Geografía


Geografía de América


AMÉRICA

1-INTRODUCCIÓ

2-EL MEDI FÍSIC

3-“GEOMORFOLOGIA”

4-CLIMA

5-“HIDROGRAFÍA”

6-EL MEDI BIOLOGIC

7-ESTUDIS

8-ECONOMIA

9- 50 ESTAT

INTRODUCCIÓ:

El continent: americà es un conjunt de terres que es extendeixen desde les zones polars àrtiques (latitud 83º N) fins les illes Diego Ramírez (latitud 56º 30´ S) i desde el meridià 173º al 3

5º longitud oest; esta rodeat per els oceans Artic, al nord Atlàntic, al est, i Pacífic, al oest. Els tres sectors que té son Amèrica del nord ,Amèrica del Sud, i Amèrica central, els seus límits no estan precisats amb exactitud. Aproximadament, el primer d´aquestos correspon a la part de la bora del continent que es extendeix desde el seu extrem nord fins el punt mes meridional de Mèxic, situat en el paral.lel 15º de latitud nord. Amèrica Central esta situada en els territoris de Guatemala fins Panamà , i Amèrica del Sud les seues terrres acaben en Terra de foc i el estret de Magallanes.

Els poblaments en terres americanes daten d´uns 20.000 a 40.000 anys i van traure les inplantacions de altres cultures que es desarrollen fins alcançar en certs casos un nivell de evolució superior “ mayas, aztecas, incas”.

Després de un llarg periode de aislament, tras l´exploració i conolització del continent per part de les nacions europees (Espanya, Portugal, Regne Unit, França, Holanda) es va produïr sobre tot en les zones de influencia llatina, una fució de races i cultures .

Políticament existeixen 35 estats independents i 15 territoris en “ regimen “ de dependencia de altres nacions ( Regne Unit, França, EE.UU., Holanda, Dinamarca). Les llengües que es parlen mayoritariament son el espanyol, anglés, portugués i el francés.

EL MEDI FÍSIC:

La seua massa continental té una superficie de 42.037.000 km cuadrats, el 29% de les terres emergides. L´equador travesa el continent uns 22 km al nord de Quito, en Equador; el tròpic de Càncer pasa uns 50 km al nord de l`Habana (Cuba), el tròpic de Capricorn atravesa Sudamerica en l´espai de Brasil i Chile, molt cerca de Rio de Janeiro i de Antofagasta; el cercle polar Àrtic atravesa Alaska i Grenlànda uns 100 km al nord de l´estret de Bering.

GEOMORFOLOGÍA:

El continent té certs rasgos morfologics d´importancia de nord a sud, son els següents:

Amèrica de Nord te un relleu molt zencill. En aquest terreny te quatre zones importants :al nord i al nordest “ el escudo canadiense “ format per plegaments; a l´oest dos alineacions de muntanyes jovens: les Rocalloses, les serres de les Cascades i Nevada. En el centre es troba la gran llanura que esta situada entre el oceà Glacial Àrtic fins al golf de Mèxic; en aquesta es troben les praderes canadienses i la conca del Mississipi-Missouri. A l´est es troba una zona de velles muntanyes erosionades entre les quals destaquen els Apalatxes, i en l´extrem meridià la Serra Mare del Sud. En els territoris de Amèrica Central, de menor extenció, es distingueixen les mesetes i serres septentrionals que continuen la Serra Mare mexicana, i els Andes centroamericans. Les illes caribenyes també son molt muntanyoses, menys en Cuba i L´Espanyola, les altures son moderades. Amèrica Central es per altra part, una de les zones amb major activitat volcanica i “sísmica” del món.

En Amèrica del Sud es poden definir tres zones: a l´oest els Andes, la cordillera mes llarga del món (8.500 km) en forma paral.lela a la costa del Pacífic la seua altitud maxima se encontre el Aconcagua (6.959 m), el pic mes alt d´Amèrica. Altres cims de gran altitud perteneixen a aquesta cordillera; es el cas del Llullaillaco (6.723 m) i del Huascaran (6.750 m). Els Andes es divideixen en “patagonics, argentinochilens, bolivians, colombians, peruans i veneçolans”. La següent zona es troba a l´est i es compon de varies mesetes i massisos molt desgastats per les erocions com la meseta de les Guayanes i el Mato Grosso, perteneixent a l´escut Brasiler. En la zona central es caracteritza les grans llanures sedimentaries com les del Orinoco, en Veneçuela, l´Amazonia en Brasil, i el Chaco, la Pampa i la Patagonia en Argentina.

Les costes son baixes en l´Atlàntic, excepte en Brasil; en el Pacífic son accidentades debut a les proximitats de les serranies. En el sector nord el litoral es mes ben retallat amb numerosos archipelags, el que succeix al sud de Chile.

CLIMA:

Amèrica del Nord te dos factors que determinen el seu clima: la diferencia de latitud i les corrents marines. Es distingueixen quatre tipus de clima: al nord el polar, molt de fred i sec sobretot en la zona de l´oceà Glacial Àrtic i Grènlanda. En el centre el clima es continental amb hiverns frets i secs i estius suaus i calurosos. En el litoral atlàntic domina el clima oceanic amb moltes lluvies tot l´any i precipitacions en forma de gel. En el litoral del Pacífic te corrents d´aire calent del Kuro Shivo, que suavitzen les temperatures de els litorals d´Alaska i Canadà.

HIDROGRAFÍA:

La seua massa continental esta rodejada per els oceans Àrtic, Atlàntic i Pacífic; el primer d´aquestos permaneix gelat gran part de l´any, per això no es pot navegar per les seues aigües. L´Atlàntic es divideix en nord i Sud, i la franja central es subdivideix en el golf de Mèxic i el mar Carib o de les Antilles, on es troba la “fosa” de Puerto Rico, de 9.217 metres de profunditat, la màxima de l´Atlàntic.

Les corrents marines mes importants son la del Llaurador, la del golf, en l´Atlàntic, totes elles càlides, i la de California, la de Humboldt (fredes), i les contracorrents equatorials centrals, septentrional i meridional (càlides) en el Pacífic.

Amèrica te rius cabalosos i llargs. Entre els primers de nord a sud, el Yukón, en Alaska (2.900 km), el Mackenzie, en Canadà (4.240 km),que desemboque en l´oceà Àrtic; el San Lorenzo (1.350 km), el Hudson (500 km) i el Mississipi-Missouri (6.450 km el segon en longitud després del Nil), en Estats Units; el Bravo o Gran del Nord (3.030 km), el Pánuco (600 km), el Papaloapan (118 km) i el Usumacinta (871 km), en Mèxic; el Magdalena (1.530 km), el Orinoco (2.360 km), el Amazones (6.180 km) la seua conca es la major de el món, i el Paraguay-Paranà (5.765 km), que desemboca en el estuari del Riu de la Plata, tots ells en Amèrica del Sud i en la vertent atlàntica. En la vertent del Pacífic, debut a la proximitat de les cordilleres, els cursos fluvials son escassos; no obstant, destaquen el Fraser (1.110 km), el Columbia (1.980 km), el Colorado (2.200 km), el Yaqui (555 km), el Santiago-Lerma (1.300 km) i el Balsas (771 km).

Els depósits de llacs mes notables son de nord a sud, el Gran Llac de els osos i el Gran Llac de els Esclaus, entre Canadà i Estats Units, que constitueixen un vertader mar interior i que denominen superior, Michigan, Húron, Erie i Ontario; en centroamèrica el llac de Nicaragua, i en Amèrica del Sud el Titicaca, entre Perú i Bolivia, el Mar Chiquito, en Argentina, y el Llanquihue en Chile.

EL MEDI BIOLOGIC:

Aquest continent es molt extens, la vegetació i la fauna es molt variada. En la zona boreal el sól es troba gelat la majoria de l´any. La vegetació es de tundra, amb abedules i sauces petits. En latituds mes baixes, Amèrica del Nord te una gran extenció de boscos amb conífers, encines i roures; destaquen sobretot els pins de douglas i els gegants secuoyas. Existeixen també praderes de “gramíneas i sabanes”. En Amèrica Central es troba la vegetació tropical, amb selves virgens (caoba, cedro, palma, aguacate). La flora centreamèricana es extendeix amb caracteristiques similars fins la part intermedia del sud del continent. Les grans selves equatorials de l´Amazonia, exuberants i impenetrables, es van aclaranse en les zones meridionals de clima equatorial, on hi ha boscos oberts i les sabanes. La vegetació andina te numeroses zones boscoses humedes i estepas. Mes al sud existeixen grans regions semidesertiques i de praderes.

La fauna septentrional es caracteritza per la precència d´animals adaptats al clima àrtic: raboses, rens, osos blancs, foques, bisonts i antílops. Mes cap al centre del subcontinent Nord habiten els llops, coyotes, bisonts, els pumes, els gossos de la pradera, serpents i reptils de tota clase. En Amèrica Central abunden les aus tropicals, els juglars, els pumes, els osos formiguers i els insectes; en el llac de Nicaragua existeix una varietat de tiburons d´aigua dolça. En Amèrica del Sud es troben mamifers: desde les llames, “vicuñas” i alpaques andines fins el abigarrado conjunt faunístic de les selves virgens, en els que hi ha diversos tipus de primats, aus exotiques, pumes, jaguars, ocelotes i reptils de grans dimensions com l´anaconda.

ESTUDIS:

En els primers asentaments d´Amèrica s´han fet diverses hipótesis; alguns estudis tenen la teoria de que el continent fou poblat per emigracions de les tribus oceàniques i polinesiques que aribaren a les costes del Pacífic, en l´actualitat que pareix reafirmarse l´idea de que les manifestacions i asentaments humans mes importants i numeroses van tindre lloc a partir de l´entrada de tribus mongoliques en el continent per l´estret de Bering, en el nord.

Étnicamente, Amèrica reuneix les mes diverses races debut, als primitius poblaments, les migracions posteriors a la colonització. La compocició étnica es mes variada en el centre i en el sud, mentres que en el nord la població es mes homogenea.

En Canadà i Estats Units predominen les races blanques d´origen anglosajon (irlandesos i anglesos), existeixen importants minories de raza negra (resultat de les importacions de esclaus africans del segle XVIII), llatina, india, japonesa, etc. En Amèrica Llatina existeix moltes poblacions indigenes, en diferents proporcions segon el pais, amb població de raza blanca (espanyols i portugesos fundamentalment), importants porcentajes de negres, mulatos i mestizos. En alguns paisos (Perú, Paraguay, Chile) existeix actualment una majoria étnica amerindia (quechuas, guaraníes i araucanos).

La població no hi es uniforme en el continent, i els asentaments i aglomeracions urbanes son mes numeroses en les costes sudamericanes, en Amèrica Central i en la franja media del sector nord. Els habitants tenden a ajuntarse en els centres urbans i per això d´aquest mode apareixen ciutats inmenses. Les zones urbanes concentren en certs casos un execiu numero d´individus (ciutat de Mèxic, 12.000.000 d´habitants.; Nova York, 10.000.000 d´habitants.; Sao Paulo, 10.000.000 d´habitants.).

ECONOMIA:

Existeix una clara diferencia entre Amèrica del Nord i Amèrica del Sud, per que les zones mes desarrollades corresponen al subcontinent septentrional (EE.UU., Canadà). L´economia estadounidense hi es, un factor que “coadyuva” la hegemonia politica de el reste del continent. La situació general de subdesarroll i dependència ecónomica, en la que es troben la major part de Llatinoamèrica, en l´actualitat es esta verifican un intens esforç d´industrialització en Brasil, Argentina, Veneçuela, Colombia i Chile.

L´economia llatinoamericana gira fundamentalment en torn el sector primari (monocultius, mineria), la seua producció, la major part, es consumida o feta fora d´atres paisos d´origen. Els rendiments agricoles mes alts es presenten en Estats Units, on es fa una explotació agraria tecnificada i especialitzada. En relació amb el reste del món, son importants els volumens de producció del cereal de Estats Units, Canadà, Mèxic i Argentina, paisos que tenen en lo que es refereix a explotació ganadera, junt a Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia i Veneçuela. Altre de els recursos que te Amèrica en grans cantitats es el potèncial de fusta. El continent te un alt porcentaje de reserves energetiques en relació amb el total mundial, especialment en el llaciments de petroli (Estats Units, Mèxic, Veneçuela, Canadà) i gas natural (Estats Units, Canadà, Mèxic, Argentina, Brasil, Veneçuela). Altres recursos d´importancia son el carbó mineral (Estats Units), el cinc (Canadà), el cobre (Chile i Estats Units), el plom (Estats Units, Canadà, Mèxic) i el ferro (Estats Units, Canadà, Veneçuela). La pesca es un altre recurs important, on hi ha mes pesca es en Estats Units. L´industria te dos camps molt distintos: el nord, molt desarrollat (Estats Units, Canadà), i el rest del territori americà, menys industrialitzats. En el nord del continent te mes producció de bens manufacturats; en realitat, molts dels paisos llatinoamericans son els productors de materies primes, vendudes als estats mes desarrollats del nord. Destaquen les industries siderurgiques, químiques, celuloses, textils, de teixits sintètics, i els astillers (EE.UU., sobre tot, i Mèxic). Als paisos de Amèrica Central le falten industries adecuades, existeix una important producció d´alcohols, mentres que en Amèrica del Sud l´industria es troba en proces de desarroll; destaquen, no obstant, la producció de carns congelades (Argentina, Paraguay), les fabriques de acer i alumini (Brasil, Chile) i el sector téxtil.

50 ESTATS:

Anguila. Aquest petit Estat es una de les illes de Sotavento, en les Antilles menors. Te una superfície de 96 km quadrats i una població aproximada d´uns 7.200 habitants. En l´actualitat es una dependència britànica separada de San Cristobal i Nevis, amb qui en el pasat va constituir una unitat politica. L´economia es base en l´agricultura, la ganaderia i la pesca. La seua capital hi es The Valley.

Antigua i barbuda. Estat format per tres illes principals: Antigua, Barbuda i Redonda, perteneixent al grup de Sotavento, en el mar Carib. Te una superfície de 441,5 km quadrats i una població aproximadament d´uns 80.000 habitants. La seua moneda hi es el dólar Caribe-Este i el seu idioma oficial l´anglés. Va ser nació independent l´any 1981, després de 350 anys de gobern britànic. La religió majoritaria es el cristianisme en les seues diverses confesions (principalment el anglicanisme). Antigua es d´origen volcànic, mentres que Barbuda hi es d´una formació coralina. El seu clima te un caràcter tropical, l´economia es base en el turisme i en les explotacions de fosfatos de Redonda. La seua capital es Saint Jhon´s.

Antilles Holandeses. Territori autonom dependent d´Holanda que te diverses illes del mar Carib situades frent les costes veneçolanes, com Curaçao, Bonaire i Aruba, altres cercanes a les illes Vírgens, com San Eustaquio, Saba i el sud de San Martí. La dependència te una superfície de 992 km quadrats i una població d´uns 500.000 habitants. L´economia es base en el petroli veneçolà i la producció del famos licor de Curaçao, a mes agricultura (fruïtes tropicals, canya de sucre, taronges) i l´energia hidroelectrica. La seua capital es Willemstad.

Argentina. La República d´Argentina limite al nord amb Bolivia i Paraguai, a l´est amb Brasil, Uruguai i l´oceà Atlàntic, i a l´oest amb Chile. Te una superfície de 3.761.274 km quadrats i una població de 31.234.156 habitants. La seua moneda hi es el austral i el idioma oficial el castellà. La religió majoritaria es la catòlica un 91%. En 1536 el territori va ser conquistat per els espanyols, la regió te molta producció (blat, ganat). Les costes mideixen uns 4.100 km un dels punts mes caracteristics hi es el estuari del Riu de la Plata. El clima es molt divers respecte a la latitud i altitud: tropical, mediterrani, temperat, desèrtic fret i àrtic. L´economia argentina es base fundamentalment en la producció de blat, panís, ganat, també son importants les explotacions forestals (el 21% del territori argentí está ocupat per boscos), i els recursos minerals i enrgetics (petroli, gas natural, carbó, hidroelectricitat). La població es d´origen espanyol o italià en la seua majoria, i d´origen indi la minoria. El territori es divideix en 22 provincies. La seua capital hi es Buenos Aires (12.142.326 habitants)

Bahames. El archipèlag, esta format per unes 700 illes i situat en el oceà Atlàntic, es trobe al nord de Cuba i al sud de Florida. Te una superfície de 13.939 km quadrats i te una població de 250.000 habitants, un 80% per persones de raza negra. La seua moneda es el dólar bahameño i el idioma oficial l´anglés. Les Bahames van ser trobades en el segle XV per els espanyols. El 47% de les persones es de religió anglicana i el reste de la població d´altres religions. Les principals illes hi son New Providence, Andros, Inagua, Grand Bahama, Abaco, Eleuthera, Long Island i Cat Island. El seu clima es subtropical. L´economia es base del turisme i la exportació de fusta, ron i sal. La seua capital es Nassau ( 140.000 habitants).

Barbados. Aquest Estat es trobe a l´est de les illes de Barlovento, en les Antilles Menors; te una superfície de 430 km quadrats i una població de 300.000 habitants. La seua moneda es el dólar de Barbados i l´idioma oficial l´anglés les illes van ser descobertes en el segle XVI. El 50% dels habitants son de religió anglicanisma i l´altre 50% cristians. L´illa es d´origen coralino i alcança una altitud de 337 m (mont Hillaby). El seu clima es d´un caràcter tropical. L´economia es base en el sector primari: l´agricultura de l´illa es base en el cultiu de la canya de sucre. La seua capital es Bridgetown (8.000 habitants).

Belize. Limite al nord amb Mèxic, a l´est amb el mar Carib, i al sud i l´oest amb Guatemala; te una superfície de 22.963 km quadrats i una població de 200.000 habitants. La seua moneda es el dólar de Belize i el seu idioma oficial l´anglés. La religió majoritaria es la catòlica (67%). El clima es càlid i húmit. L´economia es base en la producció de fusta (selves tropicals), també existeixen importants cultius de platans, canya de sucre i arbols frutals (taronjers, pomelos…). La seua capital es Belmopan (4.500 habitants)

Bermudas. Es un archipelag situat en el oceà Atlàntic, a una distància de 934 km de Carolina del Nord. Te 360 illes, de les cuals tansols 20 d´elles estan habitades. Te una superfície de 53 km quadrats i una població de 62.000 habitants. Les religions majoritaries son el anglicanismo i altres religions. El clima es temperat i la seua economia es base en la producció d´especies i el turisme. La capital es Hamilton.

Bolivia. La República de Bolivia limite al nord amb Brasil, al sudest amb Paraguai, al sud amb Argentina, al sudoest amb Chile i a l´oest amb Perú. Te una superfície de 1.098.581 km quadrats i una població de 6.785.454 habitants. El pais fou conquistat enel segle XIII per els incas i en el XVI per els espanyols. El clima es molt variat, com la vegetació: en principi es poden distingir tres zones climatiques: el altiplà, de baixes temperatures (mitja de 10ºC), els valls i yungas (zones intermedies entre l´altipla i els plans), de temperatures mes elevades (fins els 20ºC) i finalment les llanures tropicals (d´una mitja de 25ºC). Les zones de valls i yungas son riques en pastos, i en les selves tropicals abunden les fustes precioses. La religió majoritaria es el catolicisme (92,5%).

L´economia es base en l´agricultura (coto, avena, bananes, batatas, cacao, canya de sucre i frutes), la ganaderia, la producció de fusta (roure, cedro, ochoo, tarara i altres especies tropicals), la mineria, cinc, plom, petroli, antimonio i gas natural. La seua capital es Sucre i La Paz (91.777).

Brasil. La República de Brasil limite al nordoest amb Colombia, al nord amb Veneçuela, Guyana, Surinam i Guayana Francesa, a l´est amb l´oceà Atlàntic, al sud amb Uruguai i a l´oest amb Argentina, Paraguai, Bolivia i Perú. Te una superfície de 8.386.508 km quadrats (es el quint pais del món amb mes extensió) i te una població de 138.576.778 habitants, la seua moneda es el cruzado i l´idioma oficial el portugués. Aquest Estat va ser descobert per els navegants europeus en l´any 1500. L´economia es base en l´agricultura. Brasil es el primer productor mundial del café, també important el cacao, la canya de sucre, el tabac, els platans i les frutes tropicals. El principal dels recursos energètics es l´hidroelectricitat. També es molt important la producció de ferro, manganes, niquel, or i urani. La seua capital es Brasilia (1.370.553 habitants).

Illes Caiman. Les tres illes Caiman (Gran Caiman, Petit Caiman i Caiman Brac) son una dependència britànica situada a uns 290 km al noroest de Jamaica en el mar Carib. Te una superfície de 259 km quadrats amb una població de 17.200 habitants. La seua economia es base en la pesca (esponges, taurons i tortugues) i en el turisme. La seua capital es Georgetown.

Canadà. El territori de Canadà limite al nord amb el oceà Àrtic, a l´est amb el mar de Baffin i l´oceà Atlàntic, al sud amb Estats Units i a l´oest amb l´oceà Pacífic i Alaska. Te una superfície de 9.976.137 km quadrats, i una població de 25.500.000 habitants. La seua moneda es el dólar canadiens i els idiomes oficials l´àngles i el francés. Canadà es el pais mes extens del continent americà i el segon del món després de l´URSS. El seu clima es continental molt riguros, amb hiverns frescos i estius curts i càlids. Es molt important el sector primari en el que destaquen l´agricultura (blat) i la silvicultura (48% de la superfície dedicada a la explotació forestal). Altres recursos fundamentals son la ganaderia, la pesca i la pell d´animals. Les religions majoritaries son el catolicisme (47%), el protestantisme (28%) i l´anglicanisme (11%). La seua capital es Ottawa (800.000 habitants).

Colòmbia. La República de Colòmbia limite al nord amb el mar Carib, a l´est amb Veneçuela i Brasil, al sud amb Perú i Equador, a l´oest amb el oceà Pacífic i al noroest amb Panamà. Te una superfície de 1.141.748 km quadrats i una població de 31.209.218 habitants. La moneda es el pes i l´idioma oficial el castellà. La religió majoritaria es el catolicisme (96,6%). El clima en l´interior es molt lluvios i en la costa el clima mes sec. La vegetació es molt variada: selva tropical, prats, pantans, matorrals i arbustos en les grans altures. Colombia es el segon productor mundial de café, després de Brasil, i exporta importants cantitats de sucre, cotó, platans, cacao, tabac, arros i fusta. La seua capital es Bogotà (6.022.718 habitants).

Costa Rica. La República de Costa Rica es troba situada en Amèrica Central i limite al nord amb Nicaragua, al nordest amb el mar Carib, a l´est amb Panamà i al sud i l´oest amb l´oceà Pacífic. Te una superfície de 51.100 km quadrats i una població de 2.688.283 habitants. La seua moneda es el colón i el seu idioma oficial el castellà. La religió majoritaria es el catolicisme (90,5%). El clima es càlid en les zones baixes, on existeixen les selves tropicals i el fret en les grans altituds. La vegetació es de boscos i cultius tropicals (café, bananes, cacao i canya de sucre). L´economia es base fundamentalment en l´agricultura(sucre, platans, arros, etc,). La seua capital es San José (302.626 habitants).

Cuba. La República de Cuba limite al nordest amb el golf de Mèxic, al nord amb l´estret de Florida, a l´est amb el pas dels Vents, al sud amb l´estret de Colón i a l´oest amb l´estret de Yucatán. Te una superfície de 110.922 km quadrats i una població de 10.121.237 habitants. La seua moneda es el peso i l´idioma oficial el castellà. Les seues costes son baixes i pantanoses rodeades per corals i numerosos islots uns (1500). L´economia es base en l´agricultura sobre tot en els cultius de sucre (80% de les exportacions) i de tabac (que es aprecia per la seua calitat en tot el món). Altres recursos importants son el café, la pesca, el ferro, el manganes i el crom. La seua capital es L´Havana (2.020.634 habitants).

Chile. La República de Chile es troba situada en l´hemisferi sud i limite al nord amb Perú, a l´est amb Bolivia i Argentina, al sud amb el Pol Sud (a més te un sector de l´Antàrtica entre els meridians 53º i 90º longitud W, amb una superfície de 1.250.00 Km quadrats) i a l´oest amb l´Oceà Pacific. Te una superfície de 756.626 Km quadrats, i una població de 12.266.996 habitants. La seua moneda es el pes i l´idioma oficial el castellà. La religió mojoritaria es el catolicisme (82,1 %). La begetació es de deserts i tundara en el nord, de regadiu i cultius en el centre i de boscos en el centre-sud. Les riqueses fundamentals de Chile son el coure (primer productor mundial), també activitat agrícola (cereals, frutes, vinyes) i ganadera. La seua capital es Santiago (4.420.536 habitants).

Dominica. Perteneix al grup de les illes de Barlovento, en el mar Carib, i es trobe entre Guadalupe i Martinica. L´illa te una superfície de 751 km quadrats i una població de 87.000 habitants. La seua moneda es el dólar Carib-Est i l´idioma oficial l´anglés. En 1493 fou trobada per Cristobal Colón. La religió majoritaria es el catolicisme (90%). L´illa, es d´origen volcànic, la zona central esta ocupada per selves tropicals. La seua economia es base en l´agricultura (bananes, canya de sucre, oli de llorer) i en el turisme. El clima es tropical i la capital es Roseau (25.000 habitants).

Equador. La República de l´Equador limite al nord amb Colombia, a l´est i al sud amb Perú, i a l´oest amb l´oceà Pacífic. Te una superfície de 275.830 km quadrats i una població de 10.490.249 habitants. La seua moneda es el sucre i l´idioma oficial el castellà. La religió majoritaria es el catolicisme (96%). El seu clima es caracteritza per una gran varietat climàtica per les diferents altituds del territori, debut per la línia equatorial. La vegetació en la costa i en l´orient amazonic es el de la selva equatorial, i en la serra correspon el clima temperat. L´economia es base en l´exportació de petroli. Equador forma part de la OPEP, amb una producció de 250.000 barrils diaris. A més exporta banans, cacao i derivats, café i productes del mar. La seua capital es Quito (186.416 habitants).

El Salvador. La República de el Salvador esta situada en Amèrica Central, limite al nord amb Guatemala i Hondures, al sud amb l´oceà Pacífic i a l´oest amb Guatemala. Te una superfície de 21.041 km quadrats i una població de 4.147.696 habitants. La seua moneda es el colón i l´idioma oficial el castellà. La religió majoritaria es el catolicisme (96%) i la llengua oficial l´espanyol. El clima es càlid en la costa i en les zones intermedies i en les grans altituds fret.

La vegetació es de cultius comercials tropicals i boscos. L´economia es base en l´agricultura (café, cotó i canya de sucre), la explotació forestal (cedre, caoba) i el ganat. La seua capital es San Salvador (853.370 habitants).

Estats Units d´Amèrica. Estats Units limite al nord amb Canadà, a l´est amb l´oceà Atlàntic, al sud amb Mèxic i a l´oest amb l´oceà Pacífic. Te una superfície de 9.363.498 km quadrats i una població de 242.893.303 habitants. La seua moneda es el dólar ($USA) i l´idioma oficial l´anglés. Les religions majoritaries son el protestantisme (40%) i el catolicisme (30%). El clima es temperat, en la costa occidental les temperatures son mes altes en la part sud (clima mediterrani en California), en la costa oriental hi ha clima atlàntic. La vegetació es de pastos i extensions boscoses a l´oest i al nord. En el sud abunden les palmeres i les plantes tropicals (Florida i California). L´economia es base la major part en les riqueces i productos mundials, l´agricultura i l´industria. La seua capital es Washington (684.379 habitants).

Grenada. L´Estat de Grenada es una illa que es troba al sud de les illes de Barlovento en el mar Carib. Te una superfície de 344 km quadrats i una població de 120.000 habitants. La moneda es el dólar Carib-Est i l´idioma oficial l´anglés. El territori es d´origen volcànic i fou descoberta per Cristobal Colón l´any 1498. Les religions majoritaries son el catolicisme(64%) i l´anglicanisme (20%). El clima es tropical, l´economia es base en l´agricultura tropical (cacao, maní, nou moscada). La seua capital es Saint George´s (25.000 habitants).

Grenlànda. Aquesta illa es la mes gran del món, perteneix als territoris àrtics, i a mes els seus habitants, esquimals i escandinavos, depenen políticament de Dinamarca. Te una superfície de 2.175.600 km quadrats i una població de 55.000 habitants. La major part de Grenlànda esta coberta per gels (el 75%). L´economia es base en el ganat, la pesca i la caça de foques. La seua capital es Godthab.

Guadalupe. El departament francés d´ultramar de Guadalupe esta compost per illes de Basse-Terre, Grande-Terre, Marie Galante, Les Saintes, Désirade, St.Barthélemy i St. Martin, i esta situat en el mar Carib. Te una superfície de 1.780 km quadarts i una població de 350.000 habitants. El clima es tropical, l´economia es base en l´agricultura (sucre, ron, frutes tropicals). La seua capital es Basse-Terre (16.000 habitants).

Guatemala. La República de Guatemala es troba en Amèrica Central i limite al nord i l´oest amb Mèxic, a l´est amb Belize i el mar Carib, i al sud amb l´oceà Pacífic. Te una superfície de 109.066 km quadrats i una població de 8.415.504 habitants. La seua moneda es el quetzal i l´idioma oficial el castellà. La religió majoritaria es el catolicisme (94%). El clima es tropical, la vegetació hi es de boscos i selves tropicals en el nord i de cultius comercials en el centre i el sud. L´economia es base en l´agricultura (grà, arros, pataques, café, bananes i cotó), en la producció de caucho i en el ganat. La seua capital es Ciutat de Guatemala (1.405103 habitants).

Guayana Francesa. El departament de Guayana Francesa esta situat en Amèrica del Sud i limite al nord amb l´oceà Atlàntic, a l´est i al sud amb Brasil i a l´oest amb Surinam. Te una superfície de 90.000 km quadrats i una població de 75.000 habitants. El clima es tropical, l´economia es base en l´agricultura (cultius de plantació) i la extracció minera (or). La seua capital es Cayena (40.000 habitants).

Guyana. La República de Guyana es troba en Amèrica del Sud i limite al nord amb l´oceà Atlàntic, a l´est amb Surinam, al sud amb Brasil i a l´oest amb Veneçuela. Te una superfície de 214.970 km quadrats i una població de 1.200.000 habitants. La seua moneda es el dólar guyanés i l´idioma oficial l´anglés. Les religions majoritaries son hinduisme, l´anglicanisme, el catolicisme i l´islanisme. El clima es tropical, la vegetacióes de selves i sabanes. L´economia es base en l´agricultura (canya de sucre, arros), en la extracció de “bauxita” i en la producció de ron. La seua capital es Georgetown (200.000 habitants).

Haití. La República de Haití es troba en Amèrica Central, limite al nord amb l´oceà Atlàntic, al sud amb el mar Carib i a l´oest amb el pas dels vents. Te una superfície de 27.750 km quadrats i una població de 6.400.000 habitants. La seua moneda es el gourde i l´idioma oficial el francés. La majoria dels habitants son catòlics (83%). El clima depén de l´altitud; es càlid en el litoral i mes fred en les serres. L´economia es base en l´agricultura (café, canya de sucre), en el ganat i la fusta. La seua capital es Port-au-Prince (880.000 habitants).

Hondures. La República de Hondures limite al nord amb el mar Carib, al sud i a l´est amb Nicaragua i a l´oest amb Guatemala. Te una superfície de 112.088 km quadrats i una població de 4.669.539 habitants. La seua moneda es la lempira i l´idioma oficial el castellà. El clima es tropical, en el litoral i templat en les regions muntanyoses. La vegetació es de boscos i selves tropicals en el nord i cultius comercials i alimentaris en el centre i el sud. L´economia es base en l´agricultura, en les explotacions forestals i en la mineria (or, plata, cinc, plom, coure, antimoni, ferro). La seua capital es Tegucigalpa (635.009 habitants).

Jamaica. L´Estat de Jamaica es una illa del grup de les Antilles Majors, en el mar Carib, es troba al sud de Cuba i al sudoest d´Haití. Te una superfície de 10.962 km quadrats i una població de 2.290.000 habitants. La seua moneda es el dólar jamaicà i l´idioma oficial l´anglés. La religió majoritaria es el anglicanisme, seguit per el catolicisme. El clima es tropical i la vegetació rica i frondosa. L´economia es base en l´extracció de bauxita (tercer productor mundial), en el turisme i en l´exportació de sucre i plàtans. La seua capital es Kingston (700.000 habitants).

Illes Malvines. L´illes Malvines es troben en Amèrica del Sud, esta compost per dos grans illes (Gran Malvina i Soledad) i altres manors (unes 200). Te una superfície de 11.410 km quadrats i una població de 2.000 habitants. La vegetació hi es escassa i el clima oceànic fred, amb forts vents. L´economia es base en el ganat i la caza de balenes. La població mes important son les illes de Port Argentí.

Martinica. El departament francés de la Martinica perteneix a les Antilles Menors, en el mar Carib, al sud de l´illa Dominica. Te una superfície de 1.100 km quadrats i una població de 350.000 habitants, l´idioma oficial es el francés. El clima es humit, tropical i càlid. L´economia es base en l´agricultura, cultius tropicals i la producció de ron i fusta. La seua capital es Fort-de-France (101.000 habitants).

Mèxic. Limite al nord amb Estats Units, a l´est amb l´oceà Atlàntic i a l´oest amb l´oceà Pacífic. Te una superfície de 1.964.015 km quadrats i una població de 81.377.393 habitants. La seua moneda es el pes i l´idioma oficial el castellà. La religió majoritaria es el catolicisme (94%), el clima es molt variat. L´economia es base en l´agricultura (cereals, cotó, café i canya de sucre), en el ganat i la pesca. La seua capital es Ciutat de Mèxic (11.109.203 habitants).

Montserrat. Montserrat es troba en les illes de Sotavento, en el mar Carib. Te una superfície de 102 km quadrats i una població de 15.000 habitants. L´economia es base en el turisme i l´agricultura (frutes tropicals, cotó, canya de sucre, etc…).

La seua capital es Plymouth (3.500 habitants).

Nicaragua. La República de Nicaragua es troba en Amèrica Central i limite al nord amb Hondures, a l´est amb el mar Carib, al sud amb Costa Rica i a l´oest amb l´oceà Pacífic. Te una superfície de 118.358 km quadrats i una població de 3.511.834 habitants. La seua moneda es el córdoba i l´idioma oficial el castellà. La religió majoritaria es el catolicisme (94%). L´economia es base principalment en l´agricultura, en la que destaquen els cultius de plantació i tropicals (frutes, bananes, café, cotó). La capital es Managua (728.544 habitants).

Panamà. La República de Panamà es troba en Amèrica Central i limite al nord amb el mar Carib, a l´est amb Colòmbia, al sud amb l´oceà Pacífic i a l´oest amb Costa Rica. Te una superfície de 77.082 km quadrats i una població de 2.277.486 habitants. La seua moneda es el balboa i l´idioma oficial el castellà. La religió majoritaria es la catòlica (85%). El clima es tropical, càlid i lluvios en les zones baixes, i templat i lluvios en les terres altes. La vegetació te grans zones boscoses de selves tropicals i cultius comercials i alimentaris. L´economia es base en l´agricultura, la pesca i la silvicultura. La seua capital es Ciutat de Panamà (452.542 habitants).

Paraguai. La República de Paraguai es troba en Amèrica del Sud i limite al nord amb Bolivia, a l´est amb Brasil, i al sud i a l´oest amb Argentina. Te una superfície de 403.752 km quadrats i una població de 3.500.039 habitants. La seua moneda es el guaraní i els idiomes oficials el castellà i el guaraní. El clima es tropical, amb estius molt calurosos i lluvies torrencials. La vegetació es de sabanes, estepes i praderes. L´economia es base en l´agricultura, en el ganat, en la silvicutura, en el petroli i en el gas natural. La seua capital es Asunción (528.069 habitants).

Perú. La República de Perú es troba en Amèrica de Sud i limite al nord amb Equador, a l´est amb Brasil, al sud amb Chile i a l´oest amb l´oceà Pacífic. Te una superfície de 1.285.473 km quadrats i una població de 19.836.550 habitants. La seua moneda es l´ inti i els idiomes oficials el castellà, el quechua i l´aymará. El clima es húmit en la costa, amb plujes torrencials en la zona de selves equatorials, la vegetació es desèrtica en la costa, tropical en les zones baixes i de pluvisilvia en les regions altes. L´economia es base en el sector primari. Destaque l´agricultura, la silvicultura, la pesca i la mineria. L´industria es concentra principalment en l´hacer, el petroli, l´automòbil, el cement, els fertilitzants i els neumàtics. La seua capital es Lima (4.629.799 habitants).

Puerto Rico. Aquest Estat es trobe en Amèrica Central. Te una superfície de 8.897 km quadrats i una població de 3.473.509 habitants. La seua moneda es el dólar dels Estats Units ($USA) i els idiomes oficials son l´espanyol i l´anglés. La religió majoritaria es el catòlicisme (91%). El clima es tropical, i les temperatures descendeixen amb l´altura. L´economia es base en l´agricultura on predomine la producció de canya de sucre, café, tabac, bananes, cítrics, arros, hortalises i diverses frutes tropicals. L´industria es caracteritza per el (textil, paper, productes farmacèutics). També l´economia es base en el turisme, per el clima i la belleza de l´illa. La seua capital es San Juan (429.093 habitants).

República Dominicana. La República Dominicana es trobe en Amèrica Central i limite al nord amb lóceà Atlàntic, a l´est amb el canal de la Mona, al sud amb el mar Carib i a l´oest amb Haití. Te una superfície de 48.798 km quadrats i una població de 6.547.762 habitants. La seua moneda es el pes i l´idioma oficial el castellà. La religió majoritaria es el catolicisme (96%). El clima es tropical amb influència de corrents marines que el suavitzen. La vegetació es exuberant, amb cultius de plantació i amplies zones boscoses. L´economia es base en l´agricultura, el ganat, la silvicultura, la mineria i el sector secundari. La seua capital es Santo Domingo (1.549816 habitants).

San Cristobal i Nevis. Aquestes illes, conescudes també amb el nom de Saint Kitts (o Christopher) and Nevis, es troben en Amèrica Central, en el mar Carib. Te una superfície de 261,6 km quadrats i una població de 75.000 habitants. La seua moneda es el dólar Carib-Est i l´idioma oficial l´anglés. Les religions majoritaries son el protestantisme (51%) i el anglicanisme (36%). Les illes son muntanyose, el clima es tropical i l´economia es base principalment en el turisme. La seua capital es Basseterre.

Saint-Pierre i Miquelon. Departament francés d´ultramar unit per dos grups d´islots (vuit en total) i situat en l´oceà Atlàntic, al sudoest de Terranova. Te una població de 242 km quadrats i una població de 6.500 habitants, que es concentren majoritariament en la capital. El clima es fret i l´economia es base en la pesca (bacallà) i en l´elaboració de conserves. La seua capital es Saint-Pierre.

Santa Llucia. El Estat de Santa Llucia es trobe en una de les illes de Barlovento, en les Antilles Menors, i esta situat al sud de la Martinica. Te una superfície de 619 km quadrats i una població de 135.000 habitants. La seua moneda es el dólar Carib-Est i l´idioma oficial l´anglés. La religió majoritaria es el catolicisme (85%). El clima es tropical amb influència per els alisios i la vegetació esta composta per boscos exuberants. L´economia es base en el sector primari (plàtans) i en les industries de transformació (ron, jabó, oli). La seua capital es Castries (50.000 habitants).

San Vicent i les Granadines. Grup d´illes perteneixents al grup de Barlovento (Antilles Menors), en el Carib Oriental, situat al sud de Santa Llucia, al nord de Granada i a l´ oest deBarbados. Te una superfície de 389 km quadrats i una població de 150.000 habitants. La seua moneda es el dólar Carib-Est i l´idioma oficial l´anglés. Les religions majoritaries son el protestantisme (40%) i l´anglicanisme (36%). El clima es tropical, l´economia es base en l´agricultura (bananes) i en el turisme, hi ha que en una de les seues illes denominada Mustique solen veranejar la familia reial britànica. La seua capital es Kingstown (30.000 habitants).

Surinam. La República de Surinam es trobe en Amèrica de Sud i limite al nord amb l´oceà Atlàntic, a l´est amb la Guayana Francesa, al sud amb Brasil i a l´oest amb Guyana. Te una suprfície de 163.265 km quadrats i una població de 350.000 habitants. La seua moneda es el guilder i l´idioma oficial l´holandés. Les religions majoritaries son el protestantisme (36%), el catolicisme (36%) i l´islanisme (13%). El clima es tropical atenuat per els alisios. L´economia es base en l´agricultura (arros, canya de sucre, plàtan, café, cítrics), la silvicultura i la mineria (Surinam te un dels yaciments de bauxita mes grans del món, a mes d´altres minerals). La seua capital es Paramaribo (102.000 habitants).

Trinitat i Tobago. La República de Trinitat i Tobago son constituides per les dos illes del mateix nom, a mes d´altres cinc mes petites, i es trobe al sudest del Carib, en front les costes de Veneçuela. Te una superfície de 5.128 km quadrats i una població de 1.200.000 habitants. La seua moneda es el dólar trinitari i l´idioma oficial l´anglés. Les religions majoritaries son el catolicisme, hinduisme i l´anglicanisme. Les illes son d´origen volcànic i el clima es tropical. L´economia es base en la producció de petroli, gas natural, asfalt i el turisme. La seua capital es Port Espanya (250.000 habitants).

Turco i Caicos. Dependència britànica situada en l´oceà Atlàntic, al nord d´Haití, i composta per trenta illes mes (tansols sis habitades). Te una superfície de 430 km quadrats i una població de 10.000 habitants. L´economia es base en la producció de sal i en la pesca d´esponjes. La seua capital es Cockburn Town.

Uruguai. La República Oriental de Uruguai es trobe en Amèrica del Sud i limite al nord amb Brasil, a l´est amb l´oceà Atlàntic, al sud amb el Riu de la Plata i a l´oest amb Argentina. Te una superfície de 177.508 km quadrats i una població de 2.986.995 habitants. La seua moneda es el pes uruguayà i l´idioma oficial el castellà. La religió majoritaria es el catolicisme (66%). El clima es templat, els hiverns son lluviosos i estius secs i càlids, la vegetació es molt extensa. L´economia es base en la ganaderia, la pesca, l´industria, l´agricultura i els productos manofacturats. La seua capital es Montevideo (1.325.330 habitants).

Illes Virgens Amèricanes. Dependència estatunidense que compren unes 60 illes en les que cal destacar St. Thomas, St. Croix i St. Jhon. Es troben a l´est de Puerto Rico, en el mar Carib. Te una superfície de 345 km quadrats i una població de 96.700 habitants. L´economia es base principalment en l´agricultura, sobre tot en cultius de plantació. La seua capital es Charlotte Amalie, en l´illa de St. Thomas.

Illes Virgens Britaniques. Colonia britànica que agrupe unes 40 illes en el mar Carib, a l´est de Puerto Rico. Te una superfície 153 km quadrats i una població de 11.500 habitants. L´economia es base en l´agricultura (nous, frutes tropicals), la ganaderia, la pesca i la producció de carbó vegetal. La seua capital es Road Town, en l´illa de Tórtola.

Veneçuela. La República de Veneçuela es troba en Amèrica del Sud i limite al nord amb el mar Carib, a l´est amb Guyana, al sud amb Brasil i a l´oest amb Colombia. Te una superfície de 916.610 km quadrats i una població de 19.232.359 habitants. La moneda es el bolivar i l´idioma oficial el castellà. El territori fou descobert en 1498 per Cristobal Colón i mes tard fou conolitzat per els espanyols. La religió majoritaria es el catolicisme (94,8%). En aquesta regió es troben varies altituds, com el Bolivar (5.002 m), el Humboldt (4.942 m) i la columna (5.000 m), tots ells en la serra Nevada de Mérida. Els recursos d´aigua, que proporcionen un potencial hidroelectric, son entre altres, el Orinoco (2.370 km), que desemboque en la costa atlàntica veneçolana forman un inmens delta i que es navegable en uns1.120 km de el seu recorregut per el pais, el Caroní i el Negre. En l´hidrografia destaque el llac Maracaibo, de 14.000 km quadrats de superfíce, que desemboque en el golf de Veneçuela. El pais te també numeroses illes (mes de 70) entre les que es poden destacar Margarita, Cubagua, Coche i l´archipelag de les Roques. El seu clima es tropical atenuat per els alisios, varia molt en les llanures litorals, molt càlides; la zona de serra es mes humeda, i el sud de l´Estat presente una estació seca i una lluviosa, amb precipitacions abundants. La vegetació varia desde l´estepa d´arbustos i matorrals a les praderes i pastos i els boscos de galeria. La població es compon la majoria per mulatos, mestizos i zambos, amb una minoria de blancs i amerindis. L´economia es base en el sector agricola, en el sector industrial, en el petroli, la mineria. L´agricultura produeix cereals, café, cacao, llegums i cultius de plantació (bananes, canya de sucre, tabac, arros), a mes de frutes tropicals. El petroli es la principal riqueza del pais en l´actualitat, el converteix en un dels maxims exportadors mundials i el primer en Amèrica del Sud. Els centres urbans mes destacats son Maracaibo, Valencia, Barquisimento, Puerto La Cruz, San Cristobal, Ciutat Guayana, Cabimas, Maturin, Cumana i Ciutat Bolivar. La seua capital es Caracas (2.753.050 habitants).
Descargar
Enviado por:Sheila San Ca
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar