Literatura


Hem nedat a l'estany amb lluna plena; Raimon Esplugafreda


1.Dades tècniques

ESPLUGAFREDA, Raimon. Hem nedat a l'estany amb lluna plena. Col. Columna Jove, núm. 006. Ed. Columna. Barcelona, 2005. 26 ed. pp. 144.

2.Vocabulari

Àdhuc: Fins i tot.

Hissar: Fer pujar enlaire una bandera, una vela, etc. estirant una

corda.

Blasfemes: Expressió que es diu contra Déu o contra algun simbol

religiós.

Afer: Assumpte, problema, cosa de certa importancia que cal fer,

que reclama la nostre atenció, el nostre treball.

Deliberar: Pensar deteingudament una dessisió examinant les raons a

favor i en contra de pendre-la.

Lloses: Pedra plana i poc gruixuda.

Barrinant: Pensar, rumiar una cosa.

Bifurcava: Partir una cosa en dos.

Nítida: Clar, pressís, sense impureses.

Cornisa: Part rocosa que sobresurt d'una muntanya.

Coster: Pendent que fa un terreny.

Estadants: Inqilí o llogater.

Frívola: Que no és important, que no és seriós.

Periple: Viatge que fa un recurregut que comensa i acaba el mateix

lloc.

Abatuts: Es diu de la persona que està molt trista i desanimada.

3.Fets que es narren

En Raimon coneix a la Miquela, al Bernard, al Georges i el

Salvador.

El Bernard i el Georges desaparèixen.

El Georges i el Bernard roben la imatge de la mare de Déu d'Avallaniu.

El Bernard i el Georges rápten a en Raimon i a la Miquela.

La Miquela i en Raimon coneixen a en Galileu i a la Afrodita.

En Raimon es deixa capturar pels guardies dosos per anar a rescatar a en Bernard, a en Georges i als familiars de la Afrodita.

En Raimon coneix a la Clara.

En Raimon , en Georges en Bernard i els familiars de l'Afrodita, menys el seu pare, aconsegeixen escapar-se de Dòsia, peró en la fuga els guardies els descobreixen, comensen a disperar i maten el Georges.

Quan pasen unes setmanes de tot aixó, la Miquela va a visitar a en Raimon.

Els pares del Galileu s'escapen de Dòsia i van a pregunatar a en Raimon on és el Galileu, peró en Raimon no en sap res, només, que quan els van anar a rescatar s'allotgaven a un hotel d'Andorra.

4.Opinió personal

En Raimon, la Miquela, en Bernard, i el Georges, es disposen a pujar la Pica d'Estats. Un dia al despertar-se, la Miquela i el Raimon s'adonen de que el Georges i el Bernard han desaparagut. Aquella mateixa nit s'adonen de que han robat la imatge de la mare de Déu de Avallaniu. Els dos els comensen a buscar. Quan els troben s'adonen de que qui habia robat la imatge de la mare de Déu de Avallaniu era ni mes ni menys que el Georges i el Bernard. Els dos nois en veure de que els havien descobert dessideixen raptár-los. Al cap de dos dies aconsegeixen escapar-se, peró en la fuga descobreixen un país secret del cual si pot entrar peró no sortir.

Els personatges principals són: El Raimon, un noi molt dissidit al qui no li fa por res; La Miquela, una noia atrevida i que li agraden les emocions fortes; El Georges un noi que s'ha deixat emportar per la delinquéncia; I finalment el Bernard, un noi al qui es deixa empertar per lo que diu el Georges.

Hi ha molt de dialèg, aixó ajuda a enriquir la comprenció del lector.

El vocabulari és molt extens i apropiat per a cada cosa.

No hi han excesives dificultats en la lectura excepte en algunes ocasions concretes en que l'escriptor vol remarcar algun punt molt concret i fa servir estructures molt elevorades i que a vegades costen dentendre.
Descargar
Enviado por:Baba
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar