Matemáticas


Geometría


Recuperació 1ª Evaluació

1. Estudieu i resoleu quan sigui possible el següent sistema d'equacions lineals en funció del

X + Y + Z = 0

paràmetre a: aY + Z = 2

aZ + Y = 2

2. Donat el paral.lelepípede de la figura i sabent les coordenades dels vértex A(1,1,1), B(0,0,1), D(-1,-1,0) i F(2,0,1), es demana:

 • Simètric del punt F respecte del punt B

 • Angle entre els vectors AB i AD

 • Projecció del vector AB sobre el vector AD

 • Examen 2ª Evaluació

  1. Del paral.lelepípede de la figura anterior, es demana:

 • Equació de la recta que passa pels punts A i B

 • Equació del pla perpendicular a la recta anterior que passa pel puntD

 • Punt simètric del punt D respecte de la recta que passa pels punts A i B

 • 2. Troba el valor del paràmetre K perquè els plans A: 2X - 6Y + 5 = 0 i B: 3X - KY + Z = 1 siguin perpendiculars i doneu una equació paramètrica de la recta de la intersecció per al valor de K que heu trobat.

  3. Calculeu:

  X - 4

 • lim

 • x-inf. 2

  X - X + 1

 • Les asímpdotes de la funció:

 • 1

  f(X) = X +

  X - 1
  Descargar
  Enviado por:Bee bees
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar