Latín


Gramática latina


1º Declinación

2º Declinación - Mas.

2º Declinación - Mas.

2º Declinación - Ne.

Singular / Plural

Singular / Plural

Singular / Plural

Singular / Plural

Nom. - rosa/rosae

Nom. - Domin us/ -i

Nom. - liber / -i

Nom. - templ um/ -a

Voc. - rosa/rosae

Voc. - Domin e/ -i

Voc. - liber / -i

Voc. - templ um/ -a

Ac. - rosam/rosas

Ac. - Domin um/ -os

Ac. - libr um / -os

Ac. - templ um/ -a

Ge. - rosae/rosarum

Ge. - Domin i/ -orum

Ge. - libr i / -orum

Ge. - templ i/ -orum

Dat. - rosae/rosis

Dat. - Domin o/ -is

Dat. - libr o / -is

Dat. - templ o/ -is

Abl. - rosa/rosis

Abl. -Domin o/ - is

Abl. - libr o / -is

Abl. - templ o/ -is

3º Declinacón - Imp.

3º Declinacón - Imp.

3º Declinacón - Par.

3º Declinacón - Par.

Masc. Sing./Pl.

Neutro Sing./Pl.

Masc. Sing./Pl.

Neutro Sing./Pl.

N. V.- Leo/leones

N. V. - Crimen / crimina

N. V. - Civ is / es

N. V.- Mar e / ia

Ac.- leon em/es

Ac.- Crimen / crimina

Ac.- civ em / es

Ac.- Mar e / ia

Ge.- leon is/um

Ge.- Crimin is / criminum

Ge.- civ is / ium

Ge.- Mar is / ium

Dat.- leon i/ibus

Dat.- Crimin i/ criminibus

Dat.- civ i/-ibus

Dat.- Mar i/-ibus

Abl. - leon e/ibus

Abl. - Crimin e/ criminibus

Abl. - civ e / -ibus

Abl. - Mar i/-ibus

4º Declinación

4º Declinación

5º Declinación

Comparativos - 3º decl.Im.

Masc. -us Sing./Pl.

Neutro - u Sing./Pl.

Fem. Sing./Pl.

Adj. 1º;2º c - 2º/1º/2º; 3º par.

Nom.- fruc us / us

Nom.- corn u / ua

Nom.- r es / es

Meus, Mea, Meum - 3º

Voc.- fruct us / us

Voc.- corn u / ua

Voc.- r es / es

Tuus, Tua, Tuum - 3º

Ac.- fruct um / us

Ac.- corn u / ua

Ac.- r em / es

Suus, Sua, Suum - 3º

Gen.- fruct us / uum

Gen.- corn us / uum

Gen.- r ei / erum

Noster, Nostra, Nostrum-3º

Dat.- Fruct ui / ibus

Dat.- corn ui / ibus

Dat.- r ei / ebus

Vester Vestra, Vestrum-3º

Abl.- fruct u / ibus

Abl.- corn u / ibus

Abl.- r e / ebus

Sui, Sua, Sua - 3º

Ese, esa, eso

Esos, esas, eso pl.

Pronombres Pers.

N. iste/ista/istud

N. isti/istae/ista

Yo / Nos. - Sing. / Pl.

Tu / Vos. - Reflexivo

A. istum/istam/istud

A. isto/istas/ista

N. ego / nos yo

N. Voc. tu / vos

G. istius/istius/istius

G. istorum/istarum/istorum

A. me / nos me, a mí

Ac. te / vos - se

D. isti/isti/isti

D. AB.istis/istis/istis

G. mei / nostrum de mí

G. tui / vestrum - sui (de sí)

AB. isto/ista/isto

D. mihi / nobis a, para mí

D. tibi / vobis - sibi

Aquel...(ille,illa,illud) =

iste, ista, istud

AB. me / nobis

AB. te / vobis - se

Él mismo, la misma...(ipse,

ipsa, ipsum) decl.= iste,ista...

con, de... mí

Reflexivo> Pl. = Sing.

Este, esta, esto

El que.../El cual...

Él, ella, ello

El mismo, la misma, lo...

N. hic/haec/hoc

N. qui/quae/quod

N. is / ea / id

A.-eundem/eandem/idem

A. hunc/hanc/hoc

A. quem/quam/quod

A. eum/eam/id

El resto es =is + dem

G. huius/huius/huius

G. cuius

G. eius/eius/eius

Los mismos, las misma, lo..

D. huic/huic/huic

D. cui

D. ei/ei/ei

= pl. de is, ea, id + “dem”

AB. hoc/hac/hoc

AB. quo/qua/quo

AB. eo/ea/eo

G. eorundem*/earundem/*

Estos, estas, esto pl.

Los cuales../Los que

Ellos, ellas, ello pl.

Quot:cuantos

N. hi/hae/haec

N. qui/quae/quae

N. ii/eae/ea

Confertus,-a,-um - apretado

A. hos/has/haec

A. quos/quas/quae

A. eos/eas/ea

Uxor, uxoris - esposa

G. horum/harum/horum

G. quorum*/quarum/*

G. eorum/earum/eorum

Potestas, -atis - autoridad

D. AB. his/his/his

D. AB. quibus

D. AB. iis/iis/iis

Ex-de qué; Aut- o; Puer,-i-niño

Etiam, quoque-también

Cito:en seguida;Modus,-i

Iudico, -as, -are- juzgar

Erga:hacia, contra

SUM Ind.

AMARE Ind.

MÓNEO Ind.

REGO Ind.

AUDIO Ind.

Presente S / P soy

Presente S / P amo

Presente S/P aviso

Presente S/P rijo

Presente oigo

1. sum / sumus

1. amo / amamus

1. Mon- eo/ emus

1.Reg-o/imus

1.Aud- io/ímus

2. es / estis

2. amas / amatis

2. Mon- es/ etis

2.Reg-is/itis

2.Aud- is/ítis

3. est / sunt

3. amat / amant

3. Mon- et / ent

3.Reg-it/unt

3.Aud- it/iunt

Pret. Imp. S / P era

Pret. Imp. amaba

Pret. Imp. S/P avisaba

Pret. Imp. S/P regía

Pret. Imp. oía

1. eram / erámus

1. amabam / amabámus

1. Mon- ebam/ebamus

1.Reg-ébam/ebámus

1.Aud- iébam/iebámus

2. eras / erátis

2. amabas / amabátis

2. Mon-ebas/ebátis

2. Reg-ebas/ebatis

2.Aud- iébas/iebátis

3. erat / erant

3. amabat / amabant

3. Mon-ebat/ebant

3. Reg-ebat/ebant

3.Aud- iébat/iebant

Fut. Imp. seré

Fut. Imp. S / P amaré

Fut. Imp. S/P avisaré

Fut. I mp. S/P regiré

Fut. Imp. oiré

1. ero / érimus

1. amabo / amábimus

1. Mon-ebo/ébimus

1. Reg-am/émus

1.Aud- iam/iámus

2. eris / éritis

2. amabis / amábitis

2. Mon- ebis/ébitis

2.Reg-es/étis

2.Aud- ias/iátis

3. erit / erunt

3. amabit / amabunt

3. Mon- ebit/ ebunt

3.Reg-et/ent

3Aud- iat/iant

Pret. Perf. S / P fui, he

Pret. Perf. S / P amé

Pret. Perf. avisé

Pret Perf. S/P regí

Pret. Perf. oí/he oído

1.fui / fuimus

1. amavi / amávimus

1. Monu-i/itum

1.Rex-i/imus

1.Audív- i/imus

2. fuisti / fuistis

2. amavisti / amavístis

2.Monu- isti/istis

2.Rex-isti/istis

2.Audiv- ísti/ístis

3. fuit / fuerunt

3. amavit / amaverunt

3. Monu- it/erunt

3.Rex-it/erunt

3.Audiv- it/érunt

Pret. Plusc. había sido

Pret. Plusc. había a...

Pret. Plusc. había

Pret. Plusc. había

Pret. Plusc. había oído

1. fueram / fuerimus

1. amaveram / amaveramus

1. Monu-eram/erámus

1.Rex-eram/erámus

1.Audiv- eram/erámus

2.fueras / fueritis

2. amaveras / amaveratis

2.Monu-eras/erátis

2.Rex-eras/erátis

2.Audiv- eras/erátis

3. fuerat / fuerant

3.amaverat / amaverant

3. Monu-erat/erant

3.Rex-erit/erint

3.Audiv- erat/erant

Fut. Perf. habré sido

Fut. Perf. habré amado

Fut. Perf. S/P habré

Fut. Perf. habré

Fut. Perf.

1. fuero / fuerimus

1. amavero / amaverimus

1. Monu-ero/erimus

1.Rex-ero/érimus

1.Audiv- ero/érimus

2. fueris / fueritis

2. amaveris / amaveritis

2.Monu-eris/eritis

2.Rex-eris/éritis

2.Audiv- eris/éritis

3. fuerit / fuerint

3. amaverit / amaverint

3.Monu-erit/erint

3.Rex-erit/erint

3.Audiv- erit/erint

SUM Subj.

AMARE Subj.

MONEO Subj.

REGO Subj.

AUDIO Subj

Presente sea

Presente ame

Presente S/P avise

Presente S/P rija

Presente oiga

1.sim / simus

1. amem / amemus

1. Mon-eam/eámus

1.Reg-am/ámus

1.Aud- iam/iámus

2.sis / sitis

2. ames / ametis

2. Mon-eas/eátis

2.Reg-as/átis

2.Aud- ias/iátis

3.sit / sint

3. amet / ament

3.Mon-eat/eant

3.Reg-at/ant

3.Aud- iat/iant

Pret. Imp. fuese

Pret. Imp. amara

Pret. Imp. avisara

Pret. Imp. rigiera

Pret. Imp. oyera/oiría

1. essem / essemus

1.amarem/amaremus

1. Mon-érem/erémus

1. Reg-erem/erémus

1.Aud- írem/irémus

2. esses / essetis

2. amares / amaretis

2. Mon-eres/erétis

2.Reg-eres/erétis

2.Aud- íres/irétis

3. esset / essent

3. amaret / amarent

3.Mon-eret/érent

3.Reg-eret/erent

3.Aud- iret/irent

Pret. Perf. haya sido

Pret. Perf. S/P haya

Pret. Perf. S/P haya

Pret. Perf. haya

Pret. Perf. haya

1.fuerim / fuerimus

1.amaverim/amaverimus

1. Monu-erim/érimus

1.Rex-erim/érimus

1.Audív- erim/érimus

2. fueris / fueritis

2. amaveris/ amaveritis

2. Monu-eris/éritis

2.Rex-eris/éritis

2.Audív- eris/éritis

3. fuerit / fuerint

3. amaverit/amaverint

3. Monu-erit/erint

3.Rex-erit/erint

3.Audiv- erit/erint

Pret. Plusc. hubiera sido

Pret. Plusc. hubiera amad

Pret. Plusc. hubiera

Pret. Plusc. hubiera

Pret. Plusc.

1. fuissem / fuissemus

1.amavissem / amavissemus

1.Monu-íssem/issémus

1.Rex-issem/issémus

1.-íssem/issémus

2. fuisses / fuissetis

2. amavisses / amavissetis

2.Monu-ísses/issétis

2.Rex-isses/issétis

2.-ísses/issétis

3. fuisset / fuissent

3. amavisset / amavissent

3.Monu-isset/issent

3.Rex-isset/issent

3.-issémus/issent
Descargar
Enviado por:Manhaes
Idioma: castellano
País: España

Te va a interesar