Economía


Gestió d'Operacions i Processos # Gestión de operaciones y procesos


TEMA 1 : INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ D'OPERACIONS.

 • L'empresa

 • Per què existeixen?

  Existeixen perquè hi ha oportunitats de negoci o demandes i necessitats no cobertes i existeix la possibilitat de cobrir-les amb èxit.

  L'objectiu primordial de l'empresa és tenir una rendibilitat en el temps i l'obtenció de beneficis.

  Existeix una competitivitat entre les empreses, per això és necessari oferir una qualitat, és necessari fer les coses bé i això és el que realment fa difícil la gestió de l'empresa.

  L'empresa és una unitat econòmica autònoma i de producció.

  • Autònoma perquè cada empresa s'organitza com vol.

  • De Producció ja que per a obtenir un objectiu és necessari dur a terme una activitat productiva.

  Altres Aspectes

 • És molt complex gestionar una empresa -> problemes : motivació de personal, gestió de recursos apropiadament, utilitzar la tecnologia apropiada...

 • Sistema sotmès a canvis, ja que existeixen canvis intuibles i d'altres no i poden influir a l'empresa.

 • Entorn. No és aïllada, està situada a un context determinat i interacciona de formes diferents amb el seu voltant.

 • Stake Holders -> col·lectius de persones que d'alguna forma modifiquen a l'empresa. Les seves decisions poden modificar la marxa de l'empresa.

  Stake Holders clàssics son:

  • Sindicats - Proveïdors

  - Accionistes - Administració

  • Competència

  • Clients/ consumidors

 • Grup humà de persones (amb tot el que comporta de bo i de dolent) per això és necessari: jerarquia, organització, pautes de comportament...

 • Iniciativa: va lligat al concepte d'autonomia de l'empresa.

 • Organigrama: és l'estructura de l'empresa, la manera clàssica d'organitzar l'empresa.

  SUBSISTEMES: són departaments que són necessaris els uns per a els altres.

  • Subsistema d'Administració:

  Treballa per a la direcció i govern de l'empresa com a conjunt.

  • Gerent

  • Persones que porten el funcionament de l'empresa

  • Subsistema de RRHH:

  Gestiona el proveïment de persones a altres subsistemes.

  • Subsistema d'operacions: (VIP)

  Obté els bens i els serveis

  • Subsistema econòmic-financer:

  Administra i controla els recursos financers.

  • Subsistema comercial:

  Solució i venda de productes.

 • Gestió d'operacions

  • Funcions:

 • Planificació

 • Funció principal , és la primera que s'ha de donar ja que és necessari fer una previsió ; hem de conèixer quina serà la informació que necessitarem. Previsió de la Demanda.

  És necessari que ens plantegem uns objectius.

  Resultat de la previsió serà un pla a mig o a llarg termini.

 • Organització

 • Determinem què necessitem per a complir el pla.

  (Agafar personal, un nou local...)

 • Direcció / Execució

 • Supervisa les activitats.

 • Control

 • Mesura els resultats, compara amb els objectius i replanteja objectius.

  • Història: principals aportacions a la Gestió d'Operacions

  ADAM SMITH (1776)

  Publica "La Riqueza de las Naciones", és el Pare de la Ciència Econòmica. (Era filòsof).

  Conceptes - Divisió del treball

  - Productivitat

  CHARLES BABAGE (1822)

  Matemàtic anglès que va inventar la primera calculadora mecànica.

  Conceptes - Especialització

  - Recolza els anteriors

  FREDERIC WINSLOR TAYLOR (1911)

  Escriu el llibre "Principios de la Administración Científica " .

  Va tractar el treball des del punt de vista científic:

  • Cronometrar ( la feina que fa cadascun en un període de temps)

  Conceptes - Incentius ( a més treball, més diners es reben)

  • "Taylorisme" ( manera de gestionar el temps, cronometrar...)

  FRANK I LILLIAN GILBRETH

  - "Therblig" = Micromoviment: Per a fer qualsevol cosa necessitem un conjunt de micromoviments i el d'abans és igual que el següent

  Concepte

  - Fatiga / Rutina

  HENRY GANT (1920)

  Inventa el diagrama de Gant

  Representa diferents activitats que s'han de dur a terme

  ELTON MAYO

  Va treballar amb les relacions humanes , va intentar demostrar que els incentius no eren suficients per a millorar l'activitat i la productivitat, això vol dir que existeixen moltes coses motivadores.

  EX: Un tracte agradable a la feina; un ambient cordial...

  DOUGLAS Mc GREGOR

  Estudia els diferents estils de comandament, és l'autor de les teories X (autoritària) i Z ( no autoritària).

  1950 INVESTIGACIÓ OPERATIVA ( II WW)

  Aplicació de models matemàtics a problemes de gestió i organització.

  OBJECTIUS.

  • Qualitat: Suposa satisfer al client passant a complir els requisits que ell demani. Actualment és un dels requisits principals, és un dels camins en que les empreses poden competir millor. ( BBB bueno, bonito, barato).

  • Servei: Augment del valor del producte o servei.

  • Cost: Eficiència. El màxim resultat amb el mínim esforç.

  FACTORS CLAUS PER A OBTENIR ELS OBJECTIUS:

  • Factor humà: és el principal, ja que aquest dependrà de que l'empresa funcioni o no.

  • Innovació tecnològica: cada sector o activitat té la seva tecnologia.

  • Automatització: va lligat amb els factors anteriors.

  • Flexibilitat: una empresa és flexible en relació amb un entorn.

  • Sense tots aquests factors no podrem portar a terme els anteriors objectius.

 • Concepte de Producció

 • Producció és el procés de transformació d'unes entrades i unes sortides on ha d'existir un increment de valor.

  Producció és la funció bàsica de l'empresari i ens ha d'ajudar a assolir els objectius, això implica, guanyar diners.

  transformació

  Productes

  Entrades Sortides

  Serveis

  Increment del Valor

 • Sistema Productiu

 • És el sistema a través del qual es transformen entrades y sortides, que poden ser productes o serveis, i que el seu valor afegit és superior a les entrades.

  Sistema de suport comú a tots els sistemes productius:

  • Instal·lacions

  • Maquinaria

  • Persones

  • Organitzatiu

  Sistema Productiu

  Entrades

  Funció Transformació

  Sortides

  Fabrica automòbils

  Matèries Primeres

  Construir Cotxes

  Cotxes

  Hospital

  Pacients

  Curar

  Pacients Curats

  Línia Aèria

  Passatgers i Mercaderies

  Transport

  Pass.i Merc. Traslladats

  Restaurant

  Clients amb Gana

  Donar de Menjar

  Clients Satisfets

  AAVV

  Viatgers

  Gestionar Viatges

  Viatgers Retornats

 • Decisions en els Sistemes Productius.

 • A qualsevol sistema productiu hi ha 3 nivells:

 • Alta Direcció estratègies, polítiques bàsiques i objectius (propietaris i directius).

 • Tàctic o decisions de gestió com farem per a complir l'establert a l'alta direcció

 • - De direcció de disseny del sistema productius decisions a 1/2 i llarg termini.

  - De direcció d'operacions tenen a veure amb el funcionament i control del sistema. Són a 1/2 i llarg termini.

 • Operatiu Tenen a veure amb el dia a dia de l'empresa.

 • Decisions de Direcció de Disseny (fotocòpia pg.3)

 • Són decisions a llarg termini i és difícil tornar enrera, han d'anar seguides de les estratègies de l'alta direcció:

 • Previsió i planificació a llarg termini.

 • Van lligades ales estratègies bàsiques - " Què vol fer l'empresa i objectius ?" Concretem que farem

  EX: Acadèmia d'idiomes: ha d'haver una oportunitat de demanda , que no hi hagi cap més a la mateixa zona, tendències de mercat.../ Volem ensenyar idiomes/ Quin tipus d'idiomes.

 • Selecció d'equips i processos.

 • Plantegem com ho volem fer.

  EX: tradicionalment s'han fet les classes de forma magistral, es tracta de buscar formes alternatives; buscar la forma en que ho farem.

  • Multimèdia: així no necessitem tant espai; però sí necessitem equips molt potents =$; i professors qualificats per a fer-ho així.

 • Disseny productiu dels elements productius.

 • Hem de contractar a algú que conegui els elements productius, i el material.

  EX: (acadèmia id.) connexió d'ordinadors, pag.Web. i el material ha de ser motivador

 • Disseny de tasques

 • El que haurem de fer.

  EX: (acadèmia id.) - Captació de clients / Professor, consultor (perfil i coneixements) / Tema administratiu.

 • Distribució en planta

 • Com organitzarem els espais de la nostra empresa.

 • Localització del sistema.

 • Com organitzarem l'espai.

  • Objectiu: ubicar un sistema productiu

  • Problemàtica:

  És una decisió a llarg termini

  Existeixen molts factors a tenir en compte

  Anàlisi de l'entorn

  Evolució que té l'entorn

  Tècniques qualitatives de localització:

 • Antecedents del sector

 • Una cosa que té poc risc és mirar si el lloc on ho ubiquem hi ha tradició.

 • Factor preferencial

 • L'utilitza l'empresari per a fer el que ell prefereix.

 • Factor predominant

 • La situació favorable per a estalviar en factors o que determina la situació.

  EX: les fàbriques es posen a la vora dels rius.

 • Llista de factors

  • Pròxim als clients

  • Pròxim a la competència

  • Vies de comunicació ( aeroport, tren ,autopista...)

  • Demanda

  • Recursos: matèries primes properes

  • Poder adquisitiu

  • Clima

  • Cultura ( tipus de costums)

  • Subministraments : Aigua, electricitat...

  • Medi ambient

  • Situació político-social del lloc

  • Factors demogràfics

  • Règim fiscal

  • Mà d'obra (disponibilitat)

  • Serveis (en general)

  • Preu del terreny.

  • Estat de la superfície - ( sí el terreny és pla serà menys econòmic que si és muntanya)

  • Cost de construcció.

  Tècniques quantitatives

 • Obtenir una taula amb emplaçaments i decisions- factors que ens ajudaran a veure quin lloc és millor que un altre.

 • Ponderació del factors, així veurem que és més important i que no (subjectiu).

 • Pes de 90 si el factor és molt important

  Pes de 60 si el factor és mitjanament important

  Pes de 30 si el factor és poc important.

 • Avaluar cada emplaçament per cada factor

 • NO-----?----SI

 • (45)...(90)

 • Calcular un valor numèric per cada emplaçament (que seria la suma dels emplaçaments pels factors)

 • Classificar de més gran a més petit

 • Escollir triar el màxima puntuació.

  • Exercici fotocopies pàg.6 " Compra de una nueva vivienda" (solució)

  • Llista de factors

 • Relativament a prop del mar

 • 30 Km màx. . de BCN

 • Mínim 3 dormitoris

 • Petit jardí

 • Garatge per a 2 cotxes

 • Supermercat proper

 • Instal·lacions esportives properes

 • Preu tope 36.000.000

 • Disponible mes de Juny

  • Ponderació dels factors

 • ** 60

 • *** 90

 • *** 90

 • ** 60

 • * 30

 • ** 60

 • * 30

 • *** 90

 • *** 90

 • III. Emplaçaments

  CASA A

  CASA B

  CASA C

  CASA D

  * Malgrat 59 Km

  * Estrenar

  * 35.000.000

  * 4 hab

  * garatge 4 cotxes

  * jardí 120m

  * Previst zona annexa de serveis

  * Teià 19 Km

  * 3 hab

  * jardí 60m

  * garatge 1 cotxe

  *Lliurament hipotetica abril

  * Super 10'

  * Instal.esp i platja en cotxe

  34.500.000

  * Vilassar 24 Km

  * 2 hab molt grans

  * jardí 180m

  * garatge molts cotxes

  *Lliurament immediat

  * Super 10'

  * Reformes cuina i bany

  *36.000.000

  * Masnou 15 Km

  * nou lliurament ràpida

  * 36.000.000

  * 3 hab

  * garatge 1 cotxe

  *jardi 80m

  * instal dep

  *super 10'

  IV. Avaluar cada emplaçament per cada factor
  Descargar

  A 60

  B 90

  C 90

  D 60

  E 30

  F 60

  G 60

  H 90

  I 90

  Enviado por:Sandra Valldeoriola
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar