Lengua Española


Galego # Gallego


I) TEORÍA

1.- Valores temporais das formas de indicativo.

II) PRONOMES

1.- Pon TE ou CHE segundo proceda:

 • ..... vou ..... conta-los nosos proxec:tos.

 • ¿..... gustaría ..... faceres unha viaxe?

 • Non permites que ..... diga ..... o que debes facer.

 • ..... esperarei ...... onda sempre.

 • Ninguén ..... quitará ..... esa idea da cabeza.

 • …..... meteu ..... nun bo barullo.

 • Agradecinlles que …...... levaran ..... con eles ó cine.

 • …….. puxo ..... a cociña pingando.

 • 2.- Substituír me por te ou che (2ª pers.) e o,a,os,as ou lle, lles (3ª pers.).

 • Díxome que non quixeras saí-lo domingo.

 • 0 rapaz pediume cartos.

 • A señora facíame o traballo ó meu gusto

 • Agardoume á porta durante unha hora.

 • Pareceume mal que non viñera.

 • A rapaza deixoume sen avisar.

 • 0 home seguiume a certa distancia.

 • Sacoume do coche antes de que ardera.

 • 3.- Substituír polos pronomes carrespondentes.

 • Mercou uns zapatos na feira a bo prezo.

 • Vin a catedral en obras e non avisei a eles.

 • Merquei uns regalos para os nenos.

 • Deixamo-la parra a medio podar.

 • Prometeu facer unha visita a Manuel antes de se ir.

 • Deixou o paquete esquecido e tivo que chamar a Xosé

 • Vin un rato que pasaba a todo correr entre a leña.

 • 0 meu neno prestou os seus xoguetes ó demais.

 • Buscámo-lo reloxo por toda a eira.

 • Quero prepara-lo camiño ás que me substitúan.

 • Cómpre face-lo traballo axiña.

 • Fixo moitos exercicios para os alumnos.

 • ¿Trouxésche-lo libro a Andrés?

 • 4.- Coloca-lo pronome.

 • Entendeu pasado un bo anaco.(o)

 • Buscou por todas partes.(os)

 • Sempre di o mesmo. (lle)

 • Antón foi buscar á estación. (a)

 • Faltan tres días para machar. (nos)

 • Abriu sen querer. (o)

 • Buscou na clase e non estaba. (a)

 • As chaves debes quitar de aí. (as)

 • 5.- Colocar nos ocos o pronome:

 • Al guén ..... deu .... a nova. (lle)

 • Xa ..... falará ..... do asunto cando cheque. (che)

 • Se non calas . ..... parto .... a cara. (che)

 • ¿Quen ..... dixo ....... iso? (che)

 • Non sei por que hoxe ..... dixo ..... iso. (nos)

 • Quero que .... conte .... o que ……… pasou ..... (me/nos)

 • Algún día ..... verei ..... falando galego. (vos)

 • Soamente ....... encarguei ....... unha causa e non ........ fixestes ....... (vos/a)

 • 6.- Traduce

 • Los libros que les comprasteis a los niños no se los di por que os los podían estropear.

 • Ya te vi el otro día en la televisión y espero seguir viéndote.

 • Todo el día anduvo buscándolo y al final lo encontró.

 • III) VERBOS

  1. Escribe o presente de indicativo dos verbos que van entre parénteses:

 • Dixo a patroa que este ano non nos (SUBIR) a renda.

 • Con esa voz tan branda no te (SENTIR) .

 • Facede o favor de non berrar que o neno (DURMIR) .

 • Se este libro o vende coma o outro (CUBRIR) de gloria.

 • ¡(SACUDIR) iso! Non sei que (REBULIR) dentro.

 • 0 sol moito (LUCIR) en cambio as estrelas (TREMELUCIR) .

 • ¿Colleute o frío, ou? Moito (TUSIR) e así eu non (DURMIR) .

 • Non lle deas con iso que o (FERIR) .

 • Debe ser certo, cando non o (DESMENTIR) .

 • ¡(BULIR) a comer! Non ves que tes que ir para a escola.

 • Aquí o ceo tan axiña se (CUBRIR) como se (DESCUBRIR) .

 • (SEGUIR) os mesmos pasos de seu pai.

 • Na lingua teño unha especie de sarabullo que (CONSEGUIR) porme nervioso.

 • Estás equivocado; os tesouros non che son para a xente que os (DESCUBRIR) .

 • Moito (CUSPIR) ¿Sacáronche unha moa?

 • As toupas (XURDIR) da terra, pero logo (SUMIR) outra vez.

 • ¡(FUXIR) de aí! Se non queres ter unha agarrada comigo.

 • (CUSPIR) iso, meu neno. Non sexa que te atragantes.

 • 2.- Analiza mofoloxicamente as seguintes formas verbais.-


  Amo

  Partín

  Comían

  Bebeu

  Andamos (pte)

  Andamos (pto)

  Partiriamos

  Andaren

  Parte ti

  Comeron

  Partise (eu)

  Ames


  EXAME DE GALEGO 3º ESO 13 DE XUÑO DE 2000

  NOME: NÚM.: .
  Descargar
  Enviado por:Miguel Lamelas
  Idioma: gallego
  País: España

  Te va a interesar