuïtiva

 • vocacional

MATERIALS

 • Per Carolina i Rosa Agazzi el material ha de ser suficientment motivador perquè els nens no el rebutgin.

 • Utilitzen materials de la vida pràctica del joc.

 • Per a elles cap material és inútil si se sap treure d'ell els beneficis que amaga.

 • Un fet molt important és el de treballar amb “el museu dels pobres” format per coses que van des del que té un nen a les butxaques a diferents materials com ferro, fusta, gots...

 • És amb aquests materials amb que les Agazzi basen el seu ensenyament sensorial.

 • Per elles, l'aprenentatge del llenguatge i del cant tenen un paper molt important, ja que el cant constitueix un tractat d'educació rítmica, expressió corporal, dramatització i exercicis de psicomotricitat.

OBRES IMPORTANTS

 • L'abbicci del canto educativo

 • Bimbi cantante

 • L'arte della poccola mani

 • Il metodo Agazzi- Pascuali.

C2: EI: Característiques, planificació i organització EI-1AT

-0-
Descargar
Enviado por:Afrodita
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar