Música


Guitarra eléctrica


1.- Concepte

La guitarra elèctrica es un instrument de corda format per transductors que transformen les vibracions de les cordes de la guitarra, en senyals elèctriques que es poden amplificar i ser processades.

2.- Història

La guitarra es un instrument molt relacionat amb el rock, a vegades s'utilitza al jazz i al Blues, la guitarra elèctrica va néixer a principis del segle XX (10).

La primera guitarra elèctrica va ser inventada i fabricada per la marca Rickenbacker.

Els primers guitarristes de jazz observaren que no tenien suficient altaveu per competir amb la resta d'instruments de la banda i van ser els que iniciaren la revolució elèctrica amplificant els seus instruments.

Leo Fender va ser qui va dissenyar la primera guitarra elèctrica sòlida desmuntable i amb poques peces per que els músics no tinguessin problemes al tindre que caviar peces de l'instrument gastat per l'ús. Era el naixement de la Fender Telecaster.

Desprès vindrien altres models (Stratocaster) i altres marques como Gibson, ESP Guitars o las japoneses Ibanez i Yamaha.

- 3 -

En l'any 1990 va sorgir la fabrica “Line 6” que va crear la línia de guitarra Variax.

En el 2007 la companyia Gibson va crear una nova guitarra anomenada Gibson Robot Guitar que s'afina raves d'un complex sistema electrònic , sense cap tipus d'intervenció del guitarrista. Aquesta guitarra vol revolucionar el medi per la comoditat oferida als guitarristes, ja que no es necessitaran diferents guitarres afinades en diferents tons durant un concert, sinó tan sols una.

'Guitarra elctrica'

- 4 -

 • El cos

Normalment es de fusta encara que a vegades es de materials sintètics. En el seu interior hi ha els components elèctrics amb una petita capsa de ressonància.

 • El màstil

Està confeccionat de una o diverses peces de fusta, i en el seu interior hi ha una barra de acer o un altre material molt resistent, per contrarestar la tensió de les cordes sobre ell i no perdi linealitat. Està recargolat al cos o enganxat. Sobre ell es troba el Diapasón a on es recolzen els dits al tocar. Sobre aquest i perpendiculars es troben els trastes (petites barres metàl·liques que entren en contacte amb la corda al recolzar els dits en l`espai entre ells i sobre el Diapasón.

 • El clavíger

Extrem del màstil on les cordes ven enrotllades a unes peces metàl·liques cilíndriques amb un cargol que regula la tensió de la corda i per tant la seva afinació.

- 6 -

4.- Els components

Les pastilles electromagnètiques estan formades per un iman permanent envoltat per una bobina de fil de coure. Quan un cos metàl·lic ferromagnètic es mou dins del camp magnètic del iman permanent es genera una corrent induïda en la bobina que és proporcional al moviment i freqüència igual a la oscil·lació del cos. Aquesta corrent es molt dèbil per lo que el cablejat de dins de la guitarra i el que va fins el amplificador tenen que estar molt ben regulats, per evitar sorolls estranys.

Les pastilles electromagnètiques es troben en diverses formes, però hi ha especialment dues:

 • La single coil amb un sol nucli magnètic

 • La humbucker amb dos nuclis magnètics i doble bobina per eliminar els sorolls (aquestes solen utilitzar-les per l'estil de rock dur).

'Guitarra elctrica'

Pastilla humbucker i dos pastilles single coil

- 7 -

La resta de circuits estan formats per potenciòmetres de volum, un commutador de pastilles, condensadors de filtres de to i potenciòmetres de to associats als condensadors.

Segons les necessitats dels guitarristes es poden introduir uns altres components més complexes.

5.- L' afinació

Les cordes de la guitarra s'anomenen de baix a d'alt, es a dir, des de les més agudes fins a les més greus, amb números ordinals:

Primera corda, segona corda, tercera corda, etc, ....

També se les coneix amb el nom de l'afinació:

 • La corda mi, la primera corda, afinada en el mi 4

 • La corda si, la segona corda, afinada en el si 3

 • La corda sol, la tercera corda, afinada en el sol 3

 • La corda re, la quarta corda, afinada en el re 3

 • La corda la, la quinta corda, afinada en el la 3

 • La corda mi, la sexta corda, afinada en el mi 2

En les partitures les cordes s'enumeren amb números romans.

A les tres cordes més greus (quarta, quinta i sexta) se les anomena (bordones).

També es canvien les tonalitats de les cordes posant una “cejilla” que es col·loca un trast més alt per cada semitò que és vol augmentar.

- 8 -

6. Amplificació

L'amplificació es el procés de multiplicar la senyal elèctrica i fer-la audible per mitjans electrònics. Aquest procés pasa per diferents fases fins que arriba a l'altaveu.

Els amplificadors que es solen utilitzar son els transistoritzats per sons purs i distorsionats, els de vàlvules en estils més rock i heavy. Per fer l'amplificació en públic es pot realitzar directament de la sortida de la guitarra.

La majoria dels musics prefereixen el so del seu amplificador i monitor que s'obté per una connexió directa. Si es vol obtenir un so dur es recomana alinear el eix del micròfon al eix del altaveu.

Molts guitarristes inclouen efectes al seu so per donar-li un toc personal o especial a algunes cançons. Processadors de efectes o pedals de efectes, inclosos en alguna etapa de la amplificació, uns exemples son: el delay, el chorus, phaser, wah-wah,etc.

Els guitarristes poden arribar a crear triangles entre artista/guitarra/amplificador per a sons particulars segon les necessitats creatives de cada artista.

'Guitarra elctrica'

- 9 -

7. Efectes

Els efectes per guitarra elèctrica són uns dispositius digitals o acústics que modifiquen el to i so d'una guitarra.

Consisteixen en un circuit amb components que processen la senyal rebuda. Això ha estat un fet molt decisiu en la música contemporània.

Els efectes de so es poden agrupar en diferents categories:

- Modulars de la senyal: chorus, flanger, vibrato, tremolowah wah, ...

- Els que afecten al nivell de saturació: distorsió, fuzz, overdrive, booster,..

- Els de repetició: eco, reverberació.

- Segons la forma de tocar del guitarrista: slide, aixecament de corda, ...

Existeixen diferents tipus de dispositiu de efectes:

 • Pedals, en anglès stomp boxes, que són petites capses metàl·liques que s'encenen i s'apaguen amb el peu, ideals per tocar en directe, ja que el music te las mans lliures per tocar la guitarra.

 • Multiefectes és basa en la tecnologia digital i es més utilitzat en estudis de gravació.

 • Efectes pel software, que fan ús de l'ordinador, també molt utilitzat en els estudis de gravació.

'Guitarra elctrica'

- 10 -
Descargar
Enviado por:Freddy
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar