Deporte, Educación Física, Juegos y Animación


Hanbol


Índex

 • Història

 • Sinopsis

 • Àrea de joc i equip

  • Camp

  • Porteries

  • La pilota

  • Vestuari

 • Duració i puntuació

  • Duració

  • Puntuació

 • Procediments inicials

  • Inici

  • Servei inicial

 • Normes de joc

  • Maneres de jugar

  • Comportament davant d'un contrari

  • Normes de les àrees de gol

  • Normes del guardameta

 • Llençaments

  • Normes generals

  • Servei de banda 4

  • Servei de porteria

  • Tir lliure

  • Tir de penal A

  • Servei d'àrbitre B

  • Suspensions

  • Descalificacions

  • Exclusions

  • Penalització dels guardametes

  Història:

  Els orígens del handbol modern es remonten a la última dècada del segle passat. Aquest esport va tenir una escasa popularitat, fins que al 1920 va evolucionar gràcies a les normes adaptades del futbol. La primera federació internacional de handbol es va fundar el 1928. El handbol es juga en dos versions: esport d'exterior amb 11 jugadors per equip, i el handbol amb 7 jugadors per equip que es juga en un camp cobert. Aquesta última versió está incluïda a les Olimpíades.

  Sinopsis:

  El handbol és un joc de pilota d'atac ràpid en el que competeixen dos equips, formats cada un d'ells per 7 jugadors i 5 suplents. L' objectiu és marcar més gols que l'equip contrari en un temps fixat. Els jugadors es passen la pilota o la boten amb les mans fins que creen oportunitat de gol.

  Àrea de joc i equip:

  1. El camp:

  L'àrea de joc és un rectangle de 40 m de llarg i 20 m d'ample. També pot tenir una zona de seguretat. Les senyalitzacions del camp són les següents:

  - Línia de gol

  - Línia lateral

  - Línia central: divideix el camp en dos meitats.

  - Línia de l'àrea de gol: és una recta de 3m de longitud, paral.lela a la línia de gol i a 6 m d'ella.

  - Línia de tir lliure: fa 9 m, és paral.lela a la línia de gol i a 3 m d'ella, formada per línies discontínues de 15 cm de separació.

  - Línia de penal: a 1 m de longitud, paral.lela a la línia de gol i a 7 m d'ella, i equidistants de les línies laterals.

  - Línia del guardameta: també anomenada línia de 4 m, de 15 cm de longitud, paral.lela a cada línia de gol i a 4 m d'ella.

  - Línia d'entrada i sortida en les suplencies: de 15 cm de longitud, en angle recte amb una línia lateral, penetrant en l'àrea de joc i a 4.5 m de la línia central.

  'Hanbol'

  2. Porteries:

  Centrades a les línies de gol, es componen de dos pals de 2 m d'alt i 3 m de separació, units per un altre d'horitzontal.

  Els pals han de tenir una secció transversal de 8 x 8 cm i són de fusta o metall, es pinten de colors de manera que resaltin. Cada rectangle de color deu tenir 20 cm de llarg, excepte les cantonades, on hi ha d'haver dos rectangles de 28 cm del mateix color i s'uneixen en forma de “L”.

  3. La pilota:

  Ha de ser esfèrica, i de color uniforme, amb una coberta sòlida de cuir o material sintètic. La superfície no ha de ser brillant ni lliscant.

  En els partits femenins, la pilota ha de tenir una circunferència de 54-56 cm i un pes de 325-400 g.

  En els partits masculins, ha de tenir una circunferència de 58-60 cm i un pes de 425-475 g.

  4. Vestuari:

  Els membres de cada equip porten uniformes idèntics que resulten fàcils de distingir dels equips contraris. Els uniformes dels guardametes han de distingir-se dels altres membres dels equips. Els jugadors porten números de 10 cm d'alt (a la part delantera de la samarreta) i de 20 cm (a la part posterior de la camiseta). S'utilitzen números de l'1 al 20, reserven 1, 12 i 16 pels guardametes. Els capitans porten un braçal d'uns 4 cm d'ample.

  Jugadors i àrbitres

  1. Jugadors:

  Els equips són de 12 jugadors; 10 de camp i 2 guardametes; mai hi pot haver en el terreny de joc més de 7 jugadors per equip. Al começar un partit hi ha d'haver com a mínim 5 jugadors, un cop ha començat pot haver-hi menys de 5 jugadors.

  2. Suplència:

  Els suplents poden entrar al camp en qualsevol moment del partit, i no hi ha limitació de suplències efectuades. No és necessari notificar-ho al cronometrador, sempre que el jugador al qual vagi a substituir ja hagi abandonat el terreny de joc. Tots els jugadors han d'entrar i sortir del camp per l'interior dels límits de l'àrea de suplència del seu equip.

  3. Àrbitres:

  La responsabilitat de la direcció del partit la tenen dos àrbitres, anomenats àrbitres de camp i àrbitres de línia de gol. Són ajudats per un anotador i per un cronometrador.

  Duració y Puntuació

  1. Duració:

  Hi ha dues parts de 30 minuts cada una i 10 minuts de descans entre cada part. L' àrbitre decideix quan s'ha d'aturar el temps o reiniciar-lo. Al final d'un període es pot otorgar temps per a un tir lliure o per a un penal que s'havia provocat abans del final del període. En cas d'empat l' àrbitre otorga dos períodes de 5 minuts cada un. En cas de que l'empat segueixi el guanyador es decideix aplicant les normes d'aquella competició.

  2. Puntuació:

  S'anota un gol quan la pilota atravessa completament la línia de gol. Els àrbitres poden otorgar un gol si creuen que l'objecte o persona, estava il·legalment allà i ha estat la causa de que no s'hagi pogut produir el gol.

  Procediment inicial

  1. Inici:

  Els capitans llencen una moneda a l'aire per triar el camp o el dret a treure. El camp i el dret de treure canvien al començar el segon període. Quan es juga un període extra es torna a llençar la moneda a l'aire.

  2. Servei inicial:

  Cada període s'inicia amb el servei de l'equip que li toca. Després d'un gol, el joc torna a començar amb el servei inicial de l'equip que l'ha fet.

  El servei inicial es realitza des del centre del camp i abans que passin tres segons des del moment en què l'àrbitre ha tocat el xiulet. La pilota pot llençar-se en qualsevol direcció.

  Quan es realitza un servei inicial, tots els jugadors han d'estar a la seva pròpia meitat del camp, i els jugadors de l'equip que no tinguin la pilota hauran d'estar a tres metres d'aquesta com a mínim.

  Normes de joc

  1. Maneres de jugar la pilota:

  • Els jugadors del camp i els guardametes que estiguin fora de la seva àrea de gol, poden:

  - parar, agafar, llençar o colpejar la pilota de qualsevol altra manera i en qualsevol direcció utilitzant les mans i els punys, o els braços i el cap, o els genolls.

  - aguantar la pilota fins a tres segons, amb una o les dues mans o amb la pilota agafada sobre el terra.

  - donar un màxim de tres passos amb la pilota (incluent-hi el baixar a terra un peu aixecat o elevar un peu de terra i tornar-lo a deixar sobre el mateix punt.)

  - estant de peu o corrent, botar la pilota repetidament a terra amb una mà , o fer-la rodar repetidament sobre el terra, i agafar-la de nou amb una o les dues mans.

  - moure la pilota d'una mà a l'altra sense perdre contacte amb ella.

  - tocar-la estant assegut, agenollat o estirat.

  • Els jugadors poden:

  - tocar la pilota més d'una vegada a menys que contacti amb un altre jugador, el terra o part de la porteria entre un toc i l'altre.

  - tocar la pilota amb el peu o qualsevol part de la cama per sota del genoll, excepte quan la pilota l'ha enviada cap a l'infractor un oponent.

  - jugar la pilota deliberadament sobre les línies laterals o fora de la línia de gol del jugador.

  - tirar-se a terra per la pilota.

  - mantenir la pilota en possessió sense intentar avançar o fer gol.

  2. Comportament davant d'un contrari:

  • A l'aproximar-se a un oponent, un jugador pot:

  - utilitzar les mans i els braços per obtenir la possessió de la pilota.

  - utilitzar la mà oberta per tocar la pilota que té un oponent.

  - utlitzar el tors per obstruir a un oponent.

  • Un jugador no pot:

  - donar una empenta, colpejar o utilitzar el puny per treure la pilota de la mà o mans d'un oponent.

  - utilitzar els braços, cames o mans per obstruir a un oponent.

  - empènyer un oponent cap a l'àrea de gol.

  - agafar a un oponent, desviar-lo o amenaçar-lo.

  - posar en perill a un oponent amb la pilota, o fent una finta perillosa.

  - posar en perill a un guardameta.

  3. Normes de les àrees de gol:

  L'àrea de gol, en la que està incluïda la línia de l'àrea de gol, és tocada quan un jugador toca en ella el terra amb qualsevol part del seu cos.

  Només el guardameta pot entrar a l'àrea de gol. Un jugador del camp que hi entri está sotmès a penalització; l'atacant que penetra a l'àrea de gol després de jugar la pilota, o qualsevol defensor, només serà penalitzat si la seva acció produeix algún desaventatge al seu oponent.

  La pilota que està dins de l'àrea de gol pertany al guardameta. Cap jugador del camp pot tocar-la quan estigui sobre el terra dins de l'àrea de gol o en possessió del guardamenta dins d'aquesta àrea. De totes maneres, un jugador del camp pot jugar la pilota que es trobi a l'aire sobre l'àrea de gol.

  La pilota que entre a l'àrea de gol i torna a l'àrea de joc pot ser jugada. Quan la pilota queda detinguda a l'àrea de gol la torna a posar en joc el guardameta utilitzant un servei de porteria. El joc no es deté quan la pilota és tocada per un defensor i queda quieta sobre l'àrea de gol o l'agafa immediatament el guardamenta.

  Es penalitza el competidor que llença deliberadament la pilota a la seva pròpia àrea de gol a no ser que la pilota torni a l'àrea de joc sense haver estat tocada pel guardameta.

  4. Normes del guardameta:

  Fora de la seva àrea de gol, un guardamenta està sotmès a les mateixes normes que la resta de jugadors. Es considera que un guardameta ha abandonat la seva àrea de gol al moment en què toca amb qualsevol part del seu cos el terra exterior d'aquella àrea. Describim ara les normes específiques d'un guardameta

  • Un guardameta pot:

  - tocar la pilota amb qualsevol part del seu cos quan defensa la porteria dins de la seva àrea de gol.

  - moure's lliurement amb la pilota a l'interior de la seva àrea de gol, essent les seves úniques restriccions que no pot retrassar un servei de banda, un servei de porteria o un cop franc.

  - abandonar l'àrea de gol i tornar a tocar la pilota a l'àrea de joc, quan a l'acte de defensar la porteria no ha aconseguit controlar la pilota adequadament.

  • Un guardameta no pot:

  - posar en perill un oponent.

  - llançar intencionadament la pilota sobre la seva línia de gol després d'haver-la controlat.

  - abandoranr la zona de gol amb la pilota sota el seu control.

  - després d'un tir per cop franc, tornar a tocar la pilota fora de l'àrea de gol a menys que algún altre jugador l'hagi tocada prèviament.

  - tocar una pilota que estigui sobre el terra fora de l'àrea de gol quan ell es trobi dins d'aquesta àrea.

  - portar la pilota cap a la seva àrea de gol quan aquesta es trobi sobre el terra o fora d'aquesta àrea.

  - entrar a l'àrea de gol des de l'àrea de joc estant en possessió de la pilota.

  - tocar la pilota amb els peus o les cames per sota els genoll quan la pilota estigui sortint cap a l'àrea de joc o estigui sortint immòvil dins l'àrea de gol.

  - tocar o creuar la línia del guardamenta, o la seva projecció, durant un llençament de penal abans de que la pilota hagi abandonat la mà del llençador.

  Llençaments

  1. Normes generals:

  Abans de realitzar un llençament la pilota haurà de descansar a la mà del llençador i tots els jugadors del camp hauran de complir les normes de posicionament dels diferents llençaments. En els casos en que el llençament estigui precedit per una senyal del xiulet de l'àrbitre, el llençador haurà de dur a terme un lllençament en els tres segons següents.

  Quan es realitza un llençament, el jugador ha de realitzar realment el llençament, i no entregar-lo a un company de l'equip. Excepte en els atacs de porteria i d'àrbitre, al menys una part d'un peu del llençador haurà d'estar en contacte constant amb el terra. El llençador no podrà tornar a tocar la pilota fins que aquesta hagi tocat la porteria o l'hagi tocat un altre jugador.

  Es pot marcar un gol directament des de qualsevol servei.

  2. Servei de banda 4:

  Es concedeix servei de banda quan la totalitat de la pilota creua la línia lateral o la línia de gol per fora de la meta després d'haver estat tocada per última vegada per un jugador defensor que no sigui el guardameta. El servei de banda el realitza, normalment, sense esperar que l'àrbitre toqui el xiulet, un jugador de l'equip que no va tocar la pilota per última vegada abans de que aquesta creués la línia. Es realitza des del punt en què la pilota creua la línia, des de l'extrem de la línia lateral per el costat de la línia de gol per on ha sortit la pilota.

  El jugador ha de tenir un peu sobre la línia lateral fins que la pilota s'hagi separat de la seva mà; no pot fer-la botar ni deixar-la al terra i tornar-la a agafar.

  Mentres es realitza el sevei de banda, els oponents han d'estar com a mínim a tres metres del llençador.

  3. Servei de porteria:

  Es consedeix un servei de porteria quan la pilota ha creuat completament la línia de gol per fora de la meta havent-la tocat per última vegada el guardameta; però es concedeix un tir franc o lliure si el guardameta ha llençat deliberadament la pilota sobre la seva línia de gol després d'haver obtingut el control de la mateixa.

  També es realitza un servei de porteria quan la pilota es deté sobre l'àrea de gol; però es concedeix un tir lliure des de la línia de nou metres a l'equip atacant quan un jugador defensor l'ha llençada sobre l'àrea de gol.

  El servei de porteria el realitza el guardameta, que ha de llençar la pilota des de l'àrea de gol fins l'àrea de joc, fora de la línia de l'àrea de gol. Normalment no es requereix un toc previ de xiulet.

  4. Tir lliure:

  Es concedeix en les situacions següents :

  - infracció del guardameta.

  - infracció dels jugadors en l'àrea de gol.

  - un domini incorrecte de la pilota.

  - infraccions en el comportament davant d'un oponent.

  - servei incorrecte, ja sigui inicial,de banda,de porteria o d'àrbitre.

  Es realitza des del punt on s'ha produït la infracció, excepte quan es produeix dins l'àrea que es realitza des del punt més proper a la línia de tir lliure.

  El jugador no pot fer botar la pilota abans de realitzar el tir lliure i els oponents han de distanciar mínim 3 m d'ell.

  5. Tir de penal:

  Es concedeix quan:

  - una infracció s'interposa a una clara oportunitat de gol.

  - un jugador penetra en la seva pròpia àrea per defensar l'oponent amb posició de pilota.

  Consisteix en un llençament a porteria. Per realitzar-se s'han de complir les normes següents:

  - el jugador que realitza el llençament no ha de creuar la línia de tir fins que la pilota no s'hagi separat de llurs mans.

  - tots els altres jugadors es trobaran fora de la línia de tir lliure.

  - els oponents es trobaran a un distància de 3 m del jugador que realitza el tir.

  6. Servei d'àrbitre:

  Es realitza quan:

  - els dos equips han comès una infracció a la vegada.

  - la pilota toca el sostre.

  El servei és realitzat per l'àrbitre amb un llençament vertical des del punt on s'ha interromput la jugada. Mentres es realitza només un jugador de cada equip pot estar a menys de 3m del jugador que realitza el servei. Els dos jugadors que saltan per la pilota han d'estar drets al costat de l'àrbitre i cada jugador situat el més proper a la pròpia porteria.

  7. Les suspensions:

  Són produïdes per:

  - no posar la pilota a terra després de senyalitzar un tir lliure.

  - infraccions repetides als oponents que realitzen el servei.

  Les suspensions s'indiquen per un període de 2 minuts. El jugador que rep la tercera suspensió queda descalificat.

  8. Descalificacions:

  Es produeixen per:

  - penalització d'una tercera suspensió.

  - entrar en el camp de joc sense tenir dret a jugar.

  - atacs desde fora del camp de joc.

  És acompanyada sempre d'un període de 2 minuts de suspensió, durant la qual l'equip haurà de reduir les forces.

  9. Exclusions:

  Es produeixen per atacs a contraris o àrbitres que estiguin al camp de joc. El jugador exclòs no pot tornar a prendre part en el joc i ha d'abandonar el camp de joc i l'àrea dels suplents. El seu equip jugarà la resta del partit amb una reducció de les seves forces.

  10. Penalització dels guardametes:

  Quan un guardameta és suspès, descalificat o exclòs, el seu equip pot substituir-lo pel guardameta de reserva, però un jugador de camp haurà d'abandonar el terreny de joc en lloc seu.
  Descargar
  Enviado por:Mireia Fernandez I Aragonès
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar