Latín


Gramática latina


1era DECLINACIÓ (MASCULÍ I FEMENÍ)

N ROS-A N ROS-AE

V ROS-A V ROS-AE

Ac ROS-AM Ac ROS-AS

G ROS-AE G ROS-ARUM

D ROS-AE D ROS-IS

Abl. ROS-A Abl. ROS-IS

2a DECLINACIÓ (MASCULÍ I FEMENÍ)

N DOMIN-US N DOMIN-I

V DOMIN-E V DOMIN-I

Ac DOMIN-UM Ac DOMIN-OS

G DOMIN-I G DOMIN-ORUM

D DOMIN-O D DOMIN-IS

Abl. DOMIN-O Abl. DOMIN-IS

2a DECLINACIÓ (NEUTRE)

N TEMPL-UM N TEMPL-A

V TEMPL-UM V TEMPL-A

Ac TEMPL-UM Ac TEMPL-A

G TEMPL-I G TEMPL-ORUM

D TEMPL-O D TEMPL-IS

Abl. TEMPL-O Abl. TEMPL-IS

3era DECLINACIÓ (TEMES EN -I)

N NAVI-S N NAV-ES

V NAVI-S V NAV-ES

Ac NAVI-EM Ac NAV-ES

G NAVI-S G NAV-UM

D NAVI D NAV-IBUS

Abl. NAV-E Abl. NAV-IBUS

3era DECLINACIÓ (CONSONANTS LABIALS)

(TEMES EN B)

N PLEB-S N PLEB-ES

V PLEB-S V PLEB-ES

Ac PLEB-EM Ac PLEB-ES

G PLEB-IS G PLEB-UM

D PLEB-I D PLEB-IBUS

Abl. PLEB-E Abl. PLEB-IBUS

3era DECLINACIÓ (CONSONANTS LABIALS)

(TEMES EN P)

N PRINCIP-S N PRINCIP-ES

V PRINCIP-S V PRINCIP-ES

Ac PRINCIP-EM Ac PRINCIP-ES

G PRINCIP-IS G PRINCIP-UM

D PRINCIP-I D PRINCIP-IBUS

Abl. PRINCIP-E Abl. PRINCIP-IBUS

3era DECLINACIÓ (CONSONANTS DENTALS)

(TEMES EN D)

N PE(D)-S N PED-ES

V PED-S V PED-ES

Ac PED-EM Ac PED-ES

G PED-IS G PED-UM

D PED-I D PED-IBUS

Abl. PED-E Abl. PED-IBUS

3era DECLINACIÓ (CONSONANTS DENTALS)

(TEMES EN T)

N VIRTU(T)-S N VIRTUT-ES

V VIRTU(T)-S V VIRTUT-ES

Ac VIRTUT-EM Ac VIRTUT-ES

G VIRTUT-IS G VIRTUT-UM

D VIRTUT-I D VIRTUT-IBUS

Abl. VIRTUT-E Abl. VIRTUT-IBUS

3era DECLINACIÓ (CONSONANTS LIQUIDES)

(TEMES EN L)

N CONSUL N CONSUL-ES

V CONSUL V CONSUL-ES

Ac CONSUL-EM Ac CONSUL-ES

G CONSUL-IS G CONSUL-UM

D CONSUL-I D CONSUL-IBUS

Abl. CONSUL-E Abl. CONSUL-IBUS

3era DECLINACIÓ (CONSONANTS LIQUIDES)

(TEMES EN R)

N MULIER N MULIER-ES

V MULIER V MULIER-ES

Ac MULIER-EM Ac MULIER-ES

G MULIER-IS G MULIER-UM

D MULIER-I D MULIER-IBUS

Abl. MULIER-E Abl. MULIER-IBUS

3era DECLINACIÓ (CONSONANTS GUTURALS)

(TEMES EN G)

N REX N REG-ES

V REX V REG-ES

Ac REG-EM Ac REG-ES

G REG-IS G REG-UM

D REG-I D REG-IBUS

Abl. REG-E Abl. REG-IBUS

3era DECLINACIÓ (CONSONANTS GUTURALS)

(TEMES EN C)

N DUX N DUC-ES

V DUX V DUC-ES

Ac DUC-EM Ac DUC-ES

G DUC-IS G DUC-UM

D DUC-I D DUC-IBUS

Abl. DUC-E Abl. DUC-IBUS

3era DECLINACIÓ (CONSONANTS NASALS)

(TEMES EN M)

N HIEM-S N HIEM-ES

V HIEM-S V HIEM-ES

Ac HIEM-EM Ac HIEM-ES

G HIEM-IS G HIEM-UM

D HIEM-I D HIEM-IBUS

Abl. HIEM-E Abl. HIEM-IBUS

3era DECLINACIÓ (CONSONANTS NASALS)

(TEMES EN N)

N LEGIO (N) N LEGION-ES

V LEGIO (N) V LEGION-ES

Ac LEGION-EM Ac LEGION-ES

G LEGION-IS G LEGION-UM

D LEGION-I D LEGION-IBUS

Abl. LEGION-E Abl. LEGION-IBUS

3era DECLINACIÓ (CONSONANTS NASALS)

(TEMES EN N) NEUTRE

N FLUM-EN N FLUMIN-A

V FLUM-EN V FLUMIN-A

Ac FLUM-EN Ac FLUMIN-A

G FLUMIN-IS G FLUMIN-UM

D FLUMIN-I D FLUMIN-IBUS

Abl. FLUMIN-E Abl. FLUMIN-IBUS

4a DECLINACIÓ (MASCULÍ I FEMENÍ)

(TEMES EN U)

N FRUCT-U-S N FRUCT-U-S

V FRUCT-U-S V FRUCT-U-S

Ac FRUCT-U-M Ac FRUCT-U-S

G FRUCT-U-S G FRUCT-U-UM

D FRUCT-U-I D FRUCT-IBUS

Abl. FRUCT-U Abl. FRUCT-IBUS

4a DECLINACIÓ (NEUTRE)

(TEMES EN U)

N CORN-U N CORN-A

V CORN-U V CORN-A

Ac CORN-U Ac CORN-A

G CORN-U-S G CORN-U-UM

D CORN-U-I D CORN-IBUS

Abl. CORN-U Abl. CORN-IBUS

5a DECLINACIÓ (MASCULÍ I FEMENÍ)

(TEMES EN E)

N DI-E-S N DI-E-S

V DI-E-S V DI-E-S

Ac DI-E-M Ac DI-E-S

G DI-E-I G DI-E-RUM

D DI-E-I D DI-E-BUSS

Abl. DI-E Abl. DI-E-BUS

QUÈ ÉS CADA COSA?

NOMINATIU: Subjecte, Atribut, Predicativo de sujeto.

VOCATIU: Serveix per interpel·lar.

ACUSATIU:Compl. Directe, Compl. Circumstancial de direcció i temps (amb o sense preposició), Predicatiu de CD, Subjecte d'una oració d'infinitiu.

GENITIU: Compl. del nom, Compl. circumstancial, Compl. de Règim, Compl. Adjectival, Compl. Advervial.

DATIU: Compl. indirecte, Compl. de Règim

ABLATIU: Reste dels circumstancials, Compl. Agent

ELS ADJECTIUS DE TRES TERMINACIONS

MASCULÍ

N BON-US N BON-I

V BON-E V BON-I

Ac BON-UM Ac BON-O-S

G BON-I G BON-O-R-UM

D BON-O D BON-IS

Abl. BON-O Abl. BON-IS

FEMENÍ

N BON-A N BON-A-E

V BON-A V BON-A-E

Ac BON-A-M Ac BON-A-S

G BON-A-E G BON-A-R-UM

D BON-A-E D BON-IS

Abl. BON-A Abl. BON-IS

NEUTRE

N BON-U-M N BON-A

V BON-UM V BON-A

Ac BON-UM Ac BON-A

G BON-I G BON-O-R-UM

D BON-O D BON-IS

Abl. BON-O Abl. BON-IS

ELS PRONOMS

MASCULÍ FEMENÍ NEUTRE

HIC HAEC HOC

IS EA ID

ILLE ILLA ILLUD

QUI QUAE QUOD

ELS VERBS

VERB SUM ===> SER O ESTAR PRETÈRIT IMPERFET

1a pers.==> SUM ERAM

2a pers. ==> ES ERAS

3a pers. ==> EST ERAT

1a pers.==> SUMUS ERAMUS

2a pers.==> ESTIS ERATIS

3a pers. ==> SUNT ERANT

PRESENT D'INDICATIU

1a CONJUGACIÓ 2a CONJUGACIÓ

AM-O HABE-O

AMA-S HABE-S

AMA-T HABE-T

AMA-MUS HABE-MUS

AMA-TIS HABE-TIS

AMA-NT HABE-NT

3a CONJUGACIÓ 4a CONJUGACIÓ

DUC-O AUDI-O

DUC-I-S AUDI-S

DUC-I-T AUDI-T

DUC-I-MUS AUDI-MUS

DUC-I-TIS AUDI-TIS

DUC-U-NT AUDI-NT

5a CONJUGACIÓ

CAPI-O CAPI-T CAPI-TIS

CAPI-S CAPI-MUS CAPI-NT

PRETÈRIT IMPERFECTE

1a CONJUGACIÓ 2a CONJUGACIÓ

AMA-BA-M HABE-BA-M

AMA-BA-S HABE-BA-S

AMA-BA-T HABE-BA-T

AMA-BA-MUS HABE-BA-MUS

AMA-BA-TIS HABE-BA-TIS

AMA-BA-NT HABE-BA-NT

3a CONJUGACIÓ 4a CONJUGACIÓ

DUC-E-BA-M AUDI-E-BA-M

DUC-E-BA-S AUDI-E-BA-S

DUC-E-BA-T AUDI-E-BA-T

DUC-E-BA-MUS AUDI-E-BA-MUS

DUC-E-BA-TIS AUDI-E-BA-TIS

DUC-E-BA-NT AUDI-E-BA-NT

5a CONJUGACIÓ

CAPI-E-BA-M CAPI-E-BA-MUS

CAPI-E-BA-S CAPI-E-BA-TIS

CAPI-E-BA-T CAPI-E-BA-NT

PRETÈRIT PERFECTE

1a CONJUGACIÓ 2a CONJUGACIÓ

AMAV-I HABU-I

AMAV-ISTI HABU-ISTI

AMAV-IT HABU-IT

AMAV-IMUS HABU-IMUS

AMAV-ISTIS HABU-ISTIS

AMAV-ERNT/-ERE HABU-ERUNT/-ERE

3a CONJUGACIÓ 4a CONJUGACIÓ

DUX-I AUDIV-I

DUX-ISTI AUDIV-ISTI

DUX-IT AUDIV-IT

DUX-IMUS AUDIV-IMUS

DUX-ITIS AUDIV-ITIS

DUX-ERUNT/-ERE AUDIV-ERUNT/-ERE

5a CONJUGACIÓ

CEP-I CEP-IMUS

CEP-ISTI CEP-ISTIS

CEP-IT CEP-ERUNT/-ERE
Descargar
Enviado por:Nikaya
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar